Bệnh Đái Tháo Đường Ở Người Lớn Tuổi

80 2,850 10
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 17:22

Bệnh Đái Tháo Đường Ở Người Lớn Tuổi Bệnh Đái Tháo Đường Bệnh Đái Tháo Đường Người Lớn TuổiNgười Lớn TuổiThạc sĩ Nguyễn Thị Mây HồngThạc sĩ Nguyễn Thị Mây Hồng FPG - fasting plasma glucoseFPG - fasting plasma glucosePPG - post prandial plasma glucosePPG - post prandial plasma glucoseIFG - impaired fasting glucoseIFG - impaired fasting glucoseIGT - impaired glucose toleranceIGT - impaired glucose toleranceOGTT - oral glucose tolerance testOGTT - oral glucose tolerance testMNT medical nutrition therapyMNT medical nutrition therapySMBG self monitoring of blood glucoseSMBG self monitoring of blood glucoseCVD cardiovascular diseaseCVD cardiovascular disease Đái tháo đườngĐái tháo đường Bệnh mãn tínhBệnh mãn tínhCần điều trị liên tụcCần điều trị liên tụcGiáo dục BN tự điều chỉnh ĐHGiáo dục BN tự điều chỉnh ĐHNgăn ngừa BC cấp tính và giảm nguy cơ của Ngăn ngừa BC cấp tính và giảm nguy cơ của BC mãn tính BC mãn tính Phân lọaiPhân lọai1997 ADA - American Diabetes Asociation 1997 ADA - American Diabetes Asociation đưa ra tiêu chuẩn chẩn đóan và phân lọai ĐTĐ đưa ra tiêu chuẩn chẩn đóan và phân lọai ĐTĐ mớimới2003 có sửa đổi về chẩn đóan của IFG2003 có sửa đổi về chẩn đóan của IFGPhân lọai ĐTĐ bao gồm 4 nhóm lâm sàngPhân lọai ĐTĐ bao gồm 4 nhóm lâm sàng 4 nhóm lâm sàng 4 nhóm lâm sàng Type 1 diabetesType 1 diabetes–Phá hủy TB beta Phá hủy TB beta  thiếu insulin tuyệt đối thiếu insulin tuyệt đốiType 2 diabetes Type 2 diabetes –Khiếm khuyết tiết insulin tiến triển trên nền đề kháng insulin Khiếm khuyết tiết insulin tiến triển trên nền đề kháng insulin Other specific types of diabetesOther specific types of diabetes–Khiếm khuyết về chức năng TB beta, họat tính của insulinKhiếm khuyết về chức năng TB beta, họat tính của insulin–Bệnh lý tụy ngọai tiết ( xơ hóa tụy )Bệnh lý tụy ngọai tiết ( xơ hóa tụy )–Thuốc, hóa chất ( điều trị bệnh AIDS, sau ghép cơ quan )Thuốc, hóa chất ( điều trị bệnh AIDS, sau ghép cơ quan )Gestational diabetes mellitus - GDMGestational diabetes mellitus - GDM–Chẩn đóan trong thai kỳChẩn đóan trong thai kỳ Phân lọaiPhân lọai1 số trường hợp không thể phân biệt rõ type ĐTĐ1 số trường hợp không thể phân biệt rõ type ĐTĐBHLS, quá trình tiến triển của bệnh thay đổi đáng kể BHLS, quá trình tiến triển của bệnh thay đổi đáng kể –ĐTĐ2 có thể biểu hiện nhiễm ketoacidosisĐTĐ2 có thể biểu hiện nhiễm ketoacidosis–ĐTĐ1 có thể khởi phát trễ và tiến triển chậm ( nhưng không ĐTĐ1 có thể khởi phát trễ và tiến triển chậm ( nhưng không ngừng ) mặc dù có biểu hiện của bệnh tự miễnngừng ) mặc dù có biểu hiện của bệnh tự miễnKhó khăn trong chẩn đóan ( trẻ em, thanh thiếu niên và Khó khăn trong chẩn đóan ( trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành )người trưởng thành )Chẩn đóan thật sự có thể rõ ràng hơn theo thời gianChẩn đóan thật sự có thể rõ ràng hơn theo thời gian Chẩn đóan Chẩn đóan Khuyến cáoKhuyến cáo–FPG là tiêu chuẩn thích hợp để chẩn đóan ĐTĐ FPG là tiêu chuẩn thích hợp để chẩn đóan ĐTĐ trẻ em và người trưởng thành không có thaitrẻ em và người trưởng thành không có thai–Sử dụng HbA1c để chẩn đóan ĐTĐ không được Sử dụng HbA1c để chẩn đóan ĐTĐ không được khuyến cáo khuyến cáo Tiêu chuẩn chẩn đóan ĐTĐTiêu chuẩn chẩn đóan ĐTĐ1. FPG 1. FPG ≥≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l) 126 mg/dl (7.0 mmol/l)2. Symptoms of hyperglycemia and a casual plasma 2. Symptoms of hyperglycemia and a casual plasma glucose 200 mg/dl (11.1mmol/l)glucose 200 mg/dl (11.1mmol/l)–polyuria, polydipsia, and unexplained weight loss.polyuria, polydipsia, and unexplained weight loss.3. 2-h plasma glucose 200 mg/dl (11.1 mmol/l) during 3. 2-h plasma glucose 200 mg/dl (11.1 mmol/l) during an OGTTan OGTT* In the absence of unequivocal hyperglycemia, these * In the absence of unequivocal hyperglycemia, these criteria should be confirmed by repeat testing on a criteria should be confirmed by repeat testing on a different day different day OGTT OGTT NFDN glucose 75-g đường uống OGTTNFDN glucose 75-g đường uống OGTT–Nhạy cảm và đặc hiệu hơn FPG Nhạy cảm và đặc hiệu hơn FPG –Tính lặp lại kémTính lặp lại kém–Hiếm khi thực hiện trên lâm sàng Hiếm khi thực hiện trên lâm sàng FPG FPG FPG FPG –Thuận tiện, dễ dàng thực hiện Thuận tiện, dễ dàng thực hiện –Tính lặp lại caoTính lặp lại cao–Khả năng chấp thuận của BN caoKhả năng chấp thuận của BN cao–Giá thành thấpGiá thành thấp–Tiêu chuẩn chẩn đóan ưa chuộng Tiêu chuẩn chẩn đóan ưa chuộng  Khuyến cáo tầm sóat đầu tiên cho những người trưởng Khuyến cáo tầm sóat đầu tiên cho những người trưởng thành không có thaithành không có thaiChú ý 1 số lớn BN có tiêu chuẩn chẩn đóan ĐTĐ theo Chú ý 1 số lớn BN có tiêu chuẩn chẩn đóan ĐTĐ theo OGTT, có HbA1c < 7%OGTT, có HbA1c < 7%[...]... giảm PPG < 180mg/dl  Có thể giảm HbA1c Bệnh Đái Tháo Đường Người Lớn Tuổi Giới thiệu ĐTĐ người lớn tuổi là 1 vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng nhất của thế kỷ 21  ĐTĐ2 là 1 bệnh lý tăng theo tuổi  Thay đổi lối sống ( dinh dưỡng, lối sống tĩnh tại nhiều hơn ), tăng số lượng người lớn tuổi là 2 yếu tố chủ yếu cho DTH của ĐTĐ trên tòan thế giới  Tuổi bệnh  – Nước đang phát triển 45 - 64t –... hưởng nghiêm trọng – Chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi – Kinh phí chăm sóc sức khỏe của XH  ĐTĐ / người lớn tuổi – Không được chẩn đóan chiếm 1 tỉ lệ cao – Không được KS tốt  tỉ lệ tử vong cao ĐTĐ và tuổi già tăng nguy cơ XVĐM, tử vong TM  Cần hiểu rõ về SBH của ĐTĐ/ người lớn tuổi để điều trị thành công và ngăn cản những BC gây tàn phế  Người lớn tuổi tăng  Khõang 580 triệu người lớn tuổi. .. 60t) trên thế giới, 355 triệu người các nước phát triển  Mỹ mỗi ngày có 10.000 người đến 50t, 1/5 trên 65t  Ấn Độ phát triển nhanh chóng số lượng người lớn tuổi, 80 triệu người trên 60t  2020 dự kiến là ¾ các trường hợp tử vong các nước phát triển là do tuổi già Người bệnh ĐTĐ tăng  Số lượng người ĐTĐ tăng trên thế giới  135 triệu/ 1995 đến 300 triệu/ 2025 ( phần lớn các nước phát triển đặc... ĐTĐ/ người lớn tuổi hơn là người trẻ tuổi  30% ĐTĐ ≥ 75t tại Mỹ trong 50 năm kế tiếp Sinh bệnh học  ĐH đói tăng 1-2 mg % / 10 năm tuổi  ĐH 2h sau ăn tăng 8-20mg %/ 10 năm sau 30-4 0tuổi  Spence 1920 lần đầu tiên chứng minh giảm CH glucose người > 60 tuổi  tăng tần suất ĐTĐ và IGT  IGT là 1 phần tiến trình của tuổi già hoặc là sự xuất hiện của ĐTĐ thật sự vẫn chưa thống nhất Sinh bệnh học Tuổi già,... triệu người ĐTĐ  Tăng nhiều nhất (1995-2025) tại Ấn Độ 195%  Ấn Độ, NC trên những người lớn tuổi không TC, tần suất hiện mắc ĐTĐ là 13% Dịch tễ học ĐTĐ  Dịch tễ học của ĐTĐ tiếp tục là tình trạng đáng báo động, người trẻ tuổi ĐTĐ2 ngày càng tăng  Tăng số lượng tòan bộ các trường hợp ĐTĐ các nước phát triển, chủ yếu là người lớn tuổi ( lão hóa của dân số chung )  Tăng tỉ suất hiện mắc ĐTĐ/ người. .. chẽ hơn, thích hợp/ BN với tiền sử hạ ĐH nặng, cơ hội sống còn giới hạn, trẻ em rất nhỏ và người già, bệnh phối hợp – KSĐH tích cực bằng insulin cải thiện tình trạng bệnh/ bệnh cấp tính nặng, quanh PT, sau NMCT cấp và thai kỳ Mục tiêu ĐH  KSĐH chặt chẽ làm giảm lâu dài tỉ lệ BC mm nhỏ ( mắt, thận ), TK và BC mm lớn  UKPDS  KSĐH chặt chẽ làm giảm rõ rệt BC mm nhỏ và TK  DCCT Mục tiêu ĐH  ĐH đói trong... thuốc Điều trị thuốc – Chi phí cao ( ngọai trừ metformin ) – Tác dụng phụ ( nhẹ, vừa phải, BC về TM trầm trọng ) Ngăn cản ĐTĐ, sau 1 thời gian dài, ảnh hưởng đến phát triển BC mm nhỏ hoặc mm lớn là không rõ  Có thể BC mm nhỏ sẽ được trì hõan hoặc giảm bởi vì liên quan chặt chẽ với tăng ĐH  Chăm sóc ĐTĐ  A- Đánh giá ban đầu – Đánh giá tòan diện  Phân lọai BN  Phát hiện các BC  Thiết lập kế họach điều... sóc BN ĐTĐ – Giáo dục BN tự theo dõi điều trị ( DSME Diabetes Self Management Education ) – Chú ý tuổi, chế độ dinh dưỡng, điều kiện làm việc và học tập, vận động thể lực, cách thức ăn uống, tình trạng cá nhân và XH, yếu tố về văn hóa, BC của ĐTĐ và những tình trạng bệnh lý khác Chăm sóc ĐTĐ  C- Kiểm sóat đường huyết  Đánh giá KSĐH – Tự theo dõi ĐH – HbA1c Tự theo dõi ĐH  Khuyến cáo – KSĐH chặt chẽ,... những BN với IFG để xác định chính xác hơn nguy cơ của ĐTĐ – Nghi ngờ ĐTĐ mặc dù FPG bình thường – Đánh giá sau sanh những sản phụ GDM ĐTĐ type 1  Triệu chứng cấp tính của ĐTĐ  ĐH tăng rõ ràng  Khởi phát cấp tính  hầu hết ĐTĐ1 được phát hiện sớm sau khi TC phát triển  XNLS đại trà / người không có TC nhằm xác định sự hiện diện của tự kháng thể liên quan đến ĐTĐ1 không được khuyến cáo ĐTĐ type 1... đóan  Nhóm nguy cơ cao nên tầm sóat ĐTĐ và tiền ĐTĐ  Hiệu quả của chẩn đóan sớm thông qua việc tầm sóat ĐTĐ người không TC vẫn chưa được xác định  Tầm sóat nên thực hiện hoặc FPG hoặc 2h - OGTT  Phòng ngừa ĐTĐ type 2  Khuyến cáo – Lợi ích của giảm cân vừa phải và vận động thể lực đều đặn/ người có nguy cơ cao của ĐTĐ2 ( IGT, IFG ) – Theo dõi phát hiện ĐTĐ/ tiền ĐTĐ thực hiện mỗi 1-2 năm – Theo . Bệnh Đái Tháo Đường Ở Bệnh Đái Tháo Đường Ở Người Lớn TuổiNgười Lớn TuổiThạc sĩ Nguyễn Thị Mây HồngThạc sĩ Nguyễn. cardiovascular diseaseCVD cardiovascular disease Đái tháo đường ái tháo đường Bệnh mãn tínhBệnh mãn tínhCần điều trị liên tụcCần điều trị liên tụcGiáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh Đái Tháo Đường Ở Người Lớn Tuổi, Bệnh Đái Tháo Đường Ở Người Lớn Tuổi, Bệnh Đái Tháo Đường Ở Người Lớn Tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn