Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vạn Thành

102 20 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 08:06

1 Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Tế LỜI MỞ ĐẦU Khoa Kinh Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế, tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao hơn, doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, phải tự chịu trách nhiệm với kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn kinh doanh quan trọng phải kinh doanh lãi Muốn vậy, doanh nghiệp phải nhận thức rõ vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, định đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp sở để doanh nghiệp thu nhập bù đắp chi phí bỏ Bên cạnh đó, mục đích hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận nên việc xác định đắn xác kết kinh doanh nói chung kết bán hàng nói riêng quan trọng Do bên cạnh biện pháp quản lý chung kết bán hàng riêng quan trọng, việc tổ chức hợp lý cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng cần thiết giúp doanh nghiệp đầy dủ thơng tin kịp thời xác giúp doanh nghiệp đưa định kinh doanh đắn Nhận thức tầm quan trọng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, vận dụng lý luậ học tập nghiên cứu trường, kết hợp với thực tế thu nhận từ tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty cổ phần đầu thương mại Vạn Thành, em chọn đề tài : “Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần đầu thương mại Vạn Thành” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kết cấu chuyên đề thực tập em gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghịêp thương mại Chương 2: Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần đầu thương mại Vạn Thành Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế Chương 3: Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần đầu thương mại Vạn Thành Trong trình thực tập tập, em nhận dẫn giúp đỡ tận tình Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nga với cán kế tốn cơng ty cổ phần đầu thương mại Vạn Thành Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong bảo giúp đỡ thầy, giáo phòng kế tốn cơng ty cổ phần đầu thương mại vạn Thành để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Tháng năm 2009 Sinh viên thực Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Tế CHƯƠNG Khoa Kinh LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.ý nghĩa cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Ý nghĩa cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Trong kinh tế thị trường nay, hàng hoá ngày đa dạng phong phú, với nhiều mẫu mã kiểu dáng đại phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Với phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải đặt thực tốt chiến lược kinh doanh cơng ty mình, để thu lợi nhuận tối đa Vì phải tổ chức công tác bán hàng để đạt mục đích Bán hàng q trình chuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng hố, dịch vụ cho khách hàng đồng thời thu tiền giành quyền quyền thu tiền Doanh thu bán hàng số tiền thu thu từ việc doanh nghiệp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng - Doanh thu bán hàng doanh thu bán hàng sau trừ (-) khoản giảm trừ doanh thu (Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) - Giá vốn hàng bán: Bao gồm trị giá mua hàng xuất kho để bán chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất kho để bán - Chi phí bán hàng: Là chi phí lưu thơng chi phí tiếp thị phát sinh q trình bán hàng Bao gồm chi phí bao gói, chi phí bảo quản hàng hố, chi phí vận chuyển, tiếp thị, quảng cáo, - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là khoản chi phí cho quản lý kinh doanh, quản lý hành phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực số 14: Doanh thu thu nhập khác (Ban hành công bố theo định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ trưởng Bộ tài chính) Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thoả mãn tất điều kiện: Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hố cho người mua Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hố người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hố Doanh thu xác định tương đối chắn Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Kết kinh doanh tiêu quan trọng, phần quan trọng tổng lợi nhuận Doanh nghiệp Nó phản ánh hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp kỳ hiệu hay khơng Thơng qua Doanh nghiệp nhận xét hoạt động kinh doanh biện pháp khắc phục hạn chế 1.1.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng nhiệm vụ cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.2.1.Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp Thương mại Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cần thực tốt nhiệm vụ sau: - Ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lượng hàng hóa, dịch vụ bán tiêu thụ nội bộ, tính tốn đắn trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng khoản chi phí khác nhằm xác định đắn kết kinh doanh - Kiểm tra, giám sát tiến độ thực kế hoạch bán hàng, kỷ luật toán làm nghĩa vụ với Nhà nước Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế - Cung cấp thơng tin xác, trung thực đầy đủ tình hình bán hàng xác định kết kinh doanh phục vụ cho việc lập báo cáo tài quản lý Doanh nghiệp Để thực tốt nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cần ý yêu cầu sau: - Xác định thời điểm hàng hoá coi bán để kịp thời lập báo cáo bán hàng phản ánh doanh thu Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình bán hàng tốn với khách hàng chi tiết theo loại, hợp đồng kinh tế nhằm giám sát chặt chẽ hàng bán số lượng, chất lượng, thời gian, Đôn đốc việc thu tiền khách hàng nộp quỹ - Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý Các chứng từ ban đầu phải đầy đủ, hợp pháp, luân chuyển khoa học, hợp lý, không phức tạp mà đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu công tác kế toán - Xác định tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng, chi phí quản lý Doanh nghiệp, phân bổ chi phí hợp lý cho hàng lại cuối kỳ kết chuyển chi phí cho hàng bán kỳ để xác định kết kinh doanh xác 1.1.2.2.Vai trò, nhiệm vụ kế tốn bán hàng Doanh nghiệp Thương mại Từ đặc điểm hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Thương mại nêu trên, kế tốn vai trò quan trọng cơng tác quản lý doanh nghiệp nói chung hoạt động kinh doanh nói riêng Để thực tốt vai trò kế tốn, kế tốn Doanh nghiệp Thương mại thực nhiệm vụ sau: - Ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình lưu chuyển hàng hoá Doanh nghiệp mặt giá trị vật Tính tốn, phản ánh đắn trị giá vốn hàng nhập kho, xuất kho trị giá vốn hàng hoá tiêu thụ - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình thực tiêu kế hoạch trình mua hàng, bán hàng Xác định đắn kết kinh doanh hàng hoá Đồng thời chấp hành chế độ tài chứng từ, sổ sách nhập, xuất Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế kho, bán hàng hố tính thuế Cung cấp thơng tin tổng hợp thông tin chi tiết cần thiết hàng hoá phục vụ kịp thời cho quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Theo dõi chặt chẽ tình hình tồn kho hàng hố, giảm giá hàng hố Tổ chức kiểm hàng hoá theo quy định, báo cáo kịp thời hàng tồn kho 1.2 Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp Thương mại Doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 1.2.1 Một số khái niệm Tuỳ thuộc vào tính chất hoạt động Doanh nghiệp, Doanh nghiệp kinh doanh xuất lẫn nhập khẩu, Doanh nghiệp kinh doanh xuất mà khơng thực nhập khẩu, Doanh nghiệp nhập mà không thực xuất mà giá trị doanh thu hàng hoá Doanh nghiệp khác Nhìn chung, doanh thu bán hàng Doanh nghiệp xuất nhập bao gồm: - Doanh thu bán hàng nước - Doanh thu bán hàng nhập nước - Doanh thu bán hàng hoá nội địa  Các khoản giảm trừ doanh thu: Trong điều kiện nay, để đẩy mạnh hàng hoá bán ra, thu hồi nhanh chóng tiền bán hàng, doanh nghiệp cần chế độ khuyến khích khách hàng Nếu khách hàng mua hàng với khối lượng lớn doanh nghiệp giảm giá, khách hàng tốn sớm tiền hàng Doanh nghiệp chiết khấu, hàng hố Doanh nghiệp phẩm chất khách hàng khơng chấp nhận toán yêu cầu Doanh nghiệp giảm giá - Chiết khấu thương mại: Là khoản tiền mà Doanh nghiệp giảm trừ toán cho người mua hàng việc người mua hàng mua hàng với Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế khối lượng lớn theo thoả thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng - Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ Doanh nghiệp (bên bán) chấp thuận cách đặc biệt giá thoả thuận hố đơn, lý hàng bị phẩm chất, không quy cách, không thời hạn ghi hợp đồng - Trị giá hàng bán bị trả lại: Là số tiền Doanh nghiệp phải trả lại cho khách hàng trường hợp hàng xác định bán chất lượng không đạt yêu cầu thoả thuận, khách hàng trả lại số hàng - Ngồi ra, khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt Kết kinh doanh Kết kinh doanh kết cuối bán hàng hoá, dịch vụ hoạt động kinh doanh chính, thể qua tiêu lãi lố Nó phần chênh lệch doanh thu bán hàng với giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp Như vậy, kết kinh doanh xác nh nh sau: Lãi Doanhthu Giá vốn - hàngbán(lỗ) = bánhàngthuần Chiphíbánhàng, chiphíquản lý doanhnghiệp tínhchohàngbánra 1.2.2.Cỏc phng thc bỏn hàng 1.2.2.1 Khái niệm bán hàng: Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Đối với kinh tế quốc dân, thực bán hàng tiền đề cân đối sản xuất tiêu dùng, tiền hàng lưu thông Các Doanh nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế kinh tế thị trường tồn phát triển cách độc lập mà chúng mối quan hệ qua lại khăng khít với Q trình bán hàng ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ cân đối ngành, đơn vị, tác động đến quan hệ cung cầu thị trường Các doanh nghiệp xuất nhập thực việc bán hàng nước bán hàng nước ngồi (xuất khẩu) Vì vậy, kế toán phải mở sổ để theo dõi chi tiết cho nghiệp vụ bán hàng (bán hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nước, .) 1.2.2.2 Các phương thức bán hàng: - Bán hàng theo phương thức gửi bán: Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng sở thoả thuận hợp đồng mua bán hàng hoá hai bên giao hàng địa điểm quy ước hợp đồng Khi xuất kho gửi hàng đi, hàng thuộc quyền sở hữu Doanh nghiệp, khách hàng trả tiền chấp nhận toán hàng chuyển quyền sở hữu ghi nhận doanh thu bán hàng - Bán hàng theo phương thức giao hàng trực tiếp: Theo phương thức này, bên khách hàng uỷ quyền cho cán nghiệp vụ đến nhận hàng kho Doanh nghiệp bán giao nhận tay ba (mua bán thẳng) Người nhận hàng sau ký vào chứng từ bán hàng Doanh nghiệp hàng hố xác định bán (hàng chuyển quyền sở hữu) Trong phương thức trường hợp sau: + Bán hàng thu tiền ngay: Doanh nghiệp bán hàng khách hàng trả tiền Khi đó, lượng hàng hố xác định bán, đồng thời ghi nhận doanh thu bán hàng + Bán hàng trả góp: Trường hợp doanh thu bán hàng ghi nhận ngay, Doanh nghiệp thu phần tiền bán hàng, phần lại khách hàng tốn dần vào kỳ sau (cả gốc lãi) theo hợp đồng ký kết bên Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế + Bán hàng cho khách hàng chịu: Người mua chấp nhận toán chưa trả tiền Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm bán hàng Doanh nghiệp chưa thu tiền + Trường hợp trả lương cho công nhân viên hàng hoá trao đổi hàng hoá với doanh nghiệp khác ghi nhận doanh thu bán hàng 1.2.2.3.Kế toán doanh thu bán hàng  Tổ chức chứng từ kế toán: Kế toán với chứng giúp chủ doanh nghiệp công tác tổ chức kế toán, thống nhằm cung cấp thơng tin hoạt động kinh tế - tài Doanh nghiệp cách đầy đủ, kịp thời Do đó, cần phải tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh theo quy định chế độ kế toán hành Kế toán trưởng cần hướng dẫn nhân viên kế toán sử dụng hoá đơn, chứng từ bao gồm: Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng, hoá đơn tự in chứng từ đặc thù khác Trường hợp Doanh nghiệp trực tiếp bán lẻ hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng khơng thuộc diện phải lập hóa đơn bán hàng bán hàng phải lập “ Bảng bán lẻ” Đối với Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, bán hàng hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng “ Hoá đơn GTGT” Bộ Tài phát hành (trừ trường hợp dùng chứng từ ghi giá tốn giá thuế GTGT) Đối với Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, bán hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng “ Hoá đơn bán hàng” Bộ tài phát hành  Tài khoản kế toán sử dụng: Để kế toán doanh thu bán hàng, kế toán sử dụng tài khoản sau đây: -TK 511- Doanh thu bán hàng hoá cung cấp dịch vụ Tài khoản bốn tài khoản cấp hai: TK 5111: Doanh thu bán hàng hoá 10 Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Tế TK 5112: Doanh thu bán sản phẩm Khoa Kinh TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá - TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ- gồm ba tài khoản cấp hai: TK 5121: Doanh thu bán hàng hoá nội TK 5122: Doanh thu bán sản phẩm nội TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ nội - TK 521- Chiết khấu thương mại- gồm ba tài khoản cấp hai: TK 5211: Chiết khấu hàng hoá TK 5212: Chiết khấu thành phẩm TK 5213: Chiết khấu dịch vụ - TK 531 - Hàng bán bị trả lại - TK 532 - Giảm giá hàng bán - TK 3331- Thuế GTGT- Chi tiết: TK 33311: Thuế GTGT đầu - Ngồi ra, sử dụng số tài khoản liên quan khác như: - TK 3387- Doanh thu chưa thực - TK 413- Chênh lệch tỷ giá - TK 111- Tiền mặt,  Kế toán số nghiệp vụ chủ yếu: 1.2.2.4 Kế toán doanh thu bán hàng bên * Bán hàng nước: - Đối với Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: + Trường hợp 1: Phản ánh doanh thu bán hàng thu tiền Căn vào hoá đơn GTGT giấy báo ngân hàng, phiều thu tiền mặt: + Trường hợp 2: Phản ánh doanh thu bán hàng người mua chưa trả tiền Căn vào hoá đơn GTGT thơng báo chấp nhận tốn khách hàng, kế toán phản ánh ( sơ đồ số 1.1) TK 511 TK 111,112 DTBH thu tiền Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Kinh Tế  Hạn chế: 88 Khoa - Về nội dung chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Hiện cơng ty xác định chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp chung cho toàn hoạt động kinh doanh công ty chưa phân bổ cho hoạt động, chưa tạo điều kiện để xác định kết hoạt động chưa thể xác định thực lãi thực lỗ mặt hàng Để làm cho kết kinh doanh đạt lợi nhuận cao nhất, công ty nên phân bổ chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh công ty - Về việc hạch toỏn hàng tồn kho: Cụng ty khụng lập dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho cơng ty khó lường trước tác động bất lợi đến trình tiêu thụ sản phẩm mình.Vì hàng hố tồn kho Cơng ty bị giảm giá so với dự kiến điều xảy - Về việc hạch tốn chi phi bảo hành: Trong kinh tế thị trường nay, để cạnh tranh thu hút khách hàng việc đảm bảo chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phù hợp với người tiêu dùng, nhà quản lý cần phải quan tâm đến dịch vụ sau bán hàng như: dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm, Cơng ty chưa tính đến chi phí bảo hành - Phương thức bán hàng cơng ty chưa động chủ yếu bán theo phương thức trực tiếp thể điều làm cho thị trường tiêu thụ cơng ty hạn chế - Áp dụng kế toán máy: Hiện doanh nghiệp chưa áp dụng phần hành kế toán máy, việc sử dụng máy vi tính cơng ty chủ yếu thiết lập văn bản, văn bản, chứng từ Cơng ty đăng ký hình thức Chứng từ ghi sổ lại không sử dụng Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ làm giảm tính kiểm tra đối chiếu hình thức ghi sổ Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Kinh Tế 89 Khoa 3.2 Sự cần thiết yêu cầu việc hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cp đầu thương mại Vạn Thành Ngày nay, kế tốn khơng đơn cơng việc tính tốn, ghi chép đơn vốn vân động vốn q trình kinh doanh đơn vị, mà phận chủ yếu hệ thống thông tin kinh tế, công cụ thiết yếu để quản lý tài doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Để thực tốt vai trò kế tốn u cầu hồn thiện cơng tác kế toán cho phù hợp với đặc thù kinh doanh doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý vi mô vĩ mô vấn đề vô cấp thiết Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phần quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp, phận cung cấp thông tin công tác bán hàng, xác định kết bán hàng hoạt động Từ thơng tin đầy đủ kịp thời kế tốn cung cấp, ban lãnh đạo thấy kết thực tế hoạt động kinh doanh, để từ phân tích, xác định mặt mạnh mặt yếu kinh doanh doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp Muốn vậy, trước hết công tác kế toán phải dựa yêu cầu sau: - Tổ chức cơng tác kế tốn phải với quy định điều lệ tổ chức kế tốn nhà nước - Tổ chức cơng tác kế tốn phải phù hợp với chế độ, sách, thể lệ pháp quy kế toán nhà nước ban hành, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước - Tổ chức công tác quản lý phải phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh, yêu cầu quản lý doanh nghiệp - Tổ chức cơng tác kế tốn phải phù hợp với u cầu trình độ nghiệp vụ chun mơn đội ngũ cán quản lý, cán kế toán Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên 90 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Kinh Tế Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo hiệu quả, gọn nhẹ, tiết kiệm Khoa 3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành Ngày nay, kế toán khơng đơn cơng việc tính tốn, ghi chép đơn vốn vận động vốn trình sản xuất kinh doanh đơn vị, mà phận chủ yếu hệ thống thông tin kinh tế, công cụ thiết yếu để quản lý tài doanh nghiệp nói chung kinh tế nói riêng Để thực tốt vai trò kế tốn u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp, đáp ứng với yêu cầu quản lý vi mô vĩ mô vấn đề vơ cấp bách Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng phần quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp, phận cung cấp thông tin công tác bán hàng, xác định kết kinh doanh hoạt động Từ thông tin đầy đủ, kịp thời kế tốn cung cấp, ban lãnh đạo Cơng ty thấy kết thực tế hoạt động kinh doanh, để từ phân tích, xác định mặt mạnh, mặt yếu kinh doanh doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp Muốn vậy, trước hết cơng tác kế tốn phải dựa yêu cầu sau: -Tổ chức công tác kế tốn phải phù hợp với chế độ, sách, thể lệ văn pháp quy kế toán Nhà nước ban hành, phù hợp yêu cầu quản lý Nhà nước -Phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý Doanh nghiệp -Phải phù hợp với u cầu trình độ nghiệp vụ chun mơn đội ngũ cán quản lý, cán kế toán -Phải đảm bảo hiệu quả, gọn nhẹ, tiết kiệm Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên 91 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế Trước u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn Công ty cho hợp với chế độ Nhà nước, phù hợp với trình độ cán kế tốn Cơng ty sở kiến thức học tìm hiểu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty, em xin đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty, sau: + Thứ nhất: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ lại khơng mở Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ việc ghi Sổ tổng hợp tiến hành Sổ cái, làm giảm tính kiểm tra đối chiếu kế tốn Mặt khác việc ghi Sổ Cái phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa phản ánh nghiệp vụ phát sinh thời gian Để tổ chức tốt việc quản lý chứng từ mặt thời gian đối chiếu với Bảng cân đối số phát sinh, tăng hiệu hình thức Chứng từ ghi sổ doanh nghiệp nên mở thêm Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Tuy việc mở thêm Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ làm tăng khối lượng ghi chép kế toán lại theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thời gian, góp phần hạn chế việc ghi sổ trùng lắp, đảm bảo độ xác q trình tính tốn, ghi chép số liệu +Thứ hai: chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ tương đối lớn mà TK 156- Hàng hoá, ta thấy chênh lệch hàng tồn kho đầu kỳ với cuối kỳ tương đối lớn nên để tính tốn kết kinh doanh kỳ cách xác, nên phân bổ CPBH, CP QLDN cho hàng bán kỳ theo công thức sau: CPBH CPBH CPBH (CPQLDN) (CP QLND) phân bổ (CPQLDN) phân bổ cho hàng = + cho hàng lại đầu phát sinh bán kỳ kỳ kỳ Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp CPBH (CPQLDN) phân bổ cho hàng lại cuối kỳ Chuyên 92 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế +Thứ ba: Cơng ty nhiều cố gắng việc đảm bảo chất lượng hàng hố bán nên khơng khoản giảm trừ doanh thu phát sinh, doanh nghiệp thương mại khơng tránh khỏi khoản giảm trừ doanh thu Mặt khác, việc phát sinh khoản ghi giảm doanh thu thường liên quan đến nhiều thủ tục, chứng từ đảm bảo cơng tác hạch tốn theo quy định Kế tốn Cơng ty sử dụng tài khoản ghi giảm doanh thu nghiệp vụ phát sinh làm cho việc theo dõi, quản lý thuận tiện, đơn giản, góp phần hạch tốn theo quy định +Thứ tư: dự phòng giảm giá hàng tồn kho Thị trường biến động nhiều nhân tố chủ quan khách quan khác tác động Mặt khác sản phẩm Điện tử - điện lạnh mà cơng ty kinh doanh ln biến động nhạy cảm giá khoa học công nghệ phát triển nhanh, nhà sản xuất liên tục thay đổi, cải tiến công nghệ sản phẩm đẩy sảm phẩm cơng nghệ thấp nhanh chóng rơi vào tình trạng khống thể tiêu thụ buộc phải giảm giá bán Ngoài cạnh tranh thương hiệu điện tử - điện lạnh thị trường chính sách điều tiết nhà nước, đặc biệt tình hình nước ta ngày mở cửa thị trường băng chứng gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) Do cơng ty khó lường trước tác động bất lợi đến trình tiêu thụ sản phẩm mình.Vì hàng hố tồn kho Cơng ty bị giảm giá so với dự kiến điều xảy Cơng ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để đảm bảo cho tình hình tài cơng ty biến động giá cả, để tuân thủ theo chế độ kế tốn, tơn trọng ngun tắc “ thận trọng ” cơng tác kế tốn Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập số chênh lệch giá gốc hàng tồn kho lớn giá trị thực chúng Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập vào cuối niên độ kế toán trước lập Báo cáo tài Việc lập dự phòng hàng tồn kho phải lập cho loại hàng hoá tồn kho Cuối niên độ kế toán vào số lượng, giá trị Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên 93 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế hàng tồn kho xác định khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho xác định mức trích lập dự phòng kế tốn ghi: Số dự phòng cần trích lập cho năm N + = (SL hàng tồn kho ngày 31/12/N) x ( Đơn giá gốc hàng tồn kho - Đơn giá ước tính) Kế tốn ghi: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán TK159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên 94 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế Cuối niên độ kế toán sau ( 31/12/N+1) tiếp tục tính tốn mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho năm ( Năm N+2) Sau so sánh với số dự phòng lập cuối kỳ kế tốn cuối năm trước - Nêú số dự phòng phải lập năm lớn số dự phòng lập năm trước số chênh lệch lớn trích lập bổ sung, kế toán ghi: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán TK 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Nêú số dự phòng phải lập năm nhỏ số dự phòng lập năm trước số chênh lệch nhỏ hồn nhập, kế tốn ghi : Nợ TK 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 711- Thu nhập khác +Thứ năm: Từ tình hình thực tế, cơng ty chủ yếu áp dụng phương thức bán hàng trực tiếp, điều làm hạn chế đến thị trường tiêu thụ cơng ty Vì phương thức bán hàng tính ưu việt khác góp phần tăng thêm cách thức tiêu thụ công ty, để mở rộng thị trường tiêu thụ Theo em công ty áp dụng phương thức tiêu thụ trả chậm, với phương thức đáp ứng người mua phải trả phần theo thoả thuận đáp ứng đặc biệt với đơn vị muốn mua lực tài hạn chế +Thứ sáu: vốn cho hoạt động kinh doanh yếu tố quan trọng Để tăng cường đầu tư, đổi sở vật chất kỹ thuật, tiến hành hoạt động kinh doanh mở rộng, nâng cao hiệu kinh doanh thiết phải lượng vốn định đủ để trang trải chi phí, đảm bảo kinh doanh lãi Do vậy, làm để thu hồi nợ từ khách hàng cách nhanh vấn đề cần quan tâm Cơng ty nên hình thức nhằm động viên, khuyến khích khách hàng tốn nhanh, sòng phẳng áp dụng giá bán ưu đãi với khách hàng toán ngay, hay khách hàng ứng tiền đặt hàng trước, toán trước thời hạn để giảm số vốn bị chiếm dụng Trong trường hợp khách hàng quan hệ lâu dài Cơng ty cho tốn chậm phải xác định rõ Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên 95 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế thời hạn nợ, sau thời hạn quy định mà khách hàng chưa toán hết phải chịu lãi suất theo lãi suất Ngân hàng với số tiền nợ + Thứ bảy: Do thành phẩm công ty chủ yếu mặt hàng giá trị lớn, nên cơng tác bảo hành cần thiết yếu tố quan trọng để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường nay, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tận tay khách hàng, dịch vụ sau bán hàng bảo hành, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cần thiết, mặt đáp ứng nhu cầu khách hàng, họ thầy yên tâm sản phẩm mà mua, mặt khác nhờ mà uy tín cơng ty ngày nâng cao Việc hạch tốn chi phí bảo hành thực TK 641, nhiên cơng ty cần kế hoạch trích trước chi phí bảo hành để tránh tình trạng khoản chi phát sinh không tháng Trình tự hạch tốn sau Nếu doanh nghiệp khơng phận bảo hành độc lập Hàng tháng phản ánh số trích trước chi phí bảo hành Nợ TK 641 : chi phí bán hàng TK 335: số tiền trích trước Khi sản phẩm bảo hành hồn thành, kế tốn điều chỉnh bên Nợ bên TK 335 Nếu số trích trước theo kế hoạch lớn số thực chi khoản chênh lệch ghi tăng thu nhập Nợ TK 335: giảm trích trước TK 711: Tăng thu nhập khác Nếu nhỏ hơn, ghi tăng chi phí bán hàng chờ phân bổ kỳ sau Nợ TK 641: số chênh lệch TK 335: ghi tăng chi phí trích trước Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên 96 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế + Thứ chín: nhân viên kế tốn cơng ty phải kiêm nhiều phần hành kế tốn, cơng việc đơi lúc giải được, điều ảnh hưởng đến tính kịp thời - xác - đầy đủ thơng tin mà phòng kế tốn cung cấp Do vây theo em, phòng kế tốn nên bổ sung thêm nhân viên kế toán để giảm bớt gánh nặng cơng việc cho nhân viên kế tốn nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn công ty + Thứ mười: Do kinh tế thị trường ngày phát triển, cạnh tranh ngày gay gắt Đặc biệt, với việc ngày phát triển khoa học, cơng nghệ cơng tác kế tốn phải tổ chức cho gọn nhẹ, xác, nhanh chóng giúp cho cơng tác quản trị Công ty tốt Muốn vậy, kế tốn Cơng ty cần trang bị hệ thống máy tính với phần mềm kế tốn trợ giúp cho nhân viên kế tốn hồn thành tốt cơng việc đào tạo đội ngũ cán kế tốn để nhanh chóng thích ứng với điều kiện thực kế tốn máy Khi đó, cơng việc phận kế toán giảm nhiều, đồng thời chất lượng thơng tin mà kế tốn cung cấp nâng lên Trên thị trường nhiều phần mềm kế toán ( Efect E-Asplus 3.0, AC soft, Fast ) Để áp dụng kế toán máy cho phần hành kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty cần thực công việc sau: + Phân loại chứng từ Phiếu Nhập kho Phiếu xuất kho + Thiết lập danh mục + Mã hoá đối tượng, việc mã hoá thực qua bước sau: Xác định đối tượng cần mẵ hoá (khách hàng, thành phẩm ) Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên 97 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế Lựa chọn phương pháp mẵ hoá (mã hoá phân cấp, mã số liên tiếp, mã số tổng hợp + Xây dựng cơng thức tính cần thiết Công thức xác định trị giá hàng nhập, xuất kho Công thức xác định kết qủa tiêu thụ Ngồi ra, áp dụng hình thức nhật ký chung nhật ký chứng từ thích hợp điều kiện áp dụng kế toán máy + Cuối cùng: kinh tế thị trường ngày phát triển , cạnh tranh ngày gay gắt Đặc biệt, với việc ngày phát triển khoa học, công nghệ cơng tác kế tốn phải tổ chức cho gọn nhẹ, xác, nhanh chóng giúp cho cơng tác quản trị Cơng ty tốt Muốn vậy, kế tốn Cơng ty cần trang bị hệ thống máy tính với phần mềm kế toán trợ giúp cho nhân viên kế tốn hồn thành tốt cơng việc đào tạo đội ngũ cán kế toán để nhanh chóng thích ứng với điều kiện thực kế tốn máy Khi đó, cơng việc phận kế tốn giảm nhiều, đồng thời chất lượng thơng tin mà kế tốn cung cấp nâng lên Trên số ý kiến đóng góp riêng em cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành với hy vọng góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn công ty Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên 98 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Kinh Tế KẾT LUẬN Khoa Như vậy, bán hàng xác định kết kinh doanh ý nghĩa quan trọng tồn phát triển Cơng ty Điều đòi hỏi máy quản lý Cơng ty phải kiến thức tổng hợp chuyên sâu lĩnh vực kinh doanh để nắm bắt thị trường, từ đưa chiến lược cụ thể, phù hợp Trong chiến lược kế tốn vai trò khơng nhỏ việc cung cấp thông tin cần thiết cho ban lãnh đạo, để ban lãnh đạo nắm bắt tình hình sát xao, nhanh chóng đưa định mình, nắm bắt hội kinh doanh Vì vậy, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng cần phải củng cố ngày hoàn thiện, thực trở thành công cụ đắc lực việc quản lý tài vạch định chiến lược ban lãnh đạo Công ty Nhận thức điều đó, Cơng ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành quan tâm tới khâu quản lý kinh doanh cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn bán hàng, xác định kết kinh doanh nói riêng với hy vọng đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao Với kiến thức học qua trình thực tập Công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành hướng dẫn tận tình Th.S.Nguyễn Thị Hồng Nga giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “ Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành” Do trình độ thời gian hạn nên chuyên đề em không khỏi tránh thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến thầy giáo, để viết em hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn giảng viên-Th.S.Nguyễn Thị Hồng Nga toàn thể thầy trường cán công nhân viên Cơng ty giúp đỡ em hồn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Kinh Tế Khoa DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ĐK CK CPBH CPQLDN DT DTT DTBH GVHB HH KQHĐSXKD KC PC PT CTGS TSCĐ TTĐB GTGT CNV CCDC TNHH HĐQT BHXH,BHYT KPCĐ Đầu kỳ Cuối kỳ Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh thu Doanh thu Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Hàng hoá Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Kết chuyển Phiếu chi Phiếu thu Chứng từ ghi sổ Tài sản cố định Tiêu thụ đặc biệt Giá trị gia tăng Công nhân viên Công cụ dụng cụ Trách nhiệm hữu hạn Hội đồng quản trị Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghip Chuyờn Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Kinh TÕ Khoa MỤC LỤC Lời mở đầu Chương Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết Doanh nghiệp Thương mại 1.1.ý nghĩa cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Ý nghĩa cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng nhiệm vụ cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh .4 1.1.2.1.Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp Thương mại 1.1.2.2.Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng Doanh nghiệp Thương mại .5 1.2 Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp Thương mại Doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.2.Các phương thức bán hàng 1.2.2.1 Khái niệm bán hàng: .7 1.2.2.2 Các phương thức bán hàng: 1.2.2.3.Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.2.4 Kế toán doanh thu bán hàng bên 10 1.2.2.5 Kế toán doanh thu bán hàng nội .13 1.2.2.6 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 14 1.2.3.Kế toán xác định kết kinh doanh .15 1.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán .15 1.2.3.1.1 Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán 15 1.2.3.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 16 Lưu Thị Kim Cỳc CKT4_K8 tt nghip Chuyờn Trờng Đại Học Công NghiƯp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp 18 1.2.3.5.Tổ chức cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh 22 1.3.Tổ chức hệ thống sổ kế toán 23 1.3.1 Hệ thống sổ kế tốn hình thức kế tốn Nhật ký chung bao gồm: 23 1.3.2 Hệ thống sổ kế toán hình thức kế tốn Nhật ký - sổ Cái, bao gồm:.25 1.3.3.Hệ thống sổ kế tốn hình thức Chứng từ ghi sổ 26 1.3.4 Hệ thống sổ kế tốn hình thức kế tốn Nhật ký chứng từ, bao gồm: 28 1.3.5 Ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy .30 Chương thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành 32 2.1 Đặc điểm chung công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành 32 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty .34 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty .39 2.1.3.1 Tổ chức máy kế toán .39 2.1.3.2 Hình thức kế tốn cơng ty 40 2.2 Tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành 42 2.2.1 Các phương thức bán hàng công ty CP đầu thương mại Vạn Thành 42 2.1.1.1 Phương thức bán buôn: 42 2.1.1.2 Phương thức bán lẻ: 42 2.2.2.Tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng 43 2.2.2.1 Tổ chức chứng từ, tài khoản sử dụng 43 2.2.2.2.Quy trình ghi sổ .44 2.2.3 Kế toán bán hàng công ty cổ phần đầu thương mại Vạn Thành 46 2.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán .46 Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế TK sử dụng: Công ty sử dụng TK 632 “Giá vốn hàng bán” .46 2.2.3.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán .46 2.2.3.3 Phương pháp hạch toán 47 2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu .56 2.2.3.1 Tài khoản sử dụng 56 2.2.3.2 Phương pháp hạch toán 56 2.2.5 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp .65 2.2.6.Kế toán xác định kết kinh doanh .77 Chương Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành 81 3.1 Nhận xét công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành 81 3.2 Sự cần thiết yêu cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cp đầu thương mại Vạn Thành 85 3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu thương mại Vạn Thành .86 Kết luận 93 Lưu Thị Kim Cúc CĐKT4_K8 đề tốt nghiệp Chuyên ... VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.ý nghĩa cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Ý nghĩa cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định. .. cầu quản lý trình bán hàng nhiệm vụ cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.2.1.Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh Doanh nghiệp Thương mại Kế toán bán hàng xác định. ..2 Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế Chương 3: Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần đầu tư thương mại Vạn Thành Trong trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vạn Thành, Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vạn Thành, Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của công ty., Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn