Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:56

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI - Vũ Khoan A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh - Nhận thức điểm mạnh, điểm yếu tính cách thói quen người Việt Nam, yêu cầu gấp rút phải khắc phục điểm yếu, hình thành đức tính thói quen tốt đất nước vào cơng nghiệp hố-hiện đại hố đất nước - Nắm trình tự lập luận nghệ thuật nghị luận tác giả - Tích hợp với tiếng việt tập làm văn - Rèn kĩ đọc, hiểu, phân tích văn nghị luận vấn đề người, xã hội B.Chuẩn bị: - Thầy: Chuẩn bị chân dung tác giả Vũ Khoan, sách: Một góc nhìn tri thức (tập 1-NXB trẻ thành phố Hồ Chí Minh, 2002) - Trò: Đọc kỹ văn chuẩn bị theo câu hỏi sách giáo khoa-trang 30 C.Tiến trình lên lớp: * Hoạt động 1: Khởi động 1.Tổ chức: Kiểm tra: Kiểm tra cũ -Văn “Tiếng nói văn nghệ” có luận điểm, luận điểm nào? -Sau học xong văn bản: “Tiếng nói văn nghệ” em có nhận xét bố cục, cách viết, giọng văn tác giả sử dụng văn bản? 3.Bài mới: Giới thiệu bài: Vào Thế kỷ XXI, niên Việt Nam ta đã, chuẩn bị hành trang Liệu đất nước ta sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng? Một lời khun, lời trò chuyện nhiệm vụ quan hàng đầu niên thể nghị luận đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Khoan viết đầu năm 2001 * Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản: I-Tiếp xúc văn - Yêu cầu học sinh đọc to, rõ ràng, 1.Đọc văn mạch lạc, tình cảm phấn chấn TaiLieu.VN Page - Giáo viên đọc mẫu, mời học sinh đọc - Giáo viên nhận xét cách đọc học sinh ? Dựa vào phần thích (*) SGK2.Giải thích từ khó giới thiệu nét tác - Động lực: Là lực tác động vào vật, đồ vật giả? hay đối tượng ? Đọc thích SGK (29) ? Chú ý từ ? Giải nghĩa - Kinh tế tri thức: Chỉ trình độ phát triển cao kinh tế mà tri thức trí tuệ (Động lực; kinh tế tri thức; giới chiếm tỷ trọng cao giá trị sản mạng; bóc ngăn cắn dài) phẩm tổng sản phẩm kinh tế quốc dân - Thế giới mạng: Liên kết, trao đổi thơng tin phạm vi tồn giới nhờ hệ thống máy tính liên thơng - Bóc ngắn cắn dài: Thành ngữ lối sống, lối suy nghĩ làm ăn hạn hẹp thời khơng có tầm nhìn xa ? Văn thuộc kiểu văn gì? ? Loại văn nghị luận 3.Kiểu loại văn bản: - Nghị luận vấn đề xã hội,giáo dục - Nghị luận giải thích ? Văn có bố cục phần? Nội dung phần 4.Bố cục: phần Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Giải vấn đề Phần 3: Kết thúc vấn đề II.Phân tích văn ? Quan sát toàn văn bản xác định luận điểm trung tâm hệ thống luận văn bản? ? Đọc phần nêu vấn đề? TaiLieu.VN - Luận điểm trung tâm:Chuẩn bị hành trang vào kỉ - Hệ thống luận (4) 1.Nêu vấn đề -Nêu vấn đề cách trực tiếp, rõ ràng, ngắn gọn, cụ thể Page ? Em có nhận xét cách nêu -ý nghĩa: Đây thời điểm quan trọng, vấn đề tác giả ? Việc đặt vấn đề vào thiêng liêng, đầy ý nghĩa đặc biệt lớp trẻ Việt Nam phải nắm vững mạnh, yếu thời điểm đầu kỉ có ý nghĩa người Việt Nam  từ phải rèn luyện thói quen tốt bước vào nào? kinh tế 2- Giải vấn đề *Luận quan trọng chuẩn bị cho thân người để bước vào ? Vì vậy, phần kỉ - Luận chứng làm sáng tỏ luận viết tác giả giúp ta sáng tỏ? + Con người động lực phát triển lịch sử Khơng có người, lịch sử ? Luận triển khai gì? tiến lên, phát triển Người viết luận chứng nào? + Trong kinh tế tri thức, kỉ XXI vai trò người trội ? Đọc phần 2? Đoạn 1? + Một giới khoa học công nghệ phát triển nhanh + Sự giao thoa, hội nhập kinh tế ngày sâu rộng ? Đọc đoạn (Phần 2)? ? Ngồi ngun nhân *Luận trung tâm văn : -Chỉ rõ mạnh, yếu người Việt Nam trước mắt lớp trẻ nguyên nhân khác nhìn rộng - Cái mạnh truyền thống: Thông minh, nước, thời đại giới? nhạy bén với  Đó mạnh cốt tử tồn dân  có tầm quan trọng hàng đầu lâu dài  Cái yếu tiềm ẩn ? Tất nguyên nhân dẫn đến vấn đề gì? ? Đọc đoạn + đoạn (Phần 2)? ? Tác giả nêu mạnh, yếu người Việt Nam? Nguyên TaiLieu.VN mạnh  nhanh chóng khắc phục phát huy mạnh - Cái mạnh: Cần cù, sáng tạo công việc  Đáp ứng với thực tế sống đại  Cái mạnh tiềm ẩn yếu, khuyết tật Page nhân có yếu? - Cái mạnh: Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lịch sử dựng nước, giữ nước xong thực tế đố kị, lối sống thứ bậc ? So với đoạn đoạn tác giả phân - Cái mạnh: Bản tính thích ứng nhanh Cái tích mạnh, yếu người yếu: Kì thị kinh doanh + thói quen bao cấp, ỷ Việt Nam nào? Ông sử dụng nhữnglại, động, tự chủ, khôn vặt, …… thành ngữ nào? Tác dụng? 3.Kết thúc vấn đề ? Đọc đoạn đoạn 7? Phát - Mục đích: “Sánh vai… châu” mạnh, yếu tính cách thói quen người Việt Nam? - Con đường, biện pháp: Lấp đầy điểm mạnh, vứt bỏ điểm yếu Làm cho lớp trẻ nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu tạo thói quen tốt để vận dụng vào thực tế ? Em có nhận xét cách lập - Nhiệm vụ đề thật cụ thể, rõ ràng, giản dị, tưởng làm theo luận tác giả? (Cụ thể, rõ ràng, lơgíc)  Sức thuyết phục cao ? Đọc phần 3? ? Tác giả nêu lại mục đích cần thiết khâu có ý nghĩa định Tổng kết-Luyện tập 1.Tổng kết *Nghệ thuật: + Ngơn ngữ báo chí, gắn với đời sống, cách nói trực tiếp, dễ hiểu, giản dị bước vào kỉ gì? Vì sao? + Sử dụng cách so sánh người Nhật, ? Em có nhận xét nhiệm vụngười Hoa việc, tượng xong lại có thói quen ứng xử tác giả nêu ra? khác *Hoạt động 3: + Sử dụng thành ngữ, tục ngữ, ca dao cụ ? Tác giả sử dụng tín hiệu thể, sinh động nghệ thuật văn bản? *Nội dung: Phát huy điểm mạnh, hạn chế, vứt bỏ điểm yếu để đưa nước ta tiến lên sanh vai với quốc gia châu * Ghi nhớ: SGK (Trang 30) 2.Luyện tập *Nói điểm mạnh người Việt Nam - Uống nước nhớ nguồn TaiLieu.VN Page - Trơng trước ngó sau - Miệng nói tay làm ? Nội dung chủ yếu mà văn đề cập - Được mùa phụ ngô khoai đến gì? *Nói điểm yếu người Việt Nam - Đủng đỉnh chĩnh trơi sơng ? Hãy tìm số câu thành ngữ, tục ngữ - Vén tay áo xơ, đốt nhà táng giấy nói điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam dãy sau? Bảng phụ + Phiếu học tập *Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò - Hệ thống nội dung + Nghệ thuật + Nội dung - Hướng dẫn làm tập (SGK-Trang 31) - Học kĩ nội dung - Soạn bài: “Chó sói cừu thơ” Ngụ ngôn La- phông- ten theo câu hỏi SGK trang 41 TaiLieu.VN Page ... vấn đề II.Phân tích văn ? Quan sát tồn văn bản xác định luận điểm trung tâm hệ thống luận văn bản? ? Đọc phần nêu vấn đề? TaiLieu.VN - Luận điểm trung tâm :Chuẩn bị hành trang vào kỉ - Hệ thống... thời khơng có tầm nhìn xa ? Văn thuộc kiểu văn gì? ? Loại văn nghị luận 3.Kiểu loại văn bản: - Nghị luận vấn đề xã hội ,giáo dục - Nghị luận giải thích ? Văn có bố cục phần? Nội dung phần 4.Bố cục:... nào? kinh tế 2- Giải vấn đề *Luận quan trọng chuẩn bị cho thân người để bước vào ? Vì vậy, phần kỉ - Luận chứng làm sáng tỏ luận viết tác giả giúp ta sáng tỏ? + Con người động lực phát triển lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn