Cac nhan vat trong Truyen Kieu

72 593 2
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 14:10

. CÁC NHÂN VẬT CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KIỀU TRONG TRUYỆN KIỀU THÚY VÂN VÀ THÚY KIỀU TRANH THƯ PHÁP KIM TRỌNG. TRỌNG “Văn chương nết đất thông minh tính trời Phong tư tài mạo toát vời Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa…” TÌNH CẢM KIM TRỌNG DÀNH TÌNH CẢM KIM TRỌNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac nhan vat trong Truyen Kieu, Cac nhan vat trong Truyen Kieu, Cac nhan vat trong Truyen Kieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn