SKKN Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng Anh

32 21 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 16:16

Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng AnhMột số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng Anh Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Văn Tám đạt điểm cao phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Trong xã hội hội nhập nay, Tiếng Anh ngơn ngữ đóng vai trò vô quan trọng việc giúp người tiếp cận với tiến giới tìm kiếm cho hội phát triển thân Để đạt mục tiêu này, thân phải biết sử dụng Tiếng Anh cách thành thạo giao tiếp Thấy rõ tầm quan trọng đó, Bộ giáo dục Đào tạo đầu việc thực chủ trương đổi toàn diện việc dạy học Tiếng Anh trường THCS, THPT, chuyển từ việc chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển lực học sinh Theo đề án dạy ngoại ngữ đến năm 2020 điều chỉnh đề án đến năm 2025 Bộ giáo dục Đào tạo nêu rõ “ Một số nhiệm vụ trọng tâm cần đạt giáo viên học sinh sử dụng Tiếng Anh giao tiếp” Tiếp đó, ngày 29 tháng năm 2014, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành công văn 5333/BGDĐT-GDTrH việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực môn Tiếng Anh, cơng văn có nêu rõ: Cụ thể hóa đòi hỏi học sinh phải giao tiếp Tiếng Anh lớp, trình bày ý tưởng tiếng Anh thông qua việc đối đáp với thầy cô, bạn bè đặc biệt phải trình bày ý tưởng theo chủ đề Speaking cho Unit mà em học theo nội dung riêng cấp độ lớp học đặc biệt lớp học tiếng Anh theo chương trình SGK hệ 10 năm Học sinh kiểm tra thường xuyên thơng qua hình thức hỏi-đáp (kỹ nói) tối thiểu 02 lần/học kỳ Nói dẫn đơn giản sử dụng giao tiếp hàng ngày gắn với chủ đề học Ngay từ triển khai, việc kiểm tra kỹ Speaking áp dụng vào cuối học kì, chiếm 2/10 điểm kiểm tra học kì, thực tế qua trình thực hiện, thân với hai giáo viên môn Tiếng Anh em học sinh nhiều lúng túng Hình thức kiểm tra, nội dung kiến thức cần thể mang tính đối phó Hầu hết em học sinh chưa định hướng kĩ để trình bày tốt chủ đề cách lưu loát Qua nhiều năm học, thấy rõ bất cập mà học sinh gặp phải, tơi khơng lần trăn trở em nói Tiếng Anh q yếu, giáo viên dạy tiếng Anh có nhiều tâm huyết với nghề, thực tế giảng dạy đơn vị trường THCS Văn Tám, tơi tìm cách để hỗ trợ học sinh mình, để em đạt điểm số cao cho cột điểm Speaking, đặc biệt việc hình thành cho em kỹ trình bày topic theo chủ đề Unit mà em học qua Sau xin trình bày lại ý tưởng mà tơi áp dụng đem lại hiệu quả, đề tài mang tên: Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Văn Tám đạt điểm cao phần thi SpeakingMôn Tiếng Anh Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Văn Tám đạt điểm cao phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh II Mục đích nghiên cứu: Qua đề tài nghiên cứu này, tơi mong muốn học sinh đạt tiến sau: - Cải thiện điểm phần thi Speaking - Giới thiệu lưu lốt thân Tiếng Anh - Trình bày tốt chủ đề (topic) theo Unit học - Phản ứng nhanh trước câu hỏi Tiếng Anh - Hình thành tốt kỹ giao tiếp, mạnh dạn, tự tin nói Tiếng Anh trước đám đông chủ động bắt chuyện với người nước Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Ngày 29 tháng năm 2014, Bộ giáo dục Đào tạo ban hành công văn số 5333/ BGDĐT-GDTrH việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực môn tiếng Anh cấp trung học Căn Điều Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TTBGDĐT ngày 12/12/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, hình thức đánh giá bao gồm kiểm tra hỏi-đáp, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành Việc kiểm tra, đánh giá tiến hành thông qua hình thức khác như: định lượng (cho điểm), định tính (nhận xét, xếp loại), kết hợp đánh giá giáo viên, đánh giá lẫn tự đánh giá học sinh Các loại hình kiểm tra, đánh giá cần phù hợp với phương pháp dạy học áp dụng lớp học, bao gồm kiểm tra nói (đối thoại, độc thoại) Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020" Mục tiêu đề án đổi toàn diện việc dạy học ngoại ngữ trường Việt Nam với mục đích "đến năm 2020, đa số niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đại học có đủ lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin giao tiếp, học tập, làm việc môi trường hội nhập, đa ngơn ngữ, đa văn hóa, biến ngoại ngữ trở thành mạnh người dân Việt Nam" Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025 Nghe, nói, đọc, viết kỹ quan trọng tiếng Anh Theo đó, nghe, đọc kỹ bản, nói viết kỹ nâng cao Kỹ Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Văn Tám đạt điểm cao phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh Speaking, bao gồm yếu tố: phát âm, trôi chảy mạch lạc, ngữ pháp, từ vựng tốc độ nói Thơng thường, việc kiểm tra kỹ Speaking trường tự xây dựng kế hoạch tổ chức thi vào buổi riêng biệt Đối với trường tôi, lên kế hoạch xây dựng phần thi Speaking gồm có ba phần cho khối lớp: Phần 1(3 phút): Giới thiệu thân Phần (5 phút): Học sinh trình bày chủ đề bốc thăm Phần (2 phút ): Giáo viên đặt câu hỏi liên quan đến nội dung chủ đề học sinh vừa trình bày II Thực trạng vấn đề: Ngay từ Phòng Giáo dục Đào tạo triển khai công văn số 5333/ BGDĐT-GDTrH, bắt đầu xây dựng kế hoạch cho phần thi Speaking Năm học 2015-2016, phân công dạy khối lớp 7, Tôi định hướng rõ phần thi cho học sinh, yêu cầu em chuẩn bị tốt từ đầu năm học để đến cuối kỳ, em dễ dàng tiếp cận với hình thức kiểm tra Tơi thiết nghĩ học sinh có đủ khả để tự xây dựng cho đoạn văn ngắn (5 đến dòng) giới thiệu thân Với chủ đề (topic) liên quan đến nội dung Unit, cho trước chủ đề (mỗi khối khoảng chủ đề) yêu cầu em tự soạn Với em học sinh khá, giỏi, em hoàn thành tốt, em soạn sẵn nhờ chỉnh sửa Tất nhiên phần thi nói em điểm cao so với em lại Nhưng số chiếm 1/3 so với tổng số học sinh khối Với học sinh trung bình, yếu kém, em dường khơng thể nói, chí giới thiệu qua thân Kết kiểm tra Speaking lần đầu lớp 7A2 – HKI (năm học 2015-2016) ST T Họ tên lót Tên Điểm Xếp loại Huỳnh Công Chi Bảo 1,5 K Võ Thị Bông G Thị Chín 1,5 K Thị Mỹ Duyên 0,5 TB Nguyễn Văn Dương 0,25 Y Huỳnh Tấn Đạt 1,25 K Nguyễn Thị Phương Đông 0,75 TB Ghi Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Văn Tám đạt điểm cao phần thi Speaking - Mơn Tiếng Anh Nguyễn Đình Hậu 0,5 TB Đinh Thị Mỹ Hoa 0,5 TB 10 Nguyễn Thị Thu Hoa 0,25 Y 11 Nguyễn Nhật Huỳnh 0,75 TB 12 Thị Lệ 0,75 TB 13 Trần Thị Lệ 0,75 TB 14 Trần Thị Quỳnh 0,25 Y 15 Trần Thị Liên 0,75 TB 16 Trương Thị Thuỳ Linh 0,25 Y 17 Trần Ngọc Hoàng Long G 18 Phan Thị Ngân 0,25 Y 19 Tấn Thanh Ngọc G 20 Trần Thành Nhân 0,25 Y 21 Nguyễn Hữu Nhựt 1,5 K 22 Huỳnh Thị Kim Oanh G 23 Đòan Thị Như Phượng 0,75 TB 24 Kim Long Phương 0,25 Y 25 Lý Thị Lệ Phương 0,75 TB 26 Trần Công Quốc 0,5 TB 27 Bùi Thị Thu Sương G 28 Bùi Thị Hồng Thắm 0,25 Y 29 Đặng Thị Thu Thuỳ 0,5 TB 30 Nguyễn Thị Thu Thùy 0,75 TB 31 Nguyễn Thị Thương 0,75 TB Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Văn Tám đạt điểm cao phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh 32 Thị Trang 1,5 K 33 Nguyễn Thị Thanh Trinh 0,5 TB 34 Phạm Thị Truyền 1,25 K 35 Bùi Thị Thúy Vân 0,75 TB 36 Võ Thị Yến 1,75 K 37 Nguyễn Văn Thái 0,75 TB Tỉ lệ: Điểm Xếp loại Số lượng Tỉ lệ (%) =2 Giỏi 13,5 % >=1 Khá 18,9 % >=0.5 Trung bình 17 46 % =1 Khá 20 54,1 % >=0.5 Trung bình 24,3 %
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng Anh, SKKN Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking Môn Tiếng Anh, Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn