Giáo án Ngữ văn 9 bài 19: Tiếng nói của văn nghệ

13 4 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 21:00

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP Tiếng nói văn nghệ (Nguyễn Đình Thi ) A.Mục tiêu cần đạt : 1Kiến thức : Giúp học sinh -Hiểu nội dung văn nghệ sức mạnh kì diệu đời sống người -Hiểu thêm cách viết văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn ,chặt chẽ giàu hình ảnh Nguyễn Đình Thi 2.Kĩ :Phân tích tác phẩm văn nghị luận 3.Giáo dục thái độ ,tinh thần trân trọng tiếng nói văn nghệ đời sống B.Chuẩn bị 1GV:Nội dung dạy Hs :Đọc văn ,soạn theo câu hỏi SGK C.Cách thức tiến hành : Phương pháp :Phân tích văn nghị luận Đ.Tiến trình dạy I.ổn định tổ chức II.Kiểm tra cũ ?Trình bày phương pháp đọc sách “Bàn đọc sách ” -Chọn cho tinh ,đọc cho kĩ sách có giá trị -Chọn sách cho phù hợp với chuyên môn ,lứa tuổi -Đọc sách có khoa học có hệ thống ,có mục đích kiên định Đỗ Thị Nhẫn -Có loại sách đọc : Sách chuyên môn sách thường thức =>Phương pháp đọc sách cần chuyên sâu đọc rộng ;giữa đọc sách chuyên môn đọc sách thường thức ,vừa đọc vừa nghiền ngẫm ?Chỉ phép lập luận mà tác giả sử dụng viết -Phép lập luận phân tích ,trình bày ý kiến lí lẽ dẫn chứng sinh động ,lập luận chặt chẽ lô gic III.Bài GV:Nêu tình : ?Tại người lại cần đến văn nghệ (3 học sinh trả lời ) GV:Văn Tiếng nói Văn nghệ tác giả Nguyễn Đình Thi phần lí giải cho ta điều ?Nêu hiểu biết em tác giả Nguyễn Đình I.Giới thiệu tác Thi giả ,tác phẩm -Nguyễn Đình Thi (1924-2003)quê Hà Nội 1Tác giả :Nguyễn -Hoạt động văn nghệ đa dạng :Làm thơ viết văn ,sáng Đình Thi (1924- tác nhạc ,lí luận phê bình 2003) -Là nhà quản lí lãnh đạo văn nghệ nhiều năm làm Tổng thư kí Hội Nhà văn Việt Nam 30 năm Là nghệ sĩ đa -Năm 1996được tặng giải thưởng Hồ chí Minh văn tài :Làm thơ viết học nghệ thuật văn sáng tác =>Là nghệ sĩ đa tài :Làm thơ viết văn sáng tác nhạc ,phê bình -lí luận văn học luận văn học 2.Tác phẩm ?Nêu xuất xứ văn Đỗ Thị Nhẫn nhạc ,phê bình -lí -Viết năm 1948 thời kì đầu kháng chiến chống Pháp in “ Mấy vấn đề văn học xuất năm 1956 GV:Tiểu luận viết năm 1948 thời kì đầu kháng chiến chống Pháp Những năm bắt đầu xây dựng văn học nghệ thuật đậm đà tính dân tộc ,tính đại chúng gắn bó với kháng chiến vĩ dân Bởi nội dung sức mạnh kì diệu văn nghệ NĐT gắn với đời sống phong phú sôi quần chúng nhân dân chiến đấu sản xuất Cần phải đặt viết vào lịch sử dân tộc lúc để hiểu thêm nhiệt tình người nghệ sĩ kháng chiến NĐT.Mặt khác đặt trình độ văn nghệ thấy sâu sắc ý kiến mà tác giả trình bày ?Nên đọc văn với giọng điệu 3.Đọc, hiểu -Rõ ràng ,dứt khốt ,nhấn mạnh luận điểm thích GV đọc mẫu Tôn xtôi H1: Tâm hồn H2: Trang giấy H3 :Hết GV:Lưu ý thích 1.2.6.9 ?GV:Đọc văn ta thấy xuất liên tiếp cụm từ: -Những nghệ sĩ lớn đem tới cho thời đại họ cách Đỗ Thị Nhẫn sống tâm hồn -Văn nghệ làm cho tâm hồn họ thực sống -Chố đứng văn nghệ chỗ giao tâm hồn người với sống -Tất tâm hồn đọc -Văn nghệ lại tạo sống cho tâm hồn -Nghệ thuật xây dựng đời sống tâm hồn cho xã hội ?Tìm từ ngữ lặp lặp lại : -Văn nghệ tâm hồn GV:Trong văn lặp lặp lại số từ ngữ có giá trị định hướng nội dung chủ yếu văn ?Vậy theo em nội dung chủ yếu văn -Vấn đề nghị luận :Bàn nội dung sức mạnh kì diệu văn nghệ đời sống người ?Hãy bố cục văn xác dịnh hệ thống luận điểm : -3phần : II.Phân tích +P1:Từ đầu Tâm hồn :Nội dung văn nghệ +P2:Tiếp đến Trang giấy Tiếng nói văn nghệ 1.Bố cục càn thiết đời sống cuả người +P3:Khả kì diệu văn nghệ ?Nhận xét nội dungvà mối quan hệ luận điểm văn Đỗ Thị Nhẫn -Các luạn điểm liên kết chặt chẽ rõ ràng mạch lạc -Các luận điểm vừa có giải thích cho vừa nối tiếp tự nhiên theo hướng ngày phân tích sâu sức mạnh văn nghệ GV:Chúng ta tìm hiểu đoạn luận điểm Hs đọc đoạn ?Tác phẩm nghệ thuật xây dựng chất liệu 2.Phân tích -Chất liệu thực ,ở đời sống khách quan ?Dụng ý tác giả miêu tả thực ,ở đời sống khách quan -Muốn nói điều mẻ (gửi thư ,một lời nhắn nhủ ,đem phần góp vào đời sống ) ?Để người đọc tin tưởng vào điều nhận định tác giả lập luận -Tác giả đưa dẫn chứng ->Người đọc hiểu rõ vấn đề +Nguyễn Du với câu thơ “Cỏ non chân trời ”không phải để người ta biết cảnh mùa xuân ->Chúng ta rung động trước đẹp ->Cảm nhận +Cuộc đời nàng Kiều ,cuộc đời An –na Ca-rê-nhi-na>Chúng ta bâng khuâng vương vất vui buồn GV:Khi sáng tạo tác phẩm ,người nghệ sĩ gửi vào cách nhìn ,một lời nhắn nhủ riêng Gv:Nội dung văn nghệ đâu câu chuỵen Đỗ Thị Nhẫn a.Nội dung văn nghệ người ngồi đời mà có vấn đề khác quan trọng ?Theo em vấn đề -Nội dung văn nghệ :Quan trọng tưtưởng,tấm lòng người nghệ sĩ gửi gắm ?Tác giả nhận định lời gửi nghệ thuật -Là học luân lí ,triết lí đời người : +Truyện Kiều ,khơng phải Phật giáo diễn ca An na Ca-rê-nhi –na Bác diễn thuyết ->Mà lời gửi phức tạp phong phú ,sâu sắc -Là say sưa vui buồn ,yêu ghét mơ mộng ,phẫn khích ->những hình ảnh đẹp mà khơng nhận ?Nhận xét em nhận định :” Tác phẩm văn nghệ khơng cất lên lời thêt lí khô khan mà chứa đựng tất say sưa vui buồn yêu ghét mơ mộng người nghệ sĩ Nó mang đến bao rung động ,bao ngỡ ngàng trước điều quen thuộc” -Hồn tồn xác ,khách quan ?Tác phẩm văn học lớn có ảnh hưởng người đọc -Soi rọi ánh sáng riêng ->Làm thay đổi mắt ta nhìn ,óc ta nghĩ GV:như nội dung văn nghệ rung cảm nhận thức người đọc ,nó mở rộng phát Đỗ Thị Nhẫn huy vô tận qua hệ người đọc người xem ?Hãy khái quát lại nội dung phản ánh văn nghệ -Là nhận thứcmang tính cụ thể sinh động ,là sống tình cảm người qua cách nhìn tình cảm có tính chất cá nhân người nghệ sĩ -Là nhận ?Hãy so sánh nội dùng văn nghệ với mơn thứcmang tính cụ khoa học khác Dân tộc học ,xã hội học thể sinh động ,là -Sự khác : sống tình cảm +Những mơn khám phá ,miêu tả đúc kết mặt người qua tự nhiên hay xã hội ,các qui luật khách quan cách nhìn tình +Văn nghệ tập trung khám phá thể chiều sâu tính cách số phận người ,thế giới bên người ?Nhận xét cách lập luận,lí lẽ tác giả cách trình bày vấn đề -Cách lập luận :Lí lẽ chặt chẽ dẫn chứng chọn lọc ?Chỉ phép lập luận mà tác giả sử dụng : -Sử dụng phép lập luận phân tích +Tổng hợp =>Sáng tỏ vấn đề ?Em hình dung sống khơng có văn nghệ -Cuộc sống khơ khan khơng có ý nghĩa,con người khơng thể nhận đẹp ?Văn nghệ có vai trò đời sống người : Đỗ Thị Nhẫn cảm có tính chất cá nhân người nghệ sĩ -HS đọc phần “Chúng ta .sự sống ” ?Văn nghệ tác động đến người -Người đàn bà lam lũ khác hẳn ru ,hát ghẹo -Câu ca dao lay động tình cảm ,ý nghĩ khác thường b.Tầm quan trọng -Những buổi hát chèo ->Con người cười hay rỏ văn nghệ giấu giọt nước mắt ?Trong trường hợp người bị ngăn cách với đơì sống ,tiếng nói văn nghệ có ý nghĩa -Tiếng nói văn nghệ sợi dây buộc chặt họ với đời bên ,với tất sống ,những vui buồn gần gũi ?Nhận xét tác động văn nghệ đời sống người -Văn nghệ làm cho tâm hồn họ thực sống ,lời gửi văn nghệ sống ?Tại người cần tiếng nói văn nghệ -Văn nghệ cần cho đời sống người :Góp phần làm tươi mát sinh hoạt khắc khổ sinh hoạt khắc khổ hàng ngày ,giữ cho đời tươi ,giúp cho người vui -Văn nghệ cần lên ,biết rung cảm ước mơ cho đời sống người :Góp phần ?Hãy phép lập luận tác giả sử dụng phần làm tươi mát sinh -Qua dẫn chứng ,các tác phẩm ,qua câu chuyện hoạt khắc khổ sinh Đỗ Thị Nhẫn cụ thể sinh động ->Tác giả phân tích cách thấu hoạt khắc khổ hàng đáo cần thiết văn nghệ với dời sống ngày ,giữ cho đời người tươi ,giúp cho ?Văn nghệ cần thiết với đời sống người Tại người vui lên ,biết rung cảm ước Văn nghệ có khả kì diệu mà lại mơ thiếu đời sống HS đọc “ Có lẽ .hết ” ?Sức mạnh riêng văn nghệ bắt nguồn từ đâu -Bắt nguồn từ nội dung ,con đường đến với người đọc ,người nghe ?Nội dung tư tưởng văn nghệ thể qua hình thức -Nội dung văn nghệ thể hình thức cảm xúc : ->Chỗ đứng văn nghệ : chỗ giao tâm C.Khả kì diệu hồn người với sống Tình yêu ghét ,niềm vui văn nghệ buồn ý đẹp xấu đời sống thiên nhiên đời sống xã hội =>Nghệ thuật tiếng nói tình cảm -Tư tưởng văn nghệ :Cuộc sống hàng ngày xảy ,và thấm tất sống -Một câu thơ ,một trang truyện làm cho rung động cảm xúc khơng trí óc ta nằm lười yên chỗ -Nghệ sĩ không mở thảo luận làm cho nhìn ,nghe từ tác phẩm khơi vấn đề ta suy nghĩ Đỗ Thị Nhẫn =>Tư tưởng nghệ thuật tư tưởng náu yên lặng ?TPNT đến với người đọc qua đường ?Bằng cách TPNT: -Là kết tinh tâm hồn người sáng tác -Là sợi dây truyền cho người sống -Giới thiệu cảm giác ,tình tự, tư tưởng cách làm sống hiển tâm hồn cảm giác tình tự ,tư tưởng -Nghệ thuật khơng đứng ngồi trỏ vẽ cho ta đường ,nghệ thuật đốt lửa lòng khiến tự bước đường ?Với đường tác động đến nghệ thuật ->Người đọc ảnh hưởng -Con người vui buồn nhiều ,yêu thương căm hờn nhiều ,tai mắt biết nhìn biết nghe thêm tế nhị ,sống nhiều -Nghệ thuật giải phóng người khỏi biên giới GV :Như ,đến với tác phẩm nghệ thuật ,chúng ta sốngcuộc sống miêu tả ,được yêu ghét vui buồn đợi chờ nhân vật nghệ sĩ ?Nhận xét em đường văn nghệ đến với Đỗ Thị Nhẫn 10 người đọc khả kì diệu -Khi tác động nội dung hình thức đặc biệt ,văn nghệ giúp người tự nhận thức tự xây dựng GV:Như văn nghệ thực chức cách tự nhiên có hiệu lâu bền sâu sắc ?Từ lời bàn tiếng nói văn nghệ tác giả cho ta thấy quan niệm nghệ thuật ông -Văn nghệ sợi dây đồng cảm kì diệu nghệ sĩ với bạn đọc thơng qua rung động sâu sa mãnh liệt trái tim -Văn nghệ giúp người sống phong phú ,tự hoàn -Khi tác động thiện nhân cách tâm hồn nội dung hình ?Nêu nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận thức đặc biệt ,văn tác giả qua tiểu luận (Cách bố cục ,dẫn dắt nghệ giúp vấn đề ,cách nêu chứng minh luận điểm ,sự kết hợp người tự nhận thức nhận định , lí lẽ dẫn chứng thực tế ) tự xây dựng -Bố cục chặt chẽ ,hợp lí ,cách dẫn dắt tự nhiên -Cách viết giàu hình ảnh ,có nhiều dẫn chứng thơ văn ,về đời sống thực tế để khẳng định thuyết phục ,các ý IVTổng kết : kiến nhận đinh để tăng thêm sức hấp dẫn cho TP 1Nội dung : -Giọng văn tốt lên lòng chân thành ,niềm say sưa đặc biệt phần cuối Hs đọc ghi nhớ Đỗ Thị Nhẫn 11 ?Nêu tác phẩm văn nghệ mà em yêu thích phân tích rác động tác phẩm em 3Ghi nhớ :sgk VI.Luyện tập IV.Củng cố : ?Tác dụng văn nghệ đời sống người ?Sức mạnh kì diệu văn nghệ V.Hướng dẫn nhà :Học ,hoàn thành tập -Soạn Chuẩn bị hành trang vào kỉ E.Rút kinh nghiệm : Đỗ Thị Nhẫn 12 P2 :Tiếp Lời gửi văn nghệ sống ->Vai trò văn nghệ -Lờy tác phẩm văn học quen thuộc để phân tích cho học sinh Đỗ Thị Nhẫn 13 ... buồn gần gũi ?Nhận xét tác động văn nghệ đời sống người -Văn nghệ làm cho tâm hồn họ thực sống ,lời gửi văn nghệ sống ?Tại người cần tiếng nói văn nghệ -Văn nghệ cần cho đời sống người :Góp... kí Hội Nhà văn Việt Nam 30 năm Là nghệ sĩ đa -Năm 199 6được tặng giải thưởng Hồ chí Minh văn tài :Làm thơ viết học nghệ thuật văn sáng tác =>Là nghệ sĩ đa tài :Làm thơ viết văn sáng tác nhạc... hát chèo ->Con người cười hay rỏ văn nghệ giấu giọt nước mắt ?Trong trường hợp người bị ngăn cách với đơì sống ,tiếng nói văn nghệ có ý nghĩa -Tiếng nói văn nghệ sợi dây buộc chặt họ với đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 19: Tiếng nói của văn nghệ, Giáo án Ngữ văn 9 bài 19: Tiếng nói của văn nghệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn