Giáo án Ngữ văn 11 tuần 26 bài: Bài thơ số 28 Tago

7 20 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:07

... Trong thơ tình Tago, Bài thơ số 28 tập “Người làm vườn (1914) hay cả, nhiều người ưa thích Bài thơ chọn in vào - Nêu xuất xứ bài thơ nhiều tập thơ tình hay giới số 28 Theo em thơ có - Bài thơ. .. mà đánh số thứ tự đặc biệt? - Trong nguyên tiếng Anh Tago dịch, thơ số 28 thơ khác theo thể văn xuôi, gồm 11 câu Bài thơ dịch sau theo thể thơ tự II HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM VĂN BẢN Đọc- diễn cảm thơ. .. tập thơ Bài thơ số 28 “Người làm vườn”? -Tago làm thơ tình vào lúc 50 tuổi, sau bà Mirnalini Đêvi- vợ ơng qua đời Ơng viết nhiều thơ tặng vợ trích tập “Người làm vườn” “Tặng phẩm người u” - Thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 26 bài: Bài thơ số 28 Tago, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 26 bài: Bài thơ số 28 Tago

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn