Đề thi olimpic toán 11 tỉnh quảng nam 2017 2018 có đáp án

7 47 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 22:40

... khơng sử dụng máy tính cầm tay SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI OLIMPIC QUẢNG NAM NĂM 2018 QUẢNG NAM Mơn thi: TỐN Lớp : 11 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Đáp án gồm 05 trang () Câu Nội dung  � � a Tính tổng nghiệm... a2  a3  chia hết cho 0.5 Liệt kê số gồm: 111 ,222,888, hoán vị số (2;2;8); (8;8;2); (1;2;0) ; (1;8;0) (Lưu y, chữ số a1 �0 ) Do số kết thuận lợi để có A n  A   17 Vậy xác suất cần tìm: P... tam giác có đỉnh điểm 17 điểm phân biệt cho lớn Mỗi tam giác cần xác lập có đỉnh nằm đường thẳng đỉnh nằm đường thẳng lại Trường hợp 1: Một hai số m n  chẳng hạn m =1, n =16 số tam giác có từ 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi olimpic toán 11 tỉnh quảng nam 2017 2018 có đáp án , Đề thi olimpic toán 11 tỉnh quảng nam 2017 2018 có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn