Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Chữ người tử tù

9 11 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 09:53

... khí tiết anh hùng, thất bại hiên ngang - Là tử tù Huấn Cao coi nhà tù nơi không người “Nghĩ đến cảnh chết chém ta Chữ Người Tử Tù Page Giáo án Ngữ văn 11 không sợ trò tiểu nhân thị oai này” * nhóm... Cảnh cho chữ : Hoạt động : Thảo luận + Bình thường diễn thư phòng nơi nhóm Chữ Người Tử Tù Page Giáo án Ngữ văn 11 ( 7->10p) sáng sủa, trang trọng… - Vì t/g nói cảnh cho chữ + Ở diễn lao tù cảnh... nghĩ ngợi, ân hận cuối định cho chữ QN, ô coi Qn bạn tri âm tri kỉ - Lời khuyên QN : khẳng định rõ người trọng nhân cách yêu đẹp Chữ Người Tử Tù Page Giáo án Ngữ văn 11 => HC vừa anh hùng- nghệ sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Chữ người tử tù, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Chữ người tử tù

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn