CASE 50 Flinder Valves and Controls Inc.

14 25 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 09:54

NHÓM Trần Phương Thảo K154040378 Nguyễn Trần Thúy Hằng K154040321 Đinh Thị Tú Trinh K154040397 Nguyễn Thị Nguyên Hạnh K154040319 CASE 50 Flinder Valves and Controls Inc Câu Phân tích điểm mạnh điểm yếu FVC RSE *Cơng ty FVC • Điểm mạnh: Điểm mạnh FVC yếu tố bên dẫn đến thành công hoạt động FVC -Là công ty dẫn đầu ngành đổi -Sản phẩm độc đáo cấp sáng chế -Khách hàng đa dạng,tiềm -Văn hóa cơng ty đổi khơng ngừng tư -Cơng ty có đội ngũ quản lý hàng đầu tốt, người tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày công ty Đội ngũ quản lý bao gồm đội ngũ sáng tạo cao,chuyên biệt ngành công nghiệp van để phát triển sản phẩm đổi • Điểm yếu: Cơng ty khơng đủ tài để mở rộng đầu tư vào thị trường quốc tế Điều làm cho phải chịu cạnh tranh gay gắt từ nhiều công ty ngành công nghiệp Công ty thiếu kiến thức sản xuất khối lượng lớn Đôi cơng ty sản xuất sản phẩm khơng đáp ứng nhu cầu khách hàng Sản lượng thấp liên quan đến doanh số bán hàng hơn, tạo doanh thu cho cơng ty Thiếu nguồn lực doanh thu hạn chế việc mở rộng cơng ty *Cơng ty RSE • Điểm mạnh: Cơng ty có đủ nguồn lực để tham gia vào thị trường toàn cầu mua lại công ty nhỏ khác ngành Với đủ nguồn lực, nhóm quản lý cơng ty có khả bắt đầu hoạt động dự án gia tăng giá trị cho hoạt động kinh doanh Cơng ty có nhà máy công nghệ cao, dễ dàng tiếp cận với lượng mua số lượng lớn nguồn tài dồi Các chiến lược tiếp thị công ty lên kế hoạch tốt, cơng ty nắm giữ bí sản xuất khối lượng lớn, sản xuất với chi phí thấp có chi phí vận chuyển hiệu qủa điều giúp giành thị phần lớn cơng ty đối thủ chủ chốt Các sản phẩm thiết kế để đáp ứng kỳ vọng khách hang • Điểm yếu Đội ngũ quản lý công ty thiếu kỹ sáng tạo Công ty không phát triển sản phẩm thời gian dài, điều làm cho phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ đối thủ sáng tạo Chuyển đổi lợi nhuận thấp công ty nhận điều kêu gọi chiến lược triển khai Thường xuyên thay đổi thực chiến lược khiến công ty tập trung vào dự án tiềm nó, làm cho hoạt động sau lịch trình Câu 2: Phân tích lý hai cơng ty muốn hợp Cả hai công ty FVC RSE muốn cải thiện điểm mạnh họ giải điểm yếu Để đạt điều này, ban điều hành công ty muốn tham gia vào vụ sáp nhập lợi ích chung Cả hai cơng ty muốn tận dụng mạnh để cải thiện hoạt động kinh doanh FVC muốn trở thành công ty RSE để cải thiện trì sắc FVC tiếp cận với nguồn lực tài RSE để mở rộng thị trường tồn cầu tiết kiệm chi phí mà sau sử dụng cơng ty để trì tăng trưởng doanh nghiệp Mặt khác, RSE Inc có hội đa dạng hóa giá trị để bù đắp cho doanh nghiệp có chu kỳ khác nâng cao lực hiệu quản lý nhà máy Hơn nữa, RSE dự định phát triển hoạt động Flinder Inc giữ lại đội ngũ quản lý hàng đầu tất nhân viên khác công ty Điều cho thấy tồn lý tích cực cho thỏa thuận tương lai giữ tốt thỏa thuận tạo nhiều hội tăng trưởng hiệu cho hai cơng ty Câu 3: Tính giá trị lý (liquidation value) FVC trước hợp Để tính giá trị lý cơng ty FVC, ta sử dụng thông tin bảng 1.Với giả định Các tài sản bán với giá giá định sẵn BCĐKT Exhibit FLINDER VALVES AND CONTROLS INC Balance Sheet as of December 31, 2007, for Flinder Valves and Controls Inc (dollars in thousands) Assets Cash $1,884 U.S Treasury tax notes and other Treasury 9,328 obligations Due from U.S government 868 Accounts receivable net 2,316 Inventories, at lower of cost or market 6,888 Other current assets 116 Total current assets $21,400 Investments Land Buildings Equipment Less: allowance for depreciation Total plant, property, and equipment— gross Construction in process Total plant, property, and equipment—net Patents Cash value of life insurance Deferred assets Total assets 1,768 92 6,240 18,904 7,056 18,180 88 18,268 156 376 156 42,124 Giá trị FVC $ 4,710,000 $ 8,478,000 theo giá trị sổ sách cơng ty vì, làm tăng RSE tổng giá trị tài sản cho FVC mà cổ đông FVC nhận công ty lý Cách tiếp cận giá trị sổ sách cho phép đánh giá với giá trị thị trường kể từ đó, giá trị sổ sách có xác định giá trị cổ phiếu Câu Định giá cổ phiếu FVC trước hợp theo tỷ số PE RSE xem xem thị trường định giá thực thể dựa tiêu chuẩn định liên quan đến giá trị nào, chẳng hạn giá với tỷ lệ lợi nhuận Thay tập trung vào giá trị nội Flinder của, Một thị trường chung liên quan giá để thu nhập, tỷ lệ PE Phụ lục cho thấy công ty so sánh 'beta khơng vay nợ’, Flinder khơng có nợ, phiên beta tương tự người khác, ' beta không vay nợ’ Gardner Denver Tecumseh không thường dùng để so sánh họ tăng trưởng đến năm 2010 không đủ để đề cập đến, Flinder giai đoạn tăng trưởng lớn, đến 10% -20% vài năm tới Ngoài ra, Cascade Corp khơng sử dụng beta thấp, có mức thấp dự báo tốc độ tăng trưởng Mức trung bình phần lại số PE công ty 17,76 Nhân 17,76 thu nhập Flinders vào năm 2007 chia cho số lượng cổ phần, giá Flinder theo thân thị trường $ 40,58 Thay lấy trung bình cơng ty so sánh, lấy giá trị cao công ty, PE 20.8, mang đến cho Flinder giá $ 47,52 Giá cao $ 0.50 khác với DCF Model Bằng cách lấy Tỷ lệ PE thấp, giá $ 34,27 Điều nhìn thấy Phụ lục 11 PE thấp cho thấy Flinder định giá cao mức $ 39,75 Nếu giả định Flinder tương tự với mức trung bình thị trường, giá cổ phiếu nên có $ 40,58 Trong DCF tính tốn giá trị nội cơng ty có mặt $ 47,81 cổ phiếu, cho thấy thị trường sẵn lòng trả với mức $ 40,58 cổ phiếu Nếu RSE tin vào điều này, họ chọn xem xét số cơng ty khác mà họ mua với giá $ 40,58 cổ phiếu thay Flinder mức $ 47,81 cổ phiếu Câu Định giá cổ phiếu FVC trước hợp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền Khi tìm thấy giá trị Flinder, có nhiều cách để RSE xác định giá trị Flinder số tiền họ sẵn sàng trả Phương thức chiết khấu dòng tiền cách tiếp cận nỗ lực xác định giá trị công ty cách chiết khấu dòng tiền tương lai cơng ty tới giá trị Có hai phần để chiết khấu dòng tiền; thứ giai đoạn dự báo từ đến 10 năm Thứ hai giá trị cuối đại diện cho luồng tiền xảy sau giá trị dự báo kết thúc công ty, giả định mãi Flinder đưa báo cáo tài thông qua năm 2012 Sử dụng dự báo này, RSE cho Flinder tin chúng đáng giá Flinder giả định tăng trưởng doanh thu khoảng 10%/năm vào năm 2012 Trong năm tới, tăng trưởng chậm lại từ 10% xuống 4% Đối với giá trị cuối, tốc độ tăng trưởng cuối sử dụng 2,5% Tỷ lệ tăng trưởng 2,5% tính tỷ lệ lạm phát tương lai Đây tốc độ tăng trưởng mà công ty vơ thời hạn có Nó tương đương với tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung Thật khơng thực tế cho Flinder vượt xa kinh tế mãi Để giảm bớt dòng tiền, thấy Phụ lục 10, phù hợp để sử dụng WACC Flinder Điều RSE lên kế hoạch cho Flinder trở thành cơng ty bảo tồn danh tính Ngồi ra, họ có kế hoạch giữ đội ngũ quản lý FVC Bởi khơng có nhiều thay đổi FVC, nên thích hợp sử dụng WACC FVC thay RSE Bởi Flinder khơng có nợ dài hạn, chi phí vốn chi phí vốn chủ sở hữu Flinder có phiên beta 1.1 Lãi suất kỳ vọng sử dụng 4,52%, 30 năm Mỹ Kho bạc suất cho tháng tư năm 2008 Phí bảo hiểm rủi ro thị trường 5,5%, phí bảo hiểm hồn lại vốn CSH nợ phủ Chi phí vốn chủ sở hữu 10,57%, chi phí vốn cơng ty khơng có nợ dài hạn Bằng cách chiết khấu dòng tiền dòng tiền cuối, giá trị doanh nghiệp $ 116,655,70 Với 2,440.000 cổ phiếu tồn đọng, giá cổ phiếu nội Flinders 47,81 đô la Trong Phụ lục 10, phân tích độ nhạy liên quan đến tốc độ tăng trưởng Nếu RSE nghĩ tốc độ tăng trưởng 2,5% khơng xác cho tương lai, họ chọn tốc độ tăng trưởng khác giá hiển thị Nếu tốc độ tăng trưởng Flinder 3%, giá cổ phiếu Flinder $ 49.09 thay $ 47,81 Nếu Flinder khơng tăng trưởng mức 2,5%, thay vào tỷ lệ tăng trưởng ổn định 1%, giá cổ phiếu nội 44,78 la Có mặt tích cực tiêu cực để sử dụng phương pháp DCF để định giá Flinder Phương pháp cung cấp giá trị nội cơng ty thực đáng giá Nó cho phép dự báo tất khía cạnh tài để khám phá giá trị công ty Mặt khác, giá trị cuối phần lớn giá trị doanh nghiệp Nếu có khơng chắn tốc độ tăng trưởng ổn định, công ty bắt đầu tốc độ tăng trưởng ổn định Câu Định giá giá trị cộng hưởng từ thương vụ hợp đứng giác độ FVC đứng giác độ RSE theo phương pháp chiết khấu dòng tiền Phần tiểu luận dựa việc phân tích giá trị trước sáp nhập Flinders Valves and Controls Inc (FVC) RSE International Corporation Thêm vào đó, giá trị dự kiến hai công ty sau sáp nhập đánh giá Để đánh giá hiệu suất dự kiến công ty trước sáp nhập, WACC tính tốn giá trị WACC cho FVC RSE 9,2% 9,4% (Phụ lục 3) Đối với tính tốn WACC, tỷ lệ rủi ro giả định 4,52% (trái phiếu 30 năm) đó, phí bảo hiểm thị trường giả định 5,5% (trung bình hình học) cho hai cơng ty Tuy nhiên, Dựa hiệu suất khứ, tốc độ tăng trưởng hiệu suất dự kiến tương lai tính tốn khoảng thời gian 2008 đến 2013 Từ việc phân tích giá trị sáp nhập trước giá trị Flinders Valves and Controls Inc (FVC), xác định giá trị doanh nghiệp công ty $ 856,518 giá trị cổ phiếu $ 351,03 theo phương pháp định giá DCF Tuy nhiên, giá trị doanh nghiệp RSE International Corporation $ 32,514,074 đó; giá trị cổ phiếu 0,52 đô la Hơn nữa, doanh thu dự kiến lợi nhuận sau thuế (NOPAT) hai cơng ty năm 2008-2013 tính sở tốc độ tăng trưởng trung bình năm trước đưa triển lãm Doanh thu FVC giả định tăng mức tăng trưởng 8,63% từ năm 2008 đến năm 2013 doanh số bán hàng RSE dự kiến tăng với tốc độ tăng trưởng 9% thời kỳ Chi phí bán hàng giả định 70% cho FVC RSE, giả định 79% doanh thu suốt sáu năm Các chi phí giả định tăng trưởng mức 5,82% cho FVC chi phí cho RSE cho mức 4% Thuế suất dự kiến 40% cho hai cơng ty Giá trị vốn hóa / vốn hóa thị trường hai cơng ty 100 triệu 1,4 tỷ USD cho FVC RSE Thêm vào đó, giá cổ phiếu FVC RSE $ 39,75 $ 0,52 (Phụ lục & 2) Phí bảo hiểm cổ phiếu RSE International Corporation dự kiến $ 0,48, đó, giá trị bảo hiểm cổ phiếu FVC $ 0,45 từ việc kiểm tra giá trị sau sáp nhập hai công ty (Phụ lục 4) Điều có nghĩa hai cơng ty nhận phí bảo hiểm dự kiến so với giá cổ phiếu họ mức lạm phát dự kiến 7% xác định giá trị hai công ty sau sáp nhập Hơn nữa, PV dự kiến giá trị dòng tiền RSE sau sáp nhập $ 30,144,789 PV dự kiến dòng tiền FVC $ 1,091,150 Tỷ lệ tăng trưởng tỷ lệ chiết khấu tính toán xem xét lạm phát dự kiến để đánh giá giá trị sau sáp nhập hai công ty (Phụ lục 4) Câu Định giá cổ phiếu FVC sau hợp theo pp chiết khấu dòng tiền RSE cash flows 2008 2009 2010 2011 2012 Net Income Plus Depreciation $167,701.00 $27,950.00 $166,237.00 $29,770.00 $164,724.00 $31,700.00 $171,098.00 $33,170.00 $173,744.00 $35,960.00 Cash Flow Average $195,651.00 Cash $200,410.80 Flow PV of Future FCF $196,007.00 $196,424.00 $204,268.00 $209,704.00 Starting in 2008 adnd Considered an On-Going Concern $2,445,329.49 PV of Future FCF Less RSE Total Debt Appraised Market Value of RSE $2,445,329.49 ($377,871.00) $2,067,458.49 Câu Định giá cổ phiếu FVC sau hợp dựa vào vụ hợp gần Acquier Target Transactio n size($mm) Armor Holding s Inc Bouygu es S.A Boeing Stewar t & Steven son 1,123 Alsto m S.A 2,467 Aviall 2,057 Target Net Sales Last 12 Months ($mm) Equity Value/ Target Net Incom e Enterpris e Value/ Target Net Sales Enterpris e Value/ Target Operatin g Income Enterprise Value/ Target Cash Flow 726 65.3 1.12 33.1 23.7 17,679 1,371 nmf 28.9 1.48 1.53 77.9 18.7 22.5 14.9 Co Inc OYL Daikin Industr Industri ies es Ltd Bhd Oshkos JLG h Truck Industr Corp ies Inc Rank SIG Group Holdin Ltd g AG K&F Industr ies Meggitt Holdin PLC gs BAE Armor Systems Holdin Inc gs Inc Carlyle Group Sequa LLC Corp ITT EDO Corp Corp London Acquisit Stork ion BV NV Ingersol l-Rand Trane Co Ltd Inc 1,152 1,581 27.6 1.41 21.5 16.8 3,252 2,289 20.5 1.30 11.9 10.7 2,314 1,418 38.6 1.56 64.8 14.2 1,802 424 20.3 4.26 13.1 10.8 4,328 2,805 30.5 1.71 17.1 14.3 2,007 2,181 34.4 1.25 20.6 12.5 1,678 945 86.8 1.99 34.0 23.9 2,347 2,153 17.1 0.02 na na 9,751 8,328 21.2 1.39 14.9 11.6 FVC có giá trị nhỏ Giá trị FVC $ 4,710,000 $ 8,478,000 theo giá trị sổ sách công ty làm tăng RSE tổng giá trị tài sản cho FVC mà cổ đông FVC nhận công ty lý Phương pháp giá trị sổ sách cho phép đánh giá với giá trị thị trường kể từ khi, giá trị sổ sách có hay khơng định giá cổ phiếu FVC có giá trị giả định sáp nhập xảy lợi nhuận chi phí xuất phát xác định công ty trị giá 856.518 đô la với mức giá $ 351.03 cho giá trị theo cách tiếp cận chiết khấu dòng tiền mặt định giá cổ phiếu Trong đánh giá hiệu suất premerger dự kiến cơng ty, chi phí vốn bình qn gia quyền tính; giá trị WACC cho FVC 9,2% mô tả triển lãm tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro 4,5% với mức phí thị trường 5,5% Trên sở hiệu suất lịch sử, tốc độ tăng trưởng hoạt động dự kiến tính tốn từ năm 20082013 Câu Định giá cổ phiếu RSE trước hợp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền Chúng tơi có, WACC RSE khoảng 11,17% Do đó, giá trị doanh nghiệp RSE $ 1.582.297 triệu (theo công thức trên), giá trị cổ phần chung RSE $ 24.55 (bởi năm 2008, cổ phần ưu đãi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thơng, sau đó, 64.416.919 cổ phiếu phản ánh việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi Trong đó, giá trị RSE theo thị trường chứng khoán giá khoảng 1400,93 triệu USD Điều có nghĩa Tom Eliot suy nghĩ đắn thị trường chứng khoán hạ giá cổ phiếu Giá trị thị trường = Số lượng cổ phiếu phổ biến x Giá đóng cửa + Số lượng cổ phiếu ưu đãi x Giá trung bình = 1.400,931 triệu la Với kết luận, nói Flinder xem xét nhiều việc chấp nhận việc sáp nhập mua lại với RSE; vì, ngồi ưu điểm khác mà nói trên, giá trị thực RSE cao giá trị thị trường nó, có nghĩa giá trị RSE tăng Flinder tin FVC ơng phát triển với giám đốc RSE Câu 10: Đưa mức giá thương lượng đứng giác độ FVC RSE WACC: Chi phí nợ: Nợ/ Tài sản = 0% => Chi phí nợ = 0% Chi phí vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu/ Tài sản = 100% Gía trị Beta = Lãi suất phi rủi ro = 4.52% Phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu = 5.5.% * Chi phí vốn chủ sở hữu = lãi suất phi rủi ro + beta x (tỷ lệ hoàn vốn dự kiến – lãi suất phi rủi ro) = 4.52% + x 5.5% = 10.02% Thuế suất= 40% * WACC = Kd (1-t) x D/(D+E) + Ke x E/(D+E) =10.02% * Free Cash Flow (Dòng tiền tự do) = EBIT x (1 – Thuế) + Khấu hao – Thay đổi NWC – Thay đỏi chi phí vốn * EBIT = Net Income + Taxes + Interest Thay đổi NWC= NWC (kết thúc) – NWC (bắt đầu) * Changing in Net Capital Expenditure = Net PPE (kết thúc) – Net PPE (bắt đầu) 2007 Net $3,788 2008 $2,368 Changing in PPE Changing in Net $3,491 $2,184 Capital EBIT $9,612 $12,412 Free Cash Flow $1,828.2 $5,310 2009 $2,664 2010 $2,961 2011 $3,257 $2,456 $2,729 $3,002 $13,390 $5,784 $14,820 $6,428 $16,510 $7,249 Năm 2013:Tính tốn theo mức ổn định NOPAT = Doanh số bán hàng ổn định * (1+ Tăng trưởng ổn định) = 11,076*(1+0.05) = 11,629.8 NWC = NWC năm 2012 * (1 + Tăng trưởng ổn định) = 30,702 * (1 + 0,05) = 32,237,1 Thay đổi NWC = 32,237,1 - 30,702 = 1535,1 NPPE = NPPE năm 2012 * (1 + Tăng trưởng ổn định) = 33.306 * (1 + 0,05) = 34,971,3 Thay đổi NPPE = 34,971,3 - 33,306 = 1,665,3 Khấu hao = Khấu hao năm 2012 * (1 + Tăng trưởng ổn định) 2012 $18,460 = 2,432 * (1 + 0,05) = 2,553,6 Giá trị cuối năm 2012 = FCF ổn định / FCF (WACC - Tăng trưởng ổn định) = (11,629,8 + 2,553,6 - 1,535,1 - 1,665,3) / (10,02% - 5%) = 218,784,86 (Dollars in 2008 2009 2010 2011 2012 thousands) Free Cash Flow $1,828.2 $5,310 $5,784 $6,428 $7,249 Terminal Value $218,784.86 Free Cash Flow + $226,033.86 Terminal Value Giá trị doanh nghiệp PV (10,02%) (FCF) = 155,00 triệu đô la Giả định tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 5% Vì vậy, có giá trị doanh nghiệp 155 triệu đô la Đây mức giá tối đa mà RSE đề nghị mua FVC Vào ngày tháng năm 2008, giá đóng cửa cổ phiếu phổ thông FVC 39,75 USD (Phụ lục 6) với 2,440,000 cổ phiếu (Phụ lục 1), ta có giá trị thị trường FVC trị giá 96,99 triệu USD Đây mức tối thiểu FVC xem xét chấp nhận đề nghị RSE Từ đó, ta có phí bảo hiểm chuyển đổi trường hợp $ 96,99 triệu đến $ 155,00 triệu Với phí bảo hiểm chuyển đổi đó, giá chào bán mở RSE bao nhiêu? Phí bảo hiểm mua cho ta thấy giá trị doanh nghiệp FVC không ảnh hưởng đến thị trường, đó, để làm cho giá chào mở,ta phải thêm ảnh hưởng đến thị trường Phân tích độ nhạy Theo bảng "Phân tích độ nhạy", thấy thay đổi giá trị doanh nghiệp từ 71,46 triệu đô la đến 279,12 triệu la Nó thực giá trị lớn mà nên xem xét FVC nhiều công ty nhỏ so với công ty giao dịch gần đây; nhiên, dựa ngành bội số, FVC hiệu việc quản lý tài sản tạo lợi tức đầu tư Từ thông tin phụ lục 8, chúng tơi có trường “Premium tuần trước”ngày thơng báo 30,85% Do đó, chúng tơi có giá tối đa giá tối thiểu (nên mở giá chào) sau: * Giá tối thiểu mà RSE cung cấp cho FVC thương lượng là: 96,99x(1+30,85%) = 126,91 triệu đô la * Giá tối đa mà RSE cung cấp cho FVC thương lượng là: 155,00 x (1 + 30,85%) = 202,82 triệu đô la Là mức giá mở cửa, FVC nên bắt đầu thương lượng với RSE mức 126 triệu đô la nên nắm bắt thương lượng mức 96,99 triệu đô la (Giá trị thị trường vốn chủ sở hữu FVC) Vì lợi FVC lạc quan thị trường, RSE nên sẵn sàng tăng giá thầu đề nghị khai mạc bị từ chối, khơng q $ 202,82 triệu Sau ước tính giá trị doanh nghiệp ưu đãi mở, nên xem xét phương thức toán Như bạn biết, trường hợp này, chúng tơi có lựa chọn: toán tiền mặt, toán cổ phiếu phối hợp Và để có tỷ giá hối đoái phù hợp toán cổ phiếu, nên có giá trị cổ phiếu RSE dựa giá trị doanh nghiệp thực RSE Chúng ta sử dụng DCF để ước tính giá trị RSE Thứ nhất, chúng tơi có dòng tiền tự giá trị doanh nghiệp RSE sau: Dòng tiền tự $ 133091.2 $ 124652,6 $ 157331 $ 115825,4 $ 113167,8 WACC Debt: (Book Value) (dollars in thousand) Notes payable to bank $ 5,795 Current maturities of long-term debt $ 30,900 Total debt Equity: (Book Value) Total equity $ 36,695 $ 939,897 Corporate Bond Yields by Baa = 6.98% Beta of the security = 1.25 Risk free rate = 4.52% Tax rate = 40% Equity market risk premium = 5.5% * Cost of equity = risk free rate + beta x (expected market return – risk free rate) = 4.52% + 1.25 x 5.5% = 11.40% * WACC=Kd (1-t) x D/(D+E) + Ke x E/(D+E) = 6.98% * (1- 40%)*$ 939,897/($ 939,897 +$36,695 )+11.40%*$939,897/($ 939,897+$36,695 ) = 11.13% * Giá trị doanh nghiệp = 1,582,297 triệu đô la * Giá trị thị trường = Số cổ phiếu phổ thơng x Giá đóng cửa + Số lượng cổ phiếu ưu đãi x giá trung bình = 62,694,361 x $ 21,98 + 1,389,160 x (17,63 đô la + 15,35 đô la) / = 1.400.931 triệu đô la Câu 11: Nếu tài trợ cho thương vụ hợp cổ phiếu tỷ lệ trao đổi cổ phiếu bao nhiêu? Phương pháp hốn đổi tồn cổ phiếu FVC thành RSE Định giá Theo P/B The P/E ( áp dụng số P/E ngành) Giá cổ phiếu FVC 1,891 17.76 RSE 2,833 17.76 Tỷ lệ FVC/RSE 0.667490 28.5 16.78 0.6666 Vậy cổ phiếu FVC đổi cổ phiếu RSE EPS = (Thu nhập ròng - cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình qn lưu thơng BVPS = {Tổng tài sản – Tài sản vơ hình – Nợ } / Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc: BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vơ hình) / Tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành Trong đó: Tài sản vơ hình (Tài sản cố định vơ hình) = Ngun giá – Giá trị hao mòn luỹ kế Nợ (Nợ phải trả) = Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn FVC Total equity 36764 Tổng khối lượng cổ phiếu 2.440000 lưu hành Giá cp đóng cửa 31/12/2007 28.5 P/B 1,891 RSE 939897 158694361 16.78 2,833.173 ... BCĐKT Exhibit FLINDER VALVES AND CONTROLS INC Balance Sheet as of December 31, 2007, for Flinder Valves and Controls Inc (dollars in thousands) Assets Cash $1,884 U.S Treasury tax notes and other... phương pháp chiết khấu dòng tiền Phần tiểu luận dựa việc phân tích giá trị trước sáp nhập Flinders Valves and Controls Inc (FVC) RSE International Corporation Thêm vào đó, giá trị dự kiến hai công... tính tốn khoảng thời gian 2008 đến 2013 Từ việc phân tích giá trị sáp nhập trước giá trị Flinders Valves and Controls Inc (FVC), xác định giá trị doanh nghiệp công ty $ 856,518 giá trị cổ phiếu $
- Xem thêm -

Xem thêm: CASE 50 Flinder Valves and Controls Inc., CASE 50 Flinder Valves and Controls Inc.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn