Chuong 3 PPT QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ

60 24 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 11:19

Kiểm soát theo chiều dọcTheo từng bộ phậnTheo từng cá nhânKiểm soát theo chiều ngang theo từng quy trình nghiệp vụ :Quy trình bán hàngQuy trình mua hàng : Quy trình tiền lương :Quy trình kế toán : Quy trình chi tiêu : Quy trình sản xuất : Quy trình tồn kho : Và rất nhiều quy trình khác Chương : Tìm hiểu số quy trình cụ thể Trần Thị Thu Hằng Nội dung Các thuyết trình sinh viên : Một số quy trình kiểm sốt chiều dọc thơng qua quy chế Một số quy trình kiểm sốt chiều ngang thơng qua quy trình nghiệp vụ Tóm tắt ma trận kiểm soátKiểm soát theo chiều dọc  Theo phận  Theo cá nhân  Kiểm sốt theo chiều ngang theo quy trình nghiệp vụ :         Quy trình bán hàng Quy trình mua hàng : Nhóm – Nhóm Quy trình tiền lương : Nhóm – Nhóm Quy trình kế tốn : Nhóm – Nhóm Quy trình chi tiêu : Nhóm – Nhóm 10 Quy trình sản xuất : Nhóm – Nhóm 11 Quy trình tồn kho : Nhóm – Nhóm 12 Và nhiều quy trình khác Quy trình nghiệp vụ  Mục tiêu : - Tìm hiểu giới thiệu quy trình nghiệp vụ áp dụng DN  Yêu cầu nội dung - Nêu rõ mục tiêu, đặc điểm quy trình - Xác định rủi ro - Xây dựng thủ tục kiểm sốt thơng qua quy trình chi tiết, lưu đồ, sơ đồ … - Cung cấp mẫu biểu kèm quy trình Thủ tục kiểm tốn nội  Mục tiêu : - Tìm hiểu giới thiệu thủ tục kiểm toán nội áp dụng kiểm sốt quy trình nghiệp vụ áp dụng DN  Yêu cầu nội dung - Xác định rủi ro xảy gian lận, sai sót - Xây dựng thủ tục kiểm toán thường xuyên định kỳ tương ứng với quy trình - Giới thiệu báo cáo kiểm toán nội KIỂM SỐT NỘI BỘ QUY TRÌNH MUA HÀNG Nội dung nghiên cứu quy trình Chức quy trình Mục tiêu quy trình Rủi ro quy trình Cơ chế kiểm soát áp dụng Một số rủi ro chế kiểm sốt tương ứng Quy trình nghiệp vụ & hệ thống chứng từ Quy chế hoá nội dung quy trình qua “Quy chế nghiệp vụ mua hàng” Các chức Mua hàng Trả tiền hàng Ghi nhận & báo cáo Mục tiêu quy trình  Mua hàng : => Mua đúng, mua đủ, mua kịp thời theo phê duyệt mua hàng  Trả tiền : => Trả đúng, trả đủ, trả kịp thời số tiền thực phải trả cho người cung cấp  Ghi nhận & báo cáo (N – X – T v.tư & công nợ) => đúng, đủ, kịp thời, ngắn gọn rõ ràng theo yêu cầu báo cáo cho đối tượng Mục tiêu quy trình (tt) Mục tiêu chức mua hàng  Mua : theo phê duyệt :  Đúng hàng (về tên hàng, quy cách, phẩm chất hàng mô tả hàng)  Đúng nhà cung cấp  Đúng giá (càng thấp tốt cao giá đó)  Mua đủ : đủ số lượng theo phê duyệt  Mua kịp thời : kịp thời hạn toán cam kết với nhà cung cấp 10 Nội dung nghiên cứu  Chức quy trình  Các quy trình cụ thể quy trình kế tốn  Mục tiêu quy trình  Rủi ro quy trình  Cơ chế kiểm sốt quy trình  Một số rủi ro thường gặp & chế kiểm soát tương ứng  Quy chế hoá nội dung 46 Phân biệt tài & kế tốn Tài chính? Tài doanh nghệp? Quản trị tài doanh nghiệp => Tiền & vốn Kế tốn gì? Kế tốn doanh nghiệp? => thơng tin Phân biệt tài & kế tốn Giám đốc tài & kế tốn trưởng 47 Các chức Thu thập thông tin (thu thập chứng từ) Từ phận cơng ty & từ bên ngồi Xử lý thơng tin (sử dụng sổ sách) Tại phận kế toán Cung cấp thơng tin (trình nộp báo cáo) Cho đối tượng có nhu cầu : - Chủ sở hữu & chủ nợ - Lãnh đạo công ty - Nhà nước - Khác 48 Các quy trình cụ thể  Quy trình kế tốn thường bao gồm quy trình cụ thể : Quy trình kế tốn thuế => Phục vụ báo cáo co nhà nước Quy trình kế tốn tài => Phục vụ báo cáo cho chủ (chủ sở hữu & chủ nợ) Quy trình kế tốn quản trị => Phục vụ báo cáo cho lãnh đạo công ty 49 Tổ chức thực hịên quy trình  Mỗi quy trình lại phân chia cụ thể sau : Kế toán phần hành (kế toán viên) Kế toán tổng hợp (Kế toán tổng hợp) Kế toán kiểm tra (Kế toán trưởng) Phê duyệt báo cáo (Lãnh đạo doanh nghiệp) 50 Phần hành kế toán Kế toán tiền mặt Kế toán kho vật tư Kế toán kho thành phẩm Kế tốn cơng nợ phải thu Kế tốn cơng nợ phải trả Kế tốn tài sản cố định Kế tốn cơng cụ dụng cụ Kế toán tiền lương … 51 Mục tiêu quy tình Mục tiêu theo cách hiểu thơng thường Mục tiêu theo mơ hình CEAVOP 52 Mục tiêu quy trình (tt) Báo cáo - Chính xác mặt số học & nội dung - Đúng luật - Đúng quy chế công ty Báo cáo đủ Báo cáo kịp thời Báo cáo ngắn gọn Báo cáo rõ ràng Báo cáo dể hiểu 53 Mục tiêu quy trình (tt) Báo cáo gì?  Báo cáo thuế :  Thuế GTGT (khai báo tháng & toán năm)  Thuế TNDN (dự toán & toán năm)  Thuế khác  Báo cáo tài :  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết kinh doanh (3 phần)  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Thuyết minh oáo cáo tài  Báo cáo quản trị  Thiên hình vạn trạng theo yêu cầu Lãnh đạo 54 Mục tiêu quy trình (tt)  Mục tiêu theo quy trình “CEAVOP”, bảo đảm báo cáo lập sở tuân thủ yếu tố sau : Completeness (đầy đủ) Existeness (Tồn & phát sinh) Accuracy (Chính xác) Valuation (Định giá đúng) Ownership & Obigation (Quyền & nghĩa vụ) Presentation (Trình bày & khai báo) 55 Rủi ro quy trình  Báo cáo Khơng thể báo cáo Không Không đủ Không kịp thời Dài dòng Khơng rõ ràng Khó hiểu hay dễ hiểu sai Đối với nhóm loại báo cáo 56 Cơ chế kiểm sốt áp dụng Phê duyệt Sử dụng mục tiêu Bất kiêm nhiệm Bảo vệ tài sản Đối chiếu Báo cáo bất thường Kiểm tra & thro dõi Định dạng trước 57 Một vài rủi ro thường gặp & chế kiểm soát tương ứng  Vi phạm tính đầy đủ, tồn tại, xác  Vi phạm tính đánh giá, sở hữu trình bày cơng bố 58  Dữ liệu kế tốn phải cập nhật  Tuân thủ quy trình kế toán : đối chiếu phần hành, đối chiếu kế toán với phận khác  Nhân viên kế tốn có nghiệp vụ  Kiểm quỹ, kiểm kê tồn kho, tài sản  Kế toán trưởng cập nhật tất kiện/hoạt động diễn doanh nghịep  Đánh giá tính hợp lý số dư tài sản  Trình độ nghiệp vụ kế toán trưởng Một vài rủi ro thường gặp & Cơ chế kiểm soát tương ứng (tt)  Báo cáo tài chứa đựng gian lận, sai sót 59  Kiểm toán nộiKiểm toán độc lập  Cam kết ban giám đốc trước chủ sở hữu Một vài rủi ro thường gặp & chế kiểm soát tương ứng (tt)  Vi phạm pháp luật thuế  Thường xuyên cập nhật thuế  Tư vấn thuế  Nhân viên có trình độ kinh nghiệm  Có quy trình tn thủ quy trình thuế – nên định dạng chuẩn  Kế tốn thuế  Khơng tuân thủ quy định thuế dẫn đến chi phí cao 60 ... tương ứng với quy trình - Giới thiệu báo cáo kiểm tốn nội KIỂM SỐT NỘI BỘ QUY TRÌNH MUA HÀNG Nội dung nghiên cứu quy trình Chức quy trình Mục tiêu quy trình Rủi ro quy trình Cơ chế kiểm sốt áp... tiêu quy trình Rủi ro quy trình Cơ chế kiểm sốt Ln chuyển chứng từ quy trình Quy chế hố tất nội dung Quy chế nghiệp vụ mua hàng” 27 KIỂM SOÁT NỘI BỘ quy trình TIỀN LƯƠNG 28 Các quy trình nhân Quy. .. tắc định mức lương Chức quy trình Mục tiêu quy trình Rủi ro quy trình Cơ chế kiểm sốt quy trình Quy trình & chứng từ Quy chế hoá chế kiểm soát quy trình tiền lương” 30 Khái niệm tiền lương Tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 3 PPT QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ, Chuong 3 PPT QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ, Mục tiêu của quy trình (tt), Phiếu đề nghị mua vật tư, Cơ sở hưởng lương, Một số rủi ro khác & Cơ chế kiểm soát tương ứng, Các cơ chế kiểm soát mang tính phát hiện rủi ro, Mục tiêu của quy tình

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn