Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 17:37

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp học sinh: -Nắm yêu cầu việc viết tiểu sử tóm tắt -Có kĩ viết tiểu sử tóm tắt -Về kĩ năng: +Tìm hiểu số tác giả học phần văn học +Viết tiểu sử tóm tắt nhân vật B PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: -SGK, sách Chuẩn kiến thức kĩ -Một số tài liệu tham khảo -Thiết kế dạy-học C CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: GV tổ chức dạy-học theo cách kết hợp phương pháp hướng dẫn học sinh: đọc-hiểu, trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ: a Câu hỏi: Thế tiểu sử tóm tắt? Theo em, tiểu sử tóm tắt cần có nội dung nào? b Trả lời: -Khái niệm: Tiểu sử tóm tắt văn thông tin cách khách quan, trung thực nét đời nghiệp cá nhân -Nội dung gồm phần: +Giới thiệu khái quát nhân thân người giới thiệu (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn…) +Hoạt động xã hội người giới thiệu (làm gì, đâu, mối quan hệ xã hội…) +Những đóng góp, thành tựu tiêu biểu người giới thiệu +Đánh giá chung Giới thiệu mới: Trong đời sống hàng ngày, thường bắt gặp nhiều tiểu sử tóm tắt Trong tiết học trước, em tìm hiểu khái niệm, mục đích, yêu cầu, nội dung lưu ý viết tiểu sử tóm tắt Hơm nay, tìm hiểu sâu sắc nội dung thông qua việc thực hành viết tiểu sử tóm tắt HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS YÊU CẦU CẦN ĐẠT I ÔN TẬP KIẾN THỨC: GV yêu cầu học sinh đọc ví dụ Ví dụ: “Lưu Quang Vũ” (SGK trang 63) Nhận xét: -Thơng qua việc đọc ví dụ, em cho biết: Bản tiểu sử tóm tắt -Gồm phần: +Phần 1: giới thiệu nhân thân Lưu gồm phần? Nội dung cụ Quang Vũ ( ngày sinh, ngày mất, quê thể phần gì? hương…) +Phần 2: Nói nghiệp thơ ca ơng (các tập thơ chính, cảm hứng chủ đạo…) +Phần 3: Nói nghiệp sân khấu ông (các kịch tiêu biểu, nội dung chính…) +Phần 4: Đánh giá khái qt đóng góp ơng cho văn học nghệ thuật -Theo em, ví dụ coi tiểu sử tóm tắt? (Gợi ý: học sinh dựa vào khái niệm, yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt) -Bởi vì: +Đây văn giới thiệu đời ngiệp cá nhân (nhà thơ Lưu Quang Vũ) +Văn thuật lại cách trung thực, khách quan mà đầy đủ nét đời Lưu Quang Vũ +Văn phong sáng, cô đúc -Điểm khác biệt: -So với tiểu sử tóm tắt nhà hoạt động trị nhà +Phần nêu hoạt động xã hội cụ thể khoa học tiểu sử tóm tắt có đặc biệt ? tác giả khơng có +Phần nói nghiệp phân thành (Gợi ý: hoạt động xã hội hai đoạn: đoạn nói nghiệp thơ ca tác giả có nêu khơng? Phần đoạn nói nghiệp sân khấu nói nghiệp Lưu Quang Vũ có đặc biệt?) -Có thể coi thiếu sót văn khơng? Vì sao? -Đây khơng thể coi thiếu sót văn Lưu Quang Vũ nhìn nhận tư →GV kết luận: Khơng thể áp cách người nghệ sĩ, nhà thơ dụng cách máy móc mơ khơng phải người có vị trí cơng tác hình kết cấu cho mối quan hệ bật Do đó, tiểu sử tiểu sử tóm tắt khác Hình Lưu Quang Vũ mang nét riêng người thức kết cấu cụ thể phụ thuộc mà hoạt động thành tựu chủ yếu vào đặc điểm riêng lĩnh vực nghệ thuật, văn chương đời nghiệp người giới thiệu GV dẫn dắt: Thông qua ví dụ trên, II LUYỆN TẬP: ôn lại 1.Bài tập (SGK trang 63) kiến thức tiểu sử tóm tắt Để thành thạo thao tác viết loại văn này, sang phần luyện tập -Yêu cầu học sinh đọc đề -Thông qua việc đọc đề bài, em xác định mục đích u cầu tiểu sử tóm tắt gì? -Mục đích: giới thiệu đồn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh.Trong cần đặc biệt ý tới việc giới thiệu thành tích học tập, cơng tác đóng góp cơng tác Đồn Thanh niên -u cầu: +Thơng tin tiểu sử tóm tắt phải xác, khách quan, tiêu biểu Những thành tích đóng góp đồn viên phải cụ thể thời gian, số liệu +Dung lượng phải ngắn gọn, không q 30 dòng +Văn phong sáng, đọng, khơng sử dụng yếu tố biểu cảm biện pháp tu từ -Thơng qua việc tìm hiểu mục -Nội dung: E CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: -Yêu cầu học sinh nắm vững lí thuyết hồn thiện tập -u cầu học sinh soạn đoạn trích “Người cầm quyền khơi phục uy quyền” ... +Phần 4: Đánh giá khái quát đóng góp ơng cho văn học nghệ thuật -Theo em, ví dụ coi tiểu sử tóm tắt? (Gợi ý: học sinh dựa vào khái niệm, yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt) -Bởi vì: +Đây văn giới thiệu... dẫn dắt: Thơng qua ví dụ trên, II LUYỆN TẬP: ôn lại 1.Bài tập (SGK trang 63) kiến thức tiểu sử tóm tắt Để thành thạo thao tác viết loại văn này, sang phần luyện tập -Yêu cầu học sinh đọc đề -Thông... +Đánh giá chung Giới thiệu mới: Trong đời sống hàng ngày, thường bắt gặp nhiều tiểu sử tóm tắt Trong tiết học trước, em tìm hiểu khái niệm, mục đích, yêu cầu, nội dung lưu ý viết tiểu sử tóm tắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn