Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 ở trường TH

23 8 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 11:48

Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH TT MỤC LỤC TRANG Phần thứ nhất: Mở đầu I Đặt vấn đề II Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu Nhiệm vụ 3 Đối tượng nghiên cứu Giới hạn của đề tài Phương pháp nghiên cứu Phần thứ hai: Giải vấn đề I Cơ sở lí luận của vấn đề II Thực trạng vấn đề III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề 10 Mục tiêu của giải pháp 10 Nội dung và cách thực các giải pháp 11 IV Tính mới của giải pháp 17 V Hiệu của sáng kiến kinh nghiệm 18 Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị 19 I Kết luận 19 II Kiến nghị 20 Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo hướng “Cơng nghiệp hóa – đại hóa” nhân tớ người là quan trọng Do mà giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu Chính mà Bộ GD và ĐT đưa nội dung giáo dục sống lồng ghép vào các môn học bậc tiểu học Đây là chủ trương cần thiết và đắn sống là khả làm chủ thân của người, khả ứng xử phù hợp với người khác và với xã hội, khả ứng phó tích cực trước các tình h́ng của sớng Có thể nói sớng là nhịp cầu giúp người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh Người có sống phù hợp vững vàng trước khó khăn, thử thách; biết ứng xử, giải vấn đề cách tích cực và phù hợp; họ thường thành công sống, yêu đời và làm chủ sớng của Ngược lại người thiếu sống thường bị vấp váp, dễ bị thất bại sống Đặc biệt là bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chế thị trường nay, hệ trẻ thường xuyên chịu đan xen yếu tớ tích cực và tiêu cực: là các em được quan tâm chăm sóc quá sức chu đáo của phụ huynh sớng gia đình con, hoàn cảnh kinh tế ổn định; hai là em sớng gia đình với nhiều lo toan cho mưu sinh, phụ huynh bỏ mặc cái Môi trường hoàn cảnh khác lại thường mang đến cho các em thiếu sót lớn bước trưởng thành, là sống Giáo dục sống càng trở nên cấp thiết, giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm đới với thân, gia đình, cộng đồng và Tổ q́c; giúp các em có khả ứng phó tích cực trước các tình h́ng của sớng, xây dựng mới quan hệ tớt đẹp với gia đình, bạn bè và người, sớng tích cực, chủ động, an toàn, hài hoà và lành mạnh Giáo dục sống các môn học tiểu học nhằm đạt mục tiêu trang bị cho học sinh kiến thức, giá trị, thái độ và phù hợp; tạo hội thuận lợi cho học sinh sử dụng quyền và bổn phận của để phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức Giáo dục sống các môn học tiểu học được tập trung chủ yếu các môn học: Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học Tuy nhiên, để giáo dục sống cho học sinh đạt hiệu đòi hỏi nhiều yếu tớ khơng từ các bài giảng Học để tự tin, tự lập, tự thích ứng với mơi trường giới xung quanh Giáo dục sống cho học sinh được đông đảo phụ huynh và xã hội quan tâm Bởi nhiều ý kiến cho rằng, các trường học quá nặng dạy kiến thức, quan tâm đến việc giáo dục sống cho học sinh dẫn đến có sớ học sinh các trường chưa có sớng như: ứng xử, giao tiếp rụt rè, hành vi, lối sống đạo đức thiếu chuẩn mực dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội đáng thương tâm xảy Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục cho học sinh Tôi nhận thấy việc giáo dục và rèn luyện sống cho học sinh được thể rõ nét các môn học Tôi định lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp trường Tiểu học Trưng Vương” để góp phần nhỏ vào việc thực nâng cao hiệu hoạt động giáo dục sống nhà trường và thực mục tiêu giáo dục người phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ sở tiếp thu được các sống đầy đủ II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu - Giúp HS ý thức được giá trị của thân mối quan hệ xã hội Hiểu biết thể chất, tinh thần của mình; Có hành vi, thói quen ứng xử có văn hoá và chấp hành pháp luật… - Giúp học sinh sống học tập và sống mạnh dạn, tự tin và trở thành người có văn hóa phù hợp với thời đại mới; - Nâng cao giá trị sống cho học sinh, nâng cao giá trị văn hóa nhà trường; - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; - Tăng cường được phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội, tạo mơi trường thuận lợi để giáo dục sống cho học sinh Nhiệm vụ - Nghiên cứu sở lí luận có liên quan đến đề tài - Tìm hiểu nội dung, phương pháp và các hình thức giáo dục lồng ghép sống các môn học lớp - Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu sống - Đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sớng qua việc giảng dạy nói chung và rèn luyện sống cho học sinh lớp trường Tiểu học Trưng Vương nói riêng Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp trường Tiểu học Trưng Vương Giới hạn đề tài Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Tập trung nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp giáo dục sống của học sinh lớp trường Tiểu học Trưng Vương”, lớp 5A, năm học 2016 – 2017, năm học 2017-2018 Qua các hoạt động học tập nói chung và qua kinh nghiệm thực tế giảng dạy của thân nhiều năm Phương pháp nghiên cứu a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu; - Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; - Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động; - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; - Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm c) Phương pháp thống kê toán học PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ Thực Quyết định số 2994/QĐ-BGD và ĐT ngày 20 tháng năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai giáo dục sống số môn học và hoạt động giáo dục các cấp học; Thực Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018; Dựa sở nghiên cứu các tài liệu Tài liệu tập huấn Giáo dục sống cho học sinh Tiểu học; Giáo dục sống các môn học lớp của Bộ GD-ĐT Dựa sở định hướng của đợt tập huấn tăng cường giáo dục sống các môn học của Bộ cho các cấp học hệ thống giáo dục phổ thông Giáo dục cho người học bản, cần thiết, hướng tới hình thành thói quen tớt giúp người học thành công, đảm bảo vừa phù hợp với thực tiễn và phong mỹ tục Việt Nam vừa hội nhập quốc tế giai đoạn công nghiệp hoá đất nước Giáo dục sống là giáo dục cách sớng tích cực xã hội đại, xây dựng hành vi lành mạnh và thay đổi hành vi, thói quen tiêu cực sở giúp học sinh có thái độ, kiến thức, năng, giá trị cá nhân thích hợp với thực tế xã hội Giáo dục sống là yêu cầu cấp thiết đối với hệ trẻ, đặc biệt là học sinh tiểu học Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Hiện nay, các sở giáo dục, các trường học tăng cường rèn luyện sống cho học sinh tự phục vụ, tự bảo vệ an toàn thân, giao tiếp, ứng xử thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy, giáo, có thói quen và làm việc theo nhóm, hoạt động xã hội Việc giáo dục sống cho HS được thể qua các cách thức hoạt động như: Tích hợp vào nội dung các bài học các môn học lớp Thực thông qua các hoạt động giáo dục ngoài lên lớp Qua thực tế giảng dạy lớp Trường Tiểu học Trưng Vương, thân thấy sống của học sinh chưa cao Chỉ sớ em có hành vi, thói quen và tớt Còn phần lớn các em có nhận xét, đánh giá việc chưa có thái độ và cách ứng xử, cách xưng hơ chưa chuẩn mực Học sinh rụt rè chưa mạnh dạn giáo tiếp ngại nói, ngại đứng dậy trả lời, khả tự học, tự tìm tòi hạn chế Chính mà việc rèn sống cho học sinh là vấn đề cần quan tâm Để nâng cao sống cho học sinh tiểu học, với cương vị là người giáo viên chủ nhiệm, thân băn khoăn và trăn trở, đặt đầu câu hỏi: Làm nào để nâng cao sống cho học sinh? Làm nào để học sinh biết cách vận dụng sống vào sớng ngày? Với mong ḿn góp phần vào việc luận giải vấn đề nói trên, thân chọn đề tài: “ Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp trường Tiểu học Trưng Vương ” Vấn đề mà hẳn không riêng thân mà nhiều đồng nghiệp khác quan tâm suy nghĩ là làm học sinh của có sớng tớt, trở thành người tớt, có ích cho xã hội Đây là vấn đề mà phụ huynh và xã hội quan tâm II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Hiện Bộ GD & ĐT đưa sống vào dạy số môn học Bộ sách hướng dẫn dạy sống dành cho giáo viên được đưa vào tập huấn và giảng dạy trường học năm học qua theo hình thức lồng ghép tích hợp vào các mơn học của chương trình Phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch năm học với biện pháp cụ thể để rèn sống cho học sinh cách chung cho các bậc học Nhà trường thường xuyên nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với nội dung chương trình Và đặc biệt trọng đến việc "Giáo dục sống" Nhà trường tiến hành triển khai đồng đến toàn thể cán giáo viên việc tăng cường rèn luyện sống cho học sinh Đẩy mạnh thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Nhà trường xem là yếu tố quan trọng hàng đầu việc thực mục tiêu giáo dục Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Bên cạnh đó, thân nhận được tập thể học sinh ngoan và biết lời, các em gần gũi với cô giáo Các em gắn bó, xem lớp học là ngơi nhà thứ hai của nên có thái độ tích cực và hợp tác Có vận dụng kiến thức học được vào thực tế sống; Được quan tâm giúp đỡ của hội cha mẹ học sinh lớp và hầu hết các phụ huynh nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của giáo dục, đặc biệt là giáo dục bậc Tiểu học – bậc học tảng cho quá trình học của em Họ có ý thức tự giác, thái độ tích cực việc giáo dục em và kết hợp với nhà trường để giáo dục học sinh Bên cạnh thuận lợi việc giáo dục sớng cho học sinh có khó khăn sau: Đới với giáo viên Trong thực tế nay, việc nhận thức tầm quan trọng, cần thiết rèn sống cho học sinh sớ giáo viên hạn chế Vẫn có số giáo viên chưa nắm nội dung giáo dục sống theo khối lớp, sống nào, chưa biết vận dụng từ kế hoạch định hướng chung của nhà trường để đưa vào kế hoạch cụ thể rèn sớng cho học sinh của lớp Một phận giáo viên chưa thực quan tâm đến việc giáo dục sống cho học sinh mà trọng truyền thụ kiến thức sách giáo khoa nên chưa đầu tư thời gian tìm tòi nghiên cứu các hình thức và phương pháp tổ chức cho các hoạt động rèn sống nên chưa tạo được hứng thú học tập cho học sinh Đa số giáo viên lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả tự học của học sinh gặp nhiều khó khăn; giáo viên trẻ tuổi hơn, động, sáng tạo lại khó công tác bồi dưỡng nhận thức nghề chưa sâu sắc Đối với học sinh Các em học sinh tiểu học nhỏ dại, đặc điểm tâm lí, nhận thức, ngôn ngữ của các em chưa đạt mức độ cao sớng hạn chế, chưa có khả tự lập cho thân, chưa biết cách phòng vệ trước tệ nạn xã hội Các em chưa có các cần thiết cho sớng của Một sớ học sinh thiếu thớn tình cảm (như với mẹ bố, hay với ông bà, cha mẹ làm ăn xa) nên các em không được quan tâm, giáo dục toàn diện các bạn trang lứa, có em có biểu mặc cảm tự ti, khơng dám hòa hoạt động chung của lớp Đa số các em hiếu động, suy nghĩ chưa sâu sắc Học sinh chưa có động tự học tập, thiếu hứng thú, chưa thấy lợi ích của việc học, chưa có thói quen và lao động trí óc Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Đối với phụ huynh học sinh Về phía các bậc cha mẹ các em ln nóng vội việc dạy Họ trọng đến việc nhà mà chưa biết đọc, viết chữ, chưa biết làm toán lo lắng cách thái quá Đồng thời lại chiều chuộng cái khiến trẻ khơng có tự phục vụ, ý đến khâu dạy, không ý đến ăn, ́ng nào, trẻ có biết sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn ́ng hay khơng? Và cần đồ dùng, vật dụng đó? Những đồ dùng để làm gì? Một sớ phụ huynh học sinh lí điều kiện kinh tế khó khăn, bươn chải sống làm xa làm Malaixia, Đài Loan, Thành phớ Hồ Chí Minh… nên chưa quan tâm đến việc học và sống của em nhà trường, việc giáo dục cái của họ là “Trăm nhờ thầy” Do bố mẹ của các em làm nghề nông nên thu nhập của người dân chưa cao dẫn đến đời sớng kinh tế khó khăn và mặt dân trí, nhận thức của phụ huynh hạn chế Sự quan tâm giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử cho em chưa đến nơi đến chốn, chưa mức, nhiều phụ huynh quan niệm việc giảng dạy và giáo dục học sinh là của giáo viên và nhà trường đảm nhiệm Việc này đồng nghĩa với việc khoán trắng trọng trách cho người giáo viên Từ các nguyên nhân, tình hình thực tiễn các thuận lợi và khó khăn nêu trên, thân cớ gắng tìm nhiều phương pháp rèn luyện sớng cho học sinh thông qua các tiết dạy của số môn học và hoạt động ngoài lên lớp nhằm đem lại hiệu cao công tác giáo dục Bên cạnh thuận lợi và khó khăn việc giáo dục sớng cho học sinh có thành cơng sau tiết học, thân thấy học sinh hứng thú học tập, hăng say xây dựng bài, tích cực tham gia hoạt động nhóm Tơi thấy khả quan sớng của các em được hình thành như: lễ phép, biết lời thầy cô giáo, mạnh dạn, tự tin giao tiếp, biết tham gia tốt các phong trào của lớp, vệ sinh cá nhân, trường lớp sạch Thực tốt nội quy của trường, lớp Các em đoàn kết biết chia sẻ, giúp đỡ các phong trào của lớp, xây dựng tập thể lớp vững mạnh Tuy nhiên sớ em rụt rè từ lớp nhỏ ảnh hưởng lớn từ mơi trường gia đình nên việc giáo dục sống cho các em cần phải có nhiều thời gian mới thực được Các nguyên nhân, các yếu tớ tác đợng - Về phía giáo viên Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Hiện nhận thức việc rèn sống cho học sinh sớ giáo viên hạn chế và chưa thực quan tâm Mặc dù có tài liệu sớng và được tập huấn cách dạy rèn sống cho học sinh giáo viên mơ hồ, chưa xác định được biện pháp, phương pháp và hình thức tổ chức hữu hiệu để dạy sống cho học sinh các tiết học Vận dụng dạy nào cho phù hợp ? Học sinh rèn được và vận dụng vào thực tế có hiệu khơng ? Trong quá trình giáo dục học sinh, giáo viên chưa thật gần gũi, thân thiện với học sinh, chưa quan tâm nhiều đến điều kiện gia đình của học sinh Việc rèn sống qua việc tích hợp vào các mơn học và hoạt động ngoại khoá văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động Đội hạn chế, thời gian và chưa được trọng mức để nhằm phát huy tính hiệu của việc nâng cao giá trị giáo dục sống cho học sinh Giáo viên khuyến khích động viên khen thưởng học sinh ít, việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên chưa nhiều, chưa phát huy được tinh thần tự tìm tòi sang tạo học tập cho học sinh - Về phía học sinh Vẫn có sớ học sinh chưa ngoan đánh nhau, cãi nhau, chưa lễ phép, gây đoàn kết tập thể lớp… Một số em rụt rè chưa mạnh dạn bày tỏ ý kiến với giáo và các bạn Lời nói khơng rõ ràng, trả lời trống không, … Nhận thực tự giác của các em chưa cao, chưa có ước mơ hoài bão, kỹ diễn đạt, kỹ hợp tác, kỹ định cho thân,… hạn chế, số học sinh ứng xử với chưa thật có văn hóa… Bên cạnh các trò chơi vô bổ điện tử, game phim ảnh không lành mạnh trực tiếp tác động làm ảnh hưởng khơng đến việc học tập sớng của các em - Về phía các bậc cha mẹ học sinh Các bậc cha mẹ chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc giáo dục sống nên chưa thật quan tâm để dạy cái Công tác tuyên truyền các bậc cha mẹ thực dạy các em các sống chưa nhiều Do hoàn cảnh gia đình nên cha mẹ lo làm kinh tế nên chưa dành nhiều thời gian quan tâm đến em mà tất việc học tập của em là các giáo và nhà trường Chính việc thiếu hụt nghiêm trọng các sống hạn chế của giáo dục gia đình và nhà trường, phức tạp của xã hội và sống xung quanh học Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH sinh là nguyên nhân trực tiếp khiến học sinh gặp khó khăn ứng xử với tình h́ng thực của sống sống đơn giản là tất điều cần thiết mà phải biết để có được khả thích ứng với thay đổi diễn ngày sớng Vì vậy, sớng là hành trang khơng thể thiếu Quá trình hội nhập q́c tế đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngoài kiến thức chuyên môn, yêu cầu các sống ngày càng trở nên quan trọng Do đó, giáo dục cần trang bị cho học sinh thiết yếu ý thức thân, làm chủ thân, đồng cảm, tôn trọng người khác, biết cách hợp tác và giải hợp lý các mâu thuẫn, xung đột Giáo dục sống cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú nhằm kích thích học sinh tham gia cách tích cực chủ động vào các quá trình hoạt động, qua hình thành thay đổi hành vi của trẻ theo hướng tích cực để góp phần phát triển toàn diện nhân cách; giúp học sinh yêu đời, khỏe mạnh và tích cực, chủ động sớng ngày Giáo dục sống cho học sinh là giáo dục cho các em có cách sớng tích cực xã hội đại Thực trạng việc rèn sống cho học sinh trường Tiểu học: Học tập không dừng lại việc nhận thức các tri thức khoa học túy mà được hiểu là tri thức giới có mối quan hệ, cách thức ứng xử với môi trường xung quanh sống là vấn đề quan trọng đối với cá nhân quá trình tồn tại và phát triển Chương trình học gặp phải nhiều trích quá nặng nề kiến thức tri thức vận dụng cho đời sống hàng ngày bị thiếu vắng Hơn nữa, người học chịu nhiều áp lực học tập khiến cho khơng nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội Điều này dẫn đến “xung đột” nhận thức, thái độ và hành vi với vấn đề xảy sống Ở bậc tiểu học các môn học nhằm cung cấp cho học sinh tri thức sơ đẳng các chuẩn mực hành vi xã hội chủ nghĩa gắn với kinh nghiệm đạo đức, để từ giúp học sinh hình thành sớng, biết phân biệt sai làm theo cái đúng, ủng hộ cái đúng, đấu tranh với biểu sai trái, xấu xa, nhắc nhở các em hành động theo chuẩn mực đạo đức và thói quen đạo đức Việc rèn sống bậc tiểu học là nhiệm vụ quan trọng mà người người làm công tác giáo dục cần quan tâm Mặc dù, số môn học, các hoạt động ngoại khóa, giáo dục sống được đề cập đến Tuy nhiên, nội dung, phương pháp, cách thức truyền tải chưa phù hợp với tâm sinh lý của đối tượng nên hiệu lồng ghép chưa cao Hiện nay, Bộ giáo dục và đào tạo đổi mới toàn diện giáo dục để đáp ứng được nhu cầu phát triển mà xã hội đặt Tuy nhiên, số giáo viên chưa Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH theo kịp, chưa đổi mới phương pháp và nội dung đặt nặng kiến thức cho học sinh mà xem nhẹ việc rèn luyện ứng xử, thực hành cho học sinh Điều này dẫn đến tình trạng sớng của học sinh chưa cao Qua thực tế giảng dạy lớp 5, thấy sớ học sinh có hành vi, thói quen, tớt Còn phần lớn các em quá trình giao tiếp với thầy giáo rụt rè, với bạn bè lớp chưa tình cảm tự tin, khiêm nhường Học sinh thể sớng đại khái, chưa mạnh dạn thể của thân Các em ngại nói, ngại viết, khả tự học, tự tìm tòi nhiều hạn chế, nhút nhát Trước áp dụng đề tài Tôi tiến hành khảo sát với chủ đề “Kĩ của em” của học sinh lớp 5A, 5B của Trường Tiểu học Trưng Vương sau: Tổng số HS 53 tốt Có hình thành chưa tớt SL % SL % SL % 5A (TS: 26) 5,7 15,1 15 28,3 5B (TS: 27) 9,4 17 13 24,5 III CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Mục tiêu giải pháp Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ em bậc tiểu học qua các sống như: hợp tác, nhận thức, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả thấu hiểu và giao tiếp Từ đó, giáo viên lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp để dạy trẻ Tìm hiểu nội dung, chương trình các mơn học lớp và hoạt động ngoài lên lớp để nắm kiến thức và của môn học, sống mà HS cần được học và tiếp cận Từ đó, tuỳ bài cụ thể, nội dung cụ thể để lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức và các thuật dạy học tích cực thích hợp các hoạt động học tập và giáo dục lồng ghép sống cho học sinh, giúp các em thực hành sau tiếp cận Ngoài ra, giảng dạy kiến thức và giáo dục lồng ghép sớng, cần có khuyến khích kịp thời học sinh có tiến (dù là tiến nhỏ) để khích lệ học sinh tham gia các hoạt động cách tích cực và có đủ tự tin thể khả của trước lớp Nội dung cách thức thực giải pháp Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Hoạt động giáo dục sống là hoạt động được tổ chức theo mục tiêu, nội dung, chương trình dưới hướng dẫn của giáo viên thông qua các môn học và hoạt động ngoài lên lớp Với các hình thức hoạt động khác nhau, các mới quan hệ tạo hội cho học sinh trải nghiệm tri thức, thái độ và hành vi ứng xử của mơi trường an toàn, thân thiện có định hướng giáo dục Thông qua hoạt động giáo dục sớng giúp học sinh sớng khoẻ mạnh, có khả thích ứng với biến đổi của sớng hàng ngày Rèn luyện cho học sinh các phù hợp với lứa tuổi như: giao tiếp ứng xử có văn hoá; hợp tác và giải vấn đề tham gia các hoạt động tập thể; kỹ tự kiểm tra, đánh giá kết học tập, phát triển các hành vi, thói quen tớt học tập, lao động và hình thành tình cảm chân thành, niềm tin sáng với sống, với quê hương đất nước; có thái độ đắn đối với các tượng tự nhiên và xã hội Như vậy, hoạt động giáo dục sống thực cần thiết Do cần phát huy tới đa vai trò, tác dụng và hiệu của hoạt động giáo dục Để áp dụng số giải pháp giáo dục sống cho học sinh lớp trường TH Trưng Vương có hiệu quả, tơi sâu vào ba giải pháp và hai giải pháp hỗ trợ sau đây: - Tìm hiểu thơng tin học sinh; - Rèn sống cho học sinh qua việc tích hợp vào các mơn học; - Mỗi thầy cô giáo là gương đạo đức, tự học và sáng tạo; - Tổ chức các hoạt động tập thể - Hoạt động ngoài lên lớp (Vui chơi văn nghệ, thể dục thao thể Hoạt động nhân đạo); - Giáo viên tuyên truyền các bậc cha mẹ thực dạy các em các sống gia đình; Những giải pháp để giáo dục sống cho học sinh lớp 5: Giải pháp 1: Tìm hiểu thơng tin học sinh; Ngay sau nhận lớp, giáo viên thực công tác điều tra thông qua phiếu Giáo viên phát cho em phiếu điều tra và yêu cầu học sinh điền đầy đủ nội dung các thông tin được ghi phiếu Qua phiếu điều tra này, giáo viên nắm được đầy đủ các thông tin cần thiết học sinh, biết được hoàn cảnh gia đình, tâm tư để xây dựng kế hoạch giáo dục sống cho học sinh Trong buổi học giáo viên cho các em tự giới thiệu trước lớp, khuyến khích các em chia sẻ với sở thích, ước mơ Đây là hoạt động giúp trò hiểu nhau, đồng thời tạo mơi trường học tập thân thiện và trò Đây là điều kiện quan trọng để phát triển khả giao tiếp của học sinh Qua phần nào nắm được đặc điểm, tính cách của các em: mạnh dạn hay nhút Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH nhát, thụ động hay tích cực Và tiếp tục qua tuần học sau, giáo viên ý quan sát biểu thái độ học tập, cử chỉ, hành vi tại vị trí ngồi mà các em chọn để bắt đầu có điều chỉnh phù hợp Giải pháp 2: Rèn sống cho học sinh qua việc tích hợp vào các mơn học; Việc giáo dục sớng cho học sinh thực lúc nào, học nào Để việc rèn luyện diễn cách thường xuyên và đạt hiệu cao thân vận dụng vào các môn học, tiết học, là các môn như: Tiếng Việt; Đạo đức; Khoa học; An toàn giao thông, để học cho các em được làm để học, được trải nghiệm sớng thực Ở mơn Tiếng Việt có nhiều bài học được giáo dục sớng cho các em là các như: thể tự tin, thể cảm thông, tự nhận thức, giao tiếp, hợp tác Ở môn Đạo đức, để các chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở thành tình cảm, niềm tin, hành vi và thói quen của học sinh Khi dạy giáo viên tổ chức cho học sinh thực các hoạt động học tập phong phú, đa dạng như: kể chuyện theo tranh; quan sát tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm; phân tích, xử lí tình h́ng; chơi trò chơi, đóng tiểu phẩm, múa hát, đọc thơ, vẽ tranh,… Sử dụng nhiều phương pháp và thuật dạy học tích cực như: học theo nhóm, đóng vai, trò chơi,…Qua đó, được tạo hội để học sinh thực hành, trải nghiệm nhiều sớng Đó là lối sống lành mạnh, các hành vi ứng xử phù hợp với văn minh xã hội Lối sống, hành vi sớng có trách nhiệm, có ý chí vươn lên học tập và sớng, chăm sóc, kính trọng bớ mẹ, ơng bà, phụ nữ, hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với bạn; biết yêu quê hương, đất nước Ở mơn đạo đức có nhiều bài học được giáo dục sống cho các em là các như: tự nhận thức, đảm nhận trách nhiệm, giao tiếp ứng xử với bạn bè học tập vui chơi và sống; với người già, trẻ em; với phụ nữ; hợp tác; định, tìm kiếm và xử lí thơng tin; trình bày thể tự tin Ví dụ: Khi dạy Tập làm văn các bài: “Luyện tập thuyết trình, tranh luận”, “Lập chương trình hoạt động”, “Tập viết đoạn đới thoại; phân vai đọc, diễn màn kịch”… người giáo viên cần tổ chức cho các em đóng vai, đới thoại, tự bộc lộ Sau vài lời khuyến khích đầu tiên, tổ chức cho các em đứng đóng vai, nêu lí lẽ, dẫn chứng, bày tỏ ý kiến,… Lúc đầu các em ái ngại khơng tự tin đóng vai, bày tỏ ý kiến trước lớp được giáo viên nhập và kịp thời nhắc nhở các em điều cần ý giao tiếp, cộng thêm môi trường Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH hòa đồng thân thiện các em thực tớt, khơng cái nhìn ái ngại Thay vào là thái độ bình tĩnh, tự tin câu nói rõ ràng, diễn đạt gãy gọn và linh hoạt tham gia đóng vai, đới thoại với các thuyết trình viên Kỹ thể cảm thơng Ví dụ: Khi dạy bài tập đọc “ Những sếu giấy” GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi Em làm được việc để tỏ lòng cảm thơng, chia sẻ, giúp đỡ người nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại? Tơi khuyến khích nhiều em phát biểu theo các cách hiểu của các em Chẳng hạn: Chúng gét chiến tranh Tôi người đấu tranh xoá bỏ vũ khí hạt nhân Qn góp tiền, sách vở, quần áo để ủng hộ nạn bị bom nguyên tử sát hại ) Kỹ giao tiếp, ứng xử Khi dạy các bài: “Một vụ đắm tàu; Lớp trưởng lớp tôi; gái….” GV cho HS nhận xét cách xưng hô của các nhân vật truyện, lời lẽ, của các nhân vật giao tiếp… Học sinh nhận biết cách xưng hô của các nhân vật truyện là thứ bậc, lời nói thể thân mật, dễ đạt được mục đích giao tiếp Học sinh biết thể cần thiết phải ứng xử lịch giao tiếp sống Dù hoàn cảnh giao tiếp khác nhau, mục đích giao tiếp khác các em ln cách ứng xử lịch để đạt được mục đích giao tiếp và hết là xây dựng mối quan hệ tớt đẹp với người xung quanh Có thể là trình bày nguyện vọng của với người khác kèm theo cử chỉ, nét mặt, lời nói, ngữ điệu Có thể lắng nghe tích cực người khác nói Ví dụ: Sau học xong bài: “ Một vụ đắm tàu” GV hỏi HS: Em có nhận xét cách giao tiếp của các nhận vật bài ? (Mi-ri-ơ là bạn trai kín đáo, cao thượng nhường sống cho bạn Giu-li-ét-ta là bạn gái tớt bụng, giàu tình cảm biết lo lắng, chăm sóc bạn bị thương Cách giao tiếp các bạn thân mật, gần gũi thể tính cách điển hình của nữ giới và nam giới) Từ việc làm của các nhân vật bài mà giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng vào sống Ví dụ: Khi dạy bài “Kính già, u trẻ”; “Tơn trọng phụ nữ” Qua bài dạy giáo viên giáo dục, rèn cho học sinh giao tiếp ứng xử: kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi, quan tâm giúp đỡ người già, trẻ em, tôn trọng phụ nữ Kỹ tự nhận thức Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Ví dụ : Khi dạy bài tập đọc: “Một vụ đắm tàu” Sau HS hiểu được hoàn cảnh và mục đích chuyến của Ma-ri-ơ và Giu-li-ét-ta Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ơ thê nào bạn bị thương? ( Thấy Ma-ri-ơ bị sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dụi, Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống bên bạn, lau máu trán bạn, dịu dàng gỡ khăn đỏ mái tóc băng vết thương cho bạn Qua đó, cho thấy Giu-li-ét-ta tự nhận thức được trách nhiệm và vai trò của thấy bạn bị thương) + Quyết định nhường bạn x́ng xuồng cứu nạn của Ma-ri-ơ nói lên điều gì? ( Ma-ri-ơ có lòng cao thượng, nhường sớng cho bạn, hi sinh thân bạn Qua đó, cho thấy Ma-ri-ơ tự nhận thức được trách nhiệm và vai trò của thấy bạn biết bạn bớ mẹ) Ví dụ: Khi dạy bài “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” GV yêu cầu HS đọc các thông tin SGK trang 34, hỏi: Qua các thông tin trên, em cảm nhận nào đất nước và người Việt Nam ? Em biết thêm Tổ q́c của chúng ta? Chúng ta cần làm để thể tình u đới với Tổ quốc, để đưa đất nước ta trở nên giàu mạnh? HS quan sát tranh, trả lời : Việt Nam là đất nước tươi đẹp, có truyền thớng văn hóa lâu đời và có truyền thớng đấu tranh dựng nước và giữ nước Hiện nay, đất nước ta đổi mới và phát triển ngày song là nước nghèo Yêu Tổ quốc Việt Nam, em cần cố gắng học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức để góp phần xây dựng đất nước càng ngày càng tươi đẹp Kỹ hợp tác Ví dụ: Khi dạy Tập làm văn các bài: “Luyện tập thuyết trình, tranh luận”, “Lập chương trình hoạt động”, “Tập viết đoạn đới thoại; phân vai đọc, diễn màn kịch”; “Ơn tập viết đơn; “Lập bảng thống kê”… người giáo viên cần tổ chức cho các em hợp tác với tìm lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục để luyện tập thuyết trình, tranh luận Các em hợp tác với tìm kiếm thơng tin để hoàn thành bảng thớng kê Ví dụ: Khi dạy bài “Hợp tác với người xung quanh” (Tiết 1), (Đạo đức lớp 5), làm sau: Giáo viên nêu câu hỏi, yêu cầu lớp suy nghĩ và trả lời: Các em hợp tác với bạn bè với để làm việc chưa? Đó là việc gì? Các em hợp tác nào? Kết sao? Học sinh trả lời: Em hợp tác với bạn bè tổ để trực nhật lớp Em phối hợp với các bạn tổ để quét lớp, lau bảng Kết lớp lúc nào sạch sẽ, bàn ghế ngắn, bảng đen Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH đảm nhận trách nhiệm Ví dụ : Khi dạy bài : “Có trách nhiệm việc làm của mình” Cho HS đọc truyện “ Chuyện của bạn Đức” và xem tranh ảnh SGK/6 Qua chuyện trên, em cần làm làm sai, mắc lỗi ? HS trả lời: Nhận trách nhiệm việc làm của Nhận sai và biết sửa chữa Qua bài học rèn cho HS đảm nhận trách nhiệm việc làm của Bên cạnh mơn Tiếng Việt và mơn đạo đức mơn khoa học: Chương “Con người và sức khỏe” các bài: “Cần làm để mẹ và em bé khỏe mạnh ?; Vệ sinh tuổi dậy ; Thực hành nói khơng với các chất gây nghiện; Dùng th́c an toàn; Phòng bệnh sớt rét; Phòng bệnh sớt xuất huyết; Phòng bệnh viêm gan A; phòng tránh HIV/AIDS ” giáo dục các em hiểu ăn uống đủ chất và hợp lí giúp cho khoẻ mạnh, biết phòng tránh sớ bệnh lý qua đường tiêu hóa, biết việc nên làm và khơng nên làm để phòng tránh các chất gây nghiện và bệnh HIV/AIDS, có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân ngày, vệ sinh nơi và môi trường xung quanh, tự giác thực nếp sống vệ sinh, khắc phục hành vi có hại cho sức khoẻ Biết tham gia các hoạt động và nghỉ ngơi cách hợp lí để có sức khoẻ tớt Ví dụ: Khi dạy bài “Vệ sinh tuổi dậy thì” YCHS trả lời câu hỏi: Nên làm và khơng nên làm để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần tuổi dậy ? Học sinh trả lời: Cần vệ sinh thân thể sạch sẽ, thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo Đặc biệt thay quần lót, rửa phận sinh dục ngoài nước sạch và xà phòng tắm ngày Cần ăn ́ng đủ chất, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh; tuyệt đới khơng sử dụng các chất gây nghiện thuốc lá, rượu bia, ma túy Qua bài học này, học sinh rèn được tự nhận thức việc nên làm và khơng nên làm để bảo vệ thể, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần tuổi dậy xác định giá trị của thân, tự chăm sóc vệ sinh thể Ngoài để các em có phòng chớng bị xâm hại và tai nạn giao thông Bản thân giáo dục các em thơng qua các tiết học: Phòng trách bị xâm hại, phòng tránh tai nạn giao thơng đường Hướng dẫn các em phòng chớng bị xâm hại và tai nạn giao thơng cách đưa tình h́ng cho các em xử lí Ví dụ: Khi dạy bài “Phòng tránh bị xâm hại” YCHS trả lời câu hỏi: Em làm để phòng tránh nguy bị xâm hại ? Học sinh trả lời: Không nơi tới tăm, vắng vẻ ; khơng phòng kín với người lạ; khơng nhận tiền, quà từ người lạ, Trong bài học này rèn cho học sinh phân tích, phán đoán các tình h́ng có nguy bị xâm hại; ứng phó, ứng xử phù hợp rơi vào các tình h́ng có nguy bị xâm hại Giải pháp 3: Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Như biết, năm gần ngành giáo dục của coi trọng và thường xuyên nói đến vấn đề “Mỗi thầy cô giáo là gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Bởi vì, bên cạnh giáo viên ưu tú, quan tâm đến học sinh, tâm huyết với nghề sớ giáo viên làm hình ảnh đẹp của người thầy mắt học sinh, phụ huynh, Do sớ giáo viên có lới sớng bng thả, men lên bục giảng, xúc phạm đến nhân phẩm học sinh, Trong đó, đới với học sinh nói chung học sinh Tiểu học, thầy cô giáo là người cha, người mẹ thứ hai của các em Thầy cô là gương sáng để các em noi theo Chính thế, biện pháp nhằm hình thành và phát triển sớng cho học sinh (như giao tiếp: chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, đề nghị; bày tỏ cảm thông, chia sẻ; bày tỏ ý kiến, tiếp khách đến nhà,…) là người giáo viên phải mẫu mực cử lời nói, hành động đới với người xung quanh đồng nghiệp, học sinh, làng xóm hay phụ huynh Hay nói cách khác, người giáo viên hành động, nói kể cách ăn mặc phải mang tính sư phạm, tác phong của nhà giáo để học sinh họa tập và làm theo Ngoài giải pháp để giáo dục sớng cho học sinh lớp có giải pháp khác hỗ trợ sau: Tổ chức các hoạt động tập thể - Hoạt đợng ngồi giờ lên lớp (Vui chơi văn nghệ, thể dục thao thể Hoạt động nhân đạo); Thông qua các tiết sinh hoạt tập thể, hoạt động của Đội, hoạt động ngoài lên lớp, hướng dẫn cho các em sinh hoạt với nhiều nội dung khác nhau, hình thức đa dạng phong phú như: Hội thi Trò chơi dân gian, Thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em, thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, 22-12 và các ngày lễ lớn Các hoạt động thể dục thể thao cờ vua, đá cầu, nhảy dây Thi “Giữ sạch, viết chữ đẹp”, “Vẽ tranh bảo vệ môi trường” Qua các hoạt động giúp học sinh hình thành các như: giao tiếp, ứng xử, hợp tác với bạn bè, hùng biện, tự phục vụ, cảm nhận Giáo viên tuyên truyền các bậc cha mẹ thực hiện dạy các em các sống bản; Cô giáo, cha mẹ ln khuyến khích các em nói lên quan điểm của mình, nói chuyện với các thành viên lớp, gia đình cảm giác và lựa chọn của mình, cần giúp các em hiểu các mới quan hệ để cớ gắng khơng trích các định của các em Việc này hình thành tự kiểm soát thân, rèn luyện tính tự tin cho các em tham gia các hoạt động Qua việc tuyên truyền của giáo viên đến các bậc cha mẹ học sinh để các bậc phụ huynh biết cách dạy em như: tự kiểm soát thân, rèn luyện tính tự tin… Đề tài: Mợt sớ biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH Những giải pháp nêu mà thực đồng học sinh phát triển sống toàn diện Mối quan hệ các giải pháp, biện pháp Giáo dục sống cho học sinh là điều cần thiết Nó trang bị đầy đủ cho các em để các em có được sống ngày càng tốt đẹp Đồng thời giúp em có thói quen chưa tớt và hành vi tiêu cực trở thành ngoan, trò giỏi và là người có ích cho xã hội sau này Từ vấn đề này để giúp hiểu rõ thực các giải pháp, biện pháp nêu có mối quan hệ chặt chẽ với và tách rời Chúng được thực thường xuyên liên tục các tiết học, buổi học và các hoạt động của lớp 5A, 5B năm học 2016- 2017; 2017 - 2018 trường Tiểu học Trưng Vương, huyện Krơng Ana IV TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP Để học sinh có được sớng tớt giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt công tác chủ nhiệm mà nhà trường phân công Thường xuyên thay đổi các hình thức sinh hoạt lớp, luân phiên cho các em làm lớp trưởng, tổ trưởng, không nên năm học để em làm lớp trưởng Qua giúp học sinh tự tin và chủ động công việc mạnh bạo giao tiếp Với học sinh tiểu học, thầy cô giáo là người mẹ hiền thứ hai nên các em luôn nghe lời dạy bảo và làm theo thầy dạy Thầy, giáo phải là gương sáng đạo đức, là gương các ứng xử văn hóa, chuẩn mực lời nói và việc làm Bên cạnh đó, giáo viên hướng dẫn các em có ý thức các tiết sinh hoạt lớp cuối tuần Lớp trưởng tổ chức cho các tổ tự đánh giá xếp loại các thành viên Sau đó, lớp trưởng đánh giá xếp loại nề nếp, học tập, các hoạt động giáo dục tuần của lớp, triển khai kế hoạch tuần tới của lớp, nhà trường Thông qua tổ chức sinh hoạt lớp giúp các em rèn giao tiếp, tự tin và hợp tác Mặt khác, xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn Trong cần trọng tạo môi trường tự nhiên gần gũi với sống trồng vườn thuốc nam, các câu khẩu hiệu các xanh, bồn hoa để thông qua mà giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường các em Ngoài ra, nhà trường cần phối hợp với gia đình, các tổ chức xã hội và ngoài nhà trường để góp phần giáo dục sống cho các em để các em phát triển cách toàn diện V HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sau thời gian áp dụng đề tài, thu được kết sau: Chất lượng học tập của lớp được nâng lên rõ rệt Các em chấp hành và tham gia tất các phong trào thi đua của lớp, của trường nhiệt tình có hiệu quả, phát huy được tinh thần đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ lẫn Những sống Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH cần thiết của các em được phát triển như: hợp tác, tự học tự rèn, giao tiếp, … Có được kết là nhờ nỗ lực của thân tôi, với giúp đỡ, hỗ trợ, kết hợp của Ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên trường, đồng nghiệp, kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh Tôi tiến hành khảo sát với chủ đề “Kĩ của em” của học sinh lớp 5A, 5B trường TH Trưng Vương năm học 2016 - 2017; 2017 - 2018 Cụ thể sau: Áp dụng đề tài năm học 2016 -2017 Tổng sớ HS 53 tớt Có hình thành chưa tớt SL % SL % SL % 5A (TS: 26) 13,2 15,1 11 20,7 5B (TS: 27) 15,1 17 10 18,9 Sau áp dụng đề tài được năm tơi thấy năm học 2017 - 2018 chủ đề “Kĩ của em” có tiến vượt bậc Nhiều học sinh tớt và hình thành được cho thân cụ thể là: Tổng sớ HS 54 tớt Có hình thành chưa tốt SL % SL % SL % 5A (TS: 26) 13 24,1 12 22,2 1,9 5B (TS: 28) 12 22,2 15 27,7 1,9 Mặc dù kết đạt được khiêm tớn là bước chuyển vượt bậc đối với học sinh lớp trường Điều này chứng tỏ đề tài mà tơi thực góp phần bước hoàn thiện công tác giáo dục sống cho học sinh Tiểu học Việc phát triển đề tài và áp dụng hiệu đối với các đối tượng học sinh tại đơn vị trường Tiểu học Trưng Vương thu được kết đáng khích lệ và thực có ý nghĩa khoa học, giá trị sống của học sinh ngày càng tiến rõ rệt, các em ngày càng chăm ngoan Tình cảm thầy- trò, bạn bè ngày càng gắn bó và thân thiện Học sinh ý thức được giá trị của thân mối quan hệ xã hội; hiểu biết thể chất, tinh thần của thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH hiểu biết và chấp hành pháp luật Các em có đủ khả tự thích ứng với mơi trường xung quanh, tự chủ, độc lập, tự tin giải công việc, đem lại cho các em vốn tự tin ban đầu để trang bị cho các em cần thiết làm hành trang bước vào đời Đặc biệt giao tiếp, hợp tác với các bạn nhóm để hoàn thành mục tiêu bài học, ý thức tự quản của học sinh lớp được BGH nhà trường, tập thể giáo viên trường đánh giá cao Ngoài thành tích đạt chất lượng giáo dục và hoạt động phong trào lớp năm học 2017 - 2018 đạt được sau: - Chất lượng toàn diện: Học sinh được khen thưởng toàn diện: 14 em - Học sinh được khen thưởng mặt: 16 em - Học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học 100% - Khơng có học sinh vi phạm nội quy trường, lớp; học sinh đến trường đảm bảo an toàn học lẫn chơi; khơng có học sinh gây gổ đánh và ngoài nhà trường, khơng có học sinh bị tai nạn giao thông, đuối nước - 100% học sinh lớp tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi hoạt động ngoài lên lớp PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Rèn luyện sống cho học sinh là việc làm cần thiết của xã hội, các em khơng học giỏi kiến thức mà phải có sớng Việc giáo dục sống từ lớp nhỏ rút ngắn thời gian để trang bị cho các em vốn kiến thức, năng, giá trị sống để làm hành trang bước vào đời Chính vậy, các thầy giáo tiểu học ln giữ vai trò vơ quan trọng Qua quá trình làm cơng tác chủ nhiệm, thực tế giảng dạy thân, nghiên cứu tài liệu, tìm tòi học hỏi, đúc rút được bài học kinh nghiệm sau: Đối với giáo viên - Xác định rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện sống cho học sinh - Nắm vững đặc trưng phương pháp và hình thức tổ chức dạy các giao tiếp, ứng xử vào các môn học và các hoạt động khác - Phải không ngừng học hỏi và hoàn thiện sớng của và thể rõ các mối quan hệ với phụ huynh, giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp và ứng xử sống hàng ngày; Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH - Người giáo viên cần phải nắm được tâm lí lứa tuổi, hoàn cảnh của học sinh để có biện pháp bồi dưỡng đắn; - Phải mẫu mực lúc, nơi, kỹ ứng xử với bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh, xứng đáng là gương sáng cho học sinh noi theo; Đối với học sinh - Thường xuyên rèn sống qua nội dung kiến thức học để vận dụng giao tiếp, ứng xử vào sống hàng ngày; - Tích cực bồi dưỡng sớng qua tham gia các hoạt động học tập lớp, hoạt động ngoài giáo viên tổ chức; - Mạnh dạn, tự tin giải các vấn đề II KIẾN NGHỊ Đối với phòng giáo dục đào tạo Krông Ana - Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề giáo dục sống cho giáo viên cấp Tiểu học để giáo viên trao đổi, học hỏi và đưa phương pháp, kế hoạch giáo dục sớng cho học sinh quá trình giảng dạy đạt hiệu cao Đối với Trường Tiểu học Trưng Vương - Thường xuyên tổ chức chuyên đề giáo dục sớng thơng qua các giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để làm tốt giáo dục sống cho HS - Nhà trường phát động, quan tâm đến phong trào này dưới nhiều hình thức Trên là đề tài “Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Trường Tiểu học Trưng Vương” được áp dụng và thực mang lại hiệu Trường Tiểu học Trưng Vương Ngoài biện pháp đề tài này, có biện pháp khác mà thân tơi chưa nhận thấy mong quý ban giám khảo và các đồng nghiệp đọc sáng kiến kinh nghiệm này đóng góp bổ sung Đây là kinh nghiệm mà thân đúc rút và vận dụng hiệu quả, giúp học sinh có nhiều chuyển biến giá trị sống Khi triển khai đề tài tại trường được lãnh đạo, đồng nghiệp ủng hộ Trong quá trình nghiên cứu, viết đề tài khơng thể tránh khỏi hạn chế định Rất mong góp ý của quý ban giám khảo để đề tài đạt được hiệu cao hơn, hoàn thiện hơn, để thân tơi có thêm kinh nghiệm vận dụng Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH giáo dục sống cho học sinh lớp đạt hiệu cao Giúp tơi tiếp tục mở rộng, nghiên cứu đề tài này thời gian tới Xin chân thành cảm ơn! Bình Hồ, ngày 20 tháng 02 năm 2019 NGƯỜI VIẾT Ngô Thị Minh Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật giáo dục tiểu học (Trang 2) Điều lệ trường Tiểu học (Trang 5) Điều lệ Hội cha mẹ học sinh (Trang 5) Quy định chuẩn giáo viên Tiểu học (Trang 6) 5.Một số văn đạo của ngành giáo dục, của phòng giáo dục và đào tạo (Trang 3) Giáo dục sống các môn học tiểu học – Lớp (Nhà xuất giáo dục Việt Nam) (Trang 12, 13, 14, 15) Tài liệu tập huấn Giáo dục sống (Bộ giáo dục và đào tạo Bộ giáo dục và đào tạo) (Trang 4) Sách giáo khoa các môn học lớp (Nhà xuất giáo dục Việt Nam) (Trang 12, 13, 14, 15) Thông tư 22/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo (Trang 18) Đề tài: Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp ở trường TH NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ... cao hơn, hoàn thiện hơn, để th n tơi có th m kinh nghiệm vận dụng Đề tài: Một số biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp ở trường TH giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp đạt hiệu... tài: Một số biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp ở trường TH Những giải pháp nêu mà th c đồng học sinh phát triển kĩ sống toàn diện Mối quan hệ các giải pháp, biện pháp. .. - Về phía giáo viên Đề tài: Một số biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp ở trường TH Hiện nhận th c việc rèn kĩ sống cho học sinh sớ giáo viên hạn chế và chưa th c quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 ở trường TH , Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 ở trường TH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn