Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

15 8 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:56

GIÁO ÁN NGỮ VĂN CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI - Vũ Khoan- A>Mục tiêu: 1-Học sinh nhận thức mạnh, yếu tính cách, lối sống thói quen người Việt Nam, yêu cầu phải gấp rút khắc phục yếu, hình thành đức tính tốt, có lối sống thói quen tốt đẹp góp phần đưa đất nước vào cơng nghiệp hóa, đại hóa kỉ XXI Nắm vững trình tự nghệ thuật lập luận chặt chẽ, lời lẽ dung dị mà thuyết phục tác giả 2-Tích hợ với Tiếng Việt “Các thành phần biệt lập gọi – đáp – phụ chú”, với tập làm văn “Chương trình đại phương” Với thực tế: tìm hiểu lối sống thói quen người Việt Nam báo chí, địa phương, trường 3-Rèn kĩ đọc – hiểu phân tích văn nghị luận vấn đề người xã hội B>Chuẩn bị: Cuốn sách “Một góc nhìn Trí thức” tập nhà xuất Trẻ TPHCM 2002 C>Tiến trình tổ chức hoạt động dạy – học: *)Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số: *)Kiểm tra cũ 1-Em hiểu nhận định sau: Mỗi tác phẩm văn chương nghệ thuật thông điệp nhà văn gửi đến người đọc đương thời hậu Dựa vào “Tiếng nói văn nghệ” học, lấy ví dụ “Truyện Kiều” “Lục Vân Tiên” 2-Theo tác giả Nguyễn Đình Thi, ta nói sức mạnh kì diệu văn nghệ Con đường văn nghệ đến với người đọc, người nghe, người tiếp nhận có nét riêng nào? *)Bài Vào bài: Chúng ta sống năm đầu kỉ 21 – kỉ chứng kiến phát triển vũ bão khoa học công nghệ, hội nhập kinh tế tồn cầu – đòi hỏi người phải tự hồn thiện để có hành trang vững bước vào kỉ Hành trang gì? Chúng ta tìm câu trả lời qua viết nhà hoạt động trị tiếng Việt Nam I>Đọc – tìm hiểu -Gọi học sinh đọc chung thích * 1)Tác giả - tác phẩm -Em hiểu tác giả? -Học sinh dựa vào a)Tác giả thích để trả lời -Nêu xuất xứ: chủ đề văn bản? b)Tác phẩm *>Xuất xứ *>Chủ đề -Văn thuộc thể loại -Nghị luận vấn *>Thể loại nào? đề xã hội – giáo dục, nghị luận giải thích -Theo em nên đọc văn với giọng -Giọng nào? đọc rõ ràng, mạch lạc, tình cảm 2)Đọc phấn chấn -Gọi học sinh giải -Trò chơi tra từ điển nghĩa từ -Xác định bố cục hệ 1-ĐVĐ (3 câu đầu) thống luận điểm? 3)Giải nghĩa từ Luận điểm xuất phát: “Lớp trẻ Việt Nam… 4)Bố cục kinh tế mới” 2-GQVD: Luận điểm triển khai: *)Luận điểm 1: “Trong hành trang ấy, có lẽ chuẩn bị thân người quan trọng ( đoạn tiếp) *)Luận điểm 2: Bối cảnh giới mục tiêu nặng nề đất nước (2 đoạn tiếp) *)Luận điểm 3: Những mạnh, yếu người Việt Nam mà ta cần nhận rõ bước vào kinh tế hội nhập kỉ (4 đoạn tiếp) 3-KTVD: Luận điểm kết luận (đoạn cuối) “Chúng ta phải lấp đầy hành trang điểm mạnh, vứt bỏ điểm yếu” -“Hành trang” dùng với nghĩa bóng, mang tính hình tượng: II>Đọc – tìm hiểu chi -Nhan đề “chuẩn bị hành trang mặt tinh tiết hành trang vào kỉ thần tri thức, kĩ 1)Đặt vấn đề mới” hiểu năng, thói quen văn hóa nào? để bước vào kỉ mới, thời kì -Nhằm vào đối tượng lớp trẻ Việt Nam (luôn quan trọng đất nước phát triển, dễ tiếp thu mới) -Nhằm mục đích: nhận mạnh, yếu người Việt Nam, rèn thói quen tốt bước vào kinh tế -Nhận xét cách đặt vấn -Thời điểm nêu vấn đề: Tết 2000-2001 chuyển đề tác giả? giao hai thiên niên kỷ, thời điểm thiêng liêng, ý nghĩa -Tác giả có tầm nhìn xa trơng rộng, lo lắng cho tiền đồ đất nước -Đọc từ “Trong hành trang ấy… trội” *)Trong việc chuẩn bị -Em hiểu tác giả hành trang để bước vào Đặt vấn đề trực tiếp, từ mối quan tâm kỉ chuẩn ngắn gọn súc tích, hấp ông? bị thân người dẫn, thuyết phục vấn quan trọng -Yêu cầu học sinh đọc đề có tính thời cấp Luận 1: Tự cổ chí bách để hội kim, người nhập, phát triển… động lực phát 2)Giải vấn đề -Luận điểm triển khai gì? triển lịch sử Luận 2: Trong kỉ tới, kinh tế phát triển mạnh vai trò người lại -Tìm luận triển khai luận điểm này? trội -“Có lẽ” câu có thành phần tình thái, thể ý kiến chủ quan tác giả nhận định, cho Luận điểm 1: thấy nhìn tổng quát người viết -Em có nhận xét -Đọc “Cần chuẩn bị… cách nêu luận điểm 1? điểm yếu nó” *)Bối cảnh giới mục tiêu phát triển đất nước đòi hỏi phải chuẩn bị hành -Luận điểm triển khai trang người khẳng định hành Luận 1: trang quan trọng nhất, Bối cảnh giới: -Gọi học sinh đọc phát triển khoa học công nghệ, hội nhập kinh tế -Luận điểm thứ gì? đưa lên thứ tự Luận điểm trả lời cho câu hỏi “Chuẩn bị gì?” Luận 2: Mục tiêu phát triển đất nước: nhiệm vụ -Vấn đề mang nội dung kinh tế, trị -Tìm luận cứ? -Thông tin nhanh, dễ hiểu Luận điểm 2: -Yếu tố người mang tính định kinh tế, lao động người động lực kinh tế Vì tác giả sử dụng nhiều thuật ngữ kinh tế trị? -Vì tác giả cho làm nên nghiệp phải người Việt Nam? -Nhận xét cách triển khai luận điểm 2? -Đây luận điểm giải thích, trả lời cho câu hỏi “vì phải chuẩn bị hành trang người” Khi bước vào *)Tóm tắt điểm kỷ mạnh điểm yếu -Nêu lí do: người Việt Nam *)Lí 1: yêu cầu +)Những điểm mạnh khách quan tất yếu đặt -Thông minh, nhạy bén với mới, cần cù, sáng tạo, đoàn kết đời sống kinh tế giới *)Lí 2: yêu cầu đấu tranh sống, chủ quan, nảy sinh từ tháo vát, thích ứng nội kinh tế nhanh nước ta trước đòi hỏi thời đại -Đáp ứng yêu cầu sáng tạo xã hội đại -Thích ứng với hồn Luận điểm gì? cảnh, bối cảnh -Hữu ích, động kinh tế Điểm mạnh người Việt Nam gì? -Học sinh tự bộc lộ Luận điểm 3: +)Những điểm yếu: -Yếu kiến thức -Những điểm mạnh có lợi hành trang người thực hành -Thiếu kĩ thuật lao động, thiếu coi trọng Việt Nam bước vào quy trình cơng nghệ kỉ mới? -Thiếu coi trọng chữ tín, kì thị kinh doanh -Sùng ngoại, ngoại -Hãy liên hệ thực tiễn, thoái minh họa cho điểm mạnh -Khó phát huy trí thơng người Việt Nam? minh, khó thích ứng với -Tóm tắt điểm kinh tế tri thức yếu người Việt -Không phù hợp với Nam? kinh tế cơng nghiệp hóa, sản xuất lớn -Gây khó khăn q trình kinh doanh hội nhập (Học sinh tự lộ) -Những điểm yếu gây trở ngại hành trang chúng ta? -Minh họa thực tiễn điểm yếu người Việt -Sự phân tích tác Nam? giả thiên điểm Nhận xét cách lập yếu người Việt luận tác giả luận Nam với dụng ý thức điểm này? tỉnh người Việt Nam, cần khắc phục -Lập luận cách yếu phân tích Các luận nêu -Tơn trọng thật: nhìn song song (mạnh nhận vấn đề khách yếu) Sử dụng thành quan, khẳng định tự hào ngữ, tục ngữ ->nêu bật với phẩm chất mạnh, yếu -Sự phân tích tác tốt nhìn thẳng vào người Việt Nam -> giả nghiêng điểm yếu không Dễ hiểu với nhiều đối mạnh hay yếu rơi vào kỳ thị Đây tượng người Việt Nam? nhìn tác Dụng ý gì? giả, biện chứng, khoa học -Tác giả nêu lên mục tiêu dân tộc -Thái độ tác giả đường phát triển phân tích luận kỉ điểm này? -Đề xuất giải pháp: lấp đầy điểm mạnh, vứt bỏ điểm yếu -Nhấn mạnh khâu có ý nghĩa định làm cho lớp trẻ nhận điểm mạnh, điểm yếu mình, tạo Kết thúc vấn đề, tác thói quen tốt, có văn giả đưa ý kiến gì? hóa từ việc nhỏ 3)Kết thúc vấn đề Vì tác giả lại đưa điều đó? -Lo lắng, tin yêu hi vọng hệ trẻ Việt Nam chuẩn bị tốt hành trang vào kỉ -Em có nhận xét kết luận? -Kết luận nhấn mạnh -Thấy rõ chỗ mạnh cần không bỏ qua chỗ yếu, phải nghiêm khắc nhìn rõ yếu tìm cách khắc -Tác giả đặt lòng tin phục có hiệu vào đối tượng “Lớp trẻ” đại diện tiên phong người Việt Nam Nhiệm vụ đề giản dị, cụ thể, thiết thực, logic vào lớp trẻ, điều cho thấy tình cảm tác giả hệ trẻ nước ta nào? -Kết luận theo kiểu đầu -Bố cục mạch lạc cuối tương ứng -Quan điểm rõ ràng -Lập luận ngắn gọn -Sử dụng thành ngữ, tục Nhận xét tác giả ngữ điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam? III>Tổng kết 1)Nội dung Em học tập cách viết văn nghị luận tác giả? 2)Nghệ thuật *>Ghi nhớ: (SGK) *)Củng cố luyện tập Vấn đề đặt văn là: A-Chuẩn bị hành trang để vào kỷ B-Cái mạnh yếu người Việt Nam C-Lớp trẻ Việt Nam cần nhận rõ mạnh yếu người Việt Nam để rèn thói quên tốt bước vào kinh tế kỉ D-Bối cảnh giới nhiệm vụ nặng nề đất nước *)Hướng dẫn học sinh học nhà 1-Soạn: “Chó Sói Cừu” thơ ngụ ngơn La-Phơng-Ten 2-Sưu tầm số tục ngữ, thành ngữ nói điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam ... hiểu chi -Nhan đề chuẩn bị hành trang mặt tinh tiết hành trang vào kỉ thần tri thức, kĩ 1)Đặt vấn đề mới hiểu năng, thói quen văn hóa nào? để bước vào kỉ mới, thời kì -Nhằm vào đối tượng lớp... nước -Đọc từ “Trong hành trang ấy… trội” *)Trong việc chuẩn bị -Em hiểu tác giả hành trang để bước vào Đặt vấn đề trực tiếp, từ mối quan tâm kỉ chuẩn ngắn gọn súc tích, hấp ơng? bị thân người dẫn,... luyện tập Vấn đề đặt văn là: A -Chuẩn bị hành trang để vào kỷ B-Cái mạnh yếu người Việt Nam C-Lớp trẻ Việt Nam cần nhận rõ mạnh yếu người Việt Nam để rèn thói quên tốt bước vào kinh tế kỉ D-Bối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn