Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 17:37

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 TIỂU SỬ TÓM TẮT A Mục đích cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm được mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt - Biết cách viết một văn bản tiểu sử tóm tắt - Có ý thức sưu tầm tài liệu, tra cứu tư liệu và thận trọng viết văn bản tiểu sử tóm tắt B Phương tiện và cách thức tiến hành: Phương tiện: - SGK, SGV, TKBG - Dụng cụ trực quan Cách thức: - Phối hợp các phương pháp phát vấn, đọc- hiểu, gợi mở, thảo luận C Tiến trình lên lớp Ổn định lớp (1') Kiểm tra bài cu (7') Câu hỏi: Hãy trình bày tóm tắt tiểu sử nhà thơ Nguyễn Bính Vào bài (2') Lời dẫn: Trong học tập cũng cuộc sống, cần giới thiệu về một đó (một tác gia văn học, nhà khoa học, thậm chí cả những người bình thường …) chúng ta nên biết tiểu sử của người đó Nhưng vì nhiều lý ( thời gian, yêu cầu, mục đích …) chúng ta không thể trình bày một cách chi tiết tiểu sử, mà chỉ có thể trình bày vắn tắt Tiểu sử tóm tắt chính là cách để chúng ta biết tóm tắt, trình bày cho ngắn gọn mà vẫn đầy đủ thông tin bản Vậy để có được một bài tiểu sử tóm tắt cần tuân thủ những yêu cầu gì? Cách thức sao? Cô trò chúng ta cùng bước vào bài mới: Tiểu sử tóm tắt Bài mới THƠ I HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS YÊU CẦU CẦN ĐẠT GIAN 10' HĐ 1: Tìm hiểu mục SGK I Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt (trang 53) TT1: HS tự đọc SGK và cho biết: Mục đích - Tiểu sử tóm tắt là gì? - Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin HS trả lời một cách khách quan, trung thực những nét GV nhận xét, bổ sung bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân (Ví dụ: tiểu sử của một nhà hoạt động chính trị, một nhà văn, một nhà thơ, một nhà giáo, nhà khoa học …) - Giới thiệu cho người đọc, người nghe - Tiểu sử tóm tắt được viết về người được nói tới nhằm mục đích gì? HS trả lời - Giúp những người có trách nhiệm làm công tác tổ chức GV nhận xét, bổ sung - Giúp chúng ta việc lựa chọn bạn bè, giới thiệu cán bộ lãnh đạo - Nắm được tiểu sử nhà văn, nhà thơ, chúng ta sẽ có thêm sở để hiểu đúng, hiểu sâu các sáng tác của họ Yêu cầu - Thông tin một cách khách quan, TT2: Bản tiểu sử tóm tắt cần chính xác về người được nói tới đáp ứng những yêu cầu bản nào? - Nội dung và độ dài của văn bản cần phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt - HS trả lời - GV nhận xét, bổ sung - Văn phong cần cô đọng, sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ II Cách viết tiểu sử tóm tắt Chọn tài liệu HĐ 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách viết tiểu sử tóm tắt 12' TT1: Gọi một HS đọc văn bản “Lương Thế Vinh” (SGK, trang 54) - Cụ thể, chính xác, chân thực và tiêu biểu: TT2: GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK (trang 54) + Ghi rõ họ, tên, quê quán, các mốc thời gian - HS lần lượt trả lời câu + Dẫn chứng cụ thể hỏi - GV nhận xét, bổ sung (Lương Thế Vinh sinh năm 1442, chưa rõ + Đánh giá chính xác, toàn diện, khách quan - Để chuẩn bị cho bài viết tiểu sử tóm năm mất, tự Cảnh Nghi, hiệu Thụy Hiên, quê gốc ở làng Cao tắt cần: + Phải sưu tầm những tài liệu tiêu biểu Hương, huyện Thiên Bản, tỉnh Nam Định có liên quan tới đối tượng được giới thiệu + Các tài liệu đó phải mạng tính cụ Chưa đầy 20 tuổi, tài học của ông đã nổi tiếng khắp vùng Sơn thể, chính xác, trung thực, toàn diện Nam Năm 21 tuổi, ông đỗ Trạng Nguyên Lương Thế Vinh có tài ngoại giao, tài toán học, tài văn chương nghệ thuât Ồng đã biên soạn ćn Đại thành tốn pháp - ćn sách giáo khoa toán học đầu tiên ở nước ta, cuốn Hí phường -phả lục của ơng được đánh giá là "tác phẩm lí luận đầu tiên về nghệ thuật kịch hát cổ truyền" Là người có tài kinh bang tế thế, người "tài hoa, danh vọng vượt bậc" (Lê Quý Đôn) TT3: GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK (trang 55) Viết tiểu sử tóm tắt - Các phần của tiểu sử tóm tắt: phần - Giới thiệu khái quát về lịch sử cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, năm mất, nghề nghiệp, học vấn, gia đình, gia tộc, quê TT4: GV củng cố kiến thức lý quán) thuyết bắng cách gọi một đến hai HS đọc ghi nhớ SGK (trang 55) - Giới thiệu ngắn gọn lĩnh vực hoạt động xã hội (làm gì, ở đâu …) - Những đóng góp, những thành tựu tiêu biểu - Đánh giá chung (Lựa chọn những ý kiến đánh giá tiêu biểu, những người đánh giá HĐ 3: Luyện tập có tầm) III Luyện tập TT1: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm, lần lượt làm bài tập và sgk (trang 55) 8' - Nhóm 1: Làm bài tập 1 Bài tập 1: - Các trường hợp cần viết tiểu sử tóm - Nhóm 2, 3, 4: Làm bài tập tắt là : c và d HS làm việc vòng phút, Bài tập 2: cử đại diện trình bày kết quả làm - Giống nhau: việc của nhóm, các nhóm khác bổ sung GV nhận xét, bổ sung Các văn bản tiểu sử tóm tắt, sơ yếu lý lịch, điếu văn, thuyết minh đều viết về một nhân vật nào đó - Khác nhau: + Điếu văn viết về người qua đời để đọc lễ truy điệu nên ngoài phần tiểu sử tóm tắt còn có lời chia buồn với gia quyế + Sơ yếu lý lịch bản thân tự viết theo mẫu, còn tiểu sử tóm tắt người khác viết + Tiểu sử tóm tắt chỉ có đối tượng là người, còn đối tượng của thuyết minh rộng (người, vật, cảnh, một tác phẩm văn học …) và thuyết minh có yếu tố cảm xúc Bài tập 3: TT2: GV đưa một một bản Bảng phụ tiểu sử tóm tắt mẫu cho HS theo dõi để về nhà làm bài tập (SGK) Củng cố, dặn (5') - Củng cố: + Nhắc lại kiến thức lý thuyết bài học - Dặn dò: + Làm bài tập SGK, trang 55 Đà Nẵng ngày … tháng … năm Chữ ký của BCĐ Lê Phước Dũng Chữ ký của GVHD Nguyễn Thị Huyền Nhung Chữ ký của SVTT Nguyễn Thị Lê ... vượt bậc" (Lê Quý Đôn) TT3: GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK (trang 55) Viết tiểu sử tóm tắt - Các phần của tiểu sử tóm tắt: phần - Giới thiệu khái quát về lịch sử cá... bản nào? - Nội dung và độ dài của văn bản cần phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt - HS trả lời - GV nhận xét, bổ sung - Văn phong cần cô đọng, sáng, không sử... Luyện tập có tầm) III Luyện tập TT1: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm, lần lượt làm bài tập và sgk (trang 55) 8' - Nhóm 1: Làm bài tập 1 Bài tập 1: - Các trường hợp cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn