Giáo án Ngữ văn 9 bài 19: Tiếng nói của văn nghệ

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 21:00

TIẾNG NĨI CỦA VĂN NGHỆ (trích) - Nguyễn Đình Thi A-MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp học sinh : - Hiểu nội dung văn nghệ sức mạnh kỳ diệu đời sống người - Hiểu thêm cách viết văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ giàu hình ảnh Nguyễn Đình Thi B-CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chân dung Nguyễn Đình Thi, tồn văn viết - Học sinh : Tìm đọc tồn văn viết vấn đề văn học, tuyển tập Nguyễn Đình Thi (tập3) C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY *Hoạt động 1: Khởi động: 1-Tổ chức: 2-Kiểm tra: - Phân tích tầm quan trọng ý nghĩa việc đọc sách ? Nhận xét cách trình bày luận điểm tác giả? -Cần chọn sách đọc sách nào? -Kiểm tra chuẩn bị , đồ dùng học tập học sinh 3-Bài mới: Giới thiệu bài: Văn nghệnội dung sức mạnh nào? Nhà nghệ sỹ sáng tác tác phẩm với mục đích gì? Văn nghệ đến với người tiếp nhận đường nào? Nhà văn Nguyễn Đình Thi góp phần trả lời câu hỏi qua nghị luận “Tiếng nói văn nghệ”-văn mà tìm hiểu học hơm *Hoạt động 2: Đọc - hiểu văn bản: GV hướng dẫn HS đọc I-Tiếp xúc văn bản: Yêu cầu đọc to, rõ, xác, diễn 1-Đọc văn bản: cảm GV đọc mẫu - học sinh đọc GV nhận xét học sinh đọc ? Dựa vào phần thích * 2-Tìm hiểu thích: (SGK trang 16,17) SGK, giới thiệu nét TaiLieu.VN Page tác giả *Tác giả: Nguyễn Đình Thi (1924-2003) - Quê Hà Nội - Hoạt động văn nghệ đa dạng: làm thơ, viết văn, soạn kịch, sáng tác nhạc, viết lý luận phê bình… - Năm 1996 Ông Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật ?Cho biết hoàn cảnh đời văn *Tác phẩm: Hoàn cảnh đời tiểu luận “Tiếng nói văn nghệ” Chú ý thích 1,2,3,4,6,11 - Viết năm 1948- Trong thời kỳ xây dựng văn học nghệ thuật đậm đà tính dân tộc đại chúng, gắn bó với kháng chiến vĩ dân: Kháng chiến chống Pháp - In “Mấy vấn đề văn học”(XB năm 1956) 3-Bố cục: - Kiểu văn nghị luận vấn đề văn nghệ ? Xác định kiểu văn - phần: (1): Từ đầu đến “một cách sống tâm hồn” ? VB (trích) chia làm Trình bày luận điểm: Nội dung văn nghệ: phần, nêu luận điểm phần với thực khách quan, nội dung văn nghệ nhận thức mẻ, tất tư tưởng tình cản cá nhân nghệ sỹ Mỗi tác phẩm văn nghệ lớn cách sống tâm hồn, từ làm thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ” (2): Còn lại: Sức mạnh kỳ diệu văn nghệ Với luận điểm: (1) - Tiếng nói văn nghệ cần thiết đời sống người, hồn cảnh chiến đấu, sản xuất vơ gian khổ dân tộc ta năm đầu kháng chiến (2)- Văn nghệ có khả cảm hố , sức mạnh lơi thật kỳ diệu tiếng nói tình cảm, tác động tới người qua rung cảm sâu xa từ trái tim - Các phần văn có liên kết chặt chẽ, TaiLieu.VN Page mạch lạc, luận điểm vừa có giải thích cho nhau, vừa tiếp xúc tự nhiên theo hướng ngày phân tích sâu sức mạnh đặc trưng văn nghệ ? Nhận xét bố cục , hệ thống II-Phân tích văn bản: luận điểm văn 1-Nội dung văn nghệ: *Luận điểm: Văn nghệ không phản ánh thực khách quan mà thể tư tưởng, tình cảm nghệ sỹ, thể đời sống tinh thần cá nhân người sáng tác “Tác phẩm nghệ thuật …góp vào đời sống xung quanh” Theo dõi văn bản: Phần 1(Từ đầu *Đưa dẫn chứng: đến Nguyễn Du hay Tônx Tôi) (1)-Hai câu thơ tả cảnh mùa xuân “truyện ? Nhắc lại luận điểm phần Kiều” với lời bình: văn -Hai câu thơ làm rung động với đẹp lạ ? Luận điểm đươc thể lùng mà tác giả miêu tả câu văn -“ cảm thấy lòng ta có sống tươi ? Để làm sáng tỏ luận điểm trên, tác trẻ luôn tái sinh ấy” giả đưa phân tích Đó lời gửi, lời nhắn - dẫn chứng nội dung “truyện Kiều” (2)-Cái chết thảm khốc An-na Ca rê- nhi na(Trong tiểu thuyết tên L Tơnx tơi) làm cho người đọc “đầu óc bâng khuâng nặng suy nghĩ lòng vương vấn vui buồn không quên Đó lời gửi, lời nhắn L.Tơnx Chọn lọc đưa dẫn chứng tiêu biểu, dẫn từ tác phẩm tiếng tác giả vĩ đại văn học dân tộc giới với lời phân tích bình luận sâu sắc ? Nhận xét cách lập luận tác giả ? Em học tập phương pháp lập luận tác giả tạo lập TaiLieu.VN Page VB nghị luận Thảo luận (Chọn lọc dẫn chứng, lập luận chặt chẽ tạo lập văn có sức thuyết phục với người đọc) - Tiếp tục theo dõi phần (đoạn văn *Lời gửi nghệ thuật: từ “Lời gửi nghệ thuật đến - “Lời gửi nghệ thuật cách sống tâm hồn”) học luận lí hay triết lý đời người hay ? Theo tác giả, lời gửi nghệ lời khuyên xử hay thực tâm lý thuật, ta cần hiểu cho xã hội” - Lời gửi nghệ thuật tất say ? Để thuyết phục người đọc người sưa, vui buồn, yêu ghét, mơ mộng, phấn khích…” nghe, tác giả đưa dẫn Đưa dẫn chứng(“Truyện Kiều”, tiểu chứng thuyết “An-na Ca-rê-nhi-na”) ? Vậy lời gửi nghệ thuật, hiểu Tác phẩm văn nghệ không cất lên cách ngắn gọn lời thuyết lý khô khan mà chứa đựng tất say sưa, vui buồn, yêu ghét, mơ mộng nghệ sỹ Nó mang đến cho bao rung động, ngỡ ngàng trước điều tưởng chừng quen ? Như nội dung văn nghệ thuộc *Nội dung văn nghệ thực mang tính cụ thể sinh động, đời sống tình cảm người qua nhìn đời sống tình cảm có tính cá nhân người nghệ sỹ Nội dung văn nghệ dung cảm nhận thức người tiếp nhận Nó mở rộng , phát huy vô tận qua hệ người đọc, người xem (Những môn khoa học khác như: Lịch sử , địa lý… khám phá , miêu tả đúc kết mặt tự ? Tiểu luận: Nội dung văn nghệ nhiên hay xã , hội quy luật khách quan Văn khác với nội dung môn nghệ tập chung khám phá thể chiều sâu tính khoa học xã hội khác điểm cách , số phận người, giới bên tâm lý , tâm hồn người.) *Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò -Khắc sâu: nội dung phản ánh, thể văn nghệ? TaiLieu.VN Page -Về nhà học bài: + Câu hỏi: Phân tích nội dung phản ánh , thể văn nghệ ********************************************* TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ (tiếp) - Nguyễn Đình Thi A-MỤC TIÊU BÀI DẠY Tiếp tục giúp học sinh: - Hiểu sức mạnh kỳ diệu văn nghệ với đời sống người - Hiểu thêm cách viết văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn , chặt chẽ giàu hình ảnh Nguyễn Đình Thi B-CHUẨN BỊ - GV: sưu tầm toàn văn viết “ Mấy vấn đề văn học” “Tuyển tập Nguyễn Đình Thi” (tập III) - HS: soạn kỹ C-TIẾN TRÌNH BÀI DẠY *Hoạt động 1: Khởi động 1-Tổ chức: 2-Kiểm tra: - Phân tích nội dung phản ánh văn nghệ phần I văn - Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh 3-Bài mới: Giới thiệu bài: Tiết trước , tìm hiểu nội dung phản ánh văn nghệ Giờ học này, tiếp tục tìm hiểu phần lại văn , để thấy sức mạnh kỳ diệu đời sống người TaiLieu.VN Page *Hoạt động 2: hiểu văn (tiếp) Đọc- II-Phân tích văn 1-Nội dung văn nghệ 2-Sức mạnh kì diệu văn nghệ đời sống Để hiểu sức mạnh kì diệu người văn nghệ, trước hết phải lý *Con người cần đến tiếng nói văn nghệ: giải người cần -“Mỗi tác phẩm lớn rọi vào bên đến tiếng nói văn nghệ? ánh sáng riêng…làm cho thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc (Chú ý đoạn văn “ ta nghĩ ”Văn nghệ giúp cho sống nhận nghệ sĩ….cách đầy đủ hơn, phong phú với đời, với sống tâm hồn”) VD: Các thơ “ánh trăng” Nguyễn Duy, ? Lấy VD từ tác phẩm văn “Bài học đường đời đầu tiên” ( trích “Dế Mèn phiêu nghệ học đọc thêm lưu ký”) Tơ Hồi, “Bức tranh em gái tơi”-của để làm sáng tỏ Tạ Duy Anh -Văn nghệ với đời sống quần chúng nhân dân-những người Việt Nam chiến đấu,sản xuất thời kì đầu kháng chiến chống Pháp: “ người đông …bị tù trung thân đời u tối, vất vả không mở mắt” tiếng nói văn nghệ sợi dây buộc chặt họ với đời thường bên , với tất sống, hoạt động, vui buồn gần gũi -Văn nghệ góp phần làm tươi mát sinh hoạt khắc khổ hàng ngày, giữ cho đời vui tươi Tác phẩm văn nghệ hay giúp cho người vui lên, biết rung cảm ước mơ đời vất vả cực nhọc Nếu khơng có văn nghệ sống tinh thần thật nghèo nàn, buồn tẻ tù túng *Bản chất văn nghệ: -Là “tiếng nói tình cảm” Tác phẩm văn nghệ chứa đựng “ tình yêu ghét, niềm vui buồn” người ? Như khơng có văn đời sống thường ngày – Nghệ thuật nghệ đời sống người nói nhiều với tư tưởng” tư tưởng không khô khan, trừu tượng mà lắng sâu, thấm vào cảm *Chú ý phần văn từ “sự xúc , nỗi niềm sống “ đến hết *Con đường đến với người tiếp nhận, tạo nên sức ?Trong đoạn văn T/G đưa mạnh kì diệu văn nghệ: quan niệm -Tác phẩm văn nghệ lay động cảm xúc,đi vào nhận TaiLieu.VN Page chất văn nghệ Vậy thức, tâm hồn qua đường tình cảm…Đến chất văn nghệ gì? với tác phẩm văn nghệ, sống ?Từ chất văn nghệ, sống miêu tả đó, yêu, ghét, vui, buồn, T/G diễn giải làm rõ đợi chờ…cùng nhân vật người nghệ sĩ đường đến với người tiếp -“nghệ thuật khơng đứng ngồi trỏ vẽ cho ta đường đi, nhận- tạo nên sức mạnh kì diệu nghệ thuật vào đốt lửa lòng chúng ta, khiến nghệ thuật phải tự bước lên đường ấy” Văn nghệ giúp người tự nhận thức mình, tự xây dựng Như văn nghệ thực chức cách tự nhiên có hiệu lâu bền sâu sắc ? Khi tác động nội dung cách thức đặc biệt vâưn nghệ giúp người điều -Nghệ thuật lập luận: cách viết giàu hình ảnh, dẫn chứng phong phú, sát thực, giọng văn say sưa chân thành Sức thuyết phục cao ? Nhận xét nghệ thuật lập luận T/G, tác dụng nghệ thuật lạp luận *Hoạt động 3: Tổng kết,ghi nhớ( SGK/17) ? cảm nhận em cách 1-Nghệ thuật viết văn nghị luận tác giả - Bố cục chặt chẽ, hợp lý, cách dẫn dắt tự nhiên qua văn - Cách viết giàu hình ảnh, nhiều dẫn chứng thơ văn đời sống thực tế -Giọng văn tốt lên lòng chân thành, niềm say sưa, đặc ? Nêu nội dung văn biệt hứng dâng cao phần cuối “Tiếng nói văn nghệ” 2-Nội dung HS đọc ghi nhớ Văn nghệ nối sợi dây đồng cảm kì diệu nghệ sĩ với bạn đọc thông qua rung động mãnh liệt, sâu xa trái tim Văn nghệ giúp người sống phong phú tự hồn thiện nhân cách , tâm hồn * Ghi nhớ (SGK 17) *Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò TaiLieu.VN Page - GV hệ thống bài: +Sức mạnh kì diệu văn nghệ với đời sống người +Cách viết văn nghị luận qua văn Nguyễn Đình Thi - Hướng dẫn HS làm tập (SGK/17): HS tự chọn tác phẩm văn nghện mà u thích, sau phân tích ý nghĩa tác động tác phẩm với - GV hướng dẫn HS nhà: +Làm BT ( SBT ) +Soạn VB: “Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới” TaiLieu.VN Page ... dung phản ánh, thể văn nghệ? TaiLieu.VN Page -Về nhà học bài: + Câu hỏi: Phân tích nội dung phản ánh , thể văn nghệ ********************************************* TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ (tiếp)... hiểu văn (tiếp) Đọc- II-Phân tích văn 1-Nội dung văn nghệ 2-Sức mạnh kì diệu văn nghệ đời sống Để hiểu sức mạnh kì diệu người văn nghệ, trước hết phải lý *Con người cần đến tiếng nói văn nghệ: ... đặc trưng văn nghệ ? Nhận xét bố cục , hệ thống II-Phân tích văn bản: luận điểm văn 1-Nội dung văn nghệ: *Luận điểm: Văn nghệ không phản ánh thực khách quan mà thể tư tưởng, tình cảm nghệ sỹ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 19: Tiếng nói của văn nghệ, Giáo án Ngữ văn 9 bài 19: Tiếng nói của văn nghệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn