Đè kiểm tra toán 4 kỳ 2

4 348 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 14:10

. lời đúng. a). Trong các số : 12 43 0; 12 322 ; 12 43 4; 12 360. số chia hết cho 3 là: . A. 12 43 0; B. 12 322 ; C. 12 43 4; D. 12 360 b). Trong các phân số sau;. 14 29 ; d. 4 3 . 4. Phân số nào chỉ phần tô đậm của hình H. a. 4 12 ; b. 1 4 ; c. 5 16 Bài 2: Tính: a) 5 + 3 b) 7 - 3 c) 5 X 3 d) 15 - 1 : 2 8 4 8 4 6 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đè kiểm tra toán 4 kỳ 2, Đè kiểm tra toán 4 kỳ 2, Đè kiểm tra toán 4 kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn