thi247 com đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn vật lý hội 8 trường chuyên lần 3

6 61 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 12:22

HỘI TRƯỜNG CHUYÊN LẦN THI CHUNG THỨ BA -o0o (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: Vật Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 123 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sai? A Tần số ánh sáng đỏ nhỏ tần số ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc truyền qua lăng kính C Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác khác D Chiết suất thủy tinh ánh sáng đỏ lớn chiết suất thủy tinh ánh sáng lục Câu 2: Cho vật dao động điều hòa với phương trình x  Acos t   , giá trị cực tiểu vận tốc C 2A D A B A Câu 3: Dao động lắc đồng hồ A dao động tắt dần B dao động cưỡng C dao động điện từ D dao động trì Câu 4: Sóng học lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng học nào? A Sóng học có tần số 30kHz B Sóng học có chu kỳ 2,0μs C Sóng học có chu kỳ 2,0ms D Sóng học có tần số 10Hz Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện thì  A cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C có dòng electron chạy từ tụ có điện áp thấp sang tụ có điện áp cao D dòng điện xoay chiều tồn đoạn mạch Câu 6: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn B Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng D Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s A Câu 7: Trong hạt nhân nguyên tử: 42 He; A 56 26 Fe B 238 92 U 56 26 Fe; 238 92 U 230 90 C He Th, hạt nhân bền vững D 230 90 Th Câu 8: Tia hồng ngoại dùng A để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B để chụp ảnh vào ban đêm C y tế dùng để chụp điện, chiếu điện D để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Câu 9: Giảm xóc ơtơ áp dụng A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động trì D dao động tự Câu 10: Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai nguồn sóng A λ/2 B λ/3 C λ/4 D λ 94 Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân 10 n+ 235 92 U  38 Sr + X +2 n Hạt nhân X có cấu tạo gồm: A 54 prôtôn 140 nuleon B 54 prôtôn 140 nơtron C 86 prôtôn 140 nơtron D 86 prôton 54 nơtron Câu 12: Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím Đ, L T B L > T > Đ C T > Đ > L D Đ > L > T A T > L > Đ Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? Trang 1/6 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ A U I  0 U0 I0 B U I   U I0 C u2 i2   U 02 I 02 D u i  0 U I Câu 14: Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ nước khơng khí bước sóng A sóng âm sóng ánh sáng giảm B sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm C sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng D sóng âm sóng ánh sáng tăng Câu 15: Sợi dây AB = 21 cm với đầu B tự gây A sóng ngang có tần số ƒ Tốc độ truyền sóng dây v = m/s, muốn có bụng sóng tần số dao động phải bao nhiêu? A ƒ = 7,14 Hz B ƒ = 71,4 Hz C ƒ = 714 Hz D ƒ = 74,1 Hz Câu 16: Để truyền thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, người ta sử dụng phương pháp biến điệu biên độ, sóng cao tần có tần số 800 kHz sóng âm tần có tần số 1kHz Tần số sóng sau biến điệu A 800 kHz B 801 kHz C kHz D 800 kHz Câu 17: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C có dao động điện từ tự Ở thời điểm t, dòng điện qua cuộn dây có cường độ thời  LC điểm t  A dòng điện qua cuộn dây có cường độ B điện tích tụ có độ lớn cực đại C lượng điện trường D điện tích tụ có giá trị nửa giá trị cực đại Câu 18: Máy phát điện xoay chiều pha, phần cảm nam châm điện có n cặp cực từ Khi roto quay với tốc độ 600 vòng/phút máy tạo suất điện động e = 1000 cos(100  t) (V) Số cặp cực từ A B 10 C D Câu 19: Một sóng ngang truyền bề mặt với tân số f=10Hz Tại thời điểm phần mặt cắt nước có hình dạng hình vẽ Trong khoảng cách từ vị trí cân A đến vị trí cân D 60cm điểm C xuống qua vị trí cân Chiều truyền sóng tốc độ truyền sóng A Từ A đến E với tốc độ 6m/s B Từ A đến E với tốc độ 8m/s C Từ E đến A với tốc độ 8m/s D Từ E đến A với tốc độ 6m/s Câu 20: Để xác định độ tự cảm L điện trở r cuộn dây, học sinh mắc nối tiếp điện trở R = 10 với cuộn dây hình (Hình a) Dùng vôn kế đo điện áp mạch với vị trí Uab, Ubc, Uac, sau giản đồ Frenen với véc tơ tương ứng theo tỉ lệ hình (Hình b) Độ tự cảm điện trở cuộn dây thí nghiệm gần giá trị ? b a R c c L, r Uac Ubc Uac, 50Hz Hình a a Uab b Hình b A L =0,159H; r = 4,8 Ω C L =26,54mH; r = 3,3 Ω B L =0,138m H; r = 6,5 Ω D L =13,8mH; r = 5,3 Ω Trang 2/6 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ 30 Câu 21: Hạt α bắn vào hạt nhân Al đứng yên gây phản ứng: 27 13 Al    15 P  n Phản ứng thu lượng Q = 2,7 MeV Biết hai hạt sinh có vận tốc Coi khối lượng hạt nhân số khối chúng Động hạt α A 13 MeV B 3,1 MeV C 1,3 MeV D 31 MeV Câu 22: Một học sinh thực nghiệm thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng chiều T2 (s2) dài lắc đơn với chu kì dao động kiểm chứng chu kì dao động Từ kết thí nghiệm, học sinh vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc T2 vào chiều dài ℓ lắc hình vẽ Góc α đo hình 76,10 Lấy π ≈ 3,14 Theo kết thí nghiệm học sinh gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm A 9,76 m/s2 B 9,78 m/s2 ℓ (m) α C 9,8 m/s2 O D 9,83 m/s2 Câu 23: Dòng điện cảm ứng IC vòng dây có chiều hình vẽ Nhận xét sau ? A Nam châm chuyển động xa cuộn dây B Từ trường nam châm tăng C Nam châm chuyển động lại gần cuộn dây D Nam châm đứng yên Câu 24: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch 7,5 MHz C = C2 tần số dao động riêng mạch 10,0 MHz Nếu C = C1 + C2 tần số dao động riêng mạch A 12,5 MHz B 2,5 MHz C 17,5 MHz D 6,0 MHz Câu 25: Để xác định điện trở r nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampe kế A hình (H2) Điện trở vôn kế V lớn Biết R0 = 20,3 Ω Giá trị r xác định thí nghiệm A 0,49 Ω B 0,85 Ω C 1,0 Ω D 1,5 Ω Câu 26: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, k  50 N/m, m  200 g Vật nằm yên vị trí cân kéo thẳng đứng xuống để lò xo dãn 12 cm thả cho dao động điều hòa Lấy g  2 m/s2 Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào vật ngược chiều với lực phục hồi chu kì A s 30 B s 15 C s 10 D Câu 27: Cường độ điện trường điện tích phụ thuộc vào khoảng r r cách r mô tả đồ thị bên Biết r2  điểm nằm đường sức Giá trị x A 13,5 V/m B 17 V/m C 22,5 V/m D 16 V/m s 15 E (V/m) 36 x O r1 r2 r3 r Trang 3/6 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ Câu 28: Cho mạch điện hình vẽ, bỏ qua điện trở dây nối, biết E=3V; R1= 5, am pe kế 0,3A, vôn kế 1,2A Ampe kế vơn kế lí tưởng Giá trị điện trở r nguồn A 0,75 B 0,5  C 0,25 D 1 Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nhìn thấy dùng khe Iâng, có khoảng cách khe a = 2mm; từ ảnh đến khe D = 1m Chiếu đồng thời xạ 1 2 ( 2 > 1 ) vân sáng bậc xạ 1 trùng với vân sáng bậc k xạ 2 cách vân trung tâm 0,6mm Hỏi k 2 bao nhiêu? A k = 2 = 0,6  m B k = 2 = 4,8  m C k = 2 = 4,2  m D k = 2 = 1,2  m Câu 30: Trong hình vẽ bên , S’ ảnh điểm sáng S qua thấu kính có trục xx’ Nhận xét sau sai? S A S’ ảnh thật  B S’ ảnh ảo x’ C Giao điểm đường thẳng nối SS’ với xx’ quang tâm O x thấu kính S’  D Thấu kính thấu kính hội tụ Câu 31: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi Ở tần số 1 =60Hz, hệ số công suất đạt cực đại Ở tần số 2 =120Hz, hệ số công suất nhận giá trị cos   Ở tần số 3 = 90Hz, hệ số công suất mạch nhận giá trị A 0,874 B 0,486 C 0,625 D 0,781 Câu 32: Điện từ trạm phát điện đưa đến khu tái định cư đường dây truyền tải pha Biết điện áp nơi truyền tải tăng từ U đến 2U số hộ dân trạm phát cung cấp đủ điện tăng từ 120 hộ đến 156 hộ Coi công suất tiêu thụ điện hộ không đổi, hệ số công suất nơi truyền tải không thay đổi Để trạm phát phục vụ đủ 165 hộ dân điện áp nơi phát A 3U B 5U C 4U D 10U Câu 33: Hai lắc lò xo giống hệt treo thẳng đứng, sát giá cố định nằm ngang Mỗi lắc gồm lò xo nhẹ độ cứng k vật nhỏ có khối lượng 125g Kích thích cho hai vật dao động điều hòa cho biên độ dao động thỏa mãn A1+A2= (cm) Tại thời điểm li độ vận tốc vật liên hệ với biểu thức v2 x1  v1 x2  96 ; v(cm/s), x(cm) Bỏ qua ma sát, lấy g  10  m / s  ,   10 Độ cứng k lò xo khơng thể nhận giá trị sau đây? A 50N/m B 45N/m C 40N/m Câu 34: Trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành xác định chu kì bán rã T chất phóng xạ cách dùng máy đếm xung để đo tỉ lệ số hạt bị phân rã ∆N số hạt ban đầu N0 Dựa vào kết thực nghiệm đo đồ thị tính chu kì bán rã chất phóng xạ này? A 5,6 ngày B 8,9 ngày C 3,8 ngày D 138 ngày D 60N/m ln(1-ΔN/N0)-1 0,943 0,779 0,633 0,467 0,312 0,156 O 10 12 t (ngày) Trang 4/6 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ Câu 35: Trong thực hành vật có sử dụng thí nghiệm điện xoay chiều Vật 12 để tiến hành lắp mạch điện Bảng lắp ráp mạch điện vẽ lại hình vẽ, với chốt cắm có tên tương ứng Một học sinh lắp mạch sau: E, C lắp cuộn cảm có độ tự cảm 31,85mH; D, K lắp điện trở R  10 ; J, I lắp tụ xoay; N, F lắp Vôn kế V1; F, M lắp Vơn kế V2; A, B trì điện áp xoay chiều (12V-50Hz) Điều chỉnh góc xoay hai tụ điện, quan sát đồng thời số hai Vôn kế Khi tổng số hai Vơn kế đạt giá trị lớn cơng suất mạch lúc A 15,8W B 13,8W C 10,3W D 12,3W Câu 36: Cơng êlectron kim loại 4,775 eV Chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng 1 = 0,18 μm, 2 = 0,21 μm 3 = 0,35 μm Bức xạ gây tượng quang điện kim loại đó? A Khơng có xạ ba xạ B Hai xạ ( 1 2 ) C Chỉ có xạ 1 D Cả ba xạ ( 1 , 2 3 ) Câu 37: Một lắc lò xo dao động trục Ox, gọi Δt khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật có động Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 15 cm/s với độ lớn gia tốc 22,5 m/s2, sau khoảng thời gian Δt vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45π cm/s Lấy 2  10 Biên độ dao động vật A 8cm B 3cm C 3cm D 2cm Câu 38: Trong chùm tia Rơn-ghen phát từ ống Rơn-ghen, người ta thấy tia có tần số lớn fmax = 3.1018 Hz Xác định tốc độ cực đại electron trước đập vào đối Katot A 6, 61.107 (m / s ) B 1, 66.107 (m / s ) C 66,1.107 (m / s ) D 16, 6.107 (m / s ) Câu 39: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hết phát âm đẳng hướng có cơng suất khơng đổi Điểm A cách O đoạn d (m) có mức cường độ âm L A  40dB Trên tia vng góc với OA A lấy điểm B cách A khoảng m Điểm M thuộc đoạn AB cho AM  4, m góc MOB có giá trị lớn Để mức cường độ âm M 50 dB cân đặt thêm O nguồn âm nữa? A 35 B 25 C 15 D 33 Câu 40: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không P (W) phân nhánh (R biến trở, L cảm) hai điện áp xoay chiều 150 u1 = U01cos(ω1t + φ1) u2 = U02cos(ω2t + φ2) người ta thu đồ thị công suất mạch điện xoay chiều theo biến trở R hình vẽ (đường 110 (2) u1 đường u2) Khi sử dụng điện áp u2 cơng suất tiêu thụ mạch đạt giá trị lớn A 113,4W B 116,9 W (1) C 112,3 W D 114,5W O 25 232 R (Ω) - - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ Trang 6/6 - Mã đề thi 123 - https://thi247.com/ ... ngày B 8, 9 ngày C 3 ,8 ngày D 1 38 ngày D 60N/m ln(1-ΔN/N0)-1 0,9 43 0,779 0, 633 0,467 0 ,31 2 0,156 O 10 12 t (ngày) Trang 4/6 - Mã đề thi 1 23 - https:/ /thi2 47. com/ Câu 35 : Trong thực hành vật lý có... 4 ,8 Ω C L =26,54mH; r = 3, 3 Ω B L =0, 138 m H; r = 6,5 Ω D L = 13, 8mH; r = 5 ,3 Ω Trang 2/6 - Mã đề thi 1 23 - https:/ /thi2 47. com/ 30 Câu 21: Hạt α bắn vào hạt nhân Al đứng yên gây phản ứng: 27 13. .. 1 13, 4W B 116,9 W (1) C 112 ,3 W D 114,5W O 25 232 R (Ω) - - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 1 23 - https:/ /thi2 47. com/ Trang 6/6 - Mã đề thi 1 23 - https:/ /thi2 47. com/
- Xem thêm -

Xem thêm: thi247 com đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn vật lý hội 8 trường chuyên lần 3 , thi247 com đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn vật lý hội 8 trường chuyên lần 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn