Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:09

... ngôn ngữ giới chia hình nào? Tiếng Việt thuộc loại hình làm hai loại hình : ngơn ngữ nào? HS: Trả lời GV: Mở rộng + Loại hình ngơn ngữ đơn lập ( tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Hán…) + Loại hình. .. hình ngơn ngữ hòa kết ( - Trước người ta chia hai loại tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga …) hình ngơn ngữ là: + Loại hình ngơn ngữ đơn âm + Loại hình ngơn ngữ đa âm II ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA GV:... ngữ, tiếng Việt có đặc điểm loại hình ngơn ngữ đơn lập Vậy đặc điểm loại hình tiếng Việt gì? Bài học ngày hơm giúp trả lời câu hỏi đồng thời giúp có ý thức việc học tập sử dụng tiếng Việt Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn