đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên nguyễn trãi hải dương lần 1 có lời giải

16 137 15
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 08:37

... Cách giải: Lấy hoa đỏ cho giao phấn thu 1/ 36 hoa trắng (A3A3)= 1/ 6 1/ 6  Cây hoa đỏ phải A1A1A3A3 F1: A- →A1A1A3A3 F1 A1 A1 A3 A3  A1 A1 A3 A3  1A1 A1 : A1 A3 : 1A3 A3 1A1 A1 : A1 A3 :1A3... sai, có kiểu gen quy định hoa đỏ: A1A1A1A1;A1A3A3A3, A1A1A1A3, A1A1A3A3 1 4 B sai, tỷ lệ A1A1A3A3 =  A1 A1  A3 A3  A1 A3  A1 A3  6 6 C sai, hoa đỏ F2 chiếm 35/36, mang alen A3 (A1A1A3A3)... × 213 0 = 426; G=X=639 T Ở mạch 3’→5’ (gọi mạch 1) có A1+T1= A =  T1  T1  426  T1  355  A2  A1  T2  71 5 →G1 = 71 3= 213 =X2; G1 = 639 – 213 =426 Chọn B Câu 30 y 1  1/ 2n  0,8 1  1/
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên nguyễn trãi hải dương lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên nguyễn trãi hải dương lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn