Hãy viết một bức thư hoặc một bài văn nghị luận kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân cam kết không chạy đua vũ trang

1 44 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 00:32

Hãy viết một bức thư hoặc một bài văn nghị luận kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân cam kết không chạy đua vũ trang. Bình chọn:Người ta không thể một mình làm được tất cả mọi thứ. Nhưng người ta có thể làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này. Tôi hi vọng ông sẽ làm được một điều gì đó có ích cho xã hội này, nếu ông gỡ bỏ được hận thù, nếu ông đánh thức sự khoan dung ẩn sâu trong lòng.Bước vào thế kỉ mới nếp nghĩ sùng ngoại hoặc bài ngoại quá mức đều sẻ cản trở sự phát...Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào: Học tập Phạm Văn Nghĩa....Viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về lợi và hại về hiện tượng sử dụng...Gian lận trong học tập học hiện nay.Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 9 Gửi ông Osama bin La đen.Tôi không chắc là ông sẽ đọc bức thư này, nhưng nếu những dòng chữ tôi đang viết hiện diện trong mắt ông thì tôi hi vọng ông sô kiên nhẫn để đọc hết nó.Hẳn ông sẽ cười nhạo khi biết rằng tôi một nữ sinh trung học bình thường ở một đất nước nhỏ bé lại dám cả gan viết thư cho một trùm khủng bố khét tiếng? Một trong những lí do khiến tôi cầm bút là muốn giúp ông tìm thấy sự thanh thản và lối thoát cho riêng mình. Đừng vội khinh thường lời nói của một cô gái 15 tuổi, tôi có đủ đức tin để hi vọng ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ.Đất nước của ông và đất nước của tôi ở cách nhau quá xa để chúng ta có thể quen biết nhau, mặc dù sự kiện 1192001 đã đưa tiếng tăm của ông ra toàn thế giới. Có lẽ điều đó làm ông hãnXem thêm tại: https:loigiaihay.comhayvietmotbucthuhoacmotbaivannghiluankeugoicacquocgiacovukhihatnhancamketkhongchayduavutrangc36a537.htmlixzz5oUH0pWue Hãy viết thư văn nghị luận kêu gọi quốc gia khí hạt nhân cam kết khơng chạy đua trang Bình chọn: Người ta khơng thể làm tất thứ Nhưng người ta làm điều ý nghĩa cho sống Tơi hi vọng ơng làm điều ích cho xã hội này, ơng gỡ bỏ hận thù, ông đánh thức khoan dung ẩn sâu lòng • Bước vào kỉ nếp nghĩ sùng ngoại ngoại mức sẻ cản trở phát • Thành đồn Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào: Học tập Phạm Văn Nghĩa • Viết văn nghị luận nêu suy nghĩ em lợi hại tượng sử dụng • Gian lận học tập học Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp Gửi ông Osama bin La đen Tôi không ông đọc thư này, dòng chữ tơi viết diện mắt ơng tơi hi vọng ơng sơ kiên nhẫn để đọc hết Hẳn ơng cười nhạo biết - nữ sinh trung học bình thường đất nước nhỏ bé - lại dám gan viết thư cho trùm khủng bố khét tiếng? Một lí khiến tơi cầm bút muốn giúp ơng tìm thấy thản lối cho riêng Đừng vội khinh thường lời nói gái 15 tuổi, tơi đủ đức tin để hi vọng ông phải thay đổi suy nghĩ Đất nước ông đất nước cách xa để quen biết nhau, kiện 11-9-2001 đưa tiếng tăm ơng tồn giới lẽ điều làm ơng hãn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-viet-mot-buc-thu-hoac-mot-bai-van-nghi-luan-keu-goi-cac-quoc-gia-covu-khi-hat-nhan-cam-ket-khong-chay-dua-vu-trang-c36a537.html#ixzz5oUH0pWue
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy viết một bức thư hoặc một bài văn nghị luận kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân cam kết không chạy đua vũ trang, Hãy viết một bức thư hoặc một bài văn nghị luận kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân cam kết không chạy đua vũ trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn