Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:56

GIÁO ÁN NGỮ VĂN Tuần: 22 Tiết PPCT: 101 Ngày soạn: Năm học Văn bản: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI - Vũ Khoan - A MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: Giúp HS - Nghệ thuật lập luận, giá trị nội dung ý nghĩa thực tiễn văn - Học tập cách trình bày vấn đề có ý nghĩ thời B TRỌNG TÂM KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - THÁI ĐỘ: Kiến thức: Giúp HS nắm - Tính cấp thiết vấn đề được đề cập đến văn - Hệ thống luận phương pháp lập luận văn Kĩ năng: - Biết cách đọc – Hiểu văn nghị luận vấn đề xã hội - Thể suy nghĩ, nhận xét, đánh giá tác phẩm văn nghệ - Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, văn nghị luận vấn đề xã hội Thái độ: - Học tập tác phong người kỉ C PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, nêu vấn đề D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định: Kiểm tra sĩ số lớp: Vắng: P; KP Kiểm tra cũ: - Kiểm tra chuẩn bị H/S Bài mới: a Giới thiệu bài: Vào Thế kỷ XXI, niên Việt Nam ta đã, chuẩn bị hành trang Liệu đất nước ta sánh vai với cường quốc năm châu hay không? Một lời khuyên, lời trò chuyện Giáo viên: Giáo án: Ngữ văn GIÁO ÁN NGỮ VĂN Năm học nhiệm vụ quan hàng đầu niên thể nghị luận đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Khoan viết đầu năm 2001 b Bài học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC NỘI DUNG BÀI DẠY SINH * Hướng dẫn HS tìm hiểu chung tác giả, tác I GIỚI THIỆU CHUNG: phẩm Tác giả: (?) Dựa vào phần thích * SGK, - Vũ Khoan, sinh ngày tháng 10 năm giới thiệu nét tác giả? 1937 - HS Tìm hiểu trả lời - Quê: Phú Xuyên- Hà Tây - Giữ trọng trách cao nhà nước Tác phẩm: (? )Cho biết hoàn cảnh đời văn bản? a Xuất xứ: - Đăng tạp chí Tia Sáng năm 2001 in vào tập Một Góc Nhìn Của (?) Nêu thể loại văn bản? Trí Thức * Hướng dẫn Hs Đọc – Hiểu văn b Thể loại: Văn nghị luận Yêu cầu học sinh đọc to, rõ ràng, mạch lạc, tình II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: cảm phấn chấn Đọc tìm hiểu từ khó: - Giáo viên: Đọc mẫu, mời học sinh đọc - Giáo viên: Nhận xét cách đọc (?) Văn có bố cục phần?Nội dung phần? - HS: Thảo luận nhóm Tìm hiểu văn bản: a Bố cục: phần - Phần 1: Đặt vấn đề - Phần 2: Giải vấn đề Giáo viên: Giáo án: Ngữ văn GIÁO ÁN NGỮ VĂN (?) Nêu đại ý văn Năm học - Phần 3: Kết thúc vấn đề (?) Văn thuộc kiểu văn gì? Được viết b Đại ý: theo phương thức biểu đạt c Phương thức biểu đạt: Nghị luận - Kiểu văn bản: Nghị luận (?) Quan sát toàn văn bản xác định luận điểm trung tâm hệ thống luận văn bản? - Luận điểm trung tâm: Chuẩn bị hành trang vào kỉ - Hệ thống luận (4) d Phân tích: d.1 Nêu vấn đề - Nêu vấn đề cách trực tiếp, rõ ràng, ngắn gọn, cụ thể - Ý nghĩa: Đây thời điểm quan trọng, thiêng liêng, đầy ý nghĩa đặc biệt lớp (?) Đọc phần nêu vấn đề? trẻ Việt Nam phải nắm vững mạnh, (?) Em có nhận xét cách nêu vấn yếu người Việt Nam  từ phải đề tác giả ? Việc đặt vấn đề vào thời điểm rèn luyện thói quen tốt bước đầu kỉ có ý nghĩa nào? vào kinh tế (?) Phần giải vấn đề tác giả đưa luận d.2.Giải vấn đề nào? Để làm rõ luận người viết dựng * Luận quan trọng: chuẩn bị cho dẫn chứng nào? thân người để bước vào kỉ - HS: + Trong kinh tế tri thức, kỉ XXI vai trò người trội - Luận chứng làm sáng tỏ luận + Một giới khoa học công nghệ phát triển + Con người động lực phát triển nhanh lịch sử Khơng có người, lịch sử + Sự giao thoa, hội nhập kinh tế tiến lên, phát triển…… ngày sâu rộng * Luận trung tâm văn là: - Đọc đoạn + đoạn (Phần 2) - Chỉ rõ mạnh, yếu (?) Tác giả nêu mạnh, yếu người Việt Nam trước mắt lớp trẻ người Việt Nam? Ngun nhân có - Cái mạnh truyền thống: Thông minh, yếu? Giáo viên: Giáo án: Ngữ văn GIÁO ÁN NGỮ VĂN (?) So với đoạn đoạn tác giả phân tích Năm học nhạy bén với  có tầm quan mạnh, yếu người Việt Nam trọng hàng đầu lâu dài  Cái yếu nào? Ông sử dụng thành ngữ nào? Tác tiềm ẩn mạnh thiếu kiến dụng? thức, kĩ thực hành (?) Đọc đoạn đoạn 7? Phát - Cái mạnh: Cần cù, sáng tạo công mạnh, yếu tính cách thói quen việc người Việt Nam? (?) Em có nhận xét cách lập luận tác giả?(Cụ thể, rõ ràng, lơgíc) Sức thuyết phục cao  Đáp ứng với thực tế sống đại  Cái mạnh tiềm ẩn yếu thiếu tỉ mỉ - Cái mạnh: Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lịch sử dựng, giữ nước xong thực tế đố kị - Cái mạnh: Bản tính thích ứng nhanh Cái yếu: Kì thị kinh doanh + thói quen - Đọc phần 3? (?) Tác giả nêu lại mục đích cần thiết khâu có ý nghĩa định bước vào bao cấp, ỷ lại, động, tự chủ, khôn vặt, …… d.3 Kết thúc vấn đề kỉ gì? Vì sao? - Mục đích: “Sánh vai… châu” (?)Em có nhận xét nhiệm vụ tác - Con đường, biện pháp: Lấp đầy giả nêu ra? điểm mạnh, vứt bỏ điểm yếu Làm cho lớp trẻ nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu tạo thói quen tốt để vận dụng vào thực tế (?) Tác giả sử dụng tín hiệu nghệ thuật văn bản? - Nhiệm vụ đề thật cụ thể, rõ ràng, giản dị, tưởng làm theo d.4 Nghệ thuật: + Ngôn ngữ báo chí, gắn với đời sống, Giáo viên: Giáo án: Ngữ văn GIÁO ÁN NGỮ VĂN Năm học cách nói trực tiếp, dễ hiểu, giản dị + Sử dụng cách so sánh ngời Nhật, người Hoa việc, tượng xong lại có thói quen ứng xử khác + Sử dụng thành ngữ, tục ngữ, ca dao cụ (?) Nêu ý nghĩa văn bản? thể, sinh động Tổng kết: * Ý nghĩa văn bản: - Những điểm mạnh điểm yếu người Việt Nam; Từ cần phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế để xây dựng đất nước kỉ * Ghi nhớ: ( Sgk/tr.)  Hướng dẫn tự học: III HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: * Bài học: - Lập lại hệ thống luận điểm văn - Luyện viết đoạn văn, văn nghị luận trình bày suy nghĩ vấn đề xã hội * Chuẩn bị bài: E RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên: Giáo án: Ngữ văn ... Phần 1: Đặt vấn đề - Phần 2: Giải vấn đề Giáo viên: Giáo án: Ngữ văn GIÁO ÁN NGỮ VĂN (?) Nêu đại ý văn Năm học - Phần 3: Kết thúc vấn đề (?) Văn thuộc kiểu văn gì? Được viết b Đại ý: theo phương... Bài học: - Lập lại hệ thống luận điểm văn - Luyện viết đoạn văn, văn nghị luận trình bày suy nghĩ vấn đề xã hội * Chuẩn bị bài: E RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên: Giáo án: Ngữ văn. .. Giáo án: Ngữ văn GIÁO ÁN NGỮ VĂN Năm học cách nói trực tiếp, dễ hiểu, giản dị + Sử dụng cách so sánh ngời Nhật, người Hoa việc, tượng xong lại có thói quen ứng xử khác + Sử dụng thành ngữ, tục ngữ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn