Giáo án Ngữ văn 11 tuần 26 bài: Bài thơ số 28 Tago

8 13 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:07

... thích Bài thơ chọn in vào nhiều tập thơ tình hay giới - Bài thơ khơng có nhan đề mà đánh số thứ tự - Trong nguyên tiếng Anh Tago dịch, bài thơ số 28 nh thơ khác theo thể văn xuôi, gồm 11 câu Bài. .. nhiều thơ tặng vợ trích tập “Người làm vườn” “Tặng phẩm người yêu” - Nêu xuất xứ bài thơ - Thơ tình Tago có sức ảnh hưởng lớn đến tầng lớp số 28 Theo em thơ có niên Ân Độ Ilya Erenbua- nhà văn. .. biệt? niên Ân Độ yêu hay đọc thơ ơng, ơng viết tình u hay Ơng hiểu tất mẻ, tất thuộc người” xếp ơng vào 10 nhà thơ lớn thỊ kỉ - Trong thơ tình Tago, Bài thơ số 28 tập “Người làm vườn” (1914)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 26 bài: Bài thơ số 28 Tago, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 26 bài: Bài thơ số 28 Tago

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn