Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:09

... hiểu loại hình ngơn ngữ? I Loại hình ngơn ngữ - Loại hình ngơn ngữ tập hợp ngơn ngữ có đặc điểm giống hình thức (có đặc điểm giống mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) - Đọc SGK, nêu hai loại - Hai loại. .. loại hình ngơn ngữ quen thuộc: loại hình hình ngôn ngữ quen ngôn ngữ đơn lập (tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng thuộc Thái,…) loại hình ngơn ngữ hòa kết (tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh,…) (Ngồi có loại. .. loại hình ngơn ngữ chắp dính (tiếng Nhật), loại hình ngơn ngữ hỗn nhập (Đức, Hy Lạp, La Tinh,…)) II Đặc điểm loại hình tiếng Việt GV: Tiếng Việt thuộc loại hình ngơn ngữ đơn lập Nó nhiều ngôn Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn