Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:56

GIÁO ÁN NGỮ VĂN CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI -Vũ Khoan A- Mục tiêu cần đạt - Kiến Giúp học sinh hiểu nội dung viết, thức điểm mạnh, điểm yếu tính cách thói quen người Việt Nam Những u cầu hình thành đức tính thói quen đất nước vào cơng nghiệp hóa, đại hóa kỷ - Kỹ Rèn kỹ phân tích tìm hiểu luận điểm, luận : cách lập luận viết - Thái độ : Có ý thức tu dưỡng thân B- Chuẩn bị : - Nâng cao ngữ văn - Các câu hỏi trắc nghiệm C- Lên lớp : 1- Kiểm tra : Kiểm tra 2- Bài : Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng * HOẠT ĐỘNG : I- Đọc – Tìm hiểu chung : -HS đọc thích (*) SGK GV giới thiệu : 1- Tác giả : Vũ Khoan nhà hoạt động trị, nhiều năm Thứ - Vũ Khoan trưởng Bộ ngoại giao - Bài viết: Chuẩn bị hành Bài viết đăng báo “Tia sáng” 2001 Là nghị trang luận với đề tài : vừa có tính cấp thiết vừa có tính lâu dài, vừa đất nước, vừa người, vừa xã luận, vừa văn đạo, vừa ý kiến riêng, vừa ý kiến cán cấp cao, vừa có tính chất vấn đề đời sống, vừa có tính chất vấn đề tư tưởng đạo lý Đặc biệt chứa đựng triết lý nhân văn có giá trị mn thuở : “Con người 2- Tóm tắt viết : định tất cả” - HS đọc văn tóm tắt phần ? - Đặt vấn đề : (1) Đặt vấn đề : Lớp trẻ Việt Nam cần nhận mạnh, yếu người Việt Nam để rèn thói quen tốt bước vào kinh tế - Giải vấn đề + Luận điểm (2) Giải vấn đề : - Luận điểm : hành trang ấy, có lẽ chuẩn + Luận điểm bị thân người quan trọng - Luận điểm : Bối cảnh giới + Luận điểm mục tiêu nhiệm vụ nặng nề đất nước - Luận điểm : Những điểm mạnh, yếu người Việt Nam cần nhận rõ bước vào kinh tế kỷ - Kết thúc vấn đề (3) Kết thúc vấn đề : Yêu cầu hệ trẻ : “Bước vào kỷ nhỏ nhất” - Nhận xét bố cục viết ? Bắt đầu nêu thời điểm chuyển giao thể kỷ yêu cầu chuẩn bị hành trang -> Khẳng định chuẩn bị hành trang quan trọng người (sự chuẩn bị đặt vào bối * Tính chặt chẽ tính định hướng rõ hệ thống luận điểm, luận II- Tìm hiểu nội dung : cảnh giới đối chiếu với mục tiêu nhiệm vụ trước 1- Đặt vấn đề : mắt đất nước) -> từ nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu người VN -> Kết thúc bẳng việc nêu yêu cầu với hệ trẻ * HOẠT ĐỘNG : - Tác giả đặt vấn đề ? Vấn đề có ý nghĩa hồn cảnh thực ? - Vấn đề có ý nghĩa thời lâu dài trình lên + Vấn đề đặt câu “Lớp trẻ đất nước kinh tế mới” Nhận rõ điểm mạnh phát huy, điểm yếu khắc - Đối tượng lớp trẻ phục điều cần thiết để phát triển, không muốn tụt 2- Giải vấn đề : hậu Với dân tộc ta cần thiết ta cơng xây dựng, phát triển xu hội nhập, kinh tế a) Chuẩn bị hành trang vào tồn cầu hóa -> Mang tính lâu dài : q trình lên đất kỷ quan trọng nước + Mang tính thời : chuyển giao kỷ + Đối tượng quan tâm lớp trẻ * HOẠT ĐỘNG : - Luận điểm tác giả phân tích ? triển khai luận ? chuẩn bị thân người - Con người động lực - Nền kinh tế trí thức phát triển b) Bối cảnh giới mục tiêu nhiệm vụ đất nước + Từ cổ chí kim người động lực phát triển lịch sử + Trong thời kỳ kinh tế tri thức phát triển mạnh vai trò người trội - Bối cảnh giới ? Mục tiêu nhiệm vụ chúng ta, đất nước ? + Khoa học – CN phát triển huyền thoại, giao thoa hội nhập ngày sâu kinh tế + Giải nhiệm vụ : thoát nghèo nàn lạc hậu, đẩy mạnh CNH, HĐH, tiếp cận kinh tế trí thức - Điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam cần nhận - KH – CN phát triển, giao thoa hội nhập - nhiệm vụ c) Điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam rõ bước vào kỷ ? + Thơng minh nhạy bén với thiếu kiến thức bản, khả thực hành + Cần cù, sáng tạo thiếu đức tính tỉ mỉ, khơng coi trọng nghiêm ngặt quy trình cơng nghệ, chưa quen cường độ lao động khẩn trương - Cách lập luận đối lập, so sánh song hành, dùng thành + Có tinh thần đồn kết, đùm bọc chống ngữ, tục ngữ tạo hình ảnh dễ ngoại xâm lại thường đố kỵ làm ăn hiểu sống thường ngày + Bản tính thích ứng nhanh lại có hạn chế nếp nghĩ, kỳ thị kinh doanh, quen bao cấp Sùng ngoại ngoại mức, thói khơn vặt khơng coi trọng chữ tín - Nhận xét cách triển khai luận điểm luận ? * HOẠT ĐỘNG : 3- Kết thúc vấn đề : - Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu hình thành thói quen từ việc nhỏ ... bước vào kinh tế kỷ - Kết thúc vấn đề (3) Kết thúc vấn đề : Yêu cầu hệ trẻ : “Bước vào kỷ nhỏ nhất” - Nhận xét bố cục viết ? Bắt đầu nêu thời điểm chuyển giao thể kỷ yêu cầu chuẩn bị hành trang. .. thời điểm chuyển giao thể kỷ yêu cầu chuẩn bị hành trang -> Khẳng định chuẩn bị hành trang quan trọng người (sự chuẩn bị đặt vào bối * Tính chặt chẽ tính định hướng rõ hệ thống luận điểm, luận II-... phát triển xu hội nhập, kinh tế a) Chuẩn bị hành trang vào tồn cầu hóa -> Mang tính lâu dài : q trình lên đất kỷ quan trọng nước + Mang tính thời : chuyển giao kỷ + Đối tượng quan tâm lớp trẻ *
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, Giáo án Ngữ văn 9 bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn