Phân tích BCTC vinamilk

145 189 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 00:22

phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần sữa vinamilkTrong nền kinh tế hiện nay, hoạt động tài chính là một hoạt động đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp và cũng là đối tượng quan tâm đặc biệt của những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, những người có quan hệ tài chính với doanh nghiệp. Do tính chất quan trọng đó, đối tượng hoạt động tài chính luôn là đối tượng cần được nắm bắt để kiểm tra tình hình hoạt động và đưa ra những dự đoán, quyết định cho tương lai. Nếu chỉ nhìn vào những con số khô cứng trong các báo cáo tài chính thì thông tin tài chính không mang một ý nghĩa nào đáng kể, các mối quan hệ, các xu hướng biến đổi, những cơ hội và rủi ro tiềm tàng sẽ chìm trong biển chi tiết các con số. Vì vậy, chỉ có phân tích tình hình tài chính mới giúp người sử dụng đánh giá và đưa ra các dự đoán, quyết định trong tương lai một cách có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dùng.Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, với 42 năm hình thành và phát triển, Công ty đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam và đang vươn tầm ra quốc tế. Đó là lý do khiến em thực hiện đề tài “Phân tích tình hình báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk” làm đề tài cho tiểu luận cuối kỳ.2.Mục đích nghiên cứu đề tài:Hai mục tiêu cơ bản cần đạt được qua việc phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk:Tìm hiểu thực trạng về tình hình tài chính của công ty và phân tích báo cáo tài chính của Công ty.Đánh giá và nêu các giải pháp thực tế nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty.3.Đối tượng nghiên cứuCác báo cáo tài chính của công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk năm 2015, 2016, 2017 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.4.Phạm vi nghiên cứuPhạm vi về không gian: Số liệu được thu thập qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán trên trang web chính thức của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk.Phạm vi về thời gian: Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính năm 2015, 2016, 2017 của Công ty. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN - - BÀI TẬP LỚN Học phần: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 2015-2017 Tên sinh viên: Lê Thị Hồng Trang Lớp: K50A Kế Tốn Nhóm: 05 – N03 Niên khóa 2016-2020 Giáo viên hướng dẫn ThS Hoàng Thị Kim Thoa Huế, tháng 12 năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN - - BÀI TẬP LỚN Học phần: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 2015-2017 Tên sinh viên: Lê Thị Hồng Trang Lớp: K50D Kế Tốn Nhóm: 05 – N03 Niên khóa 2016-2020 Huế, tháng 12 năm 2018 Giáo viên hướng dẫn ThS Hồng Thị Kim Thoa Phân tích BCTC MỤC LỤC GVHD: Ths Hồng Thị Kim Thoa Phân tích BCTC GVHD: Ths Hoàng Thị Kim Thoa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC ST Từ viết tắt Giải thích T BH Bán hàng CP Cổ phiếu CCDV Cung cấp dịch vụ HĐKD Hoạt động kinh doanh HTK Hàng tồn kho LCTT Lưu chuyển tiền tệ TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 VCSH Vốn chủ sở hữu 12 QLDN Quản lý doanh nghiệp 13 NPT 14 TBCL Tiểu ban Chiến lược 15 TBNS Tiểu ban Nhân 16 TBLT Tiểu ban Lương thưởng 17 TBKT Tiểu ban Kiểm toán Nợ phải trả Phân tích BCTC GVHD: Ths Hồng Thị Kim Thoa DANH MỤC BẢNG Phân tích BCTC GVHD: Ths Hoàng Thị Kim Thoa DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Trong kinh tế nay, hoạt động tài hoạt động đóng vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp đối tượng quan tâm đặc biệt đối tượng bên doanh nghiệp, người có quan hệ tài với doanh nghiệp Do tính chất quan trọng đó, đối tượng hoạt động tài ln đối tượng cần nắm bắt để kiểm tra tình hình hoạt động đưa dự đốn, định cho tương lai Nếu nhìn vào số khô cứng báo cáo tài thơng tin tài khơng mang ý nghĩa đáng kể, mối quan hệ, xu hướng biến đổi, hội rủi ro tiềm tàng chìm biển chi tiết số Vì vậy, có phân tích tình hình tài giúp người sử dụng đánh giá đưa dự đoán, định tương lai cách có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thơng tin đa dạng người dùng Nhận thức rõ tầm quan trọng việc phân tích tình hình tài phát triển doanh nghiệp, đồng thời qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, với 42 năm hình thành phát triển, Công ty trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam vươn tầm quốc tế Đó lý khiến em thực đề tài “Phân tích tình hình báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk” làm đề tài cho tiểu luận cuối kỳ Mục đích nghiên cứu đề tài: Hai mục tiêu cần đạt qua việc phân tích báo cáo tài cơng ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk: - Tìm hiểu thực trạng tình hình tài cơng ty phân tích báo cáo tài Cơng ty - Đánh giá nêu giải pháp thực tế nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty Đối tượng nghiên cứu SVTH:Lê Thị Hồng Trang Các báo cáo tài công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk năm 2015, 2016, 2017 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài - Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Số liệu thu thập qua báo cáo tài kiểm tốn trang web thức Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập từ báo cáo tài năm 2015, 2016, 2017 Cơng ty - Phạm vi nội dung: Đề tài sâu vào phân tích báo cáo tài Cơng ty, phân tích số tài chính, từ đưa nguyên nhân giải pháp thích hợp tương lai Phương pháp nghiên cứu: • Phương pháp thu thập thông tin: - Phương pháp thu thập số liệu: Các báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk qua website công ty - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu đơn vị cấu tổ chức, tài liệu cần thiết cho nội dung đề tài Thông qua tài liệu internet, luận văn,… để tìm hiểu, tổng hợp sở lí luận • Phương pháp xử lý liệu Trong chủ yếu xử lý số liệu Microsoft Excel, thông qua phương pháp để phân tích số tài sau:  Phương pháp chung: - Phân tích theo chiều ngang: Là việc tính tốn sơ tiền chênh lệch, tỉ lệ phần trăm chênh lệch năm so với năm trước Từ đó, đưa so sánh, phân tích SVTH:Lê Thị Hồng Trang quy mơ cơng ty Được sử dụng để phân tích quy mô tài sản nguồn vốn báo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Phân tích theo chiều dọc: Trong phân tích theo chiều dọc, tỷ lệ phần trăm sử dụng để mối quan hệ phận khác so với tổng số báo cáo So sánh tầm quan trọng thành phần hoạt động kinh doanh doanh nghiệp việc thay đổi quan trọng kết cấu năm so với năm - Phân tích số tài chính: Phân tích số phương pháp quan trọng để thấy mối quan hệ có ý nghĩa hai thành phần báo cáo tài  Phương pháp đặc thù: - Phương pháp so sánh: Nhằm nghiên cứu biến động xác định mức độ biến động tiêu phân tích Từ giúp cho người đọc nhận định tình hình kinh doanh cơng ty tương lai Đa phần số tài cần phân tích xử lý phương pháp so sánh Khi sử dụng phương pháp so sánh cần quan tâm tiêu chuẩn so sánh điều kiện so sánh để đưa loại so sánh phù hợp - Phương pháp cân đối: tính cân đối thể rõ qua báo cáo tài cân đối tài sản nguồn vốn, qua đó, xác định ảnh hưởng nhân tố có quan hệ tổng số dạng tích - Phương pháp thống kê: Là phương pháp sử dụng để thu thập, tổng hợp phân tích tài liệu, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài cơng ty, để từ đưa nhận xét khách quan khoa học, có tính thực tế cao - Phân tích Dupont: Phân tích mối liên hệ tiêu mà người ta phát ảnh hưởng đến tiêu phân tích theo trình tự logic chặt chẽ Mơ hình Dupont vận dụng phân tích tỷ suất sinh lợi nhuận tài sản tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SVTH:Lê Thị Hồng Trang - Phương pháp loại trừ: Xác định nhân tố ảnh hưởng cách xác định ảnh hưởng nhân tố loại trừ ảnh hưởng nhân tố Kết cấu chuyên đề: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt, danh mục đồ thị bảng biểu, danh mục sơ đồ,… kết cấu tiểu luận bao gồm phần: - Phần I: Đặt vấn đề - Phần II: Nội dung kết nghiên cứu • Chương 1: Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk • Chương 2: Một số giải pháp nhằm hồn thiện tình hình tài Cơng ty - Phần III: Kết luận kiến nghị SVTH:Lê Thị Hồng Trang 10 • Nhận xét: - Năm 2015, EPS Công ty 6.397 đồng/cổ phiếu Năm 2016, EPS Công ty 6.370 đồng/cổ phiếu, giảm 27 đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ giảm 0,42% so với năm 2015, nguyên nhân số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty tăng 251.286.931 giảm tương ứng tăng 20,94%và lợi nhuận sau thuế Công ty tăng 1.567.994.782.864 đồng tương ứng với tốc độ tăng 20,42%, EPS giảm nhẹ cho thấy công ty quản lý sử dụng vốn chưa hiệu năm 2015, không làm ảnh hưởng tới lợi nhuận công ty cho - Năm 2017, EPS Công ty 7.266 đồng/cổ phiếu, tăng 896,27 đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ tăng 14,07% so với năm 2016, nguyên nhân số lượng cổ phiếu lưu hành giảm 147.809 cổ phếu lợi nhuận sau thuế tăng 1.299.791.377.816 đồng tương ứng với tốc độ tăng 14,06%, cho thấy công ty quản lý sử dụng vốn hiệu so với năm 2016, làm cho lợi nhuận sau thuế tăng, cơng ty cần có chiến lược sử dụng vốn tốt để đảm bảo hiệu SXKD lực cạnh tranh Công ty Đối với công ty, số cao tốt, cơng ty tăng EPS cách sau, làm cho tốc độ tăng doanh thu phải nhanh tốc độ tăng cổ phiếu, doanh thu tăng, kéo theo lợi nhuận sau thuế tăng, cơng ty giảm số lượng cổ phiếu cách mua lại cổ phiếu trường hợp công ty nên áp dụng thời gian ngắn  Tỷ lệ chi trả cổ tức: - Tỷ lệ chi - trả cổ tức = - Cổ tức phân phối cổ phiếu - Lợi nhuận cổ phiếu - × - - Chỉ tiêu chi trả cổ tức nói lên cơng ty chi trả phần lớn thu nhập cho cổ đông hay giữ lại để tái đầu tư Đây nhân tố định đến giá trị thị trường cổ phần - Năm 2015, tỷ lệ chi trả cổ tức Công ty 31,26% Năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức 62,08%, tăng 31,53% so với năm 2016 Tỷ lệ có tăng mạnh cổ tức phân phối cổ phiếu tăng 2000 đồng tương ứng với tốc độ tăng 100%, lợi nhuận cổ phiếu giảm 27 đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ giảm 0,42%, cho thấy cổ phiếu Cơng ty có sức hút nhà đầu tư với tỷ lệ chi trả cổ tức cao, điều hướng gây bất lợi cho Công ty chi trả cổ tức cao - Năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức 55,05%, giảm so với năm 2016 7,75%, nguyên nhân cổ tức phân phối cổ phiếu không đổi lợi nhuận cổ phiếu tăng 896,27đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ tăng 14,07%, hướng có lợi cho Cơng ty phía cổ đơng bất lợi, cổ tức chi trả giảm làm lợi nhuận nhà đầu tư đầu tư vào Công ty giảm Tỷ lệ chi trả cổ tức cơng ty có biến động bất thường, đó, cơng ty đặt mục tiêu năm 2018 để ổn định tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông sau: Công ty đặt tiêu doanh thu 55.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% 5% so với năm 2017, công ty đề mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao so với tăng trưởng lợi nhuận (Nguồn: https://vietstock.vn/2018/03/dhdcd-vinamilk-muc-tieu-moi-nam-tang-thi-phan-them-1trong-5-nam-toi-chiem-tren-60-737-591944.htm)  Giá lợi nhuận P/E: - P/E phiếu - = Thị giá cổ - Lợi nhuận cổ phiếu - Là số phân tích quan trọng định đầu tư chứng khoán nhà đầu tư Thu nhập từ cổ phiếu có ảnh hưởng định đến giá thị trường cổ phiếu Hệ số P/E đo lường mối quan hệ giá thị trường thu nhập cổ phiếu - Năm 2015, P/E Công ty 12,77 lần, có nghĩa nhà đầu tư bỏ 12,77 đồng để thu đồng lãi từ cổ phiếu Công ty - Năm 2016, P/E Công ty 16,13 lần, có nghĩa nhà đầu tư bỏ 16,13 đồng để thu đồng lãi từ cổ phiếu Công ty - Năm 2017, P/E Cơng ty 23,48 lần, có nghĩa nhà đầu tư bỏ 23,48 đồng để thu đồng lãi từ cổ phiếu Cơng ty • Nhận xét: - Năm 2015, P/E Công ty 12,77 lần Năm 2016, P/E Công ty 16,13 lần, tăng so với năm 2014 3,36 lần, nguyên nhân EPS Công ty giảm 27 đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ giảm 0,42%, thị giá cổ phiếu lại tăng 21.046 đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ tăng 25,77%, cho thấy tăng trưởng cổ tức Công ty tăng lên, xu hướng có lợi cho Cơng ty, dễ thu hút nhà đầu tư Tuy nhiên, nhà đầu tư thường không dựa vào P/E năm định đầu tư mà xem xét P/E nhiều năm trước, hay so sánh P/E công ty với công ty khác ngành hay kinh tế - Năm 2017, P/E Công ty 23,48 lần, tăng mạnh so với năm 2016, tăng 7,36 lần thị giá cổ phiếu tăng mạnh, tăng 67.898 đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ tăng 66,1%, lợi nhuận cổ phiếu tăng tốc độ chậm tốc độ tăng thị giá cổ phần, tăng 896,27 đồng/cổ phiếu tương ứng tăng 14,07% so với năm 2016, cho thấy tốc độ tăng trưởng cổ tức đầu tư công ty ngày mạnh, chứng tỏ cổ phiếu Cơng ty có sức hút với nhà đầu tư họ chấp nhận bỏ mức chi phí cao để tạo đồng lãi từ cổ phiếu Công ty Công ty cần phải tập trung mục tiêu gia tăng lợi nhuận giảm số cổ phiếu lưu hành cách dùng nợ mua lại cổ phiếu để cải thiện EPS, đề xuất khác marketing cho thương hiệu tương đối hiệu để nâng cao thị giá Công ty  Giá trị sổ sách cổ phiếu: - Giá trị sổ - Nguồn vốn chủ sở hữu sách - cổ phiếu = - Số lượng cổ phiếu lưu hành phát hành - Năm 2015, giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty 16.963 đồng/cổ phiếu Năm 2016, giá trị sổ sách cổ phiếu công ty 15.016 đồng/cổ phiếu, giảm 1.947 đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ giảm 11,48%, nguyên nhân nguồn vốn chủ sở hữu số lượng cổ phiếu lưu hành tăng tốc độ tăng sổ lượng cổ phiếu lưu hành nhanh Cụ thể, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 1.436.143.657.974 đồng tương ứng với tốc độ tăng 7,05%, số lượng cổ phiếu lưu hàng tăng 251.286.931 cổ phiếu tương ứng tăng 20,94% - Năm 2017, giá trị sổ sách cổ phiếu công ty 16.052 đồng, tăng 1.037 đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ tăng 6,9% so với năm 2016, nguyên nhân tăng nguồn vốn chủ sở hữu tăng 1.502.422.517.926 đồng tương ứng với tốc độ tăng 6,89%, số lượng cổ phiếu lưu hàng lại giảm 147.809 cổ phiếu tương ứng giảm 0,01%  Giá trị thị trường/ giá trị sổ sách M/B: - M Giá trị thị trường cổ - phiếu - = - Giá trị sổ sách cổ phiếu - Chỉ số nhằm so sánh giá thị trường cổ phiếu so với giá ghi sổ cổ phiếu Hệ số lớn cho biết giá trị đồng vốn chủ sở hữu đầu tư thị trường cao Tuy nhiên hệ số có ảnh hưởng lạm phát, làm cho giá trị sổ sách sai lệch so với giá trị thực - Năm 2015, hệ số M/B Công ty 4,82 lần, hệ số lớn cho thấy Công ty bán cổ phiếu giá trị sổ sách Năm 2016, hệ số M/B Công ty 6,84 lần, tăng 2,03 lần so với năm 2015 giá trị sổ sách cổ phiếu giảm 1.947 đồng/cổ phiếu tương ứng với tốc độ giảm 11,48%, giá trị thị trường cổ phiếu lại tăng 21.046 đồng tương ứng với tốc độ tăng 25,77% - Năm 2017, hệ số M/B Công ty 10,63 lần, tăng 3,79 lần so với năm 2016 Hệ số tăng mạnh giá trị thị trường giá trị sổ sách cổ phiếu tăng tốc độ tăng giá trị thị trường cổ phiếu nhanh tốc độ tăng giá trị sổ sách cổ phiếu Cụ thể sau: giá trị sổ sách cổ phiếu tăng 1.037 đồng tương ứng với tốc độ tăng 6,9%, thị giá cổ phiếu 67.898 đồng tương ứng với tốc độ tăng 66,1%, dấu hiệu tốt, cho thấy sức hút công ty nhà đầu tư tăng lên, công ty SXKD đạt hiệu so với năm 2016, số qua năm lớn chứng tỏ cổ phiếu công ty bán giá trị sổ sách, hợp lý so với tình hình hoạt động tài Cơng ty phù hợp với đặc điểm chung công ty nước phát triển Việt Nam - - CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY - 2.1 Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty: - 2.1.1 Những mặt đạt được: - Là Công ty hàng đầu ngành sữa Việt Nam sản lượng chủng loại sản phẩm Sản phẩm Cơng ty có mặt gần 42 năm thị trường nước, người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn nhiều năm liền hàng Việt Nam chất lượng cao thương hiệu mạnh Vinamilk quan tâm đến vấn đề sức khỏe dinh dưỡng người lên hàng đầu - Trên sở phân tích tình hình tài Công ty thông qua hệ thống Báo cáo tài năm năm 2015, 2016, 2017 cho số đánh giá tình hình tài Cơng ty sau:  Về cơng tác kế tốn cơng ty: • Cơng tác kế tốn thực máy vi tính nên cơng tác kế tốn giảm nhẹ cần truy suất số liệu hay kiểm tra, đối chiếu số liệu, • • • • cơng việc xử lý, tính tốn lập báo cáo thực nhanh chóng, xác Bộ máy kế tốn có phân cơng rõ ràng, hợp lý Về tình hình tài Cơng ty cổ phần dầu thực vật Tường An: Doanh thu Công ty cao, biểu cho hoạt động kinh doanh Cơng ty tốt Cấu trúc tài Cơng ty có chuyển dịch theo hướng : tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn, giảm tỷ trọng tài sản dài hạn Mặc dù 2017 cấu có chuyển dịch tăng tài sản dài hạn, giảm tài sản ngắn hạn Tuy nhiên tỷ trọng TSNH vẩn chiếm tỷ trọng lớn tổng cấu, đảm bảo cho khả toán ngắn hạn Cơng ty • Trong tổng TSDH, TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn qua năm Điều kiện để công ty mở rộng quy mô hoạt động, tăng lực sản xuất, hướng đến mục tiêu lợi nhuận lâu dài • Cơng ty khơng có nợ dài dài cho thấy cơng ty chiếm dụng vốn nhiều • Nguồn vốn: tỷ trọng nợ phải trả cấu tổng nguồn vốn tăng lên cho thấy Công ty ngày lòng tin nhà cung cấp, nâng • • cao uy tín sức hút cơng ty thị trường Chỉ số giá thị trường: hệ số M/B qua năm có xu hướng tăng, cho thấy Công ty kinh doanh hiệu quả, thu hút nhà đầu tư Hiệu sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) tăng dần cho thấy dấu hiệu khả quan cho nhà đầu tư đã, đầu tư vào Cơng ty - • 2.1.2 Những mặt hạn chế Cơng ty: Các khoản chi phí, giá vốn hàng bán cơng ty có xu hướng tăng lên với tốc độ cao tốc độ tăng doanh thu dẫn tới tợi nhuận công ty giảm tỷ trọng • Tiền khoản tương đương tiền, chi phí lãi vay, khoản đầu tư… biến động mạnh Do đó, doanh nghiệp cần phải điều tiết để đảm bảo tính ổn định cho doanh nghiệp • Khả toán: hệ số toán ngắn hạn, hệ số tốn nhanh có xu hướng giảm xuống, qua cho thấy khả tốn Cơng ty khơng tốt • Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao cấu tổng tài sản, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn chênh lệch lớn • Tài sản: hàng tồn kho Cơng ty có xu hướng giảm nhiên tỷ trọng tài sản cao, làm giảm tính khoản Công ty, gây ứ đọng vốn tốn thêm chi phí bảo quản • Khả sinh lời: lợi nhuận ròng biên, tỷ suất sinh lời tài sản ROA giảm qua năm cho thấy khả sinh lời Cơng ty giảm sút • Khả sinh lời: tỷ suất sinh lời TSCĐ Cơng ty có xu hướng giảm cho thấy Cơng ty kinh doanh chưa hiệu quả, doanh thu bán hàng tăng, tiết kiệm chi phí sản xuất sử dụng hiệu TSCĐ doanh tu cao - 2.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện tình hình tài Cơng ty: - Trong chế cạnh tranh day gắt nay, việc nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài quan trọng cần thiết, giúp cơng ty tìm hướng giải định tùy vào trường hợp cụ thể Trên sở đó, cơng ty nắm bắt áp dụng cách linh hoạt đem lại kết qua kinh doanh cao cho công ty, giúp công ty tồn phát triển, nâng cao khả tự chủ tài Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, em xin đưa số giải pháp nhằm hoàn khắc phục hạn chế, phát huy mặt tích cực để hồn thiện tình hình tài Cơng ty: • Điều chỉnh cấu vốn hợp lý: Đối với cấu nguồn vốn: Công ty nên tăng cường sử dụng vốn vay, không nên sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu Sử dụng nhiều vốn vay giúp Cơng ty tận dụng đong bẩy tài hiệu hơn, ngồi chắn thuế giúp Cơng ty tiết kiệm khoản tiền Đặc biệt Công ty nên sử dụng thê khoản nợ dài hạn , với Cơng ty có tiềm lực tài mạnh Vinamilk nên sử dụng khoản vay dài hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn • Quản lý hàng tồn kho: Cơng ty cần trọng tới việc xác định mức dự trữ tối ưu phương pháp lượng đặt hàng kinh tế để tính tốn cho số lượng mức dự trữ sai lệch nhỏ Ngoài hàng tồn kho Cơng ty cần có biện pháp quản lý tiêu thụ nhằm giảm chí phí lưu kho, đồng thời tránh tình trạnh ứ động Phải có chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa thị trường sách chiết khấu, chiến lược marketing, tìm kiếm thị trường, nghiên cứu thị trường, khách hàng đối thủ cạnh tranh, để giảm hàng tồn kho nhằm nâng cao khả tốn Cơng ty • Đầu kỳ, cơng ty cần phải tính tốn tỷ lệ dự trữ tiền mặt tiền gửi ngân hàng để cân giao dịch cần tốn ngay, qua hoạch định nguồn ngân sách tiền mặt thiết lập mức tồn quỹ mức tối thiểu cần thiết • Khả quản lý khoản phải thu - Công ty phải có sách tín dụng tốt, sách tín dụng liên quan đến mức độ, chất lượng độ rủi ro doanh thu Việc hạ thấp tiêu chuẩn bán chịu mở rộng thời hạn bán chịu hay tăng tỷ lệ chiết khấu làm cho doanh thu lợi nhuận tăng, đồng thời kéo theo khoản phải thu với chi phí kèm khoản phải tăng có nguy phát sinh nợ khó đòi Vì Cơng ty cần phải cân nhắc định thay đổi yếu tố đó, lợi nhuận mà Cơng ty nhận mức độ rủi ro khoản thu khó đòi cần phải có sách tín dụng phù hợp - Công ty cần thực việc phân loại khách hàng để với nhóm khách hàng có sách tín dụng khác Để giảm bớt khoản phải thu kí kết hợp đồng với khách hàng Công ty nên đưa số rành buộc điều khoản toán số ưu đãi cho khách hàng trả tiền - sớm Việc làm giúp Công ty thu nợ vừa hình thức khuyến giúp giữ chân khách hàng Thường xuyên theo dõi khoản phải thu, đôn đốc, ghi nhận thời hạn trả nợ khách hàng, gửi thông báo thời hạn trả nợ điiện thoại khách hàng xác nhận thời hạn trả nợ • Xác định nhu cầu vốn: Công ty phải tổ chức huy động sử dụng vốn có hiệu sở tơn trọng ngun tắc tài chính, tín dụng chấp hành pháp luật Việc xác định lượng vốn cấu vốn hợp lý giúp doanh nghiệp nâng cao khả tốn Cơng ty tiết tiêt kiệm đươc chi phí sử dụng vốn.Việc xác định vốn không hiệu dẫn đén tình trạng thừa vốn kinh doanh làm giảm hiệu sử dụng vốn Mặt khác mối đồng vốn Công ty sử dụng trả chi phí định việc dùng chúng tiết kiệm việc cần thiết Sau sở nhu cầu vốn xác định Công ty cần phải xây dựng kế hoạch huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp, xác định khả vốn tự có, sử dụng thật hiệu vốn tự có doanh nghiệp • Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: - Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro: Khi tỷ giá biến động bất lợi khiến Cơng ty bị tổn thất sử dụng quỹ để bù đắp rủi ro, sở hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, cách trích lập quỹ khơng tốn phí, khơng tốn thời gian để theo dõi khoản Tuy nhiên kiểm - sốt quỹ khơng khéo bị thất thoát lạm dụng vào việc riêng Sử dụng thị trường tiền tệ: Sử dụng thị trường tiền tệ để tự bảo hiểm tỷ giá để cố định khoản phải thu phải trả không lệ thuộc vào biến động tỷ giá • Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn - Đối với dự án dở dang Công ty cần xác định lại nhu cầu vốn dự án cần đẩy mạnh tiến độ hoàn thành tạo tài sản cố định hữu hình, từ giảm bớt tài sản khơng sinh lời Cơng ty có thêm tái sản cố định để tạo doanh thu - Khi lập kế hoạch sử dụng tài sản phải vào kế hoạch vốn kinh doanh đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế thơng qua việc phân tích, tính tốn tiêu kinh tế, tài kỳ trước với dự đốn tình hình hoạt động kinh doanh, khả tăng trưởng năm tới - dự kiến biến động thị trường Cơng ty cần ý đến việc bảo trì máy móc thiết bị định kì, việc giúp cho Công ty sớm nhận hư hỏng để kịp thời sữa chữa, hao tốn - chi phí Bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, khai thác tối đa công suất nâng cao khả làm việc máy móc thiết bị cách: Phân cấp quản ly TSCĐ cho phần nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý sử dụng TSCĐ, giảm tối đa thời gian ngừng việc, sửa dụng đòn bẩy kinh tế để khuyến khích người lao động bảo quản, giũ gìn máy móc thiết bị quy trách nhiệm bồi thường người gây thiệt hại TSCĐ cho Công ty Hằng năm Công ty nên tiến hành đánh giá lại TSCĐ kết hợp với việc bảo quản phát triển vốn cổ định Bảo toàn vốn xuất phát từ điều kiện kinh tế có lạm phát, giá thường xuyên biến động, đánh giá tài sản cố định theo giá thị trường cho thấy tiềm lực kinh tế Cơng ty • Trong tình hình cạnh tranh ngày gay gắt, giá nguyên liệu đầu vào diễn biến bất thường, thuế nhập sữa ngoại giảm, Công ty nên tự chủ • kinh doanh, đặc biệt vấn đề nguyên liệu, tăng suất, hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh trước xu sữa nhập ngày rẻ Giảm thiểu chi phí kinh doanh: Tối thiểu hóa chi phí việc mà doanh nghiệp muốn làm nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận - cho doanh nghiệp Để làm điều này, Cơng ty dụng số biên pháp sau: Lãnh đạo công ty cần phải phối hợp trực tiếp với nhân viên để tìm bất hợp lý khâu sản xuất, bán hàng, quản lý doanh nghiệp, từ thực kế hoạch giảm chi phí bất hợp lý biện pháp tốt để tiết kiệm chi phí ý thức tiết kiệm chi phí cơng việc, hành động từ ban lãnh đạo đến nhân viên Ngồi để tiết kiệm chi phí cần sử dụng số biện pháp cứng rắn Ví dụ: Kỷ luật trường - hợp làm thất thoát chi phí Hoặc khai báo chi phí khơng hợp lệ gian lận… Cần phải thường xuyên kiểm tra giám sát chứng từ khai báo chi phí Có biện pháp cương quyết, không chấp nhận khoản chi phí khơng có chứng từ hợp lệ Hoạc vượt q qui định nhà nước - Công ty nên sử dụng dây chuyền sản xuất đại nâng cao suất sản xuất, tiết kiệm chi phí nhân cơng Thường xuyên tiến hành bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục • Nâng cao doanh thu: - Chính sách sản phẩm: Chú trọng vào việc nâng cao chất lượng hàng hoá dịch vụ Đa dạng hố hình thức mẫu mã Tổ chức khai thác tốt nguồn hàng Tổ chức dự trữ hàng hố, ln tình trạng sẵn sàng cung cấp thị trường có nhu cầu - Tổ chức tốt công tác bán hàng: nhân viên bán hàng phải nhiệt tình, động, thái độ phục vụ khách hàng tốt, tạo u mến cho khách hàng Có sách thưởng phạt để tạo động lực làm việc cho nhân viên Giữ vững mối quan hệ với khách hàng chiến lược, mở rộng mối quan - hệ với khách hàng tiềm nhằm giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí Chính sách giá cả: Cần xác định giá hợp lý để tăng khối lượng tiêu thụ Mặt khác đảm bảo thu lãi Chính sách ưu đãi khách hàng: thường xuyên tạo chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích thích khách hàng tiêu thụ sản phẩm Xây dựng sách bán chịu hợp lý: sách bán chịu giúp Công ty nâng cao lực cạnh tranh, tăng doanh thu giảm lượng hàng tồn kho kết hợp với công tác thu hồi nợ thời gian ngắn PHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN - NGHỊ - - 3.1 - 3.1.1 Những điều làm - Kết luận Trong em nêu thông tin tổng quan Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, phân tích cách tổng qt tình hình tài cơng ty ba năm qua 2015, 2016 2017 - - Giúp người xem hiểu rõ số bảng cân đối kế toán,báo cáo kết kinh doanh hay lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa nói lên điều - - Đi sâu phân tích vào tiêu tài cơng ty từ nêu nhận xét kết luận cho số Và cuối đưa ưu, nhược điểm giải pháp cho Công ty - 3.1.2 Những điều chưa làm - Khi nhận xét tiêu mang tính lý thuyết, chưa thật có nhìn thực tế để đưa nhiều nhận xét - - Phân tích ảnh hưởng tiêu nhiều chưa làm - - Các giải pháp đưa nhằm góp phần hồn thiện tình hình tài cơng đề tài chung chung mang tính chủ quan, khó đánh giá Cơng ty có áp dụng hay khơng - 3.2 Kiến nghị - Sau trải qua q trình hồn thành đề tài em có vài kiến nghị để đề tài sau thực tốt hơn: • Nếu có hội, em mong muốn tìm hiểu thực tế cơng ty nhằm khẳng định lại tìm hiểu, đồng thời trau dồi, phát triển thêm vốn kiến thức hạn hẹp thân • Vì thời gian kiến thức em có hạn nên em phân tích tình hình tài Cơng ty mà chưa so sánh, phân tích với cơng ty ngành tình hình kinh tế chung kinh tế ngành năm 2015, 2016 2017 để thấy xác phát triển Công ty - - - - LỜI CẢM ƠN - Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo viên Ths.Hồng Thị Kim Thoa tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận này, q trình làm em khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp, nhận xét phê bình để làm em hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn kiến thức hữu ích truyền đạt cho chúng em qua môn học - - - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.s Hoàng Thị Kim Thoa, (2013), Slide giảng Phân tích Báo Cáo Tài Chính PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2003), Phân tích báo cáo tài NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phan Đình Ngân & Hồ Phan Minh Đức (2005), Kế toán quản trị, Nhà xuất giáo dục, Hà nội Bộ tài (22/12/2014), Thơng tư 200/2014/TT-BTC quy định chế độ kế toán doanh nghiệp doanh nghiệp lĩnh vực ... có tính thực tế cao - Phân tích Dupont: Phân tích mối liên hệ tiêu mà người ta phát ảnh hưởng đến tiêu phân tích theo trình tự logic chặt chẽ Mơ hình Dupont vận dụng phân tích tỷ suất sinh lợi... TBLT Tiểu ban Lương thưởng 17 TBKT Tiểu ban Kiểm toán Nợ phải trả Phân tích BCTC GVHD: Ths Hồng Thị Kim Thoa DANH MỤC BẢNG Phân tích BCTC GVHD: Ths Hồng Thị Kim Thoa DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ... pháp để phân tích số tài sau:  Phương pháp chung: - Phân tích theo chiều ngang: Là việc tính tốn sơ tiền chênh lệch, tỉ lệ phần trăm chênh lệch năm so với năm trước Từ đó, đưa so sánh, phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích BCTC vinamilk, Phân tích BCTC vinamilk, PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Kết cấu chuyên đề:, CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK, Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty, Sơ đồ 1.3 - Trình tự thực hiện ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính, Bảng 1.1 - Phân tích cơ cấu và biến động tài sản của công ty qua 3 năm 2015-2017, Bảng 1.3 – Phân tích biến động tài sản của công ty qua 3 năm 2015– 2017, Bảng 1.4 – Phân tích cơ cấu và biến động nợ phải trả và vốn chủ sở hữa của Công ty qua 3 năm 2015 - 2017, Biểu đồ 1.3 - Biến động nguồn vốn qua 3 năm 2015 – 2017, Bảng 1.6 – Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015 - 2017, Biểu đồ 1.4 – Tổng Doanh thu qua 3 năm 2015 - 2017, 2 Bảng 1.9 - Phân tích biến động của lợi nhuận của Công ty qua 3 năm 2015-2017, Bảng 1.10 – Phân tích dòng lưu chuyển tiền tệ của công ty qua 3 năm 2015-2017, Biểu đồ 1.7 - Biểu đồ thể hiện biến động tình hình lưu chuyển tiền tệ từ 3 hoạt động chính của công ty qua 3 năm 2015-2017, Bảng 1.11 - Bảng phân tích chỉ số về tình thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, Bảng 1.13 - Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản chung năm 2016-2017, Bảng 1.15 - Phân tích hiệu qua quản lý và sử dụng hàng tồn kho năm 2016-2017, Bảng 1.17 - Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng các khoản phải trả, Bảng 1.18 - Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản dài hạn, Bảng 1.19 - Bảng phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn của Công ty qua 3 năm 2015-2017, Bảng 1.20 - Bảng phân tích khả năng sinh lời của Công ty năm 2016-2017, Sơ đồ 1.4 - Sơ đồ thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến ROS, Bảng 1.23 - Thị giá mỗi cổ phiếu của năm 2015-2017, CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY, PHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn