Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

4 38 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:05

Ngữ văn 12 VIỆT BẮC (Tố Hữu) A Mục tiêu cần đạt : + Kiến thức Giúp HS:Nắm nét đường đời, đường cách mạng, đường thơ Tố Hữu – nhà hoạt động cách mạng ưu tú, cờ đầu văn học cách mạng Việt Nam + Kĩ :Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình trị nội dung tính dân tộc nghệ thuật biểu phong cách thơ Hố Hữu +Thái độ: Đường đời, đường thơ Tố Hữu song hành đường cách mạng dân tộc; phong cách thơ Tố Hữu có nét đặc sắc nội dung nghệ thuật biểu B Chuẩn bị : +GV : Soạn , chuẩn bị tư liệu giảng dạy SGK, SGV, Thiết kế học +HS chuẩn bị: đọc kĩ SGK trả lời câu hỏi phần hướng dẫn học C.Phương tiện: SGK, SGV, Thiết kế học D Phương pháp: Kết hợp phương pháp phát vấn, diễn giảng,bình giảng thảo luận nhóm E Tiến trình tổ chức: Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Bài mới: + Đặt vấn đề + Nội dung HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ YÊU CẦU CẦN ĐẠT HĐ 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I Vài nét tiểu sử: tiểu sử - Thời thơ ấu: Tố Hữu sinh gia đình Nho GV cho HS đọc lướt để có ấn tượng học Huế - mảnh đất thơ mộng, trữ tình lưu giữ chung, ghi nhớ ý nhiều nét văn hố dân gian ?Cuộc đời Tố Hữu chia làm - Thời niên: Tố Hữu sớm giác ngộ cách mạng giai đoạn ? hăng say hoạt động, kiên cường đấu tranh nhà tù thực dân - Thời kỳ sau CM tháng Tám: Tố Hữu đảm nhiệm cương vị trọng yếu mặt trận văn hoá văn nghệ, máy lãnh đạo Đảng nhà nước HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu II Đường cách mạng, đường thơ: Đường cách mạng, đường thơ Từ ấy: (1937- 1946) GV cần nhấn mạnh bảy chặng đường - Niềm hân hoan tâm hồn trẻ gặp ánh sáng lý đời TH gắn liền với bảy chặng tưởng cách mạng, tìm thấy lẽ sống tâm đường cách mạng bảy tập thơ theo cờ Đảng TH ( tập thơ đầu) - Gồm có phần: Máu lửa, Xiềng xích, Giải phóng GV chia lớp thành nhóm, hướng dẫn HS thảo luận: Về nội dung Việt Bắc: (1946- 1954) tập thơ đầu - Tiếng hùng ca thiết tha kháng chiến chống Pháp người kháng chiến -Nhóm 1: Tập Từ - Thể tình cảm lớn Sau HS trình bày, GV nhấn mạnh Gió lộng: (1955- 1961) Từ chất men say lí tưởng, chất - Hướng khứ để ghi sâu ân tình cách mạnglãng mạn trẻo, tâm hồn nhạy ngợi ca sống miền Bắc cảm, sôi trữ tình - Tình cảm thiết tha, sâu đậm với miền Nam ruột thịt - Nhóm 2: Tập Việt Bắc Ra trận (1962- 1971), Máu hoa ( 1972- 1977): - Nhóm 3: Tập Gío lộng - Bản hùng ca “Miền Nam lửa đạn sáng ngời” - Ghi lại chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hi - Nhóm 4: Ra trận, Máu hoa - GV gọi đên HS tóm tắt nội dung sinh, khẳng định niềm tin, niềm tự hào phơi phới “tồn thắng ta” hai tập 5.Một tiếng đờn (1992 ), Ta với ta (1999 ): Sau GV chốt lại tập thơ - Những suy tư, chiêm nghiệm mang tính phổ quát TH vận động tơi trữ tình, người, đời biên niên sử ghi lại đời sống - Niềm tin vào lí tưởng đường cách mạng, tin vào dân tộc, tâm hồn dân tộc vân chữ nhân tỏa sáng tâm hồn người động tiến trình lịch sử II Phong cách thơ Tố Hữu: HĐ3: Hướng dẫn HS tìm hiểu phong 1.Về nội dung: Thơ Tố Hữu mang phong cách trữ tình cách thơ Tố Hữu trị sâu sắc -Trong việc biểu tâm hồn, thơ Tố Hữu hướng ? Phong cách thơ TH thể tới ta chung mặt nào? - Trong việc miêu tả đời sống, thơ Tố Hữu mang đậm ? Tại nói thơ Tố Hữu mang phong tính sử thi cách trữ tình trị? Sau HS trả - Những điều thể qua giọng thơ mang lời GV giải thích trữ tình trị thể tính chất tâm tình, tự nhiên, đằm thắm, chân thành điểm Về nghệ thuật: Thơ Tố Hữu mang phong cách dân tộc đậm đà - Về thể thơ: ? Em chứng minh thơ Tố Hữu mang phong cách dân tộc đậm đà? + Vận dụng thành công thể thơ lục bát truyền thống dân tộc + Thể thất ngôn trang trọng mà tự nhiên -Về ngôn ngữ: Dùng từ ngữ cách nói dân gian, phát - HĐ 4: Hướng dẫn HS kết luận huy tính nhạc phong phú tiếng Việt ?Cảm nhận chung em nhà thơ IV Kết luận: Tố Hữu? Thơ Tố Hữu chứng sinh động kết hợp hài hoà hai yếu tố cách mạng dân tộc sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo thi ca Củng cố: Nhắc lại chặng đường thơ phong cách nghệ thuật Dặn dò: Chuẩn bị Luật thơ F Đánh giá -Rút kinh nghiệm: ... lớp thành nhóm, hướng dẫn HS thảo luận: Về nội dung Việt Bắc: (1946- 1954) tập thơ đầu - Tiếng hùng ca thiết tha kháng chiến chống Pháp người kháng chiến -Nhóm 1: Tập Từ - Thể tình cảm lớn Sau HS... mạnglãng mạn trẻo, tâm hồn nhạy ngợi ca sống miền Bắc cảm, sơi tơi trữ tình - Tình cảm thiết tha, sâu đậm với miền Nam ruột thịt - Nhóm 2: Tập Việt Bắc Ra trận (1962- 1971), Máu hoa ( 1972- 1977):... Thể thất ngôn trang trọng mà tự nhiên -Về ngôn ngữ: Dùng từ ngữ cách nói dân gian, phát - HĐ 4: Hướng dẫn HS kết luận huy tính nhạc phong phú tiếng Việt ?Cảm nhận chung em nhà thơ IV Kết luận:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả), Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn