Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:56

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI Vũ Khoan I-Mục tiêu dạy 1-Kiến thức -HS nhận thức mạnh, yếu tính cách lối sống thói quen người Việt Nam, yêu cầu phải gấp rút khắc phục yếu hình thành đức tính, lối sống thói quen mới, tốt đẹp để góp phần đưa đất nước vào cơng nghiệp hoá, đại hoá kỉ XXI 2-Kĩ -Rèn kĩ đọc tìm hiểu, phân tích văn nghị luận vấn đề người xã hội 3-Thái độ: -Giáo dục cho hs ý thức chuẩn bị hành trang kiến thức để bước vào kỉ II-Phương tiện thực -Thầy: giáo án, sgk, tài liệu tham khảo, bảng phụ -Trò: soạn, ghi, sgk III-Cách thức tiến hành -Đọc, phân tích, -Nêu vấn đề, thảo luận IV-Tiến trình dạy A-Tổ chức: B-Kiểm tra ?Văn nghệ có ý nghĩa sức mạnh chúng ta? C-Bài I-Đọc tìm hiểu thích -GV hướng dẫn đọc đọc mẫu giọng rõ ràng, 1-Đọc mạch lạc, tình cảm phấn chấn -Gọi hs đọc, gv nhận xét 2-Chú thích TaiLieu.VN Page ?Em giới thiệu vài nét tác giả? *Tác giả: -Là phó thủ tướng phủ Việt Nam -Vũ Khoan: nhà hoạt động trị, nhiều năm thứ trưởng ngoại giao, trưởng thương mại, phó thủ tướng phủ *Tác phẩm ?Giới thiệu vài nét tác phẩm? -“Chuẩn bị hành trang” bổ sung thêm: -Bài viết in tập “Một góc nhìn tri “Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới” thức”.Nhan đề viết tác giả “Chuẩn bị hành trang” đưa vào sgk người biên soạn bố sung thêm số chữ vào nhan đề viết cho cụ thể lược bớt số câu phần đầu ?Em hiểu kinh tế tri thức? *Từ khó -Trình độ phát triển cao kinh tế mà tri thức, trí tuệ chiếm phần quan trọng (một tỉ trọng cao) giá trị sản phẩm tổng sản phẩm kinh tế quốc dân ?Xác định kiểu văn PTBĐ? -Nghị luận ?Bài viết gồm phần? - phần (bảng phụ ) II-Tìm hiểu văn 1-Kiểu văn PTBĐ -Nghị luận vấn đề xã hội -Lập luận giải thích 2-Bố cục: phần +Nêu vấn đề: câu đầu: chuẩn bị hành trang -Nêu vấn đề vào kỉ -Giải vấn đề +Giải vấn đề: chuẩn bị gì? chuẩn bị hành trang vào kỉ mới? Cái mạnh, -Kết thúc vấn đề yếu? +Kết thúc vấn đề: việc định hệ trẻ Việt Nam ?Nhận xét cách nêu vấn đề tác giả? -Trực tiếp, rõ ràng TaiLieu.VN Page -Đối tượng: niên Việt Nam 3-Phân tích a-Nêu vấn đề -Trực tiếp, rõ ràng -Đối tượng: niên Việt Nam -Nội dung: yếu, mạnh ?Việc đặt vấn đề thời điểm bắt đầu người Việt Nam kỉ mới, thiên niên kỉ có ý nghĩa gì? -Mục đích: rèn luyện thói quen -Thời điểm quan trọng thiêng liêng đầy ý nghĩa tốt bước vào kinh tế đến có lần -Sự chuyển tiếp kỉ XX XXI, hai thiên niên kỉ II III Đó vấn đề người, toàn dân, toàn đất nước, ?Luận triển khai gì? Người viết luận chứng cho nào? -Sự chuẩn bị cho người quan trọng -Có luận chứng b-Giải vấn đề *Sự chuẩn bị cho thân người quan trọng việc chuẩn bị hành trang để bước vào kỉ -2 luận chứng làm sáng tỏ luận cứ: ?Tác giả đưa nhiệm vụ cần giải quyết? -Có nhiệm vụ +Con người động lực phát triển lịch sử khơng có người lịch sử khơng thể phát triển +Trong kinh tri thức kỉ XXI, vai trò người lại trội *Có nhiệm vụ cần giải -Thốt khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu kinh tế nông nghiệp -Đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố -Tiếp cận với kinh tế tri thức ?Việc đưa nhiệm vụ nhằm mục *Cái mạnh, yếu đích gì? TaiLieu.VN Page -Tất nguyên nhân dẫn đến luận người Việt Nam: trung tâm viết, việc mạnh, yếu người Việt Nam, trước mắt lớp trẻ ?Cái mạnh, yếu người Việt Nam gì? *So sánh yếu mạnh người Việt Nam Cái mạnh Cái yếu Nguyên nhân 1-Thông minh, nhạy bén -Kiến thức bị hổng (không đầy -Chạy theo môn với đủ chắn) hạn chế khả học “ thời thượng” Học thực hành sáng tạo chay, học vẹt nặng nề 2-Cần cù sáng tạo làm ăn,trong cơng việc,đáp ứng đòi hỏi tinh thần kỉ luật cao với quy trình lao động, máy móc tinh vi đại -Thiếu tỉ mỉ, hay đại khái qua loa Chưa có thói quen tơn trọng quy định nghiêm ngặt cơng việc khẩn trương Thích cải tiến vụn vặt làm tắt, khơng coi trọng quy trình cơng nghệ -Dựa vào tính tháo vát: chịu ảnh hưởng nặng nề phương thức sản xuất nhỏ cách sống nơi thôn dã thoải mái tự do, tự theo ý Mặt trái tính sáng tạo, -Tính đố kị ghen ăn tức ở, 3-Đoàn kết, đùm bọc yêu gà tức tiếng gáy, trâu thương giúp đỡ lẫn buộc ghét trâu ăn “Nhiễu điều phủ Bầu thương lấy , thể chiến đấu ?Việc tác giả lập luận điểm mạnh kèm với điểm yếu có tác dụng gì? -Tác giả ln đối chiếu với yêu cầu cụ thể =>Cách lập luận chặt chẽ, cụ thể qua công xây dựng phát triển đất nước dẫn chứng, ngôn ngữ dễ hiểu nay.Những yếu có trở thành thói quen, nếp nghĩ nếp sống, tính cách người Việt Nam lẫn lộn với mạnh, có ta lầm tưởng mạnh Vì cần nhận rõ mạnh đành, cần nhận rõ yếu tính cách thói quen ?Kết thúc vấn đề cách nào? TaiLieu.VN Page -Nêu lại mục đích cần thiết khâu có ý nghĩa định bước vào kỉ C-Kết thúc vấn đề -Mục đích: sánh vai cường quốc năm châu -Biện pháp: lấy điểm mạnh vứt bỏ điểm yếu =>Nhiệm vụ đề thật cụ thể rõ ràng, giản dị tưởng làm theo *Ghi nhớ sgk ?Khái quát lại nội dung nghệ thuật văn 4-Tổng kết a-Nghệ thuật -Lập luận chặt chẽ -Ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu -Học sinh đọc ghi nhớ sgk -Sử dụng thành ngữ, tục ngữ, ca dao sinh động -Cách so sánh phong phú b-Nội dung (sgk/ ghi nhớ) D-Củng cố: ?Gọi hs đọc ghi nhớ sgk ?Theo tác giả, hành trang quan trọng bước vào kỉ gì? E-Hướng dẫn học -Học tập -Phân tích lập luận tác giả -Làm tập trắc nghiệm -Soạn “Chó sói cừu thơ ngụ ngôn La Phông ten TaiLieu.VN Page ... vài nét tác phẩm? - Chuẩn bị hành trang bổ sung thêm: -Bài viết in tập “Một góc nhìn tri Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới thức”.Nhan đề viết tác giả Chuẩn bị hành trang đưa vào sgk người biên... chứng cho nào? -Sự chuẩn bị cho người quan trọng -Có luận chứng b-Giải vấn đề *Sự chuẩn bị cho thân người quan trọng việc chuẩn bị hành trang để bước vào kỉ -2 luận chứng làm sáng tỏ luận cứ: ?Tác... phần +Nêu vấn đề: câu đầu: chuẩn bị hành trang -Nêu vấn đề vào kỉ -Giải vấn đề +Giải vấn đề: chuẩn bị gì? chuẩn bị hành trang vào kỉ mới? Cái mạnh, -Kết thúc vấn đề yếu? +Kết thúc vấn đề: việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn