SKKN Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý Đôn

27 23 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 16:10

Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý Đôn Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn MỤC LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề .4 II Thực trạng vấn đề .5 Đặc điểm tình hình địa phương Đặc điểm trường THCS Quý Đôn Thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến tình trạng học sinh bỏ học Những yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến tình trạng học sinh bỏ học III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề .10 Giải pháp Triển khai văn bản, tổ chức tuyên truyền công tác trì sĩ số đến tất giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh .10 Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch cơng tác trì sĩ số học sinh từ đầu năm học .11 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng học tập đại trà, ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh giảm dần tỉ lệ kiểm tra lại, lại lớp 11 Giải pháp 4: Tăng cường công tác xây dựng môi trường học tập thân thiện, xanh, sạch, đẹp 12 Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp .16 Giải pháp 6: Các ban ngành đoàn thể trường Đoàn TNCSHCM, Đội TNTP thực tính xung kích hoạt động trường việc vận động học sinh có nguy bỏ học lớp 17 Giải pháp 7: Quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo 198 Giải pháp 8: Phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình học sinh quyền địa phương cơng tác trì sĩ số 20 Giải pháp 9: Khen thưởng 21 IV Tính giải pháp: 21 V Hiệu SKKN: .22 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 23 I Kết luận: .23 II Kiến nghị: 24 Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Công tác giáo dục đào tạo nhiệm vụ quan trọng Đảng Nhà nước quan tâm xem quốc sách hàng đầu Một động lực quan trọng để thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện phát huy nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng bền vững Giáo dục đóng vai trò quan trọng trình phát triển, giáo dục làm giảm khả tồn thất nghiệp tăng thu nhập người dân Giáo dục tiền đề cho phát triển nguồn nhân lực, động lực tảng để phát triển kinh tế nhanh bền vững Trong năm gần tình trạng học sinh bỏ học diễn phổ biến nước, việc học sinh bỏ học chủ yếu tập trung vùng cao, biên giới hải đảo Đặc biệt tình trạng học sinh bỏ học diễn ngày nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn Theo báo cáo tổng kết hàng năm cơng tác trì sĩ số phòng Giáo dục Đạo tạo tình trạng học sinh bỏ học mức đáng báo động Tỉ lệ học sinh bỏ học cao làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giáo dục Theo báo cáo tổng kết công tác DTSS UBND huyện Năm học 2017-2018 Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Q Đơn Trong bảng thấy, số lượng học sinh bỏ học trường THCS Qúy Đôn nơi công tác cao Bản thân phó hiệu trưởng nhà trường tơi trăn trở phải làm để giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường Nguyên nhân làm cho tỉ lệ học sinh bỏ học mức cao vậy? Tại có nhiều biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học tình trạng học sinh bỏ học mức cao? Những biện pháp thực hiệu chưa? Có biện pháp hiệu khơng?Xuất phát từ nhiều lý thân lựa chọn đề tài “Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Qúy Đôn” để nghiên cứu áp dụng vào công tác trì sĩ số nhà trường nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học Phạm vi nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Trường THCS Quý Đôn địa bàn xã Đray Sáp - Thời gian nghiên cứu khảo sát: Năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019 II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu - Nắm bắt nguyên nhân bỏ học học sinh, từ đề số biện pháp thiết thực để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học - Nâng cao nhận thức học sinh, cha mẹ học sinh tầm quan trọng việc học tập em học sinh giai đoạn - Góp phần hồn thành mục tiêu giáo dục đào tạo nhà trường công tác phổ cập giáo dục THCS - Nâng cao tinh thần trách nhiệm giáo viên công tác giáo dục học sinh, mối quan hệ giáo viên cha mẹ học sinh Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Bỏ học học sinh THCS trường hợp học sinh bỏ học trước hoàn thành bậc THCS nhà trường Biện pháp ngăn ngừa tình trạng bỏ học học sinh tác động lực lượng giáo dục, để hạn chế, phòng ngừa tượng bỏ học học sinh, nhằm thực nhiệm vụ giáo dục đề Giáo dục nghiệp Đảng, Nhà nước, toàn dân, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho người, lứa tuổi, trình độ học thường xuyên, học suốt đời Bậc THCS cấp học thiết kế thực theo hướng đổi toàn diện phổ cập giáo dục nhằm giải tốt hòa nhập người học vào mơi trường, cải thiện mơi trường cách có hiệu Việc nâng cấp xây dựng cấp học THCS bước quan trọng tạo nên liên thông đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống với cấp học, bậc học khác hệ thống giáo dục phổ thông nước ta Mục tiêu giáo dục THCS cung cấp cho học sinh học vấn phổ thông sở hiểu biết ban đầu kỉ luật, hướng nghiệp để thực phân luồng sau THCS, tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học tập vào sống Thực công xã hội giáo dục, tạo hội bình đẳng để học hành Phát triển giáo dục phải gắn liền với nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội, tiến Khoa học - Công nghệ, củng cố Quốc phòng An ninh Ở vùng sâu, vùng xa, vùng nơng thơn nguồn tài chính, sở vật chất, thiết bị đầu tư cho giáo dục nhiều thiếu thốn, lúc nhu cầu xã hội giáo dục tăng mạnh Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Từ nguyên nhân tác động không nhỏ đến cha mẹ học sinh học sinh Một số cha mẹ học sinh, học sinh không xác định động học tập, em không hứng thú đến trường, đến lớp.Từ em chán học bỏ học, cha mẹ em ln bận bịu với sống mưu sinh hàng ngày, không quan tâm đến việc học tập em mình, khơng quản lí em Từ sở trên, việc đưa biện pháp giảm thiểu học sinh bỏ học vấn đề vô thiết thực cấp bách, nhằm góp phần thực mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục Đảng Nhà nước đề II Thực trạng vấn đề Đặc điểm tình hình địa phương Xã Draysap xã tách từ xã Eana, xã nghèo huyện Krông Ana cách trung tâm huyện gần 25 km Tồn xã có thơn bn, có bn đặc biệt khó khăn, với gần 50% người dân tộc thiểu số Điều kiện kinh tế khó khăn, chủ yếu sản xuất nơng nghiệp, trình độ dân trí, chất lượng sống người dân thấp, nhận thức người dân việc học tập chưa cao nên việc phối hợp giáo dục nhà trường gia đình gặp nhiều khó khăn Cấp ủy, quyền địa phương thường xuyên quan tâm, đạo sát đến giáo dục xã nhà Hệ thống giáo dục xã gồm có trường: trường mầm non, trường tiểu học, trường THCSsở vật chất nhà trường có đủ phòng học để thực dạy đủ môn học Đặc điểm trường THCS Quý Đôn 2.1 Học sinh: Năm học 2017 - 2018 2018 - 2019 2.2.Giáo viên: Tổng số lớp 19 19 Tổng số học sinh 523 553 Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng HSDT 231 253 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Năm học Tổng số CBQL Giáo viên Nhân viên 2017 – 2018 2018-2019 CBGV 49 49 3 40 40 6 Thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến tình trạng học sinh bỏ học 3.1 Thuận lợi Cơ sở vật chất nhà trường ngày đầu tư theo hướng chuẩn hố, nhà trường có 12 phòng học kiên cố tầng, bàn ghế đủ cho học ca/ngày Trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa trang bị tương đối đầy đủ đảm bảo cho dạy học theo phương pháp Đội ngũ giáo viên đầy đủ mơn, có tinh thần đồn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao trình độ tay nghề vững vàng, tích cực tham gia phong trào hội giảng, học tập để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tích cực học tập đổi phương pháp dạy học ứng dụng cơng nghệ thơng tin 3.2 Khó khăn Điều kiện kinh tế nhân dân xã khó khăn Một số cha mẹ học sinh chưa thực quan tâm đến việc học tập em mình, tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm cao Trình độ dân trí thấp, nhận thức người dân việc học tập chưa cao nên việc phối hợp giáo dục nhà trường gia đình gặp nhiều khó khăn Điều kiện sống, sinh hoạt học tập nhiều em gặp khó khăn, gia đình em phần lớn nằm diện lao động nghèo, việc đến trường em hay bị gián đoạn phải phụ giúp cơng việc gia đình, thêm vào điều kiện kinh tế khó khăn khơng có điều kiện cho em theo học, thời gian đầu tư cho học tập em hạn chế dẫn đến kết học tập yếu nên dễ bị chán nản bỏ học chừng, nguyên nhân phổ biến tình trạng học sinh “nghiện” chơi Game, chơi bida… dẫn đến trốn học bỏ học Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đơnsở vật chất thiếu, thiếu số phòng chức gây khó khăn hoạt động giáo dục việc bố trí phòng để dạy phụ đạo cho học sinh yếu, Bên cạnh đồ dùng, thiết bị phục vụ cho dạy học chưa đảm bảo nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nhà trường Tồn trường có gần 50% học sinh người dân tộc thiểu số nên đa số em rụt rè, chưa mạnh dạn, thiếu tự tin giao tiếp sinh hoạt tập thể, trình độ học sinh chưa đồng đều, lực tiếp thu kiến thức nhiều học sinh nhiều hạn chế … Nhiều học sinh nơi xa trường như: Buôn Kuôp, Đồng Tâm, Buôn Tour A, Buôn Tour B, giao thơng lại khó khăn, nhiều em gia đình thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn Mặc dù năm học trước Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên trường THCS Quý Đôn nỗ lực đưa nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bỏ học học sinh tình trạng học sinh bỏ học cao STT Năm học Số HS bỏ học 2015 - 2016 21 2016 - 2017 22 Những yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến tình trạng học sinh bỏ học 4.1 Những yếu tố từ xã hội Địa phương xã Đray Sap xã đặc biệt khó khăn, có điạ bàn rộng, tình hình kinh tế địa phương gặp nhiều khó khăn Hộ gia đình xếp vào hộ nghèo, cận nghèo cao ảnh hưởng tới tình hình học tập em xã Tình hình an ninh trật tự địa bàn xã tương đối phức tạp có số niên lổng, quậy phá …do ảnh hưởng khơng đến đạo đức thiếu niên xã tình hình giáo dục địa phương xã Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn 4.2 Những yếu tố từ nhà trường - Cơ sở vật chất nhà trường thiếu thốn: Trường đủ số phòng học cho lớp khóa, thiếu phòng học phụ đạo cho học sinh yếu - Ý thức trách nhiệm phận giáo viên, giáo viên chủ nhiệm chưa cao Sự kết hợp giáo viên chủ nhiệm tổ chức hội Cha mẹ học sinh việc giáo dục học sinh yếu kém, học sinh cá biệt hạn chế Việc thực phân loại học sinh lớp để lên kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu nhà trường chưa thật tích cực.Trong khi, cơng việc lại đòi hỏi nhiều cơng sức, kiên trì tâm huyết người có liên quan đặc biêt giáo viên chủ nhiệm 4.3 Những yếu tố từ gia đình học sinh - Học sinh có lực học yếu, khơng nắm kiến thức bản, dẫn đến tình trạng lười học, chán học lâu dần trở thành bỏ học - Một số học sinh bạn bè rủ rê lôi kéo, không xác định rõ đường mà bước đến, khơng có ước mơ làm mục tiêu phấn đấu - Học sinh thuộc gia đình nghèo, đơng con, em khơng có áo quần lành lặn để đến lớp bao bạn khác Những học sinh thường hay mặc cảm, tự ti hoàn cảnh, tự tách biệt khỏi tập thể, em ln cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương chán nản dẫn đến bỏ học - Phần đa học sinh người dân tộc, bố mẹ em biết chữ, quan tâm đến việc học nên học khơng có kèm, nhắc nhở dẫn đến tình trạng em thường không học cũ nhà nên học lực ngày yếu dẫn đến chán nản muốn bỏ học - Một số học sinh bố mẹ dành thời gian cho cái, lo kiếm sống không quản lý giấc em Gia đình số học sinh nghèo làm thuê xa, để em nhà với anh chị, ông, bà, người thân Những học sinh Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Q Đơn thường nói dối cha mẹ, thầy cô, thường xuyên nghỉ học không lí do, cúp tiết chơi lâu ngày dẫn đến chán học bỏ học - Một số học sinh thuộc gia đình có hồn cảnh đặc biệt thiếu thốn tình cảm bố mẹ, học sinh mồ cơi , học sinhbố mẹ ly hơn, làm ăn xa… Những học sinh thường có tính khí bất thường, hay quậy phá, đánh nhau, tự ti, mặc cảm xa lánh bạn bè nên dẫn đến tình trạng bỏ học - Do kinh tế gia đình khó khăn khiến nhiều học sinh phải theo cha mẹ làm nương rẫy, bỏ học để phụ giúp cơng việc gia đình - Một số em nhà xa trường 10 km học sinh Buôn Kuốp, Buôn Tuor B, thôn Đồng Tâm Đoạn đường tới trường gồ gề, bụi vào mùa nắng lầy lội vào mùa mưa Các em muốn học phải thức dậy chuẩn bị từ 4h sáng Chính tạo nên cảm giác chán nản muốn bỏ học - Sự phối hợp cha mẹ học sinh với nhà trường chưa thực chặt chẽ, nhiều cha mẹ học sinh có tư tưởng trơng chờ, phó mặc em cho nhà trường III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Đứng trước thực trạng tìm hiểu nguyên nhân trên, thân tơi ln trăn trở tìm giải pháp để giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học Năm học 2017 - 2018, mạnh dạn tham mưu, đề xuất với hiệu trưởng đưa giải pháp áp dụng trường THCS Quý Đôn bước đầu đem lại hiệu định Để làm hạn chế việc học sinh bỏ học thực đồng giải pháp Giải pháp Triển khai văn bản, tổ chức tuyên truyền cơng tác trì sĩ số đến tất giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh Nhà trường thường xuyên quán triệt triển khai đến cán bộ, giáo viên nhà trường văn liên qua đến cơng tác trì sĩ số cấp Đây định hướng, trách nhiệm giáo viên phải thực song song với công tác giáo dục Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Nhà trường phải khẳng định tầm quan trọng việc trì sĩ số trách nhiệm nhà trường giáo viên đóng vai trò quan trọng cơng tác trì sĩ số tạo điều kiện để giáo viên trao đổi học tập kinh nghiệm hay, thiết thực cơng tác trì sĩ số, đảm bảo học sinh học chuyên cần qua buổi họp, hội nghị nhà trường Nhà trường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức quan điểm, đường lối Đảng, Nhà nước công tác giáo dục, phổ cập giáo dục Nêu rõ quan điểm đạo nhà trường công tác trì sĩ số Nhà trường thường xun thơng tin học tập học sinh đến phụ huynh thông qua giáo viên chủ nhiệm, Khi nhận phản hồi, góp ý, hỗ trợ biết tâm tư tình cảm, nguyện vong phụ huynh, học sinh thông qua họp Cha mẹ học sinh Để có biện pháp xử lí thấu đáo Thơng qua buổi chào cờ đầu tuần nhà trường tổ chức nói chuyện, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Giải pháp 2: Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch cơng tác trì sĩ số học sinh từ đầu năm học Đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch trì sĩ số để thực cho năm học triển khai đến đồn thể, chun mơn, giáo viên góp ý để thực Trong kế hoạch nhà trường cần nêu rõ nhiệm vụ, biện pháp cụ thể công tác trì sĩ số Thành lập ban trì sĩ số, phân công rõ trách nhiệm Lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác vận động học sinh trì sĩ số đến lớp, thơn bn, học sinh (Có QĐ phân công nhiệm vụ theo thôn, buôn) Ban trì sĩ số có trách nhiệm thường xun tiếp nhận trường hợp có nguy bỏ học từ giáo viên chủ nhiệm, phân công thành viên phụ trách giúp đỡ em, tìm hiểu nguyên nhân, yếu tố tác động, động viên em Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 10 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Học sinh tập dân vũ rửa tay vào chơi thứ thứ INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_716 0351903405539017_n.jpg? oh=7140976604e4e482089c02e6d22 2edeb&oe=5A724950" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22089777_287087041807402_716 0351903405539017_n.jpg? oh=7140976604e4e482089c02e6d22 2edeb&oe=5A724950" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.0Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 13 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn 9/22089777_287087041807402_716 0351903405539017_n.jpg? oh=7140976604e4e482089c02e6d22 2edeb&oe=5A724950" \* MERGEFORMATINET Thi xếp mâm Các tiết mục văn nghệ Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11 Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 14 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Chỉ đạo ban ngành, đoàn thể Nhà trường, phối hợp xây dựng kế hoạch xây dựng mơ hình “lớp học thân thiện”, thân thiện với mơi trường, khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế, giúp em có ý thức việc bảo vệ môi trường Xây dựng lớp học khơng nơi để học tập mà môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp, nơi vui chơi lành mạnh em học sinh Đồng thời giúp em học sinh có nguy bỏ học đóng góp cơng sức vào hoạt động này, thể thân Phong trào xây dựng Lớp học thân thiện Chỉ đạo Đội lên kế hoạch thực xây dựng cơng trình măng non Liên đội, Chi đội Các cơng trình thực thực tế trường bồn hoa, cảnh, giúp xây dựng trường xanh, đẹp Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 15 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Công trình măng non lớp giúp xây dựng quang cảnh nhà trường xanh, Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp Để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học GVCN đóng vai trò quan trọng, GVCN cần tìm hiểu hồn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng học sinh, có phương pháp động viên tạo quan tâm thích hợp để học sinh khơng có ý định bỏ học Thơng qua tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục lên lớp giáo dục, tuyên truyền cho em ý nghĩa việc học tương lai, sống sau học sinh Đồng thời đổi cách tổ chức hoạt động để thu hút em học sinh yếu, kém, chán học tham gia để em có hứng thú học Khi học sinh nghỉ học GVCN ban cán lớp đến nhà học sinh tìm hiểu, động viên vận động học sinh học trở lại GVCN thường xuyên báo cáo tình hình học sinh bỏ học, có nguy bỏ học theo thơn, bn tổ trưởng tổ trì sĩ số để ban trì sĩ số có biện pháp vận động thích hợp GVCN, GVBM theo dõi học sinh cần theo dõi sát tình hình, diễn biến tâm lý, biểu khác thường học sinh để can thiệp như: hay nghỉ học, Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 16 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn buồn chán, mệt mỏi cáu gắt, không học bài, làm tập nhà, hay la cà quán cà phê, quán Internet GVBM không ngừng thực đổi phương pháp dạy học, đổi công tác kiểm tra đánh giá học sinh làm cho học trở lên vui hơn, hứng thú hút học sinh Biết quan tâm, khích lệ động viên kịp thời học sinh có hồn cảnh khó khăn, hồn cảnh éo le, Thường xuyên động viên, khích lệ em học sinh dân tộc, tránh căng thẳng, khơ cứng em bị kiến thức không theo kịp bạn bè thường nản chí học tập dẫn tới em chán học bỏ học Nêu gương học tập tiêu biểu học sinh dân tộc qua năm học để em học hỏi, noi theo GVCN thường xuyên trao đổi thông tin tình hình học sinh cho PHHS biết có phối hợp giáo dục hiệu Giải pháp 6: Các ban ngành đoàn thể trường Đoàn TNCSHCM, Đội TNTP thực tính xung kích hoạt động trường việc vận động học sinh có nguy bỏ học lớp 6.1 Đối với Ban trì sĩ số Tổ trưởng Ban trì sĩ số phân cơng ln phiên giáo viên thành viên tổ phụ trách phối hợp với GVCN vận động, động viên học sinh bỏ học, có nguy bỏ học quay trở lại lớp học Báo cáo thường xuyên kết vận động nhà trường Tổ trưởng lập danh sách học sinh bỏ học, có nguy bỏ học theo địa bàn phụ trách báo cáo kết vận động thành viên tổ phụ trách đ/c lãnh đạo phụ trách tổ vào ngày 25 hàng tháng Giáo viên thành viên phân công vận động, đông viên học sinh có nguy bỏ học phải có trách nhiệm theo dõi sát tình hình, diễn biến tâm lý, biểu khác thường học sinh suốt năm học để có biện pháp vận động kịp thời, tránh để học sinh bỏ học Báo cáo thường xuyên kết vận động tổ trưởng Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 17 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đơn 6.2 Đối với Đồn, Đội, Ban nếp Phối kết hợp với GVCN tham gia vận động học sinh bỏ học quay lại học tập Tăng cường hoạt động ngoại khóa, VHVN-TDTT tạo sân chơi bổ ích lôi học sinh tham gia Xây dựng nhà trường có mơi trường lành mạnh, thân thiện, an tồn Tránh học sinh bị lôi kéo tham gia vào tệ nạn, thói hư tật xấu ngồi xã hội INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22196244_287088741807232_48665 79479084256976_n.jpg? oh=12e1a43cb83d6b969344381f71061 1c4&oe=5A3EC9ED" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22196244_287088741807232_48665 79479084256976_n.jpg? oh=12e1a43cb83d6b969344381f71061 1c4&oe=5A3EC9ED" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://scontent.fdad32.fna.fbcdn.net/v/t1.09/22196244_287088741807232_48665 79479084256976_n.jpg? Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 18 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn oh=12e1a43cb83d6b969344381f71061 1c4&oe=5A3EC9ED" \* MERGEFORMATINET Học sinh tham gia trò chơi dân gian Thông qua chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đồn thể nhằm tăng cường cơng tác giáo dục, tuyên truyền cho toàn thể học sinh ý nghĩa việc học tương lai, sống sau học sinh; Đoàn, đội, ban nếp tăng cường công tác trực phát học sinh bỏ tiết động viên học sinh quay lại lớp học… Giải pháp 7: Quan tâm, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần học sinh có hồn cảnh khó khăn Đây biện pháp hiệu việc giúp đỡ học sinh để em quay lại trường điều kiện khó khăn, nhà trường thường xuyên quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo vật chất tinh thần nhiều nguồn tài trợ Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 19 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn khác Nhà trường khuyến khích lớp tự tổ chức qun góp ủng hộ bạn có hồn cảnh khó khăn để bạn an tâm đến trường Cụ thể như: Miễn giảm khoản đóng góp cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc, năm học quan tâm đặc biệt đến học sinh nghèo vượt khó cách trao suất học bổng, tặng xe đạp, bàn ghế dịp kết, tổng kết kinh phí trích từ hoạt động nuôi heo đất Và xuất học bổng cấp tổ chức ưu tiên học sinh nghèo vượt khó Trong năm học 2017 – 2018 năm học 2018-2019, nhà trường thường xuyên tham mưu xin hỗ trợ từ đoàn thể, mạnh thường quân để làm tốt công tác tương thân tương ái, giúp học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tập: Trong năm liên tục số học sinh nhận suất học bổng quà tặng 78 suất; 18 học sinh tặng xe đạp; 20 học sinh tặng dụng cụ học tập, quà…19 học sinh nhận đồng phục ba lô đến trường; 21 học sinh nhận học bổng tiền mặt Phối hợp với mạnh thường quân quyền địa phương tặng xe đạp cho học sinh nghèo trung thu Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 20 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Giải pháp 8: Phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình học sinh quyền địa phương cơng tác trì sĩ số Để giảm thiểu học sinh bỏ học phải xác định điều khơng có đóng góp hỗ trợ quyền địa phương khó thành cơng Do Nhà trường cần tranh thủ tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo giáo dục cấp xã tình trạng học sinh có nguy bỏ học bỏ học hàng tháng để ban đạo có kế hoạch với nhà trường, Trưởng thơn, bn, đồn thể địa bàn đến nhà học sinh để nắm bắt tâm tư, suy nghĩ học sinh cha mẹ em, vận động em trở lại trường Khi có quyền địa phương tham gia vận động học sinh, cha mẹ học sinh thấy quan tâm quyền địa phương tạo điều kiện cho em quay lại trường Để làm tốt cơng tác phối hợp đòi hỏi Nhà trường phải nắm bắt số học sinh bỏ học làm ăn xa, học nghề gia đình khơng đồng ý cho học cách cụ thể; Cung cấp danh sách địa cụ thể học sinh để quyền xã đạo BTQ thơn buôn tham gia công tác tuyên truyền, vận động Phối hợp với Chính quyền xã vận động học sinh bỏ học học lại Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 21 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Giải pháp 9: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng Vận động học sinh bỏ học quay lại trường trách nhiệm tất thành viên Nhà trường, đặc biệt ban trì sĩ số với tinh thần trách nhiệm, hàng năm nhà truường tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể lớp có thành tích tiêu biểu cơng tác trì sĩ số vận động học sinh bỏ học quay lại học tập Với việc động viên khen thưởng kịp thời tạo cho thành viên ban trì sĩ số có động lực tiếp tục với cơng việc đảm bảo bền vững (Có Quyết định khen thưởng kèm theo phần phụ lục) IV Tính giải pháp: Tính đề tài “Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Qúy Đôn” đưa hệ thống giải pháp giúp giảm thiểu học sinh bỏ học có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, để làm tốt cơng tác trì sĩ số giải pháp phải triển khai đồng bộ, phối hợp Nhà trường toàn xã hội để cơng tác trì sĩ số bền vững Đề tài sâu phân tích đưa biện pháp tích cực với mục đích nhằm hạn chế việc học sinh bỏ học phù hợp với tình hình địa phương V Hiệu SKKN: Sau áp dụng đề tài(từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019) tỉ lệ học sinh bỏ học có chuyển biến tích cực, giảm nhiều so với năm trước cụ thể theo bảng sau: STT Năm học Số HS bỏ học 2015 – 2016 21 (Khi chưa áp dụng đề tài) Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 22 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn 2016 – 2017 22 (Khi chưa áp dụng đề tài) 2017 – 2018 10 (Khi áp dụng đề tài) 2018 – 2019 (Khi áp dụng đề tài) (tính đến tháng 4/2019) : Qua kết hiệu việc áp dụng giải pháp đem lại thành công định, tất giải pháp đưa để áp dụng đòi hỏi phải có kiên trì, giải pháptính lâu dài đem lại hiệu cao Tất giải pháp đưa nhằm mục đích hạn chế tối thiểu học sinh bỏ học Từ việc làm tốt cơng tác trì sĩ số, hoạt động giáo dục khác nhà trường nâng lên, tỉ lệ học sinh học chuyên cần giúp chất lượng hai mặt giáo dục nâng cao, giảm tỉ lệ học sinh yếu Năm học 20172018 trường THCS Q Đơn hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến xuất sắc UBND tỉnh tặng giấy khen Cơng tác trì sĩ số nhà trường cấp quyền địa phương đánh giá cao, thường xuyên tuyên dương kỳ họp, sinh hoạt… Các giải pháp đưa tiếp tục nghiên cứu để áp dụng năm Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận: Sự phối hợp nhà trường với quyền địa phương, tổ chức đoàn thể tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền cho bậc phụ huynh học sinh tầm quan trọng việc học Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 23 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn Hàng tháng giáo viên chủ nhiệm báo cáo việc thực chuyên cần học sinh để kịp thời nắm bắt học sinh có nguy bỏ học đồng thời tìm hiểu ngun nhân có kế hoạch vận động không để học sinh bỏ học Muốn thành công cơng tác trì sĩ số, vận động học sinh lớp, điều cần thiếu người giáo viên nói chung mà đặc biệt giáo viên chủ nhiệm phải có lòng thương u học trò thực sự, tâm huyết với nghề kiên trì, nhẫn nại khơng ngại khó để đạt mục đích mình, biết hy sinh “tất học sinh thân yêu” Nhà trường thường xuyên tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, phương pháp tốt cơng tác vận động trì tốt sĩ số giáo dục học sinh cá biệt báo cáo kinh nghiệm để đồng nghiệp học hỏi, rút kinh nghiệm lẫn Trong q trình giảng dạy, giáo viên phải ln ln thay đổi phương pháp để kích thích, tạo hứng thú, vui vẻ cho em học tập, tránh căng thẳng, khơ cứng em bị kiến thức không theo kịp bạn bè thường nản chí học tập dẫn tới chán học bỏ học Đặc biệt cần quan tâm nhiều đối tượng học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt nhằm cảm hoá em để em coi thầy cô giáo chỗ dựa tinh thần tạo mối quan hệ tình cảm thầy trò, làm cho em thấy được: Mỗi ngày đến trường thực niềm vui Dựa vào kết năm học trước, nghiên cứu kỹ đặc điểm tình hình lớp,dựa vào lực giáo viên Hiệu trưởng có hướng phân cơng chủ nhiệm phù hợp với đặc thù lớp Việc kiểm tra giám sát công việc thường xuyêncủa giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt đối tượng học sinh yếu học sinh cá biệt để có biện pháp phối hợp giáo dục, giúp đỡ nhằm động viên, khích lệ, tuyên dương, khen thưởng kịp thời học sinh có tiến dù biểu tiến nhỏ Tổ chức hoạt động ngoại khóa để thu hút học sinh tham gia đến trường nhằm giảm bớt căng thẳng, nhàm chán hàng ngày bị nhồi nhét khối Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 24 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn lượng kiến thức khổng lồ làm cho nhiều học sinh đến trường cảm thấy sợ hãi mệt mỏi, không muốn đến trường Biết vận dụng, kêu gọi bậc phụ huynh, nhà hảo tâm, quan đóng địa bàn, với lòng vàng đóng góp nhiều cơng sức, tiền cho quỹ khuyến học nhà trường ngày vững mạnh để lấy làm sở giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hồn cảnh khó khăn cắp sách tới trường II Kiến nghị: Chính quyền địa phương thường xuyên hỗ trợ nhà trường công tác tuyên truyền, vận động học sinh lớp Thường xuyên động viên, quan tâm đội ngũ giáo viên, giáo viên làm công tác chủ nhiệm, tổ trưởng tổ dân phố, hội phụ nữ, cán phụ trách công tác phổ cập địa phương họ lực lượng nòng cốt cơng tác vận động học sinh lớp, trì sĩ số học sinh Ban trì sĩ số xã cần phối hợp thường xuyên, hiệu nhà trường việc quản lý học sinh, vận động học sinh lớp, tuyên truyền cho bậc mẹ học sinh hiểu ý nghĩa việc học, quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cho em Ngồi cần có biện pháp gia đình khơng quan tâm đến việc học hành cái, thường xuyên có nghỉ hoc khơng lý do, bỏ học…Có chế độ khen thưởng cho gia đình tham gia tích cực phong trào học tập em Muốn vậy, tơi mong quyền địa phương, cacs đồn thể cuar UBND xã cộng đồng trách nhiệm, quan tâm, động viên, có sách hỗ trợ cho gia đình em học sinh có hồn cảnh khó khăn để em tiếp tục tham gia học tập, giúp em có tương lai tươi sáng Người viết Vũ Thu Hương Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 25 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn TÀI LIỆU THAM KHẢO Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 26 Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Quý Đôn PHỤ LỤC Người thực :Vũ Thu Hương – Phó hiệu trưởng 27 ... đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Lê Quý Đôn Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Bỏ học học sinh THCS trường hợp học sinh bỏ học trước... Tên đề tài: Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Lê Quý Đôn Từ nguyên nhân tác động không nhỏ đến cha mẹ học sinh học sinh Một số cha mẹ học sinh, học sinh không... Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trường THCS Lê Quý Đôn Giải pháp 8: Phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình học sinh quyền địa phương cơng tác trì sĩ số Để giảm thiểu học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý Đôn, SKKN Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS Lê Quý Đôn, Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, Giải pháp 4: Tăng cường công tác xây dựng môi trường học tập thân thiện, xanh, sạch, đẹp., IV. Tính mới của giải pháp:, Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn