Đề và đáp án toán

1 274 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 00:10

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : _____/4 điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1 : Kết quả của phép tính 3 X 9 là : b) 27 Câu 2 : Kết quả của phép tính 18 : 3 là : c) 6 Câu 3 : Lan cóù 14 cái kẹo, Lan đã ăn hết 2 1 số kẹo. Vậy Lan đã ăn hết : b) 7 cái kẹo Câu 4 : Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là : 9cm, 10cm, 11 cm là : b) 30cm II. PHẦN VẬN DỤNG TỰ LUẬN : _____/6 điểm Câu 1 : Tính : (2 điểm) 4 + 60 = 64 3 x 0 = 0 5 x 5 = 25 2 x 8 = 16 88 - 7 = 81 24 : 4 = 6 35 : 5 = 7 21 : 3 = 7 Câu 2 : Tính giá trò biểu thức : (1 điểm) 6 x 3 + 18 = 18 + 18 10 : 5 x 8 = 2 x 8 = 36 = 16 Câu 3 : Tìm x : (1điểm) 83: = x 364 =× x x = 8 x 3 x = 36 : 4 x = 24 x = 9 Câu 4 : (2 điểm) Số quả xoài mỗi đóa có là: (1 điểm) 24 : 4 = 6 (quả) ( 1 điểm ) Đáp Số : 6 quả HIỆU TRƯỞNG DUYỆT NGƯỜI SOẠN . ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : _____/4 điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1 :. giác có độ dài các cạnh là : 9cm, 10cm, 11 cm là : b) 30cm II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : _____/6 điểm Câu 1 : Tính : (2 điểm) 4 + 60 = 64 3 x 0 = 0 5 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề và đáp án toán, Đề và đáp án toán, Đề và đáp án toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay