Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích mã giám sinh mua kiều

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 19:12

Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều (có sử dụng yếu tố miêu tả). Bình chọn:Thật xót xa thay cho thân Kiều tội nghiệp. Vậy là từ đây, Kiều bước vào một cuộc đời sóng gió, ba chìm bảy nổi, lưu lạc khắp bốn phương.Em hãy thuật lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ 30 Tết...Bài 4: Em hãy thuật lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ...Hãy thuật lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30...Bài 5: Em hãy thuật lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ...Xem thêm: Văn tự sự lớp 9 Xưa nay, có một người thiếu nữ nổi tiếng khắp kinh thành bởi nhan sắc không ai sánh bằng và tài năng toàn vẹn: cầm, kì, thi, họa. Đó chính là Thúy Kiều. Nàng là con của một gia đình trung lưu lương thiện cùng hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Nhưng trớ trêu thay, gia đình nàng bị mắc oan, cha nàng là Vương ông bị bắt. Giữa hoàn cảnh éo le đó, nàng đã chọn chữ hiếu để trọn đạo làm con. Kiều đã quyết định bán mình chuộc cha, mà kẻ mua nàng chính là Mã Giám Sinh một tên buôn người có tiếng.Mụ mối mà Kiều nhờ đã hoàn thành nhiệm vụ, mụ đã dẫn Mã Giám Sinh đến mua Kiều. Màn chào hỏi, vấn danh diễn ra thật chóng vánh: Mã Giám Sinh hắn xưng tên. Huyện Lâm Thanh hắn trả lời như vậy khi được hỏi đến quê quán.Nhìn đến vẻ bề ngoài cũng đủ thấy hắn là một kẻ giả dối, xấu xa. Đã khoảng bốn mươi mà trông hắn vẫn ăn diện, ra vẻ trai lơ, không có gì là đĩnh dạc, đường hoàng. Người hầu kẻ hạ của hắn thì nhiều, vô học, ra vào không ngớt. Ngay hắn thôi cũng thể hiện sự vô học qua lời ăn, tiếng nói cộc lốc, giả dối. Hắn đến gia đình Kiều như thể đến nhà hắn vậy. Không thèm chào hỏi, mời mọc, hắn ngồi ngay ở ghế trên chiếc ghế chỉ dành cho người chủ của gia đình. Trong khi kẻ vô học ỷ thế đồng tiền còn đang ra vẻ quan lớn thì mụ mối đã nôn nóng giục Kiều ra mắt. Bề ngoài cóXem thêm tại: https:loigiaihay.comkelaibangloivancuaminhnoidungdoantrichmagiamsinhmuakieucosudungyeutomieutac36a2378.htmlixzz5oSySdtnC Kể lại lời văn nội dung đoạn trích Giám Sinh mua Kiều (có sử dụng yếu tố miêu tả) Bình chọn: Thật xót xa thay cho thân Kiều tội nghiệp Vậy từ đây, Kiều bước vào đời sóng gió, ba chìm bảy nổi, lưu lạc khắp bốn phương • Em thuật lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh vua Quang Trung từ 30 Tết • Bài 4: Em thuật lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh vua Quang Trung từ • Hãy thuật lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh vua Quang Trung từ tối 30 • Bài 5: Em thuật lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh vua Quang Trung từ Xem thêm: Văn tự lớp Xưa nay, có người thiếu nữ tiếng khắp kinh thành nhan sắc khơng sánh tài tồn vẹn: cầm, kì, thi, họa Đó Thúy Kiều Nàng gia đình trung lưu lương thiện hai em Thúy Vân Vương Quan Nhưng trớ trêu thay, gia đình nàng bị mắc oan, cha nàng Vương ơng bị bắt Giữa hồn cảnh éo le đó, nàng chọn chữ hiếu để trọn đạo làm Kiều định bán chuộc cha, kẻ mua nàng Giám Sinh - tên bn người có tiếng Mụ mối Kiều nhờ hoàn thành nhiệm vụ, mụ dẫn Giám Sinh đến mua Kiều Màn chào hỏi, vấn danh diễn thật chóng vánh: - Giám Sinh - xưng tên - Huyện Lâm Thanh - trả lời hỏi đến quê quán Nhìn đến vẻ bề đủ thấy kẻ giả dối, xấu xa Đã khoảng bốn mươi trông ăn diện, vẻ trai lơ, khơng có đĩnh dạc, đường hồng Người hầu kẻ hạ nhiều, vơ học, vào khơng ngớt Ngay thể vô học qua lời ăn, tiếng nói cộc lốc, giả dối Hắn đến gia đình Kiều thể đến nhà Khơng thèm chào hỏi, mời mọc, ngồi ghế - ghế dành cho người chủ gia đình Trong kẻ vơ học ỷ đồng tiền vẻ quan lớn mụ mối nơn nóng giục Kiều mắt Bề ngồi có Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ke-lai-bang-loi-van-cua-minh-noi-dung-doan-trich-ma-giam-sinh-mua-kieuco-su-dung-yeu-to-mieu-ta-c36a2378.html#ixzz5oSySdtnC
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích mã giám sinh mua kiều, Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích mã giám sinh mua kiều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn