VDC tích phân số phức thầy dũng

226 33 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 22:39

... HÀM SỐ KHI CHO TRƯỚC CÁC TÍCH PHÂN LIÊN QUAN Chuyên đề ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG GIẢI CÁC BÀI TỐN LIÊN QUAN ĐẾN SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA HÀM SỐ Chun đề ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG BÀI TỐN TÍNH DIỆN TÍCH... biên soạn sách “Chuyên đề Tích phân Số phức vận dụng cao” gồm 10 chuyên đề: Chuyên đề CÁC BÀI TỐN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH GIÁ TRỊ CỦA TÍCH PHÂN KHI BIẾT MỘT HAY NHIỀU TÍCH PHÂN VỚI ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC... DỤNG TÍCH PHÂN TRONG BÀI TỐN TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ VỚI DỮ KIỆN TỐN THỰC TẾ Chuyên đề ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN TRONG CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN KHÁC Chuyên đề BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN VÀ MỘT SỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: VDC tích phân số phức thầy dũng , VDC tích phân số phức thầy dũng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn