Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Chữ người tử tù

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 09:53

... Trong cảnh cho chữ, hình tượng HC -> Trật tự thứ đảo lộn vẻ đẹp nhân Giáo án Ngữ văn 11 sáng lên vẻ đẹp gì? cách Huấn Cao toả sáng đêm đen ã hội tù ngục vô nhân đạo * HC đỡ VQN dậy, người nhìn ->... nỗi niềm NT? Dặn dò: Chuẩn bị: Chữ người tử tù( tt): Cảnh cho chữ E RÚT KINH NGHIỆM: CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ (Nguyễn Tuân) A MỤC TIÊU Kiến... người đầy mạng nhện; phân chuột, phân gián) cho, người nhận - Khơng khí trang nghiêm, cổ kính, có phần bí ẩn: khói toả đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực từ bó đuốc tẩm dầu - Người cho chữ: tử tù,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Chữ người tử tù, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Chữ người tử tù

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn