Một số vấn đề về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vạn Thành

99 20 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 08:14

1 Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, tồn cầu hố hội nhập quốc tế trở thành xu khách quan tình phát triển kinh tế giới Q trình tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế tạo thời thuận lợi cho quốc gia, doanh nghiệp có hội phát triển, đồng thời đem lại thách thức lớn cạnh tranh, khả thu hút thị trường Để đứng vững thương trường, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ doanh nghiệp phải giám sát từ khâu đầu đến khâu cuối trình sản xuất, từ tìm nguồn thu mua vật liệu tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo sử dụng vốn lưu động có hiệu quả, tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn thực nghĩa vụ ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống người lao động, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Trong doanh nghiệp sản xuất nói chung nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn toàn chi phí sản xuất, biến động nhỏ chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm Vì vậy, việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu cho trình sản xuất diễn liên tục vấn đề cấp thiết, nhiều doanh nghiệp quan tâm Tổ chức kế tốn ngun vật liệu có đảm bảo tốt đảm bảo cho việc cung cấp vật liệu kịp thời đồng cho nhu cầu sản xuất, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành định mức dự trữ tiêu hao vật liệu, ngăn chặn tượng lãng phí vật liệu sản xuất, góp phần giảm bớt chi phí hạ thấp giá thành, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Nhận thấy vai trò quan trọng kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất, hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo Trương Bá Thanh SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp em lựa chọn đề tài: “Một số vấn đề kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH Thương mại sản xuất Vạn Thành” Chuyên đề em bao gồm phần Phần 1: Những vấn đề lý luận kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ Phần 2: Tình hình thực tế cơng tác hoạch tốn kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ cơng ty THHH TM & SX Vạn Thành Phần 3: Những ý kiến nhằm đề xuất hồn thiện cơng tác hạch tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ cơng ty THHH TM& SX Vạn Thành SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU I Sự cần thiết hoạch toán nguyên doanh nghiệp sản xuất 1.Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Trong doanh nghiệp sản xuất, vật liệu đối tượng lao động, ba yếu tố trình sản xuất, sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm Trong trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất, bị tiêu hao toàn chuyển dịch giá trị lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ Chi phí loại vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Do vậy, việc quản lý chặt chẽ vật liệu trình thu mua, dự trữ, bảo quản sử dụng có ý nghĩa lớn việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm vốn Khác với vật liệu, CCDC tư liệu lao động sau không phân biệt tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng hạch tốn cơng cụ dụng cụ - Các loại bao bì dùng để đựng vật tư, hàng hố trình mua, bảo quản, dự trữ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá - Các loại lán trại tạm thời, đà giáo, CCDC, giá lắp chuyên dùng xây dựng - Các loại bao bì bán kèm theo hàng hố có tình tiền riêng - Những dụng cụ đồ nghề thuỷ tinh, sành sứ, quần áo, giầy, dép chuyên dùng để làm việc SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp CCDC thường tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất thường giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, trình tham gia vào sản xuất giá trị CCDC bị hao mòn dần chuyển dịch phần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Song CCDC có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn nên xếp vào tài sản lưu động mua sắm, dự trữ vốn lưu động doanh nghiệp vật liệu Vị trí, vai trò ngun vật liệu sản xuất Bất kỳ doanh nghiệp tiến hành sản xuất phải có yếu tố bản, là: Đối tượng lao động yếu tố quan trọng hàng đầu mà doanh nghiệp phải quan tâm trình sản xuất kinh doanh Đây ba yếu tố sản xuất mà biểu cụ thể nguyên vật liệu Vật liệu đối tượng chuyển hoá lao động có ích người Theo Mác, tất vật thể thiên nhiên xung quanh người mà lao động có ích tác động để tạo cải vật chất cho xã hội, phục vụ người đối tượng lao động Nguyên vật liệu đối tượng lao động song đối tượng nguyên vật liệu Một đối tượng lao động có khả thay đổi lao động người nguyên vật liệu Ví dụ: Quả bơng tự thân khơng phải ngun vật liệu chúng cung cấp cho công nghiệp dệt chúng lại trở thành nguyên vật liệu, lao động người tác động biến thành sản phẩm chế biến, phục vụ người với hình thái khác hình thái tồn ban đầu chúng Trong doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu đối tượng lao động, ba yếu tố trình sản xuất, sở vật SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp chất hình thành nên thực thể sản phẩm Khác với tư liệu lao động, vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh định toàn giá trị vật liệu chuyển hết lần vào chi phí kinh doanh kỳ Do hình thái vật phận quan trọng tài sản lưu động, hình thái giá trị vốn lưu động dự trữ doanh nghiệp Vì việc quản lý ngun vật liệu quản lý vốn sản xuất kinh doanh tài sản doanh nghiệp, nhân tố định thành bại trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguyên vật liệu không ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm mà ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm Nguyên vật liệu có đảm bảo chất lượng cao, quy cách, chủng loại sản phẩm tạo phù hợp nhu cầu thị trường, tạo sức cạnh tranh cao Bên cạnh chất lượng sản phẩm đảm bảo phải nói tới giá cả, giá thành hợp lý doanh nghiệp có chỗ đứng để tồn phát triển chế thị trường Điều khiến doanh nghiệp phải quản lý vật liệu chặt chẽ từ khâu thu mua, bảo quản, dự trữ sử dụng vật liệu nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, giảm tiêu hao vật liệu trình sản xuất, giảm giá thành sản phẩm Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm khoảng 50%- 70% giá thành sản phẩm, tác động trực tiếp đến tiêu sản lượng, chất lượng,chỉ tiêu giá thành sản phẩm, tiêu lợi nhuận, tiêu sức sản xuất, tình hình sử dụng vốn lưu động Qua phân tích trên, tuỳ theo tình hình đặc điểm sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, tình hình quản lý nhân doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp bảo quản, quản lý vật liệu cho phù hợp Song nhìn chung với phương pháp phải bảo đảm yêu cầu SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp đặt là: Vật liệu cần quản lý tốt khâu mua, bảo quản dự trữ sử dụng hợp lý, có hiệu II Nội dung hoạch toán nguyên vật liệu trình sản xuất Đặc điểm nguyên vật liệu trình sản xuất Trong doanh nghiệp sản xuất để trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường cần phải có kế hoạch mua dự trữ loại vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu hợp lý phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời số lượng chất lượng vật liệu chiếm tỷ trọng lớn kế tốn ngun vật liệu doanh nghiệp phải thực tốt đặc điểm sau đây: - Về mặt vật: NVL tham gia vào chu kỳ sản xuất tham gia vào chu kỳ sản xuất vật liệu bị tiêu hao tồn bị biến đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành lên thực thể sản phẩm - Về mặt giá trị: Do tham gia vào chu kỳ sản xuất nên giá trị vật liệu tính hết lần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trình sản xuất Xuất phát từ vai trò, đặc điểm nguyên vật liệu q trình sản xuất đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ hai tiêu vật giá trị khâu, từ khâu thu mua, bảo quản, dự trữ đến khâu sử dụng Mỗi doanh nghiệp tính chất đặc thù sản xuất kinh doanh nên cần tuân thủ yêu cầu quản lý sau để nhằm phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp: - Để tránh nhầm lẫn công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu, trước hết doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống danh điểm đánh số danh điểm cho nguyên vật liệu Hệ thống danh điểm số danh SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp điểm nguyên vật liệu phải rõ ràng, xác tương ứng với quy cách, chủng loại nguyên vật liệu - Để trình sản xuất kinh doanh liên tục sử dụng vốn tiết kiệm doanh nghiệp phải dự trữ nguyên vật liệu mức độ hợp lý Do vậy, doanh nghiệp phải xây dựng định mức tồn kho tối đa tối thiểu cho danh điểm nguyên vật liệu, tránh việc dự trữ nhiều loại nguyên vật liệu Định mức tồn kho ngun vật liệu sở để xây dựng kế hoạch thu mua nguyên vật liệu kế hoạch tài doanh nghiệp - Để bảo quản tốt nguyên vật liệu dự trữ, giảm thiểu hư hao, mát, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống kho tàng, bến bãi đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bố trí nhân viên thủ kho có đủ phẩm chất đạo đức trình độ chun môn để quản lý nguyên vật liệu tồn kho thực nghiệp vụ nhập, xuất kho, tránh việc bố trí kiêm nhiệm chức thủ kho với tiếp liệu kế toán vật tư Nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu Qua sở lý luận để thực chức giám đốc, công cụ quản lý kinh tế xuất phát từ vị trí kế toán quản lý, nhà nước xác định nhiệm vụ kế toán vật liệu doanh nghiệp sản xuất sau: - Thực việc phân loại, đánh giá nguyên vật liệu phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực kế toán quy định yêu cầu quản trị doanh nghiệp - Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toỏn sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng doanh nghiệp để ghi chép, phân loại tổng hợp số liệu đầy đủ, kịp thời số có tình hình biến động SV: Đồn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp tăng, giảm nguyên vật liệu trình hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thơng tin để tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh, xác định giá vốn hàng bán - Kiểm tra tình hình thực tiêu kế hoạch mua vật liệu, kế hoạch sử dụng vật liệu cho sản xuất - Ghi chép, tính tốn, phản ánh xác, trung thực, kịp thời số lượng, chất lượng giá thực tế vật liệu nhập kho - Tập hợp phản ánh đầy đủ, xác số lượng chất lượng vật liệu đồng thời kiểm tra tình hình chấp hành định mức tiêu hao vật liệu - Phân bổ hợp lý giá trị nguyên vật liệu sử dụng vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất- kinh doanh - Tính tốn phản ánh xác số lượng giá trị nguyên vật liệu tồn kho, phát kịp thời vật liệu thiếu thừa, ứ đọng, phẩm chất để doanh nghiệp có biện pháp kịp thời để xử lý, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại xảy - Đối với thứ vật liệu phải xây dựng định mức dự trữ, xác định rõ giới hạn định mức tối thiểu, tối đa để ngăn ngừa trường hợp thiếu nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất hay tình trạng ứ đọng vốn - Xây dựng định mức tiêu hao vật liêụ, khơng ngừng cải tiến, hồn thiện để đạt định mức tiên tiến Công tác kế tốn vật liệu có vai trò quan trọng công việc quản lý vật liệu, cung cấp số liệu cho việc kế tốn chi phí tính giá thành thành phẩm từ giúp cho nhà quản lý vật liệu đưa định kịp thời, xác Giúp cho doanh nghiệp có kế hoạch thu mua, dự trữ nguyên vật liệu tránh tình trạng làm gián đoạn q trình sản xuất Do cần tổ chức tốt cơng tác kế tốn ngun vật liệu, đồng thời từ SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chun đề tốt nghiệp thơng tin mà doanh nghiệp biết tình hình sử dụng vốn lưu động, từ có biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Phân loại nguyên vật liệu Nguyên vật liệu sử dụng doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều thứ có vai trò cơng dụng khác q trình sản xuất- kinh doanh Trong điều kiện đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải phân loại nguyên vật liệu tổ chức tốt việc quản lý hạch toán nguyên vật liệu * Căn vào nội dung kinh tế yêu cầu quản trị doanh nghiệp nguyên vật liệu chia thành loại sau: - Nguyên vật liệu chính: Là ngun liệu, vật liệu mà sau q trình gia cơng chế biến cấu thành hình thái vật chất sản phẩm Các doanh nghiệp khác sử dụng ngun vật liệu khơng giống nhau: doanh nghiệp khí nguyên vật liệu là: sắt, thép, ; doanh nghiệp sản xuất đường nguyên vật liệu mía, doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo ngun vật liệu đường, nha, bột, Có thể sản phẩm doanh nghiệp nguyên vật liệu cho doanh nghiệp khác Đối với nửa thành phẩm mua ngồi với mục đích để tiếp tục gia cơng chế biến coi nguyên vật liệu ví dụ: doanh nghiệp dệt mua sợi để dệt vải - Vật liệu phụ: Là vật liệu có tác dụng phụ trợ sản xuất, sử dụng kết hợp với vật liệu để hồn thiện nâng cao tính năng, chất lượng sản phẩm sử dụng để đảm bảo cho công cụ lao động hoạt động bình thường, dùng để phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lý ( thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc chống rỉ, xà phòng, ) SV: Đồn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp 10 - Nhiên liệu, lượng : Là loại vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trình sản xuất kinh doanh đá, than, xăng, dầu, bùn, củi, đốt, khí đốt, Nhiên liệu doanh nghiệp thực chất loại vật liệu phụ, nhiên tách thành loại riêng việc sản xuất tiêu dùng nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Nhiên liệu có yêu cầu kỹ thuật quản lý hoàn toàn khác với loại vật liệu phụ thông thường - Phụ tùng thay thế: Là chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ - Vật liệu thiết bị xây dựng bản: Là loại vật liệu, thiết bị phục vụ cho hoạt động xây lắp, xây dựng bản, tái tạo tài sản cố định - Vật liệu khác: Là loại vật liệu đặc chủng doanh nghiệp phế liệu thu hồi từ lý tài sản cố định Hạch toán theo cách phân loại nói đáp ứng yêu cầu phản ánh tổng quát mặt giá trị loại nguyên vật liệu Để đảm bảo thuận tiện, tránh nhầm lẫn cho công tác quản lý hạch toán số lượng giá trị thứ nguyên vật liệu, sở phân loại theo vai trò cơng dụng ngun vật liệu, doanh nghiệp phải tiếp tục chi tiết hình thành nên “Sổ danh điểm vật liệu”, thống tên gọi, ký mã hiệu, quy cách, số hiệu, đơn vị tính, giá hạch tốn danh điểm ngun vật liệu * Căn vào nguồn hình thành: nguyên vật liệu chia làm hai nguồn: - Nguyên vật liệu nhập từ bên ngồi: Do mua ngồi, nhận vốn góp liên doanh, nhận biếu tặng, SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp 85 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU .3 I Sự cần thiết hoạch toán nguyên doanh nghiệp sản xuất 1.khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Vị trí, vai trò ngun vật liệu sản xuất II Nội dung hoạch tốn ngun vật liệu q trình sản xuất Đặc điểm nguyên vật liệu trình sản xuất Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trình sản xuất .6 Nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu Phân loại nguyên vật liệu Tính giá nguyên vật liệu 10 Hình thức nhật ký - sổ cái: 16 6.1 Hình thức chứng từ ghi sổ: .17 6.2.Hình thức Nhật ký - Chứng từ: 18 6.3 Hình thức Nhật ký chung: 19 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 20 7.1 Chứng từ kế toán 20 7.2 Các phương pháp kể toán nguyên vật liệu, cơng cụ dụng cu 21 Kế tốn tổng hợp vật liệu 21 Trường hợp áp dụng phương pháp kiểm định kỳ .24 PHẦN 2: TèNH HèNH THỰC TẾ CỦA CễNG TY TNHH TM & SX VẠN THÀNH 26 SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp 86 I TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH TM & SX VẠN THÀNH 26 1.1 Đặc điểm chung hoạt động sản xuất kinh doanh Cụng ty TNHH TM & SX VạN THàNH 26 1.1.1 Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển 26 1.1.2 Tỡnh hỡnh hoạt động công ty .27 1.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan tới kế toán nguyên vật liệu 29 1.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức máy quản lý SXKD cụng ty 29 1.2 Thực tế tổ chức mỏy kế toỏn Cụng ty TNHH TM & SX VẠN THÀNH .32 1.2.1 Tổ chức mỏy kế toỏn cụng ty 32 II THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU CễNG CỤ DỤNG Ở CễNG TY TNHH TM&SX VẠN THÀNH 34 Đặc điểm, phân loại tính giá ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ Công ty TNHH TM & SX Vạn Thành 34 1.1 Phõn loại nguyờn vật liệu cụng cụ dụng cụ 35 1.2 Tớnh giỏ NVL CCDC: 36 2.Hạch toỏn chi tiết NVL, CCDC Cụng ty TNHH TM & SX Vạn Thành 37 2.1 Thủ tục, chứng từ nhập xuất NVL CCDC Cụng ty TNHH TM & SX Vạn Thành 37 2.1.1 Thủ tục thu mua nhập kho NVL CCDC 37 2.1.2 Thủ tục xuất kho NVL,CCDC 43 2.2 Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Công ty TNHH TM & SX Vạn Thành: 47 SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp 87 2.2.1.Tại kho vật liệu: 48 2.2.2 Tại phũng kế toỏn: 51 Hạch toỏn tổng hợp nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ Cụng ty TNHH TM & SX Vạn Thành: .56 3.1 Hạch toỏn tổng hợp nhập nguyờn vật liệu cụng cụ dụng cụ Cụng ty TNHH TM & SX Vạn Thành: 56 3.2 Hạch toỏn tổng hợp xuất nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ Cụng ty TNHH TM & SX Vạn Thành 60 3.3 Hạch toỏn nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ thừa thiếu kiểm kờ 62 PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TỐN NGUN VẬT LIỆU CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI TNHH TM&SX VẠN THÀNH 64 Đánh giá tỡnh hỡnh quản lý, sử dụng hạch toỏn nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ Cụng ty TNHH TM&SX VẠN THÀNH 64 1.1 Ưu điểm 64 1.2 Nhược điểm 66 Phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ Công ty TNHH TM&SX VẠN THÀNH 68 KẾT LUẬN 71 SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp Bảng biểu 2.2 Danh điểm vật tư Tên vật tư: MDN15-Mực đỏ nội Nhón hiệu quy cỏch: Đơn vị tính: Kg Kho: KVT TK: 1522 87 SỔ CHI TIẾT VẬTSỐ THẺ 01 Số tờ: Chứng từ Nhập Ngày Diễn giải thỏng Nhập Xuất S/L Thành tiền 10/10 PN7 Nhập mực cụng 90 4.140.000 ty LD TNHH INMEI Việt Nam 16/10 PX6 Xuất SX phân xưởng bao bỡ cao cấp 18/10 PX7 Xuất SX phân xưởng bao bỡ cao cấp 20/10 PX9 Xuất SX phân xưởng bao bỡ cao cấp 22/10 PX10 Xuất SX phân xưởng bao bỡ cao cấp 22/10 PX11 Xuất SX phân xưởng bao bỡ cao cấp 23/10 PX12 Xuất SX phân xưởng SV: Đoàn Thị Thanh Huyền S/L Tồn đầu: 7.950 Xuất Thành tiền S/L 65 2.990.000 68 3.128.000 340 15.640.000 510 23.460.000 510 23.460.000 850 365.700.000 Tồn Ghi Thành tiền chỳ 39.100.000 Lớp: KT10A1 Chuyên đề tốt nghiệp 25/10 PX15 26/10 PX17 28/10 PN10 29/10 PX19 88 bao bỡ cao cấp Xuất SX phân xưởng bao bỡ cao cấp Xuất SX phân xưởng bao bỡ cao cấp Nhập mực cụng 1.020 46.920.000 ty LD TNHH INMEI Việt Nam Xuất SX phân xưởng bao bỡ cao cấp Tồn cuối thỏng Cộng 1.110 51.060.000 SV: Đoàn Thị Thanh Huyền 510 23.460.000 340 15.640.000 340 15.640.000 3.533 162.518.000 5.527 5.527 254.242.000 254.242.000 Lớp: KT10A1 89 Chuyên đề tốt nghiệp Bảng biểu 2.6 NHẬT Kí CHỨNG TỪ SỐ Ghi có TK 331 “Phải trả người bán” Tháng 10 năm 2008 T T Tên đơn vị số dư đầu kỳ Nợ CTy INME 20.750.590 I CTy Hải 51.200.028 Thiện CTy Tớch 25.823.719 Giang …… 225.783.58 Cộng C Gi ú ỏ Ghi cú TK 331, ghi nợ TK khỏc 152 153 15 133 Gi Giỏ TT Giỏ TT ỏ Theo dừi TT, Ghi nợ TK 331 Cộng cú TK 331 111 112 Số dư cuối tháng Cộng nợ Nợ TK 331 Cú 235.000.00 23.500.00 258.500.00 137.500.00 187.500.00 50.000.000 0 50.249.410 89.545.480 8.954.548 98.500.028 35.500.000 126.000.05 161.500.05 6 114.200.056 3.520.00 450.356.00 352.000 3.520.00 72.135.60 0 3.872.000 2.000.000 2.000.000 521.360.00 125.000.00 175.000.00 98.000.000 0 23.951.71 1.572.143.58 Đó ghi sổ ngày 31/10/2008 Kế toỏn ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn) SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 87 Chuyên đề tốt nghiệp BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2008 Đơn vị tính:VNĐ Năm Năm trớc Thuyết minh So sánh năm 2008/2007 (%) 6=4/5*100 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 18,201,076,022 24,073,343,479 75.61 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 18,186,303,625 24,073,343,479 75.55 15,926,988,795 19,959,526,289 79.80 2,259,314,830 4,113,817,190 54.92 Chỉ tiêu Mã số 14,772,397 - Hàng bán bị trả lại Doanh thu bán hàng cung cấp 14,772,397 10 dịch vụ ( 10=01-02) Giá vốn hàng bán 11 VI.26 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.27 6,827,333 7,660,254 89.13 Chi phí tài 22 VI.28 462,000,000 423,500,000 109.09 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 90,000,000 2,232,178,126 4.03 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,656,574,055 1,435,492,918 115.40 30 57,568,108 30,306,400 189.95 57,568,108 30,306,400 189.95 16,119,070 8,485,792 189.95 41,449,038 21,820,608 189.95 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 50 (50=30+40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (60=50-51) 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 88 Chuyên đề tốt nghiệp Ghi chú: (*) Chỉ tiêu áp dụng công ty cổ phần Ngời lập biểu Ngày 28 tháng 03 năm 2009 Giám đốc Kế tốn trởng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Đơn vị tính : VND TÀI SẢNSỐ THUY ẾT MINH SỐ CUỐI NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 12,195,408,04 9,219,814,431 100 110 111 112 SO SÁNH NĂM SỐ ĐẦU NĂM 2008/2007 (%) V.01 V.02 181,387,166 967,948,959 181,387,166 967,948,959 6=4/5*10 75.60 120 Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn 121 130 2,475,394,141 4,576,203,044 Phải thu khách hàng 131 2,475,394,141 4,576,203,044 Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*) 132 133 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 129 134 135 54.09 V.03 139 6,544,329,855 6,389,668,711 V.04 6,544,329,855 6,389,668,711 SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 102.42 89 Chuyên đề tốt nghiệp Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 18,703,269 261,587,331 Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 151 152 18,703,269 261,587,331 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 158 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 210 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 218 V.07 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 154 8,775,598,304 9,629,593,904 91.13 219 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 227 V.08 8,775,598,304 9,629,593,904 11,198,182,49 11,198,182,49 0 2,422,584,186 1,568,588,586 V.09 V.10 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 229 230 V.11 III Bất động sản đầu t 240 V.12 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn 242 Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 251 Đầu t dài hạn khác 90.23 212 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) - Nguyên giá 8,775,598,304 9,725,496,171 211 222 - Nguyên giá V.05 200 - Nguyên giá Tài sản cố định vơ hình 7.15 250 252 258 V.13 SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 90 Chuyên đề tốt nghiệp Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 268 95,902,267 0.00 95,902,267 270 17,995,412,73 21,920,904,21 82 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 17,850,088,96 21,817,029,48 81.82 I Nợ ngắn hạn 310 4,850,088,967 8,817,029,486 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả ngời bán 312 Ngời mua trả tiền trớc 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn V.15 V.16 3,500,000,000 3,500,000,000 100.00 622,465,783 3,165,731,110 19.66 8,347,853 8,485,792 98.37 474,365,385 2,136,958,084 22.19 244,909,946 4,183 V.17 V.18 330 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 5,854,500 V.19 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 334 V.20 335 V.21 Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 337 I Vốn chủ sở hữu 410 336 400 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 Thặng d vốn cổ phần 412 V.22 13.145,323,76 13.103,874,73 13.145,323,76 13.103,874,73 13.000.000.00 13.000.000.00 0 SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 100.31 91 Chuyên đề tốt nghiệp Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tàn sản 414 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu t phát triển 417 415 Quỹ dự phòng tài Quỹ khách thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 418 419 420 145,323,768 103,874,730 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thởng, phúc lợi 430 431 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 V.23 433 17,995,412,73 21,920,904,21 0 Lâp ngày 28 tháng 03 năm 2009 Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc SV: Đồn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 82 Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 87 Cơng ty TNHH SX TM Vạn Thành BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN Năm 2008 Số hiệu Tên tài khoản Số d đầu kỳ Nợ Loại 111 1111 112 1121 131 1311 1312 133 1331 13311 133111 138 1388 142 1421 152 153 1531 154 155 Tài sản lu động Tiền mặt Tiền Việt nam Tiền gửi ngân hàng Tiền việt nam Phải thu khách hàng Phải thu người mua người giao thầu ứng trước người mua Thuế GTGT khấu trừ Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT khấu trừ Phải thu khác Phải thu khác Chi phí trả trước ngắn hạn Chi phí trả trước Ngun liệu, vật liệu Cơng cụ, dụng cụ Cơng cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh d dang Thnh phm SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Có Phát sinh kỳ Nợ Số d cuối kỳ Có Nợ 12,195,408,045 95,008,894,533 97,984,488,147 9,219,814,431 754,977,862 754,977,862 212,971,097 212,971,097 4,576,203,044 6,260,300,956 6,260,300,956 21,293,686,060 21,293,686,060 18,789,728,629 7,010,528,652 7,010,528,652 21,330,020,157 21,330,020,157 20,890,537,532 4,750,166 4,750,166 176,637,000 176,637,000 2,475,394,141 4,576,203,044 18,789,728,629 20,890,537,532 2,475,394,141 261,587,331 1,477,101,066 1,719,985,128 18,703,269 261,587,331 1,477,101,066 1,719,985,128 18,703,269 261,587,331 1,477,101,066 1,719,985,128 18,703,269 261,587,331 1,477,101,066 1,719,985,128 18,703,269 15,089,980 15,089,980 162,966,475 162,966,475 13,992,399,905 15,089,980 15,089,980 162,966,475 162,966,475 15,007,124,545 16,581,156,291 15,915,497,171 15,915,497,171 15,823,493,976 4,178,504,542 27,272,727 27,272,727 455,731,043 1,496,255,191 3,163,779,902 27,272,727 27,272,727 1,121,390,163 1,588,258,386 Lớp: KT10A1 Cú Chuyên đề tốt nghiệp 88 156 1561 Hàng hóa Giá mua hàng hóa 231,905,208 231,905,208 Loại Tài sản cố định 11,294,084,757 Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý Hao mòn TSCĐ Hao mòn TSCĐ hữu hình Chi phí trả trớc dài hạn 11,198,182,490 8,068,443,721 2,361,718,457 82,000,000 686,020,312 211 2111 2112 2113 2114 214 2141 242 Loại 311 331 3311 333 3331 33311 333111 3334 3338 334 33401 3340101 3340102 336 33602 338 3382 Nợ phải trả 520,968,000 520,968,000 1,568,588,586 109,244,531 109,244,531 643,628,677 643,628,677 949,897,867 11,198,182,490 2,422,584,186 11,198,182,490 8,068,443,721 2,361,718,457 82,000,000 686,020,312 1,568,588,586 1,568,588,586 853,995,600 853,995,600 95,902,267 95,902,267 2,422,584,186 2,422,584,186 21,817,029,486 23,784,804,088 19,817,863,569 3,500,000,000 3,165,731,110 3,165,731,110 8,039,694,267 8,039,694,267 5,496,428,940 5,496,428,940 3,500,000,000 622,465,783 622,465,783 8,485,792 1,758,348,863 1,758,210,924 8,347,853 1,739,091,854 1,739,091,854 1,739,091,854 1,739,091,854 1,739,091,854 1,739,091,854 16,257,009 3,000,000 1,334,630,149 1,334,630,149 16,119,070 3,000,000 1,334,630,149 1,334,630,149 Lơng gián khối VP 707,175,151 707,175,151 Lơng CN trực tiếp SX 627,454,998 627,454,998 12,582,947,632 12,582,947,632 69,183,177 10,920,354,933 10,920,354,933 308,238,623 5,020,000 Vay ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Phải trả cho ngời bán Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT đầu Thuế GTGT đầu phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp Các loại thuế khác Phải trả công nhân viên Lương Phải trả nội Công ty Vạn Thành Phải trả, phải nộp khác kinh phí cụng on SV: Đoàn Thị Thanh Huyền 8,485,792 2,136,958,084 2,136,958,084 5,854,500 -24,500 Líp: KT10A1 17,850,064,467 8,347,853 474,365,385 474,365,385 244,909,946 5,020,000 Chuyên đề tốt nghiệp 3383 3388 Bo him xó hi Phải trả, phải nộp khác 89 5,854,500 54,809,477 14,373,700 57,844,923 245,373,700 8,889,946 231,000,000 13,145,323,768 Loại Nguồn vốn chủ sở hũ 13,103,874,730 41,449,038 411 421 4211 4212 Vốn đầu t CSH Lãi cha phân phối Lãi năm trớc Lãi năm 13,000,000,000 103,874,730 103,874,730 41,449,038 Loại 41,449,038 Doanh thu 18,222,675,752 18,222,675,752 511 5111 5112 512 5122 515 531 Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu bán hàng nội Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu hoạt động tài Hàng bán bị trả lại 18,171,257,852 573,312,440 17,597,945,412 29,818,170 29,818,170 6,827,333 14,772,397 18,171,257,852 573,312,440 17,597,945,412 29,818,170 29,818,170 6,827,333 14,772,397 Loại Chi phí sản xuất, kinh doanh 34,457,850,399 34,457,850,399 14,827,236,691 14,827,236,691 653,601,734 782,871,378 70,213,114 609,091 658,203,600 33,775,227 20,070,346 15,926,988,795 462,000,000 90,000,000 90,000,000 1,715,151,801 638,803,358 9,476,880 653,601,734 782,871,378 70,213,114 609,091 658,203,600 33,775,227 20,070,346 15,926,988,795 462,000,000 90,000,000 90,000,000 1,715,151,801 638,803,358 9,476,880 621 622 627 6272 6273 6274 6277 6278 632 635 641 6411 642 6421 6422 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí vật liệu Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Giá vốn hàng bán Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vt liu qun lý SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 13,000,000,000 145,323,768 103,874,730 41,449,038 Chuyên đề tốt nghiệp 6424 6425 6427 6428 6429 Loại 821 8211 Loại 911 90 Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí lệ phí Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Chi phí quản lý Tổng cơng ty 204,185,409 5,818,108 844,037,309 12,730,737 100,000 204,185,409 5,818,108 844,037,309 12,730,737 100,000 Chi phí khác 16,119,070 16,119,070 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16,119,070 16,119,070 16,119,070 16,119,070 Xác định kết kinh doanh 18,193,130,958 18,193,130,958 Xác định kết kinh doanh 18,193,130,958 18,193,130,958 189,683,474,800 189,683,474,800 Tổng cộng 23,489,492,802 23,489,492,802 20,417,972,421 20,417,972,421 Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Người lập biểu SV: Đoàn Thị Thanh Huyền Lớp: KT10A1 ...Chuyên đề tốt nghiệp em lựa chọn đề tài: Một số vấn đề kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH Thương mại sản xuất Vạn Thành Chuyên đề em bao gồm phần Phần 1: Những vấn đề lý luận kế tốn ngun vật liệu, ... kế tốn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty THHH TM & SX Vạn Thành Phần 3: Những ý kiến nhằm đề xuất hồn thiện cơng tác hạch tốn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty THHH TM& SX Vạn Thành. .. vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho * Căn vào mục đích, cơng dụng nguyên vật liệu chia nguyên vật liệu thành: - Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh gồm: + Nguyên vật liệu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vạn Thành, Một số vấn đề về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vạn Thành, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, Tính giá nguyên vật liệu, Hình thức nhật ký - sổ cái:, Kế toán tổng hợp vật liệu, TK128, 222 Xuất góp vốn liên doanh, Trường hợp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, TèNH HèNH THỰC TẾ CỦA CễNG TY TNHH TM & SX VẠN THÀNH, I. TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH TM & SX VẠN THÀNH., * Đặc điểm về sản phẩm, Đặc điểm, phân loại và tính giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH TM & SX Vạn Thành., Hạch toỏn chi tiết NVL, CCDC tại Cụng ty TNHH TM & SX Vạn Thành, Tờn hàng hoỏ dịch vụ, Kho: KVT - Kho vật tư, Hạch toỏn tổng hợp nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ tại Cụng ty TNHH TM & SX Vạn Thành:, Tháng 10 năm 2008, PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU VÀ CễNG CỤ DỤNG CỤ TẠI TNHH TM&SX VẠN THÀNH, Đỏnh giỏ về tỡnh hỡnh quản lý, sử dụng và hạch toỏn nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ tại Cụng ty TNHH TM&SX VẠN THÀNH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn