Bài tập chuỗi số và chuỗi đan dấu có lời giải

53 54 1
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 23:18

... p  1n   có trường hợp chuỗi hội tụ Mà tập p    Do chuỗi ban đầu phân kì theo tính chất chuỗi số  Bài 03.04.38.079.A711 Xét hội tụ tính tổng chuỗi số:   Cos1 n n 1 Lời giải:  Xét... thấy n     ln  Do chắn n n 0 chuỗi âm Ta có tính chất: ta nhân số số vào chuỗi tính chất chuỗi khơng đổi.- Dựa vào tính chất đó, ta nhân chuỗi với (-1) .Chuỗi trở thành: 1 ln     ln... Ta có hai trường hợp cần xét sau: Th1: a   b   chuỗi phân kì Th2: a   b   chuỗi hội tụ  Bài 03.04.5.066.A711 n Lời giải: Ta xét: U n  có a  >1 nên chuỗi hội tụ theo định nghĩa chuỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chuỗi số và chuỗi đan dấu có lời giải , Bài tập chuỗi số và chuỗi đan dấu có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn