Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

17 16 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:09

... Lời vào bài:( 0,5’) Hàng ngày, hay nghe báo đài thường nói câu: “Hãy giữ gìn sáng tiếng Việt Vậy muốn giữ gìn sáng tốt hơn, phải hiểu rõ đặc điểm loại hình tiếng Việt Tiếng Việt gồm co đặc điểm. .. từ của nên ý nghĩa ngữ pháp câu thay đổi Sơ đồ:Tình yêu YC Củng cố: (1’) Tiếng Việt loại hình ngơn ngữ đơn lập gồm đặc điểm: + Tiếng đơn vị sở ngữ pháp + Từ tiếng Việt khơng biến đổi hình. .. câu tiếng Anh “I - Có hai loại hình ngơn am a student” để so sánh ngữ quen thuộc: với câu tiếng Việt + Loại hình ngơn ngữ t Việt t Anh - Cách viết - Cách viết tách rời: nối từ: “I’m + Loại hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn