đề cương nhà hàng

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 18:17

câu hỏi và đáp án ôn thi môn kết thúc học phần nhà hànghay hữu ích Chương 1: Khái quát hoạt động kinh doanh nhà hàngCâu 1: Anh chị hãy phân biệt sự khác nhau giữa một nhà hàng với một quán ăn?Giống nhau: Cung ứng dịch vụ ăn uốngKhác nhau ... phiếu sổ mua hàng người bán + Nhập kho hàng mua + Cập nhật chứng từ, sổ sách Câu : Nguyên tắc tổ chức kho nhà hàng ? Anh ( chị) quy hoạch kho hàng nhà hàng Nguyên tắc tổ chức kho nhà hàng: + Đảm... dụng cụ đến hương vị ăn Câu 3: Nêu chức nhà hàng? Qua đó, theo anh chị nhà hàng xếp vào ngành kinh tế quốc dân - Các chức nhà hàng: + Chức sản xuất: nhà hàng tổ chức sản xuất thức ăn , đồ uống... kết hợp hoạt động phận nhà hàng có càn thiết khơng? Tại sao? - Việc tổ chức kết hợp hoạt động phận nhà hàng nhà hàng trở thành yếu tố định đến hiệu hoạt động kinh doanh nhà hàng +Tổ chức phối hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương nhà hàng, đề cương nhà hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn