Công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện trường Trung học Cơ Sở Ứng Hòe

45 16 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:22

... động phục vụ bạn đọc thư viện trường THCS Ứng Hòe Bố cục đề tài: Chương 1: Khái quát trường trung học sở Ứng Hòe thư viện trường Chương 2: Thực trạng công tác phục vụ bạn đọc thư viện trường Trung. .. cho số đơng bạn đọc 2.2.2 Hình thức phục vụ Cơng tác phục vụ bạn đọc thư viện khâu trọng tâm tồn cơng tác tổ chức thư viện, định kết chất lượng phục vụ giáo viên, học sinh thư viện, có tác dụng... lượng phục vụ bạn đọc thư viện trường học giúp cho cán thư viện phục vụ cho người dùng tin đạt hiệu cao Bạn đọc: Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc giúp cho bạn đọc nhận phương thức phục vụ thân
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện trường Trung học Cơ Sở Ứng Hòe, Công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện trường Trung học Cơ Sở Ứng Hòe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn