Hoàn thiện phương án trả lương tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại new ocean

71 46 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 08:54

1. Lý do chọn đề tàiTrong quá trình nước ta ra nhập CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ đã tạo ra một sân chơi mới cho các doanh nghiệp Việt Nam, tại đây chúng ta có nhiều cơ hội song cũng gặp phải không ít những thử thách. Một trong những thử thách lớn nhất mà các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải đó là: Làm sao để chúng ta tạo ra sức mạnh để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để đứng vững trên thị trường.Sức mạnh của một Công ty phụ thuộc rất lớn vào các nguồn lực của Công ty đặc biệt là nguồn lực về lao động. Lao động là điều kiện cần thiết quyết định nên sự thành công hay thất bại trong chiến lược kinh doanh của Công ty. Một Công ty muốn kinh doanh đạt hiệu quả cao, thu được lợi nhuận lớn thì phải tăng cường vốn đầu tư, NSLĐ, tiết kiệm chi phí sản xuất và các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp. Trong đó tiền lương là một phần của chi phí sản xuất có ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm.Tiền lương là điều kiện quan trọng nhằm thúc đẩy NLĐ làm việc, là yếu tố quan trọng nhất khuyến khích tạo động lực thúc đẩy NLĐ làm việc, tăng NSLĐ từ đó giúp doanh nghiệp đạt kết quả cao trong hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy, nếu trả lương cho NLĐ hợp lý sẽ là động lực rất lớn thúc đẩy NLĐ làm việc, cố gắng hết sức, phát huy hết năng lực làm việc của mình để cống hiến cho Công ty. Ngược lại nếu như phương án trả lương trong Công ty không hợp lý, khi đó họ sẽ không thỏa mãn với mức lương mà họ nhận được, do đó tiền lương sẽ không còn là động lực thúc đẩy họ làm việc, NSLĐ không tăng, không tiết kiệm được vật tư,...gây ảnh hưởng không tốt tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Trên thực tế mỗi doanh nghiệp đều có các phương án trả lương riêng tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng trả lương hợp lý cho NLĐ. Xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty và vai trò quan trọng của phương án trả lương trong doanh nghiệp, sau một thời gian thực tập tại Công ty CP (Cổ phần) Xây dựng và Thương mại New Ocean, với sự hướng dẫn tận tình của anh Nguyễn Tiến Chúc cùng các cô chú trong ban lãnh đạo và các anh chị trong phòng hành chính tổng hợp của Công ty em đã nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện phương án trả lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại New Ocean” với mong muốn ứng dụng được những kiến thức đã học vào thực tế và góp phần cùng với Công ty đưa ra giải pháp hoàn thiện phương án trả lương, phục vụ tốt cho chiến lược, mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.. i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp: “ Hoàn thiện phương án trả lương Công ty Cổ phần xây dựng thương mại New Ocean” em nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn Tiến sỹ Đỗ Thị Tươi Các tài liệu, số liệu, dẫn chứng em sử dụng báo cáo hoàn toàn trung thực thân em thu thập, xử lý mà khơng có chép Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung cam đoan Bắc Ninh, tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Thư ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận trước hết em xin gửi đến quý thầy, cô giáo khoa Quản lý nguồn nhân lực trường Đại học Lao động – Xã hội lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gửi đến cô Đỗ Thị Tươi người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành chun đề báo cáo thực tập lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban Cơng ty Cổ phần xây dựng thương mại New Ocean tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn Cuối em xin cảm ơn anh chị phòng Hành tổng hợp Cơng ty Cổ phần xây dựng thương mại New Ocean giúp đỡ, cung cấp số liệu thực tế để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Vì kiến thức thân hạn chế, q trình hồn thiện chun đề em khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp từ q công ty iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOANi LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIÊP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 1.1.1 Khái niệm tiền lương 1.1.2 Khái niệm phương án trả lương .6 1.2 NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG 1.2.1 Trả lương cho lao động gián tiếp 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 14 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN 17 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN 17 2.1.1 Những thông tin chung Công ty .17 2.1.2 Tổ chức máy Công ty CP Xây dựng Thương mại New Ocean17 2.2 THỰC TRẠNG PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN .20 2.2.1 Phương án trả lương khối lao động gián tiếp 20 2.2.2 Phương án trả lương cho lao động trực tiếp 28 iv 2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN 31 2.4 ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN 33 2.4.1 Đánh giá kết đạt 33 2.4.2 Những mặt hạn chế 33 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 34 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN 35 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 35 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG ASN TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN 37 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần HĐLĐ Hợp đồng lao động NLĐ Người lao động NSLĐ Năng suất lao động PGS Phó giáo sư TS Tiến sỹ vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy công ty cổ phần xây dựng thương mại NEW OCEAN 18 Bảng 2.1: Bảng hệ thống thang lương Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại New Ocean 21 Bảng 2.2: Bảng hệ số phụ cấp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại New Ocean .22 Bảng 2.3: Bảng lương khởi điểm ( bậc 1) chức danh công việc khối lao động gián tiếp Công ty CP xây dựng thương mại New Ocean tháng 1/2018 23 Bảng 2.4: Bảng tốn lương tháng 1/2018 Phòng hành tổng hợp Cơng ty CP xây dựng thương mại New Ocean 27 Bảng 2.5 : Bảng mức lương khốn theo ngày Cơng ty CP xây dựng thương mại New Ocean người lao động ký HĐLĐ 03 tháng 29 Bảng 2.6: Bảng mức lương khốn theo ngày Cơng ty CP xây dựng thương mại New Ocean người lao động ký HĐLĐ có thời hạn từ 03 tháng trở lên có tham gia BHXH, BHYT 29 Bảng 2.7 : Bảng hệ số chức vụ chức danh Đốc công, đội trưởng, tổ trưởng Công ty CP xây dựng thương mại New Ocean 30 Bảng 3.1: Cơ cấu điểm đánh giá giá trị công việc 38 Bảng 3.2 : Thang bảng lương Công ty 54 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình nước ta nhập CPTPP (Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương) với phát triển không ngừng khoa học công nghệ tạo sân chơi cho doanh nghiệp Việt Nam, có nhiều hội song gặp phải khơng thử thách Một thử thách lớn mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải là: Làm để tạo sức mạnh để cạnh tranh với doanh nghiệp khác để đứng vững thị trường Sức mạnh Công ty phụ thuộc lớn vào nguồn lực Công ty đặc biệt nguồn lực lao động Lao động điều kiện cần thiết định nên thành công hay thất bại chiến lược kinh doanh Công ty Một Công ty muốn kinh doanh đạt hiệu cao, thu lợi nhuận lớn phải tăng cường vốn đầu tư, NSLĐ, tiết kiệm chi phí sản xuất nguồn lực có doanh nghiệp Trong tiền lương phần chi phí sản xuất có ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm Tiền lương điều kiện quan trọng nhằm thúc đẩy NLĐ làm việc, yếu tố quan trọng khuyến khích tạo động lực thúc đẩy NLĐ làm việc, tăng NSLĐ từ giúp doanh nghiệp đạt kết cao hoạt động kinh doanh Vì vậy, trả lương cho NLĐ hợp lý động lực lớn thúc đẩy NLĐ làm việc, cố gắng hết sức, phát huy hết lực làm việc để cống hiến cho Công ty Ngược lại phương án trả lương Công ty không hợp lý, họ khơng thỏa mãn với mức lương mà họ nhận được, tiền lương khơng động lực thúc đẩy họ làm việc, NSLĐ không tăng, không tiết kiệm vật tư, gây ảnh hưởng không tốt tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trên thực tế doanh nghiệp có phương án trả lương riêng tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên doanh nghiệp trả lương hợp lý cho NLĐ Xuất phát từ tình hình thực tế Cơng ty vai trò quan trọng phương án trả lương doanh nghiệp, sau thời gian thực tập Công ty CP (Cổ phần) Xây dựng Thương mại New Ocean, với hướng dẫn tận tình anh Nguyễn Tiến Chúc ban lãnh đạo anh chị phòng hành tổng hợp Cơng ty em nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện phương án trả lương Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại New Ocean” với mong muốn ứng dụng kiến thức học vào thực tế góp phần với Cơng ty đưa giải pháp hồn thiện phương án trả lương, phục vụ tốt cho chiến lược, mục tiêu phát triển doanh nghiệp tương lai Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận phương án trả lương doanh nghiệp - Phân tích thực trạng phương án trả lương Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại New Ocean, từ thấy ưu điểm hạn chế từ phương án trả lương - Trên sở đánh giá thực trạng phương án trả lương Công ty đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện phương án trả lương Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại New Ocean Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phương án trả lương doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Về không gian nghiên cứu: Công ty CP xây dựng thương mại New Ocean Về thời gian nghiên cứu: 2017 – 2018 Phương pháp nghiên cứu Khố luận có sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập số tài liệu liên quan (ví dụ: Hệ thống thang bảng lương, báo cáo tài chính…) từ phòng ban: Phòng Hành tổng hợp, Phòng Kế tốn tài vụ… Phương pháp phân tích - tổng hợp: Từ tài liệu thu thập tiến hành phân tích đưa nhận xét đánh giá riêng Phương pháp trao đổi trực tiếp: Trao đổi trực tiếp với cán bộ, nhân viên phòng ban có liên quan thu thập số thơng tin, tài liệu Phương pháp so sánh tổng hợp: Căn thông tin, tài liệu, kiến thức thu thập từ Công ty, sách báo, mạng internet, quy định Nhà nước… Từ tiến hành phân tích, tổng hợp tài liệu thu thập nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu Kết cấu khóa luận Khóa luận gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phương án trả lương doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng phương án trả lương Công ty CP xây dựng thương mại New Ocean Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phương án trả lương cho Công ty Cổ phần xây dựng thương mại New Ocean CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIÊP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 1.1.1 Khái niệm tiền lương Trong kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tiền lương định nghĩa phần thu nhập quốc dân biểu hình thức tiền tệ, Nhà nước phân phối cách có kế hoạch cho cơng nhân viên vào số lượng chất lượng lao động mà họ cống hiến Hiện kinh tế thị trường, tiền lương hiểu số lượng tiền tệ mà NSDLĐ (người sử dụng lao động) trả cho NLĐ (người lao động) theo giá trị lao động mà họ hao phí sở thỏa thuận (theo hợp đồng lao động) Tại điều 55, chương VI “ Tiền lương” Bộ luật Lao động ban hành năm 1994 có ghi: “ Tiền lương người lao động hai bên thỏa thuận hợp đồng lao động trả thao suất lao động, chất lượng hiệu công viêc” Theo điều 90 Bộ luật lao động 2012 tiền lương hiểu sau: “ Tiền lương khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực công việc theo thỏa thuận Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc chức danh, phụ cấp lương khoản bổ sung khác Mức lương người lao động không thấp mức lương tối thiểu Chính phủ quy định.” Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO): “ Tiền lương trả công thu nhập, tên gọi hay cách tính nào, mà biểu tiền ấn định thỏa thuận người sử dụng lao động người lao động, pháp luật, pháp qui quốc gia, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động viết hay miệng, cho công việc thực hay phải thực cho dịch vụ làm hay phải làm” [7, Đ.1] Với định nghĩa này, ILO cho tiền lương trả công lao động tiền mặt theo thỏa thuận NSDLĐ NLĐ theo pháp luật quốc gia sau NLĐ hồn thành cơng việc Theo quan điểm C.Mác: “Tiền lương giá sức lao động, biểu bên giá lao động” [2, Tr.303] Trong Giáo trình Tiền lương – Tiền công PGS.TS Nguyễn Tiệp chủ biên Trường Đại học Lao động Xã hội có đưa khái niệm tiền 51 Cường độ làm việc thấp  Yếu tố : Độ bận việc Mức độ Diễn giải cấp độ Số điểm Công việc phức tạp, thường xuyên phải gặp đối tác Công việc phức tạp, gặp đối tác Cơng việc bình thường, khơng phải gặp đối tác Bước 3: Cho điểm vị trí Do hạn chế thời gian em xin trình bày chi tiết chức danh Giám đốc sau: ST Yếu tố T Tiêu chuẩn Mức điểm Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học nhiều chun ngành có trình độ Sau đại học phải có kiến thức sâu, rộng Ngành Sử dụng ngoại ngữ giao đàm phán, thuyết trình với đối tác nước ngồi 13 Kinh nghiệm Cơng việc phức tạp, cần có kinh nghiệm sâu rộng lĩnh vực chức kinh nghiệm tổ chức, phân công lao động quy mô lớn, tổ chức hợp tác với nhiều đơn vị, phận khác, độc lập tự chịu trách nhiệm Đòi hỏi phải có năm tích luỹ 12 Kỹ giao tiếp Cơng việc đòi hỏi khả nang giao tiếp tốt, phải chủ trì hợp tác với nhiều chun gia ngồi Tổng cơng ty để thiết kế, lập chương trình, tổng hợp, phân tích xây dựng phương án; phải tổ chức phân công lao động phạm vi lớn 52 ST Yếu tố T Tiêu chuẩn Mức điểm Làm việc nhóm Tạo lập mơ hình phối hợp hoạt động cho nhóm Xác định cơng việc cần phân bổ cho nhóm Tạo hội để cá nhân làm việc Phá vỡ rào cản để cá nhân làm việc nhóm tích cực Tạo nên thách thử để cá nhân khác thay đổi phá vỡ ràn cản đề làm việc nhóm hiệu Cam kết dành thời gian nguồn lực cho dự án làm việc nhóm Ra định Có khả định cho vấn đề hội cá nhân, phận tồn tổ chức Có khả lựa chọn phương án thay phù hợp Có khả đánh giá vấn đề mối quan hệ với cá nhân, phận có liên quan tổ chức Có khả định hướng hành động thay cho cá nhân khác, phận tổ chức Sáng tạo Cơng việc đòi hỏi phải xử lý thông tin phức tạp, mang tính tổng hợp; phải phân tích trạng, thiết kế phương án; yêu cầu tính độc lập sáng tạo, vận dụng thành tựu khoa học Ngoại ngữ Có thể dịch chuẩn tài liệu chun mơn kỹ thuật giao tiếp lưu lốt Vi tính Sử dụng tốt kỹ tin học văn phòng Trách nhiệm Cơng việc có trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến nhiều đơn vị số lĩnh vực công ty 10 Quản lý Hoạch định sách, chiến lược trách nhiệm 53 ST Yếu tố T quy mô Tiêu chuẩn Mức điểm quyền hạn sử dụng nguồn lực hợp lý thực mục tiêu tổ chức Quy mô quản lý rộng, quản lý nhiều đơn vị, lĩnh vực khác công ty 11 Thông tin - Xây dựng hệ thống quản lý kiểm sốt thơng tin toàn tổ chức; - Quản lý cách chiến lược thơng tin ngồi tổ chức; thơng tin mang tính nội bí mật đảm bảo tổ chức hoạt động nhịp nhàng không bị gián đoạn thông tin 12 Thể lực Khơng cần sức lực đặc biệt (hao phí sức lực bình thường) 13 Cương độ tập trung Cường độ làm việc cao, thường xuyên căng thẳng; 14 Áp lực Cường độ làm việc cao, tương đối căng thẳng 15 Độ bận việc Công việc phức tạp, thường xuyên phải gặp đối tác Tổng điểm 92 54 Bước 4: Phân ngạch Sau trình đánh giá cơng việc cho điểm ta chia làm ngạch sau đây: STT Chức danh công việc Số điểm Ngạch I (Từ 86 -100điểm) Giám đốc 92 Phó giám đốc 86 Ngạch II (Từ 76 -85 điểm) Kế tốn trưởng 80 Trưởng phòng Hành tổng hợp 77 Trưởng phòng Vật tư máy thi cơng 77 Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật 78 Phó phòng Kế tốn 75 Phó phòng Hành tổng hợp 75 Phó phòng Vật tư máy thi cơng 72 Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật 74 Nhân viên Kế toán 65 Nhân viên hành tổng hợp 63 Kỹ thuật viên 65 Nhân viên Kế hoạch kỹ thuật 63 Thủ kho 55 Thủ quỹ 55 Công nhân lắp máy, điện, 53 Ngạch III (Từ 66 75 điểm) Ngạch IV (Từ 56 65 điểm) Ngạch V (Từ 40 55 điểm) Công ty lấy mức lương tối thiểu : 4.000.000 đồng vừa đảm bảo mức lương tối thiểu vùng vừa cạnh tranh với đối thủ khác Điểm cao 92 điểm Đó vị trí Giám đốc Qua tìm hiểu thu thập thông tin số Doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động thấy mức lương vị trí Giám đốc nằm khoảng từ 16.000.000 đồng đến 55 30.000.000 đồng Vậy ta chọn mức lương 20.000.000 đồng mức lương tối đa để tham chiếu Vừa phù hợp với tình hình tài Cơng ty vừa đảm bảo yếu tố cạnh tranh với đối thủ khác - Mức lương tối thiểu công ty 4.000.000 đồng - Xác định tiền lương trung bình điểm: Ta có: = 000 000 ÷ 53 = 75 471.69 (đồng) = 20 00000 ÷ 92= 217 391.3 (đồng) ML trung bình = (75 471.69 + 217 391.3 ) ÷ 2= 146 431.49 (đồng) Mức lương tối thiểu (MLTT) bậc = MLtrung bình x Số điểm vị trí Hệ số bậc = MLTT bậc ÷ MLTT cơng ty Ví dụ: Ngạch V : từ 40 – 55 điểm Ta có: Điểm trung bình: 47.5 điểm Mức lương tối thiểu bậc ngạch V: MLTT5 =146 431.49 × 47.5 = 955 495.77 (đồng) Hệ số lương bậc ngạch V = 955 495.77 ÷ 000 000 = 1.74 Tương tự tính bậc ngạch Từ bậc trở tính theo cơng thức: Bậcn= Bậcn-1 * 1.05 ( Đảm bảo chênh lệch hệ số bậc lương liền kề không nhỏ 5%) Bước 5: Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương Sau tính tốn điều chỉnh ta có hệ thống thang bảng lương Công ty sau: 56 Bảng 3.2 : Thang bảng lương Công ty (ĐVT: Nghìn đồng) Ngạch I II Bậc Bậc Bậc HSL 3.4 3.67 3.96 Mức lương 13 600 HSL 2.95 Mức lương III IV V Bậc Bậc 2.99 3.14 Bậc Bậc 2.34 14 680 15 840 3.1 3.25 11 800 12 400 13 000 HSL 2.58 2.71 2.85 Mức lương 10 320 HSL 2.21 2.32 2.44 Mức lương 840 280 760 HSL 1.74 1.83 1.92 2.02 2.12 2.23 Mức lương 960 320 680 080 480 920 360 10 840 11 400 11 960 12 560 2.56 2.68 10 240 10 720 Ghi chú: Đối với ngạch I hệ số dãn cách 1.08 Ngoài Cơng ty cần hồn thiện hệ thống đánh giá công việc để đảm bảo trả lương công xứng đáng với người lao động Em xin đưa giải pháp sau: 57 BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CỦA TỪNG NHĨM ĐỐI TƯỢNG Đối tượng Nhóm tiêu chuẩn đánh giá Nhóm (Trọng số: Khối lượng/Tiến độ công việc 40%) Chất lượng công việc Phát huy lực chuyên môn Đối Quản lý cấp tượng cao cấp trung Chủ động trách nhiệm Nhóm (Trọng số: Phối hợp làm việc 60%) Kỷ luật làm việc Lập kế hoạch tổ chức công việc Quản lý phát triển nhân viên Quản lý tài chính/tài sản Khối lượng/Tiến độ cơng việc Nhóm (Trọng số: Chất lượng công việc Đối Nhân tượng chuyên nghiệp vụ viên 40%) môn, Phát huy lực chuyên mơn Nhóm (Trọng số: Chủ động trách nhiệm 60%) Phối hợp làm việc Kỷ luật làm việc 58 Cụ thể sau: Đối với đối tượng 1: Quản lý cấp cao cấp trung STT Chỉ tiêu đánh giá Thang điểm Xuất sắc Khá Trung bình Mức tối thiểu Khối lượng/Tiến độ cơng việc 20 16 14 10 Chất lượng công việc 20 16 14 10 Phát huy lực chuyên môn 10 Chủ động trách nhiệm 10 5 Phối hợp làm việc 10 Kỷ luật làm việc 10 7 Lập kế hoạch tổ chức công việc 10 8 Quản lý phát triển nhân viên 3.5 2.5 Quản lý tài chính/tài sản 3.5 2.5 100 80 70 50 Tổng Đối với đối tượng 2: Nhân viên chuyên môn nghiệp vụ STT Chỉ tiêu đánh giá Thang điểm Xuất sắc Khá Trung bình Mức tối thiểu Khối lượng/Tiến độ công việc 30 24 21 15 Chất lượng công việc 30 24 21 15 Phát huy lực chuyên môn 10 Chủ động trách nhiệm 10 5 Phối hợp làm việc 10 Kỷ luật làm việc 10 Tổng 100 80 70 50 59 Các tiêu chuẩn đánh giá nhóm đối tượng khác nhau: - Đối tượng (cấp quản lý) tiêu chuẩn hướng đến kết công việc phận khả điều phối, quản lý công việc phận phụ trách quản lý - Đối với đối tượng (nhân viên chuyên môn nghiệp vụ) tiêu chuẩn đánh giá hướng đến kết cơng việc hồn thành, khối lượng, tiến độ công việc khả chủ động, phối hợp với đồng nghiệp công việc - Riêng đối tượng (lao động trực tiếp, phục vụ, phụ trợ) tiêu chuẩn đánh giá kết hồn thành cơng việc ngày, tùy vị trí có tiêu chuẩn đặc thù riêng Việc đánh giá xếp loại cá nhân Trưởng phòng thực hiện: - Loại A, hồn thành tốt nhiệm vụ: hệ số đánh giá Hđg = 0.6 - Loại B, hồn thành cơng việc: hệ số đánh giá Hđg = 0.5 - Loại C, chưa hoàn thành công việc: hệ số đánh giá Hđg = 0.4 (Sau tháng thực xem xét điều chỉnh Hđg cho phù hợp) * Quy định điểm số để phân loại: - Loại A: 90 - 100 điểm; - Loại B: 70 - 90 điểm; - Loại C: 50 - 70 điểm - Dưới 50 điểm không xếp loại (khơng hưởng lương) Cơng thức tính lương: TLi = × Ntt Ví dụ: Anh Nguyễn Tiến Chúc trưởng phòng Hành tổng hợp Trong tháng làm 25 cơng.Anh Chúc bậc có hệ số lương 1.89 Hồn thành tốt cơng việc giao khơng vi phạm nội quy lao động Anh Chúc hồn thành cơng việc giao có hệ số đánh giá H đg = 0.5 Khi tiền lương anh tính theo cơng thức sau: TLAnh Chúc = 25 60 = 11 500 000 (đồng/ tháng) Có thể thấy tiền lương tăng có thêm hệ số đánh giá H đg Tiền lương tăng dẫn đến quỹ lương tăng Tiền lương tăng điều mà muốn nhiên cần xem xét đến khả tài doanh nghiệp Nhưng việc thúc người lao động làm việc hoàn thành nhiệm vụ giao rèn luyện thân tối đa hóa thời gian làm việc tối thiểu hóa thời gian lãng phí hệ số đánh giá Hđg cần thiết Để đảm bảo khả tài Cơng ty cần giảm hệ số phụ cấp trách nhiệm phụ cấp lãnh đạo tiêu đánh giá bao quát nội dung Thậm chí cắt bỏ hệ số phụ cấp trả lương theo chức danh cơng việc, giá trị công việc đánh giá nhiều yếu tố Hệ số lương xem xét đến yếu tố trách nhiệm công việc Tuy nhiên theo quan điểm Công ty em giữ hệ số phụ cấp điều chỉnh giảm sau: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: - Mức 0,2 áp dụng chức danh Giám đốc, phó giám đốc - Mức 0.1 áp dụng chức danh trưởng phòng ban Phụ cấp trách nhiệm công việc: - Mức hệ số 0,3 ứng với chức danh Giám Đốc, phó giám đốc - Mức hệ số 0,2 ứng với chức danh trưởng phòng ban - Mức hệ số 0,1 áp dụng cho nhân viên phận Lưu ý: * Đánh giá khơng thức đối với: Người lao động có thời gian nghỉ việc (nghỉ chế độ và/hoặc nghỉ khác, trừ trường hợp nghỉ khơng có lý do) liên tục cộng dồn từ 80% thời gian làm việc kỳ đánh giá trở lên Hoặc người lao động chưa đủ từ 80% thời gian làm việc kỳ đánh giá trở lên Đối với trường hợp này, khơng đánh giá thức tháng khơng sử dụng để tổng hợp đánh giá hàng quý/năm * Các trường hợp không đánh giá: Không đánh giá người lao động thời gian học việc, làm quen với công việc Trường hợp này, đánh giá theo kế hoạch học việc, thử việc riêng.Không đánh giá người lao động có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật kỳ đánh giá theo quy định Nội quy lao động 61 với hình thức “Khiển trách”; “Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không tháng chuyển làm việc khác có mức lương thấp thời gian tối đa tháng cách chức”; “Sa thải” Đối với trường hợp này, kết kỳ đánh giá mặc định mức thấp (1 điểm) sử dụng để tổng hợp đánh giá hàng quý/6 tháng/năm Thứ hai, Đối với lao động trả theo mức lương khốn th ngồi: Cần phải tăng cường giám sát tránh tình trạng lơ gây lãng phí thời gian lao động Cần phải đưa tiêu chuẩn cụ thể kết công việc bàn giao cho lao động Tăng cường công tác định mức lao động phát huy tối đa suất người lao động mà đảm bảo chất lượng hồn thành cơng việc  Một số giải pháp khác: Ngồi Cơng ty cần: Hồn hệ thống văn phân tích cơng việc, tiêu chuẩn thực công việc, tiêu chuẩn người thực công việc để làm sở cho trả lương công xứng đáng với người lao động Tăng cường công tác giáo dục ý thức trách nhiệm cho NLĐ công việc, tuân thủ nội quy, quy chế Công ty, tác phong làm việc tốt, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo uy tín, vị doanh nghiệp thị trường, thu hút ngày nhiều khách đến với Công viên hơn, lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên từ thu nhập NLĐ cải thiện Cơng ty nên bổ sung nhân làm công tác Lao động - tiền lương để đảm bảo xây dựng phương án trả lương sách tiền lương cho NLĐ hợp lý để kích thích tăng NSLĐ, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp thu nhập NLĐ tăng lên Tăng cường công tác đào tạo cán tiền lương Đây việc làm chiến lược mang ý nghĩa to lớn, phải đào tạo cho cán thực cơng tác tiền lương có trình độ nghiệp vụ nhằm đảm bảo cơng cho NLĐ Áp dụng số máy móc đại việc quản lý CBCNV Cơng ty đầu tư mua phần mềm quản lý nhân Phần mềm 62 giúp Công ty thực hoạt động nhân dễ dàng mang lại hiệu cao hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi, lắng nghe phát kịp thời ý kiến bất đồng hay mâu thuẫn có khả xuất việc phân phối tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ từ có điều chỉnh phương án trả lương hợp lý cho họ 63 KẾT LUẬN Qua thấy việc lựa chọn phương án trả lương hợp lý nhằm khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, tăng NSLĐ, tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp việc làm cần thiết có ý nghĩa to lớn Bởi vậy, vấn đề đặt cho tất doanh nghiệp nói chung Cơng ty Cổ phần xây dựng thương mại New Ocean nói riêng phải xây dựng phương án trả lương hợp lý, trả lương cho NLĐ tương xứng với công sức họ bỏ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đạt kết cao Trên thực trạng phương án trả lương Công ty Cổ phần xây dựng thương mại New Ocean số giải pháp nhằm hoàn thiện phương án trả lương Công ty mà em mạnh dạn đưa Do kiến thức khả nghiên cứu hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp từ thầy cơ! Em xin chân thành cám ơn! 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật lao động Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012 PGS TS Nguyễn văn Hảo (Chủ biên), Giáo trình Kinh tế trị Mác – Leenin (2004), Nhà xuất trị quốc gia Mai Quốc Chánh, Trần Xuân Cầu (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân Nghị định 44/2017/ NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Nghị định 141/2017/NĐ – CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Nguyễn Tiệp, Lê Thanh Hà (2010), Giáo trình tiền lương – tiền công, NXB Lao động - xã hội Tổ chức lao động quốc tế (ILO) Công ước số 19 (1949) TS Đỗ Thị Tươi, giáo trình Phương pháp trả công lao động theo chế thị trường doanh nghiệp, NXB Khoa học xã hội TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên: Phạm Thị Thư Mã sinh viên: 1110010058 Địa liên lạc: Tiên Du – Bắc Ninh Lớp: D10QL01 Họ tên GVHD: TS Đỗ Thị Tươi Đơn vị: Khoa Quản trị nhân lực Tên đề tài KLTN: Hoàn thiện phương án trả lương cho Công ty Cổ phần xây dựng thương mại New Ocean Tuần Ngày Khối lượng GVHD ký lễ Đã thực Tiếp tục thực 23/04/2018 Lựa chọn đề tài khóa luận Làm đề cương sơ khóa luận Xây dựng dàn chi tiết Tiến hành triển khai chương theo dàn chi tiết Tiếp tục hồn thiện, bổ sung phần thiếu sót theo hướng dẫn GVHD Tiếp tục hồn thiện khóa luận theo hướng dẫn GVHD 02/05/2018 Phân tích thực trạng phương án trả lương Công ty Cổ phần xây dựng thương mại New Ocean 07/05/2018 14/05/2018 Đưa số biện pháp hồn thiện phương án trả lương cho Cơng ty CP xây dựng thương mại New Ocean Báo cáo cho GVHD Gặp GVHD hồn tình hình hồn thiện chỉnh khóa luận tốt khóa luận nghiệp nộp khoa Hà nội, ngày…tháng…năm 2018 Giảng viên hướng dẫn ... chung Công ty .17 2.1.2 Tổ chức máy Công ty CP Xây dựng Thương mại New Ocean1 7 2.2 THỰC TRẠNG PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN .20 2.2.1 Phương án trả. .. TRẠNG PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN 2.1.1 Những thông tin chung Công ty Tên... THIỆN PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG CHO CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW OCEAN 35 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 35 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG ASN TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phương án trả lương tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại new ocean, Hoàn thiện phương án trả lương tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại new ocean, Thông thường đối với lao động trực tiếp thường áp dụng tính lương theo sản phẩm hoặc lương khoán. Dưới đây là một số phương án trả lương phổ biến cho lao động trực tiếp:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn