Giáo án cả năm ngữ văn 9

377 740 4
  • Loading ...
1/377 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 08:10

. trong văn bản thuyết minh. a-Ôn tập văn bản thuyết minh. b-Viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật: 9 Giáo án ngữ văn 9 ?Bài văn. của phong cách văn hoá HCM. II- Phân tích văn bản: 1 - Con đ ờng hình thành phong cách văn hoá Hồ Chí Minh: 1 Giáo án ngữ văn 9 ? Trong đoạn văn này tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm ngữ văn 9, Giáo án cả năm ngữ văn 9, Giáo án cả năm ngữ văn 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn