đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hà tĩnh lần 1 có lời giải

15 53 4
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 08:36

... 10 -B 11 -D 12 -C 13 -A 14 -A 15 -A 16 -D 17 -B 18 -B 19 -D 20-B 21- C 22-A 23-A 24-A 25-C 26-D 27-B 28-C 29-A 30-D 31- C 32-D 33-C 34-B 35-A 36-C 37-D 38-B 39-A 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề. .. hợp 1/ 2 III Xác suất đứa sinh có kiểu gen đồng hợp lặn 5 /14 IV Xác suất đứa sinh có đứa bình thường đứa bị bệnh 1/ 7 A B C D Câu 36: Xét lồi thực vật có 2n = 12 Theo lí thuyết, phát biểu sau, có. .. thuyết, có phát biểu sau ? I Người người có kiểu gen dị hợp tử gen xét II Người 10 người 11 có kiểu gen giống III Xác suất đứa đầu lòng cặp vợ chồng 13 -14 sinh trai không bị hai bệnh 1/ 3 IV Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hà tĩnh lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hà tĩnh lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn