Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:09

... như: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp… - Có hai loại hình ngơn ngữ quen thuộc: + Loại hình ngơn ngữ đơn lập: loại hình ? Có loại hình ngơn ngữ ngơn ngữ mà tiếng đơn vị sở ngữ pháp; từ ko biến đổi hình. .. SGK I Loại hình ngơn ngữ: - K/niệm loại hình: Là tập hợp svật, htượng có chung đ/trưng ? Thế loại hình ngơn ngữ? - Khái niệm loại hình ngơn ngữ: Là cách phân loại ngôn ngữ dựa đặc điểm ngơn ngữ. .. trên, em rút đặc điểm Trong Tiếng Việt, tiếng từ đơn loại hình ngơn ngữ TV gì? yếu tố cấu tạo từ phức, từ ghép, từ láy (Đó đặc điểm để chứng minh: Tiếng Việt thuộc loại hình ngơn ngữ đơn lập.)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn