Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Việt Đông

63 29 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 07:03

1 Khoa Kinh tế MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔNG .4 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Việt Đông 2.Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh .5 Đặc điểm tổ chức sản xuất Tình hình sản xuất xí nghiệp năm gần 10 PHẦN 2: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TỐN Ở CƠNG TY TNHH VIỆT ĐƠNG 11 Những vấn đề chung hạch toán kế toán 11 1.1 Hình thức sổ kế tốn cơng ty 11 1.2.Tổ chức máy kế toán Công ty .11 1.3 Tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp 13 1.3.1 Hệ thống tài khoản kế toán công ty 13 1.3.2 Hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty 13 1.3.3 Hệ thống báo cáo tài 15 Các phần hành hạch toán kế toán doanh nghiệp 15 2.1 Kế toán quản trị 15 2.2 Kế tốn tài 17 2.2.1 Hạch toán kế toán vốn tiền 17 2.2.1.1 Hạch toán vốn tiền .17 2.2.1.2 Hạch toán tiền mặt quỹ 18 2.2.1.3 Hạch toán tiền gửi ngân hàng .20 2.2.2.1 Hạch toán kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 23 2.2.3 Kế toán chi tiết vật liệu 28 2.2.3.1 Đặc điểm vật liệu, dụng cụ 28 Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập Khoa Kinh tế 2.2.3.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ (CCDC) 28 2.2.3.3 Phân loại đánh giá vật liệu .28 2.2.3.4 Hạch toán chi tiết tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên .30 2.2.4 Hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 34 2.2.4.1 Ý nghĩa nhiệm vụ 34 2.2.4.2 Phân loại công nhân viên phân loại quỹ lương, quỹ thưởng .34 2.2.4.3 Các hình thức trả lương, cách tính lương 35 2.2.4.4 Hạch tốn chi tiết tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 36 2.2.5 Hạch toán kế toán chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm 42 2.2.5.1 Khái niệm phân loại 42 2.2.5.2 Đối tượng hạch tốn chi phí tính giá thành .43 2.2.6 Hạch toán kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm .45 2.2.6.1- Hạch toán thành phẩm 45 2.2.6.2 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm .46 2.2.7 Hạch toán nghiệp vụ đầu tư dự phòng .48 2.2.7.1 Hạch tốn nghiệp vụ đầu tư 48 2.2.7.2 Hạch tốn nghiệp vụ dự phòng 50 2.2.8 Hạch toán kết kinh doanh phân phối kinh doanh .51 2.2.9 Hạch toán kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 52 2.2.9.1 Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu .52 2.2.9.2 Kế toán nợ phải trả .55 2.2.10 Báo cáo tài .56 KẾT LUẬN .59 Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập Khoa Kinh tế LỜI MỞ ĐẦU Nhân loại bước vào kỷ nguyên (thế kỷ 21) kỷ nguyên khoa học kỹ thuật - công nghệ kỹ thuật quản lý, đưa người đến văn minh Đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hố, đại hố đất nước, với sách mở cửa có bước vững ," báo cáo trị ban chấp hành Trung Ương Đảng khố VIII sách đổi kinh tế xã hội đất nước: kim nam, ánh sáng soi đường, lối để kinh tế Việt Nam phát triển theo kịp vượt mức khu vực Đơng Nam Á Để có kinh tế phát triển, thực tế khách hàng sinh động đòi hỏi hệ thống quản lý phải có vai trò tích cực việc quản lý điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế mà cụ thể quản trị doanh nghiệp cần thiết Muốn cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả, nhà quản trị cần xác định điều hành tốt mục tiêu chiến lược kinh doanh Đó vừa khoa học, vừa nghệ thuật Kết hợp lý thuyết thực tế- nhận thấy rằng" hoạt động kinh doanh " hoạt động phong phú đa dang chất lượng tư hành động tạo nên chuỗi hoạt động sáng tạo Để tạo nên thành đạt thắng lợi doanh nghiệp yếu tố quan trọng "quản trị doanh nghiệp " Được hướng dẫn tập thể cán nhân viên Cơng ty TNHH Việt Đơng giúp tơi tìm hiểu khái quát tình hình kinh tế, kĩ thuật, tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Trong thời gian thực tập ban đầu khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý đạo thầy, lãnh đạo Công ty Tôi xin chân thành biết ơn ThS Trần Thị Dung Ban Giám Đốc, lãnh đạo phòng ban CBCNV Cty TNHH Việt Đơng tận tình giúp đỡ để báo cáo tơi hoàn thành Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập Khoa Kinh tế PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔNG Quá trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Việt Đông Công ty TNHH Việt Đông thành lập ngày 1/2/1993 với số vốn điều lệ ban đầu 500.000.000 đ, gồm hai thành viên tham gia góp vốn - Tên đủ : Công ty TNHH Việt Đông - Tên giao dịch : VietDong Company Limited - Tên viết tắt : V&D Co Ltd - Trụ sở : Khu Tập thể xí nghiệp vận tải luyện kim Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội - Điện thoại : 04.9613712 Trong giai đoạn đầu công ty vào hoạt động với sở vật chất kỹ thuật nhiều khó khăn, trình độ tay nghề nhân viên thấp, sản phẩm tiêu thụ thị trường hạn chế chủng loại khả cạnh tranh với sản phẩm loại thấp Để khắc phục tình trạng trên, ban lãnh đạo công ty mạnh dạn đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc qui trình cơng nghệ vào sản xuất, đồng thời thường xuyên tổ chức lớp học nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân làm việc phân xưởng … Ban đầu sản phẩm công ty chủ yếu sản xuất thiết bị điện khác phục vụ tiêu dùng như: quạt chống nóng pha, cầu dao loại, đèn cao áp, đui đèn loại Cho đến Công ty sản xuất loại máy hàn từ 150A đến 500A Tuy mặt hàng sản xuất, sản phẩm Công ty thị trường chấp nhận mặt chất lượng, mẫu mã giá Sản phẩm Công ty chủ yếu cung cấp cho nhà máy, cơng trình xây dựng xí nghiệp sản xuất khác Trong kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước nước ta, sản phẩm hàng hoá sản xuất để tiêu thụ, sản xuất phát triển, hàng hoá dồi yêu cầu nhà quản trị đầu tư suy nghĩ nhằm tìm giải pháp tối ưu việc tổ chức tiêu thụ hàng Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập Khoa Kinh tế hoá, tiếp cận thị trường để mở rộng thị trường truyền thống lẫn thị trường tiềm tranh thủ lôi kéo khách hàng nâng cao khối lượng hàng hoá bán ra, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng suất lao động thu nhập người lao động, nhằm đưa Công ty ngày phát triển Công ty đời từ năm 1993 đến 10 năm sản phẩm cơng ty tìm chỗ dứng thị trường Có thể nói thành cơng Cơng ty bắt nguồn từ lãnh đạo đắn nhà quản lý giỏi cộng với nhiều yếu tố khác hợp thành Đây mơ hình Cơng ty làm ăn có hiệu Trong đó: - Hệ thống máy kế tốn cơng ty tổ chức gọn nhẹ, hoàn chỉnh hiệu Cách phân công lao động tương đối khoa học hợp lý, đảm bảo dẫn kế toán trưởng kế toán viên, đảm bảo mối liên hệ qua lại kế tốn viên phòng kế toán Các kế toán viên thực tốt trách nhiệm mình, phản ánh ghi chép đầy đủ nghiệp vụ đảm bảo cho số liệu kế tốn hạch tốn cách xác, hợp lý, rõ ràng hạn chế việc ghi chép trùng lặp không cần thiết - Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán luân chuyển chứng từ hợp lý, khoa học sở đảm bảo nguyên tắc chế độ kế toán hành Bộ Tài Chính phù hợp với trình độ, khả cán đặc điểm kinh doanh công ty - Hình thức kế tốn tập trung phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý công ty đảm bảo cho số liệu kế tốn ln kịp thời phục vụ cơng tác quản lý Ngồi ra, Cơng ty ln chấp hành đầy đủ với sách tài Nhà nước, thực quyền nghĩa vụ doanh nghiệp Nhà nước Trong q trình kinh doanh, Cơng ty chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng, tổ chức hợp lý trình sản xuất, tiêu thụ coi trọng chất lượng phục vụ để nâng cao uy tín Cơng ty 2.Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Toàn hoạt động Công ty đặt đạo thống Giám đốc Bộ máy quản lý hoạt động cơng ty bao gồm phòng ban phân xưởng sản xuất: Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập Khoa Kinh tế Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty TNHH Việt Đơng Giám đốc Phòng kỹ thuật vật tư Kho vật tư Kho TP, hàng hố Phòng Tài Kế toán Phân xưởng SX Ban bảo vệ * Giám đốc: Là đại diện pháp nhân Công ty, đạo điều hành hoạt động chung Công ty theo kế hoạch, chịu trách nhiệm mặt hoạt động Cơng ty trước Nhà nước Có quyền mệnh lệnh, thị Công ty vào sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật, có quyền xử phạt khen thưởng cán nhân viên quyền * Phòng kỹ thuật, vật tư: Có chức quản lý, bảo quản kho vật tư hàng hoá phạm vi giao Tham mưu mặt kỹ thuật, cơng nghệ, an tồn vệ sinh mơi trường số vấn đề liên quan khác Tạo điều kiện cho việc sản xuất kinh doanh Công ty liên tục phát triển, ổn định, có hiệu Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập Khoa Kinh tế - Nhiệm vụ: + Căn vào nhu cầu thông tin thị trường, đơn đặt hàng để đưa kế hoạch mua vật tư, hàng hóa, kế hoạch giá thành sản phẩm, kế hoạch sản lượng sản xuất + Thực thu mua cung ứng vật tư cho xí nghiệp + Quản lý kho vật tư Công ty + Đề xuất giải pháp kỹ thuật hữu hiệu nhằm góp phầm tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, an tồn cho người thiết bị + Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, áp dụng công ty Tham gia lập biên cố thiết bị, tai nạn lao động + Lập biện pháp kỹ thuật, đơn đặt hàng vật tư sửa chữa đơn đặt hàng dự phòng sửa chữa thay thế, thưc lĩnh vật tư + Kiểm tra, chịu trách nhiệm nghiệm thu chất lượng sản phẩm, nguyên liệu, kiểm tra thành phẩm phân xưởng, thực kỳ kế hoạch +Xây dựng hướng dẫn, quy trình vận hành, quy trình cơng nghệ, nội quy an toàn vệ sinh v.v… +Triển khai thực dụng cụ kiểm tra đo lường đặc trưng, kèm cặp nâng bậc, huấn luyện an tồn lao động Cơng ty +Lưu giữ toàn hồ sơ, tài liệu kỹ thuật an tồn vệ sinh mơi trường, định mức kỹ thuật, dụng cụ phương tiện kiểm tra kỹ thuật cần thiết - Quyền hạn: + Có quyền ngừng sản suất thấy nguy an toàn nghiêm trọng cho người lao động thiết bị, đồng thời báo cáo lên cấp trên, đề xuất biện pháp xử lý + Có quyền kiểm tra lập biên quy trách nhiệm đề nghị xử lý kỷ luật trường hợp vi phạm quy trình sản xuất quy tắc an tồn + Có quyền tham gia vào đề án sản xuất mới, mở rộng sản xuất, cải tiến công nghệ… lĩnh vực khoa học kỹ thuật - Mối quan hệ: Quan hệ bình đẳng ngang hàng với phòng ban, phân xưởng Cơng ty, cung cấp thông tin, phối hợp thực nhiệm vụ giám đốc giao Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập Khoa Kinh tế * Phòng tài kế tốn: Có chức quản lý tồn vốn, vật tư, tài sản Công ty - Nhiệm vụ + Chịu trách nhiệm với giám đốc việc thực chế độ sách tài chính, kế toán nhà nước + Kiểm tra thường xuyên việc thực tiêu Công ty, sử dụng có hiệu bảo tồn vốn, phát triển vốn, thông qua việc giám sát đồng tiền để giúp giám đốc nắm bắt toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty + Phân tích tình hình hoạt động kinh tế hàng tháng, q, năm để chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh, toán lương thuế, lập kế hoạch thanh, toán + Giúp giám đốc hướng dẫn phận Công ty thực đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu phục vụ việc điều hành hàng ngày hoạt động Công ty + Tham gia tổ chức công tác kiểm kê tài sản cố định, tài sản vốn, vật tư , tổ chức quản lý vốn, hồ sơ theo qui định + Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ đến phòng ban phân xưởng theo tháng, quý năm, tham gia xây dựng phương án khốn chi phí, khốn lương, khốn vật tư thiết bị Quyết toán tiêu hao vật tư hàng tháng cho phân xưởng Công ty + Xây dựng kế hoạch tài chính, vốn hàng kỳ phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ Công ty Xây dựng kế hoạch giá thành, giá bán, nắm vững giá vật tư thời điểm để tham mưu kịp thời nơi mua bán có hiệu + Tổ chức thực công tác tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ Công ty toán bán hàng + Lập báo cáo thống kê, báo cáo tài thực nhiệm vụ phát sinh khác giám đốc Công ty giao - Quyền hạn: + Giám sát kiểm tra đôn đốc, phòng ban, phân xưởng thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công tác quản lý kinh tế, quản lý tài sản, vật tư tài … giám đốc Công ty giao hàng tháng, hàng quý, hàng năm Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập Khoa Kinh tế + Có quyền từ chối khơng nhận hố đơn, chứng từ không hợp lệ báo cáo số liệu chưa với chế độ thống kê kế tốn tài Công ty Nhà nước cá nhân, phân xưởng, phòng ban ngồi Cơng ty + Trong trình thực nhiệm vụ tài có trường hợp chưa thống cách giải có quyền báo cáo lên lãnh đạo chịu trách nhiệm vê việc + Có quyền tham gia vào ban, ngành tổ tư vấn Công ty theo chức nhiệm vụ phòng - Mối quan hệ: Quan hệ bình đẳng, ngang cấp với phòng ban, phân xưởng Công ty, cung cấp thông tin, phối hợp tham gia thực nhiệm vụ giám đốc giao Quan hệ giao dịch với khách hàng Công ty nhằm ổn định phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm * Phân xưởng sản xuất: Nơi diễn hoạt động sản xuất doanh nghiệp * Ban bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ quản lý người vào Công ty đảm bảo an toàn cho sản xuất tài sản Công ty Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty tổ chức sản xuất thiết bị điện diện tích 2000 m nên việc bố trí xếp khu vực tương đối thuận lợi cho việc chuyển vật liệu, thành phẩm hay nửa thành phẩm từ kho sang kho Hay nói cách khác xắp xếp khu vực hợp lý khoa học nên việc luân chuyển phận sản xuất đảm bảo nhanh gọn từ khâu đưa vật liệu vào đến khâu cuối tạo sản phẩm hoàn chỉnh - Về tổ chức sản xuất: Cơng ty có quy mơ vừa nên thành lập phân xưởng sản xuất Phân xưởng khí: Có nhiệm vụ gia công loại vật liệu sắt, tôn để tạo nên khung máy hàn Phân xưởng lắp ráp: Có nhiệm vụ dây để tạo nên cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp máy Đồng thời phân xưởng tập hợp chi tiết máy để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập 10 Khoa Kinh tế Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm máy hàn Đồng sơ cấp Quấn Tẩm Lắp Tôn Thàn h ruột máy Thử điện Sơn vân búa KCS Lắp Lắp sun từ Nhập kho Đục lỗ Lấy dấu Sắtgó c loại Tôn loại Cắt Cắt Uốn Khoa Hàn n Dập Uốn Sơn chốn g gỉ Sơn chốn g gỉ Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1 – K6 Báo cáo thực tập Khung 46 Khoa Kinh tÕ 2.2.6 Hạch toán kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 2.2.6.1- Hạch toán thành phẩm Thành phẩm sản phẩm gia công chế biến xong bước cuối quy trình cơng nghệ kiểm tra, kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng quy định Tại Cơng ty TNHH Việt Đơng thành phẩm loại máy hàn * Yêu cầu quản lý - Quản lý vận động loại thành phẩm, hàng hố q trình nhập – xuất – tồn theo tiêu số lượng, chất lượng, giá trị - Theo dõi phương pháp bán hàng, toán với khách hàng đảm bảo thu hồi vốn kịp thời - Tính tốn xác định kết loại hoạt động kinh doanh thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước * Nhiệm vụ - Phản ánh xác kịp thời đầy đủ số lượng chất lượng chủng loại, nhập xuất tồn thành phẩm - Tính giá thành sản phẩm xuất bán (giá vốn) phân bổ xác chi phí bán hàng - Tính doanh thu - Tính nộp đủ kịp thời khoản thuế cho Nhà nước - Xác định xác kết tiêu thụ, lãi, lỗ kỳ chi tiết cho mặt hàng - Vận dụng phương thức bán hàng, toán phù hợp với khách hàng, chế quản lý * Đánh giá sản phẩm - Đánh giá sản phẩm theo giá thực tế : Gía thực tế thành = Chi phí NVL phẩm nhập kho trực tiếp * Kế toán tổng hợp thành phẩm + Chi phí nhân cơng trực tiếp + Chi phí sản xuất chung - Tài khoản sử dụng: TK 155 Thnh phm Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 B¸o c¸o thùc tËp 47 Khoa Kinh tÕ TK 157 “Hàng Gửi bán” TK 632 “Giá vốn hàng bán” - Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu + Nhập kho thành phẩm Nợ TK 155 ( Chi tiết thành phẩm) Có TK 154 ( Theo phân xưởng) + Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp Nợ TK 632 ( Chi tiết) Có TK 155 + Xuất kho gửi bán Nợ TK 157 Có TK 155 ( Chi tiết) 2.2.6.2 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm * Một số khái niệm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Việt Đông - Sản phẩm xác định tiêu thụ sản phẩm bán cho người mua (người mua nhận hàng, người mua trả tiền có văn chấp nhận trả tiền), sản phẩm giao cho người mua theo số tiền người mua ứng trước - Sản phẩm tiêu thụ sản phẩm chuyển giao cho người mua (bao gồm sản phẩm chưa chấp nhận toán) - Doanh thu bán hàng tổng số tiền thu từ người mua sau trừ khoản giảm trừ doanh thu - Doanh số bán hàng tổng giá tị hàng hoá bán (cả hàng xác định tiêu thụ chưa xác định tiêu thụ) - Chiết khấu toán khoản tiền giảm trừ cho người mua theo thoả thuận ngưòi mua trả tiền trước hạn chủng loại tiền theo thoả thuận - Chiết khấu thương mại số tiền giảm trừ cho ngưòi mua theo thoả thuận ngưòi mua hợp đồng mua với khối lượng lớn - Giảm giá hàng bán số tiền giảm trừ cho người mua lý sản phẩm sai quy cách, phẩm chất, không thời hạn địa điểm giao hàng - Bớt giá số tiền giảm trừ cho người mua lần mua với số lượng lớn Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 Báo cáo thực tËp 48 Khoa Kinh tÕ - Hàng bán bị trả lại trị giá hàng giao cho người mua người mua trả lại khơng quy cách phẩm chất, không chủng lọai * Nhiệm vụ - Phản ánh xác kịp thời đầy đủ số lượng chất lượng chủng loại, nhập xuất tồn thành phẩm - Tính giá thành sản phẩm xuất bán (giá vốn) phân bổ xác chi phí bán hàng - Tính doanh thu - Tính nộp đủ kịp thời khoản thuế cho Nhà nước - Xác định xác kết tiêu thụ, lãi, lỗ kỳ chi tiết cho mặt hàng - Vận dụng phương thức bán hàng, toán phù hợp với khách hàng, chế quản lý * Tài khoản sử dụng: TK 511, TK 515, TK 521, TK 531, TK 532, TK635, TK641, TK 642, TK 711, TK 811, TK 911 * Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu - Phản ánh giá vốn Nợ TK 632 Có TK 155, 156 - Phản ánh doanh thu Nợ TK 111, 112, 131… Có TK 511 ( Doanh thu chưa thuế) Có TK 3331 ( Thuế GTGT) - Hàng bán bị trả lại + Phản ánh giá vốn Nợ TK155 ,157 Nợ TK 1381 Có TK 111 ,112 , 131… + Phản ánh giá bán Nợ TK 531 Nợ TK 3331 Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 Báo cáo thực tËp 49 Khoa Kinh tÕ Có TK 11,112, 131 - GIảm giá hàng bán Nợ TK 532 ( trị giá chưa thuế) Nợ TK 3331 Có TK111, 112 , 131… - Chiết khấu thương mại Nợ TK 521 Có TK 111, 112, 131… - Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại Nợ TK 511 Có TK 531, 532, 521 Đồng thời kết chuyển doanh thu Nợ TK 511 Có TK 911 Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 911 Có TK 632 2.2.7 Hạch tốn nghiệp vụ đầu tư dự phòng 2.2.7.1 Hạch tốn nghiệp vụ đầu tư * Đầu tư ngắn hạn - Đầu tư ngắn hạn việc doanh nghiệp đem tài sản, vật tư, tiền vốn để mua chứng khốn, góp vốn liên doanh … nhằm mục đích thu lợi nhuận cao với thời hạn thu hồi vốn đầu tư khơng q năm - Kế tốn đầu tư ngắn hạn có nhiêm vụ : + Phản ánh, ghi chép kịp thời xác, đầy đủ số có tình thình tăng giảm khoản đầu tư tài ngắn hạn doanh nghiệp + Kiểm tra giám đốc chặt chẽ khoản chi phí khoản thu nhập trình đầu tư ngắn hạn kỳ kế tốn nhằm xây dựng xác kết hoạt động đầu tư tài ngắn hn Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 Báo cáo thùc tËp 50 Khoa Kinh tÕ - TK sử dụng : TK 121”Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” - Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu: + Khi doanh nghiệp mua chứng khoán Nợ TK 121 Giá thực tế Có TK111, 112, 141, 331 + Nếu nhận lãi định kỳ ghi nhận số lãi phải thu Nợ TK 111, 112, 121, 138… Có TK 515 + Khi toán chứng khoán kế toán phản ánh Nợ TK 111, 112 Tổng giá toán Nợ TK 635 Phần lỗ Có TK 121 Giá gốc Có TK 515 Phần lãi * Đầu tư ngắn hạn khác - Đầu tư ngắn hạn khác khoản đàu tư tài ngồi khoản đầu tư chứng khốn như: Cho vay lấy lãi, đầu tư góp vốn liên doanh… - Tài khoản sử dụng: TK 128” Đầu tư ngắn hạn khác” - Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu + Khi góp vốn liên doanh cho vay vốn Nợ TK 128 Có TK 111, 112… + Định kỳ tính thu lãi Nợ TK 111, 112, 138… Có TK 515 + Khi hồi vốn cho vay Nợ TK 111, 112 Tổng số tiền phải trả Có TK 128 Tiền gốc Có TK 515 Tiền lãi Ngun ThÞ Dịu CĐKT1 K6 Báo cáo thực tập 51 Khoa Kinh tÕ 2.2.7.2 Hạch toán nghiệp vụ dự phòng - Dự phòng khoản đầu tư tài ngắn hạn việc tính trước vào chi phí hoạt động tài bị giảm xuống thấp tương lai hoạt đông đầu tư phản ánh giá trị hoạt động đầu tư báo cáo tài - Một số quy định lập dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn phải thực theo quy định chế độ tái doanh nghiệp hành Dự phòng trích lập vào cuối niên độ kế tốn trước lập báo cáo tài chính, có chứng tin cậy giảm giá đầu tư chứng khoán thị trường - Việc lập dự phòng khoản đầu tư tài ngắn hạn phải thực khoản đầu tư chứng khoán có Mức lập dự phòng xác định số chênh lệch giảm giá giá gốc giá bán thị trường loại chứng khốn thị trường khơng bù trừ với chênh lệch chứng khoán khác - TK sử dụng TK129 “Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn” * Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu + Cuối niên độ kế toán, kế toán tính tốn mức giảm giá dự phòng Nợ TK 635 Có TK 129 Số lập dự phòng + Trong niên độ kế toán tiếp theo, thu hồi chuyển nhượng chứng khoán bị lỗ tức bị giảm giá thực sự, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112 Tổng giá tốn Nợ TK 635 Số giảm giá Có TK 121, 221 Giá gốc + Cuối niên độ kế tốn Nếu dự phòng cần lập lớn số lập năm trước kế toán phản ánh số trích lập dự phòng bổ sung, kế tốn ghi: Nợ TK 635 Có TK 129 Nếu dự phòng cần lập nhỏ số lập để số dư số cần lập, số chênh lệch hồn nhập, kế tốn ghi: Nợ TK 129 Có TK 635 Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 Báo cáo thùc tËp 52 Khoa Kinh tÕ 2.2.8 Hạch toán kết kinh doanh phân phối kinh doanh - Kết hoạt động kinh doanh biểu số tiền lãi hay lỗ từ loại hoạt động doanh nghiệp thời kỳ định Đây kết cuối hoạt động kinh doanh thông thường hoạt động khác doanh nghiệp - Kết hoạt động kinh doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động kinh doanh thông thường kết hoạt động khác Lãi (lỗ) từ hoạt động Doanh thu kinh doanh thông = thường Giá vốn - hàng bán bán hàng Doanh thu + Tổng hoạt động tài - chi phí Trong đó: Doanh thu bán hàng Tổng chi phí = Chi phí tài Lãi (lỗ) từ hoạt động khác Tổng doanh thu = bán hàng giảm trừ Chi phí BH chi phí QLDN tính cho + = Các khoản - hàng bán kỳ Thu nhập khác - Chi phí khác - Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ lãi lỗ Nếu lỗ xử lý bù đắp theo chế độ quy định định cấp có thẩm quyền Nếu lãi phân phối theo quy định chế độ tài Theo chế độ tài hành số lợi nhuận doanh nghiệp sau bù đắp lỗ năm trước nộp thuế thu nhập doanh nghiệp số lại phân phối: + Chia lãi cho thành viên góp vốn theo hợp đồng + Bù đắp khoản lỗ năm trước hết thời hạn trừ vào lợi nhuận trước thuế + Trích 10% vào quỹ dự phòng tài số tiền 25% vốn điều lệ + Trích lập quỹ đặc biệt theo tỷ lệ quy định, số lại sau trích khoản… chia phân phối theo tỷ lệ vốn Nhà nước với vốn công ty + Phần vốn để lại công ty chia nh sau: Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 B¸o c¸o thùc tËp 53 Khoa Kinh tÕ  Tổi thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển  Tối đa 5% vào quỹ thưởng cho ban quản lý  Còn lại trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi * Trình tự hạch tốn - Tài khoản sử dụng + TK421 “Lợi nhuận chưa phân phối” + TK911 ”Xác định kết kinh doanh” - Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu Kế toán phân phối lợi nhuận sau thuế + Hàng tháng hàng quý xác định thuế thu nhập phải nộp Nhà nước + Định kỳ tạm phân phối thu nhập Nợ TK 421(2) Có TK 338(8), 111, 112 Số phải trả trả cho nhà đầu tư, … Có TK 414, 415, 418, 431… Số tạm trích quỹ doanh nghiệp Có TK 411 Tạm nộp bổ sung nguồn vốn kinh doanh Cuối niên độ kế tốn tốn lãi thiếu trích thêm bút tốn thừa ghi ngược lại + Sang đầu năm kết chuyển lợi nhuận năm Nợ TK 4212 Có TK 4211 2.2.9 Hạch tốn kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 2.2.9.1 Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu - Nguồn vốn chủ sở hữu nguồn hình thành nên loại tài sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp nhà đầu tư góp vốn hình thành từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Hạch tốn nguồn vốn chủ sở hữu phải tơn trọng nguyên tắc sau: + Các doanh nghiệp có quyền chủ động sử dụng loại nguồn vốn, quỹ có theo chế độ hành cần phải hạch tốn rành mạch, rõ ràng loại nguồn Ngun Thị Dịu CĐKT1 K6 Báo cáo thực tập 54 Khoa Kinh tÕ vốn, quỹ, phải theo dõi chi tiết nguồn hình thành theo dõi đối tượng góp vốn + Việc chuyển dịch từ nguồn vốn sang nguồn vốn khác phải theo chế độ làm theo đầy đủ thủ tục cần thiết + Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể phá sản chủ sở hữu nhận giá trị lại sau hạch tốn khoản nợ phải trả - Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu TK sử dụng: TK 411 “ Nguồn vốn kinh doanh Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 Báo cáo thùc tËp 55 Khoa Kinh tÕ * Sơ đồ hạch toán Nguồn vốn kinh doanh TK 111,112 TK 411 (4) (1) (2) (3) TK 111,112,152,211 TK 421 TK 411,431 (1) Doanh nghiệp nhận vốn kinh doanh ngân sách Nhà nước cấp, nhận góp vốn liên doanh (2) Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (3) Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ quỹ (4) Khi nộp trả lại cho ngân sách nhà nước, cho cổ đông, cho bên tham gia liên doanh - Kế toán loại quỹ doanh nghiệp + Quỹ đầu tư phát triển quỹ trích lập từ lợi nhuận hay ngân sách Nhà nước hỗ trợ để mở rộng quy mô sản xuất doanh nghiệp dùng để đầu tư nghiên cứu khoa học đào tạo nâng cao trình độ người lao động + Quỹ dự phòng trích lập từ kết hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường gặp rủi ro thua lỗ kinh doanh đề phòng tổn thất thiệt hại bất ngờ nguyên nhân khách quan, bất lợi kinh tế tài nước + Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm trích lập từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh cấp cấp dùng để trợ cấp cho người lao động việc làm dư thừa lao động, thay đổi công nghệ liên doanh, liờn kt Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 B¸o c¸o thùc tËp 56 Khoa Kinh tÕ + Quỹ khen thưởng phúc lợi trích lập từ hoạt động sản xuất kinh doanh dùng để khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất để phục vụ cho nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động - Hạch toán loại quỹ doanh nghiệp Tài khoản sử dụng: TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển” TK 415 “Quỹ dự phòng tài chính” TK 416 “Quỹ dự phòng tài trợ cấp việc làm” TK 431 “Quỹ khen thưởng phúc lợi” Trích loại quỹ Nợ TK 421 Có TK 414, 415, 416, 431 Khi chi tiêu quỹ Nợ TK 414, 415 , 416, 431 Có TK liên quan 2.2.9.2 Kế toán nợ phải trả - Các khoản nợ phải trả khoản nợ phát sinh trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải trả cho đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội cá nhân - Kế toán vay ngắn hạn TK sử dụng: TK 311 “Vay ngắn hạn” Khi vay tiền kế toán phản ánh Nợ TK có liên quan Có Tk 311 - Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả Tài khoản sử dụng: TK 315 “ Nợ dài hạn đến hạn trả” Chuyển nợ dài hạn thành khoản nợ dài hạn đến hạn trả Nợ TK 341, 342 Có TK 315 - Kế toán phải trả người bán : Tài khoản sử dụng :TK 331 “ Phải trả người bán” NguyÔn Thị Dịu CĐKT1 K6 Báo cáo thực tập 57 Khoa Kinh tÕ - Kế toán khoản nợ phải nộp Nhà Nước Tài khoản sử dụng : Tk 333 “ Thuế khoản phải nộp nhà nước” - Kế tốn khoản phải trả cơng nhân viên Tài khoản sử dụng : TK 334 “ Phải trả cơng nhân viên” - Kế tốn chi phí phải trả TK sử dụng: TK 335 “ Chi phí phải trả” - Kế toán khoản phải trả nội TK sử dụng: TK 336 “ Phải trả nội “ - Kế toán khoản phải trả phải nộp khác TK sử dụng: TK 338 “ Phải trả, phải nộp khác” - Kế toán khoản vay dài hạn TK sử dụng: TK 341 “ Vay dài hạn” - Kế toán khoản nợ dài hạn TK sử dụng: TK 344 “ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn” * Khi toán khoản nợ kế toán phản ánh Nợ TK 311, 315, 334… Có TK 111, 112, 156… 2.2.10 Báo cáo tài * Khái niệm: Báo cáo tài phương pháp dùng để tổng hợp số liệu từ sổ kế toán theo tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp, tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh nguồn tiền doanh nghiệp, đáp ứng u cầu hữu ích cho số đơng người sử dụng việc đưa định kinh tế * Nội dung báo cáo tài Báo cáo tài bao gồm: - Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) - Bảng kết kinh doanh (Mẫu số B02-DN) - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN) - Thuyết minh báo cáo tài (Mu s B09-DN) Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 B¸o c¸o thùc tËp 58 Khoa Kinh tÕ Ngồi để phục vụ cho công tác quản lý, doanh nghiệp sử dụng số báo cáo sau: Báo cáo giá thành, Báo cáo tình hình sử dụng lao động, Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn, … * Đối tượng tập hợp báo cáo tài bao gồm tồn doanh nghiệp độc lập có đủ tư cách pháp nhân * Thời hạn nơi lập báo cáo - Đối với Công ty khơng phải nộp báo cáo tài q mà nộp báo cáo tài năm chậm 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài * Bảng cân đối kế tốn hình thức phương pháp biểu cân đối kế toán báo cáo chủ yếu, phản ánh tổng qt tồn tình hình tài sản cơng ty theo hai phương thức phân loại vốn: Kết cấu vốn nguồn hình thành vốn doanh nghiệp thời điểm định Cách lập: + Cột số đầu năm: Căn vào cột Số cuối kỳ bảng cân đối kế toán ngày 31/12 năm trước để ghi vào tiêu tương ứng Cột Số đầu năm không thay đổi bốn kỳ báo cáo quý năm + Cột số cuối kỳ: Căn vào số dư cuối kỳ sổ kế tốn có liên quan (Sổ tài khoản cấp 1, cấp 2, sổ chi tiết…) khóa thời điểm lập bảng cân đối kế toán sau: Phần lớn tiêu bảng cân đối kế tốn có nội dung kinh tế phù hợp với số dư tài khoản (tài khoản cấp 1, cấp 2) trực tiếp vào số dư tài khoản liên quan để ghi vào tiêu tương ứng báo cáo theo nguyên tắc sau: + Số dư nợ tài khoản ghi vào tiêu tương ứng phần “ Tài sản” + Số dư có tài khoản ghi vào tiêu tương ứng phần “Nguồn vốn” Một số tiêu bảng cân đối kế tốn có nội dung kinh tế có liên quan đến nhiều tài khoản, nhiều chi tiết tài khoản vào số dư tài khoản chi tiết có liên quan tập hợp lại để lập * Báo cỏo kt qu kinh doanh Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 – K6 B¸o c¸o thùc tËp 59 Khoa Kinh tÕ Báo cáo kết kinh doanh báo cáo tài tổng hợp phản ánh tổng qt tình hình kết kinh doanh tình hình thực nghĩa vụ Công ty Nhà nước kỳ kế tốn Kết cấu: Có ba phần - Phần 1: Phần lãi lỗ - Phần 2: Phản ánh tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước - Phần 3: Thuế giá trị gia tăng khấu trừ, giảm, hoàn lại thuế hàng nội địa Cách lập báo cáo kết kinh doanh ( Phần 1) - Cột kỳ trước: Căn vào số liệu cột “ tiêu kỳ này” báo cáo kết kinh doanh kỳ trước để ghi vào dòng tương ứng - Cột tiêu kỳ này: Căn vào số liệu tài khoản sổ kế toán liên quan để phản ánh * Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh kỳ báo cáo doanh nghiệp - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chia làm ba phần: + Phần 1: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh + Phần 2: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư + Phần 3: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài *Thuyết minh báo cáo tài Thuyết minh báo cáo tài phận hợp thành hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp, lập để giải thích bổ sung thơng tin tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp năm báo cáo mà báo cáo tài khác khơng thể trình bày rõ ràng chi tiết - Cơ sở lập: Các sổ kế toán tổng hợp chi tiết năm báo cáo, bảng cân đối kế toán năm báo cáo, báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm báo cáo, thuyết minh báo cáo tài năm trước thơng tin khác doanh nghip Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 K6 B¸o c¸o thùc tËp 60 Khoa Kinh tÕ - Phương pháp lập: Các số liệu phải thống với số liệu báo cáo khác Các tiêu thuộc phần chế độ kế toán áp dụng doanh nghiệp phải thống niên độ kế toán Nếu có thay đổi phải trình bày rõ lý thay đổi KẾT LUẬN Qua báo cáo cho thấy toàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có hướng đúng, doanh số bán hàng (xuất nhập ) năm sau tăng năm trước đảm bảo thu nộp ngân sách nhà nước làm nghĩa vụ thuế, đảm bảo ổn định lương quỹ phúc lợi cho Cán công nhân viên Do cạnh tranh liệt thương trường số mặt hàng phải điều chỉnh giá theo thời vụ lương thực v v Nhưng công ty điều chỉnh kinh doanh phù hp vi tng giai on Nguyễn Thị Dịu CĐKT1 – K6 B¸o c¸o thùc tËp ... ty 2.Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Tồn hoạt động Cơng ty đặt đạo thống Giám đốc Bộ máy quản lý hoạt động công ty bao gồm phòng ban phân xưởng sản xuất: Nguyễn Thị Dịu – CĐKT1... diện pháp nhân Công ty, đạo điều hành hoạt động chung Công ty theo kế hoạch, chịu trách nhiệm mặt hoạt động Công ty trước Nhà nước Có quyền mệnh lệnh, thị Cơng ty vào sản xuất kinh doanh theo quy... phát triển công ty TNHH Việt Đông Công ty TNHH Việt Đông thành lập ngày 1/2/1993 với số vốn điều lệ ban đầu 500.000.000 đ, gồm hai thành viên tham gia góp vốn - Tên đủ : Cơng ty TNHH Việt Đông -
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Việt Đông, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Việt Đông, PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔNG, Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh., PHẦN 2: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔNG., Những vấn đề chung về hạch toán kế toán

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn