Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại ban chiến lược phát triển nguồn nhân lực viện chiến lược

40 49 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 16:48

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -o0o - CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: Ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội –Viện chiến lược Phát triển Giáo viên hướng dẫn : TS.Nguyễn Thế Vinh Sinh viên thực : Phạm Thu Quỳnh Khóa :6 Ngành : Kinh tế Chuyên ngành : QHPT Hà Nội, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực chuyên đề tốt nghiệp, em nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình ban lãnh đạo, cán nhân viên phòng Nhân sự, Ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội Viện Chiến lược phát triển Em xin chân thành cảm ơn chị Lê Thị Lệ tạo điều kiện bảo tận tình giúp em hồn thành chuyên đề tốt nghiệp Cảm ơn hướng dẫn thầy TS.Nguyễn Thế Vinh Trong trình thực chun đề khơng tránh khỏi sai sót thiếu kinh nghiệm Vì vậy, em mong nhận ý kiến đánh giá, góp ý Viện Chiến lược phát triển giáo để hồn thành tốt Em xin chân thành cảm ơn! ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP Chính Phủ ASEAN Hiệp Hội Các Quốc Gia Đơng Nam Á NQ-CP Nghị Quyết Chính Phủ NQ-TW Nghị Quyết Trung ương SPF Qũy hòa bình Sasakawa UNFPBA Qũy Dân số liên Hợp Quốc KH&CN Khoa học công nghệ NTA Tài khoản chuyển nhượng quốc gia 10 TPP Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương 11 TW Trung ương 12 CHLB Cộng Hòa Liên Bang 13 MOU Biên ghi nhớ iii Mục Lục LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iii LỜI MỞ ĐẦU Nội Dung Chương I: TỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 1.1 Thông tin chung 1.2 Lịch sử hình thành 2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Viện Chiến lược phát triển 2.1 Vị trí chức 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn Cơ cấu tổ chức máy máy Viện Chiến lược phát triển 3.1 Lãnh đạo Viện .5 3.2 Hội Đồng khoa học .6 3.3 Các phòng ban 3.3.1 Ban tổng hợp 3.3.2 Ban chiến lược phát triển ngành sản xuất 3.3.3 Ban chiến lược phát triển ngành dịch vụ 3.3.4 Ban chiến lược phát triển vùng 3.3.8 Ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Thực nhiệm vụ trị 1.1 Nghiên cứu, triển khai thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội 1.2 Công tác quy hoạch 11 1.3 Các nhiệm vụ trị khác 12 Nghiên cứu khoa học 13 Hợp tác quốc tế 14 Công tác đào tạo 16 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI 17 Nhân ban 17 Tình hoạt động Ban năm qua 18 2.1 Các kết đạt năm 2017 18 2.1.1 Công tác nghiên cứu khoa học hội thảo khoa học 21 2.2 Các kết đạt năm 2018 22 Những biện pháp đạt thành tích; phong trào thi đua áp dụng thực tiễn sản xuất, công tác 24 Việc thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước 24 Hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể 25 Công việc làm .26 6.1 Các công việc tiếp cận .26 6.2 Các kết đạt vấn đề nhận thấy thực tập 26 6.3 Thuận lợi 27 6.4 Khó khăn 27 6.5 Bài học kinh nghiệm rút cho thân 27 Một số kiến nghị 29 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT HƯỚNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .30 iv v LỜI MỞ ĐẦU Bộ Kế hoạch Đầu tư quan phủ, thực chức quản lý nhà nước kế hoạch đầu tư, bao gồm : Tham gia tổng hợp chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung đất nước chế sách quản lý chung số lĩnh vực cụ thể đầu tư nước, nước , khu công nghiệp, khu chế xuất quản lý nguồn hỗ trợ phát triển thức, đầu thầu doanh nghiệp , đăng kí kinh doanh phạm vi nước , quản lý nhà nước dịch vụ công lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Bộ Kế Hoạch Đầu tư với chức nghiên cứu khoa học tổng hợp, tham gia lĩnh vực chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước vùng lãnh thổ Trong thời gian thực tập Ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội thuộc Viện chiến lược Phát Triển, em nhận quan tâm, giúp đỡ, bảo hướng dẫn tận tình cán Viện, em tìm hiểu nghiên cứu tài liệu nắm bắt số vấn đề cấu tổ chức, chức nhiệm vụ, tình hình hoạt động phương hướng hoạt động năm tới Viện Ban Em xin trình bày báo cáo thực tập tổng hợp, báo cáo chia làm Chương: Chương I: Tổng quan Viện Chiến Lược Phát Triển Chương II: Thực trạng hoạt động Viện Chiến Lược Phát Triển Chương III: Thực trạng hoạt động Ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội Chương IV: Đề xuất hướng chuyên đề nghiên cứu Nội Dung Chương I: TỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 1.1 Thông tin chung Tên: Viện Chiến Lược Phát Triển Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam Số điện thoại liên hệ: +84-4-38431848 Fax: + 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn Người đại diện thức: Viện Trưởng PGS.TS Bùi Tất Thắng 1.2 Lịch sử hình thành Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư hình thành sở tiền thân hai Vụ Uỷ ban kế hoạch Nhà Nước Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn vụ kế hoạch phân vùng kinh tế hai vụ thành lập Theo định số 47 – CP ngày 09 tháng 03 năm 1964 hội đồng Chính Phủ, sau phát triển lên thành hai viện viện phân bổ lực lượng sản xuất viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn.năm 1988 tổ chức lại thành viện kế hoạch dài hạn phân bố lực lượng sản xuất năm 1994 đổi tên thành viện chiến lược phát triển 50 năm qua đạo trực tiếp chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước, chủ nhiệm ủy ban phân vùng kinh tế trung ương trước Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, nay, với phấn đấu liên tục nhiều hệ cán lãnh đạo, cán nghiên cứu khoa học nhân viên phục vụ Viện Chiến lược phát triển hoàn thành.tốt nhiệm vụ giao Trong giai đoạn từ năm 1964 đến 1988 Viện tham mưu giúp phủ việc nghiên cứu phân vùng kinh tế, phân bổ lực lượng sản xuất nghiên cứu chiến lược kế hoạch dài hạn Trong giai đoạn từ năm 1998 đến viện tham mưu việc nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nước nghành vùng lãnh thổ, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch năm năm hàng năm Nghiên cứu khoa học nhiệm vụ trọng tâm viện chiến lược thời kỳ Nhiều chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp viện tổ chức nghiên cứu thành cơng, nhờ số vấn đề lý luận thực tiễn làm rõ hơn, tạo sở cho việc xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển vùng kinh tế xã hội nhiệm vụ khác thêm có thuyết phục Để đáp ứng nhiệm vụ giao nhằm học tập kinh nghiệm nước, viện chiến lược phát triển mở rộng hợp tác quốc tế vơi nhiều quan tổ chức viện nghiên cứu nước ASEAN Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Viện chủ trì tổ chức thực nhiều dự án nghiên cứu nước tài trợ, số kết sách kinh tế báo cáo trực tiếp với lãnh đạo đảng phủ Trong 10 năm gần đây, viện thực nhiệm vụ đào tập trung đào tạo trình độ tiến sỹ bồi dưỡng nghiêp vụ quy hoạch cho địa phương Về xây dựng viện từ 24 cán ban đầu Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn vụ kế hoạch phân vùng kinh tế 1964 đến trở thành tổ chức nghiệp khoa học cấp quốc gia có tổng số cán công chức viên chức, 150 người có phó Giáo sư, 11 tiến sỹ, 60 thạc sỹ 50 cử nhân kỹ sư Viện có hội đồng khoa học làm tư vấn cho Viện Trưởng Ban nghiên cứu, Trung tâm Văn phòng viện Các kết nghiên cứu viện đóng góp thiết thực cho việc đạo kinh tế phủ định hướng phát triển kinh tế xã hội đia phương thành viện ngày nâng cao đem lại tác dung ngày tốt Việnphát triển không ngừng hoạt động hiệu nhờ có quan tâm đạo lãnh đạo đảng phủ đạo trực tiếp thường xuyên chặt chẽ lãnh đạo ủy ban kê hoạch nhà nươc trước Bộ Kế Hoạch Đầu Tư phối hợp, chặt chẽ công tác nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp ngành địa phương Quá trình phát triển viện chiến lược phát triển gắn liền với lịch sử phát triển cơng tác kế hoạch hóa với phát triển kinh tế xã hội đất nước với thành tích đóng góp có hiệu 50 năm qua viện chiến lược nhận nhiều khen Bộ Trưởng Thủ tướng Chính phủ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Viện Chiến lược phát triển 2.1 Vị trí chức Viện chiến lược phát triển tổ chức nghiệp khoa học thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, thực chức nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, quy hoạch cấp quốc gia, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công quốc gia, cung cấp dịch vụ nghiệp công lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo thực hoạt động tư vấn chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định pháp luật Viện Chiến lược phát triển đơn vị nghiệp khoa học, có tư cách pháp nhân, dấu tài khoản riêng, kinh phí hoạt động ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định pháp luật 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn Nghiên cứu đề án, dự án chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công thời kỳ Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Phân tích, tổng hợp đánh giá triển vọng phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường yếu tố quốc tế phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Phản biện đề án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo phân công cấp có thẩm quyền Thực cung cấp dịch vụ nghiệp cơng: a) Triển khai chương trình nghiên cứu khoa học chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu khoa học khác theo quy định pháp luật; b) Thực hoạt động tư vấn chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; c) Đào tạo tiến sỹ theo quy định pháp luật Thực hợp tác quốc tế nghiên cứu vấn đề kinh tế, xã hội, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Quản lý tổ chức máy, công chức, viên chức, người lao động tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân cấp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư giao theo quy định pháp luật Cơ cấu tổ chức máy máy Viện Chiến lược phát triển Cơ cấu Viện Chiến lược phát triển thể qua sơ đồ sau Sơ đồ cấu tổ chức Viện Chiến lược phát triển 3.1 Lãnh đạo Viện Viện Chiến lược phát triểnViện Trưởng phó Viện trưởng Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức theo quy định pháp luật Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc theo quy định pháp luật phân cấp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 12 Tham gia họp với Viện nghiên cứu Lập pháp Ủy ban thường vụ Quốc hội bàn xây dựng chế, sách đặc thù nhằm thu hút đãi ngộ chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động Quốc hội 13 Tham gia xây dựng Khung sách kinh tế Việt Nam 14 Tham gia nhóm hỗ trợ thư viện Viện khuôn khổ dự án “Trung tâm mạng chia sẻ tri thức mở Châu Á” 15 Thực nhiệm vụ khác theo chức Lãnh đạo Viện Lãnh đạo Bộ giao 2.1.1 Công tác nghiên cứu khoa học hội thảo khoa học Công tác nghiên cứu khoa học Hàng quý, Ban xây dựng báo cáo khoa học gửi Viện Để phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, Ban tổ chức dịch tài liệu Tổng quan chế, sách phát triển nguồn nhân lực kinh tế APEC sang tiếng Việt (hiện tài liệu trình chỉnh sửa, hồn thiện trước báo cáo với Lãnh đạo Viện) Các hoạt động khoa học khác Một số cán Ban tham gia góp ý Luận án NCS tham gia đào tạo Viện Tham gia trả lời vấn truyền hình (về phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0), viết trao đổi với chun gia nước ngồi (trình bày với đại biểu Thái Lan nội dung chế, sách phát triển nhân lực Việt Nam) tham luận hội, họp tọa đàm khoa học số Bộ ngành địa phương (Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Ủy ban dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu…) 2.1.2 Công tác tư vấn xây dựng quy hoạch - Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” - Triển khai thực Đề án “Tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018” Đề án “Đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2021” 2.2 Các kết đạt năm 2018 - Chủ trì xây dựng giải pháp xây dựng nguồn nhân lực quốc gia đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0 - Tham gia Tổ Biên tập Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành số Điều Luật Quy hoạch - Tham gia Tổ Công tác Viện xây dựng Thông tư hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố điều chỉnh quy hoạch thực Luật quy hoạch - Tham gia xây dựng Bộ công cụ hướng dẫn lập Quy hoạch - Tham gia góp ý với Văn phòng Bộ xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 - Tham gia góp ý với viện CIEM Nghị kế hoạch Chính phủ nhằm nâng cao suất, chất lượng - Chủ trì xây dựng Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực chế, sách phát triển đội ngũ cán KH&CN thực trạng đội ngũ cán khoa học công nghệ Viện Chiến lược phát triển - Tham gia góp ý xây dựng Báo cáo tổng tổng kết tình hình thực Nghị số 01/NQ-CP năm 2018 xây dựng Nghị số 01/NQ-CP năm 2019 Chính phủ - Tham gia xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển kinh tế nhanh bền vững - Tham gia Tổ Công tác Viện xây dựng luận chứng phân vùng quy hoạch - Thực nhiệm vụ khác theo chức Lãnh đạo Viện Lãnh đạo Bộ giao 2.2.1 Công tác nghiên cứu khoa học hội thảo khoa học - Tham gia tổ Công tác theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai thực Báo cáo “Việt Nam 2035” - Tham gia xây dựng Khung sách kinh tế Việt Nam - Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho đề án, luận án, dự thảo văn quy phạm pháp luật… theo yêu cầu Viện Bộ, cụ thể: + Tham gia đóng góp ý kiến tập thể Ban/cá nhân số thành viên Ban dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành số Điều Luật Quy hoạch Vụ Quản lý quy hoạch xây dựng + Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; + Tham gia đóng góp ý kiến hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đầu tư công + Tham gia đề xuất chủ đề tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận theo công văn số 17-CV/VPBCSĐ ngày 26 tháng 02 năm 2018 Văn phòng Ban cán Đảng Bộ Kế hoạch Đầu tư + Tham gia góp ý xây dựng thơng tư hướng dẫn cơng tác thi đua khen thưởng + Tham gia góp ý Dự thảo cuối Tài liệu Khái niệm Kế hoạch tổng thể hợp tác kinh tế Ayey - Chao Phayra - Mê Công (ACMECS) + Cho ý kiến Công văn Quỹ Hòa Bình Phát triển Việt Nam ngày 26 tháng năm 2018 kinh tế Việt Nam bối cảnh tình hình thay đổi để chủ động triển khai đề xuất giải pháp điều hành phù hợp bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) tình hình giới có nhiều thay đổi + Tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015… - Tham dự Hội thảo khoa học nước quốc tế - Triển khai đề tài cấp Bộ “Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nhân lực Việt Nam thích ứng với Cách mạng cơng nghiệp 4.0” 2.2.2 Công tác tư vấn xây dựng quy hoạch Tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với quan, tổ chức quan nhằm tìm kiếm hội việc làm góp phần cải thiện đời sống cho cán Ban Những biện pháp đạt thành tích; phong trào thi đua áp dụng thực tiễn sản xuất, công tác Có thành tích tập thể Ban ln đồn kết, đồng lòng tâm thực tốt nhiệm vụ cấp giao; tập thể Lãnh đạo, Chi ủy tổ chức đồn thể Ban ln có phối hợp nhịp nhàng điều hành triển khai công việc; cán Ban ln khắc phục khó khăn, có kế hoạch chủ động với cơng việc giao bên cạnh quan tâm đạo sát Đảng ủy Viện, lãnh đạo Viện Việc thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Tất cán bộ, viên chức Ban thực nghiêm túc chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, chấp hành tốt nội quy, quy định Bộ quy định thi đua khen thưởng Các cán nghiên cứu Ban có ý thức việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu quán triệt Nghị quyết, chủ trương, đường lối, sách pháp luật Đảng, Nhà nước, có cán theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ, 5/8 cán có trình độ sau đại học Các cán Ban tham gia đầy đủ khoá học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bộ, Viện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức dự báo nhân lực, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nghiệp vụ Đầu thầu lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học chương trình bồi dưỡng kiến thức khác Báo cáo tình hình triển khai thực Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trình Bộ trưởng trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận) Xây dựng văn gửi Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hải (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) liên quan đến vấn đề giải việc làm cho sinh viên sau tốt Hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể Các cán Ban có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, sạch, vững mạnh, tham gia đầy đủ nghiêm túc hoạt động tổ chức Đảng, Cơng đồn, nữ cơng, Đồn niên quan khởi xướng Tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt thực nghiêm túc chủ trương Đảng sách Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật lao động Phối hợp công tác Ban với đơn vị Viện, Bộ trì cách thường xuyên đạt hiệu cao tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn Sự phối hợp với quan Bộ ngày chặt chẽ thường xuyên giúp mở rộng quan hệ quảng bá hình ảnh Viện Tham gia đầy đủ hiệu công tác Đảng, niên hoạt động, phong trào Đồn niên, Cơng đồn tổ chức đồn thể khác Viện phát động tổ chức Đặc biệt, cán Ban có đóng góp tích cực phong trào văn nghệ Bộ phục vụ Đại hội Đảng Bộ Kế hoạch Đầu tư Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Kế hoạch Đầu tư Lãnh đạo tổ chức đồn thể ln quan tâm nhắc nhở cán bộ, viên chức công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chủ động thực biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí hoạt động quan… Lãnh đạo Ban phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng Cơng đồn thực cơng tác chăm lo đời sống cán đơn vị Quyền lợi cán bộ, viên chức đảm bảo chế độ tiền lương, nâng lương, chuyển ngạch thực thời gian; nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, nghỉ phép theo quy định Nhà nước, tạo động lực cho cán bộ, nghiên cứu viên nhằm cao chất lượng hiệu công việc Công việc làm 6.1 Các công việc tiếp cận - Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội, Viện Chiến lược phát triển - Nghiên cứu tài liệu quy hoạch Ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội thực thời gian gần - Hỗ trợ xếp lại sổ sách, hồ sơ, báo cáo - Tham khảo chuyên đề khóa luận tốt nghiệp Viện Chiến lược phát triển 6.2 Các kết đạt vấn đề nhận thấy thực tập Sau gần tháng thực tập em hiểu Viện Chiến lược phát triển Ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội Mở rộng thêm kiến thức quy hoạch nguồn nhân lực tỉnh Từ thấy giống khác kiến thức quy hoạch học thực tiễn Vấn đề kinh phí nguồn nhân lực để thực quy hoạch tốn khó đặt Viện Chiến lược phát triển với tỉnh Đặc biệt công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực địa phương, chưa có hệ thống liệu cập nhật thường xuyên Để đề phương hướng, giải pháp yêu cầu đội ngũ cán ln phải cập nhật tình hình trau dồi thêm kiến thức Dưới số đề xuất hướng giải pháp cho vấn đề trên: - Mở rộng liên kết với Viện có chức nước giới - Cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực dài hạn để triển khai hoạt động cách sâu rộng - Thông qua hợp tác, trao đổi nước để mở đề tài nghiên cứu khoa học - Xây dựng hệ thống thông tin liệu cập nhật thường xuyên phục vụ cho công tác báo 6.3 Thuận lợi - Được làm việc môi trường chuyên nghiệp - Được tạo điều kiện tốt suốt trình thực tập - Cơ sơ vật chất Viện tốt - Lịch thực tập linh động thay đổi báo trước 6.4 Khó khăn - Chưa có nhiều kĩ mềm kiến thức hạn chế nên gặp nhiều khó khăn việc nhận cơng việc trình bày ý tưởng - Lần đầu làm việc nên cảm thấy lo lắng, chưa đủ tự tin để kết bạn với anh chị phòng - Khi gặp vấn đề hay lỗi phát sinh trình làm việc lúng túng việc xử lý thường phải nhờ giúp đở anh chị 6.5 Bài học kinh nghiệm rút cho thân Trải qua tập kéo dài tháng, vượt qua khó khăn, trở ngại ban đầu, khoảng thời gian để sinh viên năm cuối học hỏi, tích lũy hành trang cho trước thức đến với công việc sau trường Bài học tự tin chủ động Chủ động học lớn học mà hầu hết sinh viên thực tập học hỏi Chủ động làm quen với người, chủ động tìm hiểu cơng việc nơi thực tập, chủ động đề xuất làm việc với người Tất giúp cho sinh viên hòa nhập nhanh môi trường Khi đến quan thực tập, người có công việc riêng có thời gian để quan tâm, theo sát bảo nên chủ động sinh viên giúp họ nắm bắt hội học hỏi nhiều điều từ thực tế Những học nhỏ tích lũy dần sau thời gian thực tập trở thành hành trang quý báu để bạn vững vàng rời giảng đường Đại học để thực đến với nghề nghiệp lựa chọn Những học nghề vơ giá từ thực tế Thực tập khoảng thời gian bạn học nghề từ thực tế hiểu rõ cơng việc mà làm sau rời khỏi giảng đường Đại học Nếu người chủ động, ln cố gắng học hỏi chắn bạn nhận lại học nghề vơ giá từ thực tế Những học nằm ngồi giáo trình, nằm ngồi bạn suy nghĩ dạy bạn, giúp bạn trưởng thành việc nhìn nhận, xem xét giải vấn đề Được làm việc môi trường thực tế, trao hội để áp dụng kiến thức học vào cơng việc…bạn nhanh chóng nhìn thấy lỗ hổng thân để tiếp tục hồn thiện Đồng thời, với giúp đỡ người có kinh nghiệm nơi thực tập, bạn có học để tránh sai sót trình làm thực tế sau Mỗi học nhận từ chuyến thực tập tài sản, hành trang quý báu để bạn vững bước đường tương lai mính Những người bạn mối quan hệ Sau khoảng thời gian thực tập, nhiên bạn thấy trở nên “giàu có” có thêm người bạn mới, anh chị đồng nghiệp, người bạn lớn nghề…Chính người bạn quen quan thực tập mang đến cho bạn học nghề từ thực tế mối quan hệ để phát triển nghề nghiệp thân tương lai Nếu biết lắng nghe, quan sát học hỏi bạn thu nhận nhiều từ anh chị, bạn bè quan thực tập Và ngày đến nơi thực tập bạn có nhiều niềm vui hứng khởi quen thêm nhiều người, có thêm câu chuyện hoạt động Kĩ hội Kĩ mềm, điều sinh viên mong muốn có để thêm tự tin trường bắt đầu với cơng việc Và sau thời gian thực tập, môi trường thực tế bạn học kĩ cần thiết để làm nghề, để giao tiếp xử lý tình xảy Cơ hội đến với cố gắng thực bỏ tâm huyết với công việc mình, nên, thời gian thực tập, bạn chịu bỏ thời gian để học hỏi để làm việc để học nghề cách nghiêm túc cầu thị chắn bạn có hội Đó hội nghề nghiệp, hội để phát triển tương lai hay đơn giản hội để học hỏi môi trường tốt Thực tập không khoảng thời gian để bạn học hỏi mà hội để bạn thể khả thân Nếu bạn làm tốt, bạn cho người thấy bạn hợp với cơng việc bạn có lời mời làm việc sau tốt nghiệp Đừng lãng phí thời gian thực tập ngày dạy bạn học, mang đến cho bạn câu chuyện cuối giúp bạn trưởng thành… Một số kiến nghị Cần có báo cáo định kì theo tháng, theo quý tốc độ triển khai cơng việc, từ giúp lãnh đạo giám sát tình trạng thực cơng việc cấp dưới, đánh giá thuận lợi khó khăn để kịp thời khắc phục hồn thành cơng việc giao Phải tiến hành phân công lao động hợp lý tổ chức tốt trình lao động cán bộ, công chức, viên chức Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức lao động thời làm việc cán bộ, công chức, viên chức; vào tiêu chuẩn, định mức lao động thời làm việc phê duyệt, áp dụng chế khốn theo cơng việc theo thời gian thực công việc Đổi phương pháp, cách thức tổ chức, điều hành hội nghị, hội thảo, họp Để nâng cao chất lượng, hiệu công việc, quan, đơn vị cần ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác văn phòng; triển khai có hiệu chương trình đại hóa hành chính, đại hóa cơng sở Đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực quy định sử dụng thời làm việc, có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng thời làm việc cao; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực quy định sử dụng thời làm việc, kỷ luật lao động; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời làm việc Đổi trang thiêt bị máy tính phần mềm kèm máy, tủ lưu trữ hồ sơ, tài liệu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu công việc CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT HƯỚNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Sau trình nghiên cứu tìm hiểu Viện Chiến lược phát triển nhân lực xã hội với kiến thức chuyên ngành quy hoạch hiểu biết địa phương mà vấn đề mơi trường vấn đề nóng tồn cầu nên em chọn đề tài làm hướng nghiên cứu Đề tài: Giải pháp phát triển du lịch bền vững khu vực vịnh Hạ Long giai đoạn 2019-2030 KẾT LUẬN Từ thành lập, đạo trực tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban phân vùng kinh tế Trung ương trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nay, với phấn đấu liên tục nhiều hệ lãnh đạo, cán nghiên cứu khoa học nhân viên phục vụ, Viện chiến lược phát triển hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, chủ yếu nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước, ngành, vùng lãnh thổ, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm hàng năm Trên thông tin tổng quan lịch sử hình thành, phát triển, chức nhiệm vụ, cấu tổ chức hoạt động viện chiến lược phát triển ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội mà em thu thập trình thực tập tổng hợp Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS.Nguyễn Thế Vinh anh chị ban giúp đỡ em hoàn thành báo cáo DANH MỤC THAM KHẢO: : Tài Liệu Phát Hành 50 Năm Viện Chiến Lược Phát Triển : Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Phát Triển Nhân Lực Việt Nam 2011-2020 : Báo Cáo Tổng Kết Công tác năm 2017 Ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội : Báo Cáo Tổng Kết Công tác năm 2018 Ban chiến lược phát triển nhân lực xã hội : Cổng Thông Tin Điện Tử Viện Chiến Lược Phát Triển http://dsi.mpi.gov.vn/ ĐỀ CƯƠNG: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỰC TẠI KHU VỰC VỊNH HẠ LONG GIAI ĐOẠN 2019-2030 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 Phát triển du lịch bền vững 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Khái niệm du lịch bền vững 1.1.3 Khái niệm phát triển bền vững 1.1.4 Mục tiêu phát triển du lịch bền vững 1.1.5 Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững 1.2 Đánh giá tính bền vững du lịch 1.2.1 Đánh giá tính bền vững hoạt động du lịch dựa vào sức chứa 1.2.2 Đánh giá tính bền vững hoạt động du lịch dựa vào tiêu môi trường tổ chức du lịch giới UNWTO 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững 1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng 1.3.2 Nhận xét chung nhân tố ảnh hưởng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI KHU VỰC VỊNH HẠ LONG 2.1 Khái quát khu vực vịnh Hạ Long 2.1.1 Tổng quan thành phố Hạ Long 2.1.2 Tổng quan vịnh Hạ Long 2.2 Thực trạng hoạt động du lịch khu vực vịnh Hạ Long 2.2.1 Thực trạng tổ chức quản lý hoạt động du lịch vịnh Hạ Long 2.2.2.Thực trạng phát triển hoạt động du lịch vịnh Hạ Long 2.2.3 Kết du lịch khu vực vịnh Hạ Long 2.3 Thực trạng phát triển du lịch bền vững khu vực vịnh Hạ long 2.3.1 Kết phát triển du lịch bền vững xét khía cạnh kinh tế 2.3.2 Kết phát triển du lịch bền vững xét khía cạnh mơi trường 2.3.3 Kết phát triển du lịch bền vững xét khía cạnh văn hóa, xã hội CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI KHU VỰC VỊNH HẠ LONG 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 3.1.1.Thuận lợi phát triển du lịch bền vững vịnh Hạ Long 3.1.2 Khó khăn phát triển du lịch bền vững vịnh Hạ Long 3.2 Những giải pháp đề xuất góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững khu vực vịnh Hạ Long 3.2.1 Giải pháp tổ chức quản lý 3.2.2 Giải pháp chế sách 3.2.3 Giải pháp tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng 3.2.4 Giải pháp vốn 3.2.5 Giải pháp đào tạo đội ngũ quản lý di sản KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại ban chiến lược phát triển nguồn nhân lực viện chiến lược, Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại ban chiến lược phát triển nguồn nhân lực viện chiến lược, Chương I: TỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, Cơ cấu tổ chức bộ máy máy của Viện Chiến lược phát triển, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, 1 Nghiên cứu, triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI, 1 .Các kết quả đạt được trong năm 2017, Công việc được làm, CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT HƯỚNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn