Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:56

Chuẩn bị hành trang vào kỉ Vũ khoan ******************** A.Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh 1.Kiến thức : -Nhận thức điểm mạnh ,điểm yếu tính cách thói quen người Việt Nam ,yêu cầu gấp rút phải khắc phục điểm yếu , hình thành đức tính thói quen tốt đất nước vào cơng nghiệp hóa – đại hóa kỉ 2.Kĩ năng: -Nắm trình tự lập luận nghệ thuật nghị luận tác giả Thái độ: - Nghiêm túc phấn đấu học tập B Chuẩn bị : Thày – trò soạn C Tiến trình dạy – học : ổn định Kiểm tra : - Giải thích người cần tiếng nói văn nghệ ? - Phân tích đường văn nghệ với người đọc khả kì diệu ? Bài : I Giới thiệu bài: Vũ Khoan nhà hoạt động trị , nhiều năm thứ ?Những hiểu biết em trưởng Bộ Ngoại giao , Bộ Trưởng Bộ Thương mại , phó Thủ tướng Chính Phủ tác giả , tác phẩm ? Giáo viên nhấn mạnh ý nghĩa -Bài viết :Đăng tạp chí Tia sáng ( 2001) cấp thiết viết thời điểm mở đầu kỉ ý nghĩa thiết thực học sinh lớp II Đọc – hiểu văn : TaiLieu.VN Page ?GV +học sinh đọc 1.Đọc , tìm hiểu chung : Chú ý thể thái độ tác giả qua giọng điệu “Giọng trần tĩnh ,khách quan không xa cách ‘’ -Hs đọc ?Nhận xét thời điểm đời viết ? ?Thời điểm có ý nghĩa đặc biệt nước -Thời điểm đời viết :Đầu năm 2001, đất nước ta ta ? toàn giới bước vào năm kỉ ,thiên niên kỉ Riêng nước ta ,công đổi từ kỉ trước đạt thành bước đầu tiến sang kỉ với nhiệm vụ trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 ?Xác định đề luận -Đề tài : Nhan đề ‘’ Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới’’ điểm ? +Luận điểm ; ‘’Lớp trẻ Việt Nam cần nhận mạnh …,…kinh tế ‘’ 2.Tìm hiểu hệ thống luận văn : ?Tìm luận thứ văn ?Vai trò luận a)Chuẩn bị hành trang vào kỉ quan trọng chuẩn bị thân người ? -Là luận mở đầu ,đặt vấn đề ?Các lí lẽ để làm sáng tỏ luận -Các lí lẽ ? +Từ cổ chí kim , người động lực phát triển lịch sử +Trong thời kì kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ vai trò người lại trội ?Xác định luận thứ b)Bối cảnh giới mục tiêu , văn ? nhiệm vụ nặng nề đất nước -Bối cảnh ?Tìm văn lí lẽ để phục vụ cho luận -Nước ta phải đồng thời giải nhiệm vụ … ? c)Những điểm mạnh , điểm yếu người Việt ?Xác định luận tiếp Nam cần nhận rõ bước vào kinh tế theo phần văn kỉ lại ? d) kết luận TaiLieu.VN Page 3.Phân tích điểm mạnh , điểm yếu tính ?Phân tích điểm cách , thói quen người Việt Nam mạnh / điểm yếu tính -Cách lập luận tác giả : Điểm mạnh liền với điểm cách , thói quen yếu : người Việt Nam ? +Thông minh, nhạy bén với thiếu kiến ?Cách lập luận tác giả có thức ,kém khả thực hành đặc biệt ? +Cần cù , sáng tạo thiếu đức tính tỉ mỉ ,khơng coi trọng nghiêm ngặt quy trình ? Qua lập luận , em +Có tinh thần đồn kết …đố kị làm , ăn thấy thái độ tác +Thích ứng nhanh…hạn chế thói quen ,nếp nghĩ ? -> Thái độ tác giả : Tôn trọng thực , nhìn nhận vấn ?Nhận xét đặc điểm ngơn đề cách khách quan ,toàn diện ngữ văn ? Ví dụ ? *Một đặc điểm ngơn ngữ văn :Sử dụng thích hợp nhiều thành ngữ , tục ngữ VD: + Nước đến chân nhảy +Liệu cơm gắp mắm ?Khái quát giá trị văn ? +Trâu buộc ghét trâu ăn , bóc ngắn cắn dài : III.Tổng kết :-Ghi nhớ - sgk 4.Củng cố - Nắm nội dung hướng dẫn : Soạn : "Các thành phần biệt lập " (tiếp ) TaiLieu.VN Page ... Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới ’ điểm ? +Luận điểm ; ‘’Lớp trẻ Việt Nam cần nhận mạnh …,…kinh tế ‘’ 2.Tìm hiểu hệ thống luận văn : ?Tìm luận thứ văn ?Vai trò luận a )Chuẩn bị hành trang vào kỉ... khách quan ,toàn diện ngữ văn ? Ví dụ ? *Một đặc điểm ngơn ngữ văn :Sử dụng thích hợp nhiều thành ngữ , tục ngữ VD: + Nước đến chân nhảy +Liệu cơm gắp mắm ?Khái quát giá trị văn ? +Trâu buộc ghét... bước vào năm kỉ ,thiên niên kỉ Riêng nước ta ,công đổi từ kỉ trước đạt thành bước đầu tiến sang kỉ với nhiệm vụ trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 ?Xác định đề luận -Đề tài : Nhan đề ‘’ Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn