Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:09

... Thượmg Giáo án Ngữ văn 11 Trọng tâm: Đặc điểm loại hình tiếng Việt Hoạt động Thầy - Trò Nội dung truyền đạt BS I KHÁI NIỆM LOẠI HÌNH NGƠN NGỮ Loại hình ngơn ngữ gì? Có Khái niệm: loại hình ngơn ngữ. .. thuộc loại hình ngơn ngữ nào?  Là loại hình ngơn ngữ mà - Ngơn ngữ đơn lập (Việt, Thái, Hán ): - Ngơn ngữ hòa kết (Nga, Pháp, Anh ) tiếng đơn vị sở ngữ pháp; Từ khơng biến đổi hình Tiếng Việt. .. Thượmg Giáo án Ngữ văn 11 biểu thỉ ý nghĩa ngữ pháp, từ không biến đổi hình thái Còn tiếng Anh (loại hình ngơn ngữ hòa kết) hay gọi ngơn ngữ biên đối hình VD 2: Tơi nhìn anh ấy, anh nhìn (Việt)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 25 bài: Đặc điểm loại hình của tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn