Thiết kế hệ thống đèn đọc phim Xquang

76 55 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 21:00

HỒNG ĐÌNH TRƯỜNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - HỒNG ĐÌNH TRƯỜNG KỸ THUẬT Y SINH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Y SINH 2016B Hà Nội – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HỒNG ĐÌNH TRƯỜNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG Chuyên ngành : Kỹ thuật y sinh LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Y SINH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN ANH VŨ Hà Nội – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Hà Nội, tháng năm 2019 Học viên thực Hồng Đình Trường LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cô, động viên ủng hộ gia đình, bạn bè suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ long biết ơn đến Thầy TS Trần Anh Vũ người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết đến tồn thể q thầy Bộ mơn Kỹ thuật y sinh Viện đào tạo sau đại học Đại học bách khoa Hà Nội – Trường Đại học bách khoa Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Viện Y học Phòng khơng – Khơng qn, Công ty TNHH Công nghệ Ứng dụng Bách Khoa không ngừng hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Hà Nội, tháng năm 2019 Học viên thực Hồng Đình Trường MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU .9 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 11 1.1 Khái niệm đèn đọc phim Xquang 11 1.2 Phân loại đèn đọc phim Xquang 11 1.2.1 Cấu tạo đèn đọc phim sử dụng đèn ống huỳnh quang chiếu sáng 12 1.2.2 Cấu tạo đèn đọc phim X-quang dùng tuýp led 13 1.2.3 Cấu tạo đèn đọc phim X-quang sử dụng led chiếu sáng 14 1.3 So sánh ưu, nhược điểm loại đèn đọc phim .17 1.4 Kết luận chương 17 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 18 2.1 Lý thuyết cường độ ánh sáng 18 2.1.1 Định nghĩa ánh sáng 18 2.1.2 Các đại lượng ánh sáng .19 2.2 Bộ điều chỉnh cường độ sáng cho đèn Led 25 2.2.1 Giới thiệu điều chỉnh cường độ ánh sáng 25 2.2.2 Các phương pháp điều chỉnh cường độ sáng cho Led 26 2.2.2.1 Phương pháp số 26 2.3 Nguyên lý mạch biến đổi giảm áp DC-DC (Buck Converter) .28 CHƯƠNG THIẾT KẾ ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG .30 3.1 Xác định đặc tính kỹ thuật đèn 30 3.1.1 Yêu cầu chức đèn 30 3.1.2 Yêu cầu phi chức đèn .30 Ngoài yêu cầu chức trên, yêu cầu phi chức không phần quan trọng: 30 3.2 Sơ đồ khối đèn đọc phim X-quang 30 3.2.1 Khối nguồn đèn đọc phim 31 3.2.2 Khối Điều Khiển 32 3.2.3 Khối Led .38 3.2.4 Khối hiển thị 43 3.2.5 Khối kiểm tra 43 3.3 Thiết kế chi tiết đèn đọc phim X-quang 52 3.3.1 Tính tốn góc chiếu thực tế đèn Led .52 3.3.2 Thiết kế đèn đọc phim X-quang phim 53 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 59 4.1 Kết đạt .59 4.1.1 Đèn đọc phim X-quang ngăn .59 4.1.2 Đèn đọc phim X-quang thực tế (1 ngăn) .60 4.2 Đánh giá kết thực 68 4.2.1 Những ưu điểm thiết kế 68 4.2.2 Những hạn chế thiết kế 68 4.3 Hướng phát triển tương lai 68 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO .73 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Thuật ngữ Từ gốc Ý nghĩa PWM Pulse Width Modulation Phương pháp điều chế độ rộng xung WxHxD (Width) x (Height) x (Depth) (Chiều rộng) x (chiều cao) x (chiều sâu) CT Computed Tomography Chụp cắt lớp MRI Magnetic Resonance Imaging Chụp cộng hưởng từ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại đèn đọc phim dựa vào kích thước 15 Bảng 1.2 So sánh ưu, nhược điểm loại đèn đọc phim .16 Bảng 2.1 Bảng cường độ sáng số nguồn sáng tiêu biểu 19 Bảng 2.2 Bảng quang thông số nguồn sáng .19 Bảng 2.3 Bảng độ chói số nguồn sáng .21 Bảng 2.4 Bảng độ rọi số nguồn sáng .22 Bảng 2.5 Bảng nhiệt độ màu số nguồn sáng 22 Bảng 3.1 Chức chân XL4016 33 Bảng 3.2 So sánh chip led SMD 5050 SMD 2835 40 Bảng3.3 So sánh chip led SMD 5730 SMD 7020 .41 Bảng 3.4 Phân bố cường độ ánh sáng mặt đèn phương pháp 53 Bảng 3.5 Phân bố cường độ ánh sáng mặt đèn phương pháp 55 Bảng 3.6 Phân bố cường độ ánh sáng mặt đèn phương pháp 56 Bảng 4.1 Phân bố cường độ ánh sáng mặt đèn đạt công suất tối đa 62 Bảng 4.2 Phân bố cường độ ánh sáng mặt đèn đạt 2/3 công suất tối đa 63 Bảng 4.3 Phân bố cường độ ánh sáng mặt đèn đạt 1/3 công suất tối đa 64 Bảng 4.4 Phân bố cường độ ánh sáng bề mặt đèn TNE 66 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Đèn đọc phim X-quang 12 Hình 1.2 Đèn đọc phim dùng đèn ống huỳnh quang .14 Hình 1.3 Cấu tạo đèn tuýp Led 14 Hình 1.4 Đèn đọc phim sử dụng Led Thanh 16 Hình 1.5 Phân loại đèn đọc phim dựa theo kích thước 17 Hình 2.1 Góc chùm ánh sáng 19 Hình 2.2 Các đại lượng ánh sáng .20 Hình 2.3 Độ chói nguồn sáng 22 Hình 2.4 Cơng thức tính độ rọi .23 Hình 2.5 PWM Dimming .27 Hình 2.6 Analog Dimming 28 Hình 2.7 So sánh hiệu suất hai phương pháp 28 Hình 2.8 Nguyên lý hoạt động mạch Buck Converter .29 Hình 3.1 Sơ đồ khối đèn đọc phim 32 Hình 3.2 Khối nguồn 12V-10A 33 Hình 3.3 IC XL4016 34 Hình 3.4 Sơ đồ chân XL4016 35 Hình 3.5 Sơ đồ khối chức XL4016 36 Hình 3.6 Mạch ứng dụng XL4016 điển hình (VIN = 8V ~ 40V, VOUT = 5V / 8A) .36 Hình 3.7 Sơ đồ nguyên lý Led Driver 37 Hình 3.8 Module buck DC – DC XL4016 38 Hình 3.9 Chip Led SMD 39 Hình 3.10 Led SMD 5050 41 Hình 3.11 Led SMD 2835 ………………… ………………………………………41 Hình 3.12 Led SMD 5730 41 Hình 3.13 Led SMD 7020………………………………………………………….41 Hình 3.14 Mica màu trắng sữa làm mặt đèn 44 Hình 3.15 Module cảm biến BH1750 45 Hình 3.16 Sơ đồ nguyên lý Module cảm biến BH1750 46 Hình 3.17 Kết nối I2C thiết bị 47 Hình 3.18 Các thiết bị kết nối với bus I2C 48 Hình 3.19 Thiết bị chủ (Master) tớ (Slave) .49 Hình 3.20 Đường truyền nhận liệu Master - Slave 51 Hình 3.21 Sơ đồ đấu nối module 52 Hình 3.22 Mạch đo cường độ ánh sáng sử dụng sensor BH1750 52 Hình 3.23 Tính tốn góc chiếu đèn led 53 Hình 3.24 Tính góc mở đèn số lượng đèn cần thiết 54 Hình 3.25 Phương pháp 1: Sử dụng led đơn 55 Hình 3.26 Phương pháp 2: Sử dụng led đơn ghép với .56 Hình 3.27 Phương pháp 3: Sử dụng led đơn xen kẽ với led đơn 57 Hình 3.28 Thiết kế hộp đèn X-quang .59 Hình 4.1 Đèn đọc phim X-quang ngăn .60 Hình 4.2 Đèn đọc phim X-quang ngăn .61 Hình 4.3 Cấu tạo bên Đèn 62 Hình 4.4 Sơ đồ dây bên Đèn 62 Hình 4.5 Mặt sau Đèn 63 Hình 4.6 Đo cường độ ánh sáng đèn cơng suất tối đa 64 Hình 4.7 Đo cường độ ánh sáng đèn 2/3 cơng suất tối đa .65 Hình 4.8 Đo cường độ ánh sáng đèn 1/3 công suất tối đa .66 Hình 4.9 Đèn đọc phim cửa hãng sản xuất TNE Việt Nam .67 Hình 4.10 Tấm mica dẫn sáng 70 Hình 4.11 Sử dụng thử nghiệm đèn đọc phim phòng khám nội, .71 Hình 4.12 Đánh giá sản phẩm bác sĩ Khoa CĐHA 72 Hình 4.13 Đánh giá sản phẩm bác sĩ Khoa A2 .73 8 501 502 504 502 501 501 507 503 502 500 0 1 501 502 504 502 501 502 506 503 502 500 4.1.2 Đèn đọc phim X-quang thực tế (1 ngăn) Với phương pháp thiết kế nêu trên, em thiết kế thành công đèn đọc phim cửa hình với tính thiết kế:        Kích thước đèn (dài x rộng x cao): 45x36x5 (cm) Độ sáng đèn thay đổi khoảng ÷ 6000 lux Nguồn điện cung cấp đầu vào điện lưới: 220V-50Hz Công suất tiêu thụ đèn: < 60W Đèn sử dụng nguồn phát ánh sáng trắng Sử dụng Led để làm nguồn sáng Nguồn cung cấp cho Led hoạt động ổn định Hình 4.43 Đèn đọc phim X-quang ngăn 60  Cấu tạo bên đèn: Hình 4.44 Cấu tạo bên Đèn  Sơ đồ dây bên trong: 61 Hình 4.45 Sơ đồ dây bên Đèn  Mặt sau đèn thiết kế với lỗ dễ dàng treo gá vào tường: Hình 4.46 Mặt sau Đèn Để kiểm tra độ sáng đèn em sử dụng công cụ mạch đo cường độ ánh sáng kết nối từ module BH1750 với ardunio nêu Chia hình thành vùng nhỏ đo độ sáng vùng công suất khác ta thu kết sau: 62 Hình 4.47 Đo cường độ ánh sáng đèn công suất tối đa 5492 5541 5549 5643 5653 5647 5587 5602 5549 5512 5512 5542 5612 5637 5651 5644 5610 5608 5548 5491 5487 5515 5548 5632 5652 5641 5611 5611 5543 5506 63 5504 5531 5550 5644 5653 5638 5590 5559 5551 5512 5489 5512 5601 5640 5651 5642 5592 5567 5552 5487 5488 5537 5554 5642 5654 5644 5587 5601 5551 5501 5501 5512 5606 5638 5652 5645 5591 5610 5538 5504 5506 5517 5612 5642 5655 5641 5592 5602 5542 5512 Bảng 4.14 Phân bố cường độ ánh sáng mặt đèn đạt công suất tối đa Đo kiểm cường độ ánh sáng phân bố mặt đèn đạt 2/3 cơng suất tối đa: Hình 4.48 Đo cường độ ánh sáng đèn 2/3 công suất tối đa 3491 3542 3551 3644 3653 3645 3581 3602 3549 3519 3515 3543 3610 3637 3656 3644 3612 3606 3544 3491 3489 3515 3549 3634 3651 3641 3611 3611 3541 3486 64 3506 3531 3548 3644 3655 3642 3590 3554 3551 3519 3490 3514 3601 3640 3650 3642 3597 3567 3552 3487 3491 3537 3559 3642 3651 3647 3587 3601 3551 3501 3503 3512 3607 3639 3653 3645 3596 3610 3537 3504 3506 3518 3612 3642 3651 3642 3597 3603 3545 3519 Bảng 4.2 Phân bố cường độ ánh sáng mặt đèn đạt 2/3 công suất tối đa Đo kiểm cường độ ánh sáng phân bố mặt đèn đạt 1/3 cơng suất tối đa: Hình 4.49 Đo cường độ ánh sáng đèn 1/3 công suất tối đa 1691 1743 1749 1844 1852 1847 1787 1802 1745 1714 1713 1741 1812 1838 1853 1845 1710 1805 1748 1692 1688 1715 1748 1832 1852 1841 1811 1811 1743 1706 65 1705 1731 1750 1845 1853 1838 1790 1758 1751 1692 1690 1712 1801 1840 1854 1847 1791 1767 1752 1687 1689 1739 1754 1843 1851 1845 1787 1701 1751 1701 1702 1711 1806 1836 1852 1845 1793 1710 1738 1704 1707 1717 1812 1840 1851 1841 1791 1803 1741 1713 Bảng 4.3 Phân bố cường độ ánh sáng mặt đèn đạt 1/3 công suất tối đa Dưới hình ảnh đèn đọc phim phân phối hãng sản xuất TNE, nhà sản xuất cung cấp loại đèn y tế, đèn X-quang, đèn hồng ngoại, đèn đọc phim cho sở y tế Hình 4.50 Đèn đọc phim cửa hãng sản xuất TNE Việt Nam 66 Hình ảnh cho ta thấy đèn đọc phim TNE chưa đạt đồng phân bố cường độ ánh sáng bề mặt cường độ tối đa mà đạt khoảng 3000lux Ngồi đènthiết kế cồng kềnh với bề dày lên tới 8cm 2579 3633 2618 3412 2572 3487 2414 3313 2345 2664 3512 2747 3557 2468 3372 2342 2989 2417 2532 3467 2724 3687 2527 3414 2486 3343 2332 2510 3672 2672 3543 2349 3386 2276 3218 2237 2512 3715 2719 3748 2412 3212 2313 3141 2413 2611 3514 2919 3652 2549 3468 2759 3387 2311 2717 3545 2810 3327 2514 3356 2443 3237 2321 2772 3717 2942 3714 2527 3509 2679 3414 2414 2664 3356 2759 3414 2332 3715 2747 3412 2549 2532 3509 2443 3386 2237 3514 2724 3557 2514 2512 3715 2679 3212 2413 3545 2672 3687 2527 2611 3514 2747 3633 2311 3717 2719 3543 2237 2717 3387 2719 3512 2321 3715 2919 3748 2413 2919 3237 2919 3467 2414 3514 2664 3514 2321 2810 3414 2810 3212 2436 3545 2532 3545 2414 Bảng 4.4 Phân bố cường độ ánh sáng bề mặt đèn TNE  Nhận xét: - Cường độ ánh sáng đạt bề mặt đèn đồng đều, với công suất tối đa cường độ ánh sáng trung bình đạt 5500lux, cao khoảng 500lux so với mô lúc đầu 5020lux Điều đạt đèn thực tế ta sử dụng 67 Mica trắng sữa thay cho giấy trắng đèn mô làm cho độ sáng mặt đèn tăng lên - Cường độ ánh sáng giữ ổn định ta tăng hay giảm độ sáng đèn, điều giúp cho tuổi thọ đèn bị ảnh hưởng việc điều chỉnh độ sáng - Mặt đèn khơng có xuất sọc đen - So với đèn đọc phim hãng TNE sử dụng nhiều bệnh viện Việt Nam đèn đọc phim thiết kế có dải điều chỉnh độ sáng rộng gọn gàng với bề dày 5cm 4.2 Đánh giá kết thực 4.2.1 Những ưu điểm thiết kế  Đã thiết kế thành công đèn đọc phim X-quang ngăn hoàn chỉnh, hoạt động ổn định  Đèn cho ánh sáng ổn định, ánh sáng bề mặt đèn đọc phim X-quang tương đối đồng đều, không xuất sọc đen  Sản phẩm sử dụng đèn Led khắc phục nhược điểm đèn đọc phim dùng đèn ống huỳnh quang trước đây: không thời gian khởi động đèn, cho ánh sáng trung thực hơn, thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm điện  Đèn hoạt động ổn định dải điều chỉnh từ – 5500 lux  Đèn thiết kế với Inox chắn, thuận lợi cho việc tản nhiệt tối đa, gọn nhẹ nên dễ dàng di chuyển, thay 4.2.2 Những hạn chế thiết kếThiết kế đơn giản, giá thành rẻ số đèn có thị trường chưa đạt tới giá rẻ  Cường độ ánh sáng phân bố mặt đèn chưa đạt độ đồng 100%  Còn phải sử dụng thêm nguồn 12V cố định từ đầu vào 68 4.3 Hướng phát triển tương lai Với kết đạt thiết kế hạn chế tơi xác định số hướng phát triển cho sản phẩm tương lai:  Nghiên cứu thiết kế hộp đèn với Inox 304 mỏng, đẹp sáng để đưa sản phẩm bán thị trường  Để tăng tính thương mại cho sản phẩm cần phải tiếp tục nghiên cứu để thiết kế đèn đọc phim X-quang với kích thước gọn, mỏng  Thiết kế phát triển đèn đọc phim X-quang cửa, cửa cửa phù hợp với đọc nhiều phim lúc  Để sản phẩm gọn nhẹ, cần phải thiết kế nguồn 12Vdc gắn trực tiếp vào bên sản phẩm để cung cấp nguồn cho Led  Sử dụng Mica dẫn sáng để làm tăng mức độ đồng ánh sáng bề mặt đồng thời giảm số lượng đèn Led cần sử dụng, giúp tiết kiệm điện Hình 4.51 Tấm mica dẫn sáng 4.3 Kết thử nghiệm sản phẩm Viện Y học Phòng khơng-Khơng qn Sau thiết kế thành công sản phẩm, đồng thuận Ban lãnh đạo Viện Y học Phòng khơng-Khơng qn, tơi có cho thử nghiệm sản phẩm (03 chiếc) hai Khoa A2 Khoa CĐHA 69 Hình 4.52 Sử dụng thử nghiệm đèn đọc phim phòng khám nội, Viện y học PK-KQ Sau thời gian thử nghiệm, thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng tốt chức cần có đèn đọc phim X-quang, y bác sĩ hai khoa đánh giá cao 70 Hình 4.53 Đánh giá sản phẩm bác sĩ Khoa CĐHA 71 Hình 4.54 Đánh giá sản phẩm bác sĩ Khoa A2 72 KẾT LUẬN Thiết kế đèn đọc phim X quang nhu cầu xuất phát từ thực tiễn, thời đại kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người ngày trọng, mà nhu cầu chiếu, chụp phim bệnh viện, sở y tế ngày tăng Trong thiết bị y tế hầu hết phân phối từ hãng sản xuất nước ngồi việc tự thiết kế đèn đọc phim với giá thành hợp lý để hỗ trợ người bác sĩ cơng tác chẩn đốn bệnh cần thiết Việc thực lựa chọn đề tài cho Luận văn tốt nghiệp vừa hội vừa thách thức thân Sau q trình cố gắng nỗ lực thực hiện, tơi thiết kế thành công đèn đọc phim X-quang cửa hoạt động ổn định với cường độ ánh sáng bề mặt đồng điều chỉnh dải từ – 5500lux Tuy nhiên bên cạnh kiến thức cá nhân hạn chế, kinh nghiệm làm việc thực tế chưa cao nên sản phẩm thiết kế chưa thực bắt mắt phức tạp phải sử dụng thêm nguồn 12Vdc cố định từ bên Trong thời gian tới cố gắng nghiên cứu thêm để thiết kế mẫu đèn đọc phim cửa, cửa cửa với thiết kế đẹp nhỏ gọn với cường độ ánh sáng đồng bề mặt đèn Trong thời gian thực luận văn, xin gửi lời cám ơn chân thành tới thầy giáo, TS Trần Anh Vũ thầy giáo, TS Nguyễn Phan Kiên thầy giáo nhiệt tình giúp đỡ dẫn cho tơi hồn thành luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Ban lãnh đạo Viện Điện Tử - Viễn Thông tạo điều kiện tốt cho chúng tơi hồn thành luận văn 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vincent Himpe (2011), Mastering the I2C Bus, Elektor, pp 16-33 Anthony Fagnani, Leo Li (2011), Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family, Texas Instruments, pp 1-8 Trần Trọng Minh (2012), Giáo trình Điện Tử Cơng Suất, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, pp 122-144 Rhom Semiconductor (2011), Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC BH1750FVI, pp 1-20 Xlsemi, Datasheet 8A 180KHz 40V Buck DC to DC Converter XL4016, pp 1-20 Aimtec (2011), Pulse Width Modulation (PWM) vs Analog Dimming of LEDs, pp 1-3 Jonathan Valdez, Jared Becker (2015), Understanding the I2C Bus, Texas Instruments, pp 1-8 74 ... 1.1 Khái niệm đèn đọc phim Xquang 11 1.2 Phân loại đèn đọc phim Xquang 11 1.2.1 Cấu tạo đèn đọc phim sử dụng đèn ống huỳnh quang chiếu sáng 12 1.2.2 Cấu tạo đèn đọc phim X-quang... nghiên cứu luận văn: - Hệ thống hóa lý thuyết hệ thống đèn đọc phim X-quang Làm rõ thực trạng sử dụng đèn đọc phim sở y tế ưu khuyết điểm - Đề xuất phương án thiết kế đèn đọc phim X-quang 2.2 Đối... loại đèn đọc phim Xquang Hiện có nhiều loại đèn đọc phim X-quang thị trường Tuy nhiên phần ta phân loại dựa theo công nghệ chế tạo đèn đọc phim X-quang chia làm loại sau:  Đèn đọc phim dùng đèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống đèn đọc phim Xquang, Thiết kế hệ thống đèn đọc phim Xquang, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, 2 Phân loại đèn đọc phim Xquang, CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 1 Lý thuyết về cường độ ánh sáng, 2 Bộ điều chỉnh cường độ sáng cho đèn Led, Ngoài các yêu cầu chức năng trên, thì các yêu cầu phi chức năng cũng không kém phần quan trọng:, 2 Sơ đồ khối của đèn đọc phim X-quang, 3 Thiết kế chi tiết của đèn đọc phim X-quang, CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN, 1 Kết quả đã đạt được, 3 Hướng phát triển trong tương lai

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn