NGHIÊN cứu PHÂN lập và THỬ NGHIỆM HOẠT TINH SINH học của các HOẠT CHẤT từ một số LOÀI THỰC vật và nấm nội SINH THỰC vật tt

29 10 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM …………***………… HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN NGỌC HIẾU NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP THỬ NGHỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HOẠT CHẤT TỪ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT NẤM NỘI SINH THỰC VẬT Chuyên ngành: Hóa học hữu Mã số: 62.44.01.14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌCNỘI – 2019 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: Viện Hoá học Viện Hàn lâm Khoa học Công Nghệ Việt Nam Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Dương Ngọc Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam PGS TS Dương Anh Tuấn Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại: Học viện Khoa học Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam - Số 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu Luận án tại: - Thư viện Học viện Khoa học Công nghệ - Thư viện Quốc gia Việt Nam I GIỚI THIỆU LUẬN ÁN Đặt vấn đề Việt Nam tiếng giới tiềm đa dạng sinh học cac loài thực vật, với 12.000 loài thực vật bậc cao, khơng kể lồi nấm, tảo, rêu nhiều loài đặc hữu Việt Nam Từ kho tàng kinh nghiệm dân gian, có nhiều kinh nghiệm sử dụng kết hợp tài tình nguyên liệu thực vật đa dạng thành thuốc dân gian quý giá, đặc sắc, có hiệu đặc biệt việc chữa bệnh, cao sức khỏe người, bảo vệ mùa màng, diệt trừ sâu bệnh, côn trùng, động vật gây hại Với trình độ phát triển khoa học cơng nghệ nay, cần thiết phải tiếp tục tim tòi, nghiên cứu, chọn lọc từ kinh nghiệm dân gian kết hợp với hỗ trợ công nghệ, thiết bị tạo sản phẩm mới, đưa giá trị sử dụng nguồn tài nguyên thực vật Việt Nam lên tầm cao mới, có giá trị hơn, hiệu hơn, đánh giá cao hàm lượng khoa học công nghệ giá trị sử dụng Nấm nội sinh thực vật (NSTV) nghiên cứu sâu rộng giới kỳ vọng nguồn tài nguyên vô tận chưa khám phá hết với ngành công nghệ sinh học - dược phẩm Kết thống kê gần đây, với ước lượng 51% số hợp chấthoạt tính phân lập từ chủng nấm NSTV hợp chất mới, cho thấy tiềm nghiên cứu ứng dụng vô to lớn nấm NSTV Triển khai tiếp chương trình hợp tác quốc tế Viện Hóa học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) Viện Sinh dược Công nghệ sinh học (Đại học Tổng hợp Heirich-Heine Duesseldorf, CHLB Đức) việc nghiên cứu hệ thực vật Việt Nam để sàng lọc, phát hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, có tiềm sử dụng để chế tạo chế phẩm trừ sâu nấm bệnh hại trồng, mở rộng sang hướng đối tượng nghiên cứu Thế giới Việt Nam nấm NSTV, đề xuất đề tài nghiên cứuNghiên cứu phân lập thử nghiệm hoạt tính sinh học hoạt chất từ số loài thực vật nấm nội sinh thực vật” Đối tƣợng nghiên cứu nội dung luận án - Đối tượng nghiên cứu luận án loài thực vật bao gồm Ngâu ta (Aglaia duperreana Pierre), Gội ổi (Aglaia oligophylla Miq.), Trầu không (Piper betle L.) Nghệ vàng (Curcuma longa L.) nấm nội sinh Ngâu ta, Nghệ vàng Trầu không - Nội dung luận án là: + Chiết tách, xác định cấu trúc hợp chất hữu thành phần bốn lồi thực vật có tiềm trừ sâu nấm bệnh hại + Phân lập nấm nội sinh từ mẫu thực vật, chiết tách, xác định cấu trúc hợp chất hữu thành phần + Thử nghiệm hoạt tính trừ sâu nấm bệnh chiết phẩm hợp chất hữu thành phần Ý nghĩa khoa học Luận án: 3.1 Ý nghĩa lý thuyết: Luận án bổ sung nguồn liệu khả khai thác, ứng dụng số loại thực vật nấm nội sinh thực vật Việt Nam Đồng thời kết Luận án khẳng định xu hướng tìm kiếm, sử dụng hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học từ thực vật nấm nội sinh thực vật khả thi có ý nghĩa thực tế cao Luận án liệu giúp cho sinh viên nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực tham khảo 3.2 Ý nghĩa thực tiễn: Kết Luận án sử dụng để gia công chế tạo chế phẩm thảo mộc trừ sâu nấm bệnh, khảo nghiêm thành công hiệu lực trừ sâu nấm bệnh đồng ruộng Việt Nam Những đóng góp luận án 4.1 Lần Việt Nam, mối liên quan thực vật nấm nội sinh thực vật loài Ngâu, Nghệ vàng Trầu khơng thành phần hóa học hoạt tính sinh học nghiên cứu cách có hệ thống Đã phát có khác biệt thành phần hóa học hoạt tính sinh học chiết phẩm thực vật nấm nội sinh Điều khẳng định mối quan hệ cộng sinh, hỗ trợ chủ nấm nội sinh, tiềm tìm kiếm từ nấm nội sinh thực vật hoạt chất thay để sản xuất chế phẩm sinh học 4.2 Tổng số có 19 hợp chất phân lập xác định cấu trúc (bao gồm: hợp chất từ Ngâu ta (A duperreana Pierre) Gội ổi (A oligophylla Miq.) gồm hợp chất biết rocaglamide A, I, W, AB, J, rocaglaol hợp chất rocaglamide AY; hợp chất biết ar-tumeron, curcumin từ Nghệ vàng (C longa L.); hợp chất biết eugenol, chavicol, 4-Allylpyrocatechol từ Trầu không (P betle L.); hợp chất biết scopararane C, diaporthein B từ nấm nội sinh Ngâu (M hawaiiensis); hợp chất biết β-sitosterol, 4R,4aS,9aR)-1,9a-dihydronidulalin A, 4S,4aR, 9aR)-4a-carbomethoxy-1,4,4a,9a-tetrahydro-4,8-dihydroxy6methylxanthone, (24R)-methylcholesta-7,22-diene-3β,5α,6β-triol từ nấm nội sinh Nghệ vàng (F oxysporum); ergosterol từ nấm nội sinh Trầu không (F solani) nhận dạng 12 acid béo từ nấm nội sinh Nghệ vàng (F oxysporum) GCMS 4.3 Tổng số có chủng nấm nộisinh thực vật phân lập định danh Đây công bố khu hệ chủng nấm nội sinh ngâu ta, nghệ vàng trầu không Việt Nam 4.4 Các phần chiết cành vỏ Ngâu ta thể hoạt tính 100% ức chế sinh trưởng sâu khoang (Spodoptetra litura) Các phần chiết nghệ vàng, nấm nội sinh nghệ vàng, nấm nội sinh trầu không tinh chất curcumin ức chế 100% sinh trưởng nấm gây bệnh thối xám (Botrytis cinera) Lần nghệ vàng tinh chất curcumin nghiên cứu cách hệ thống để sử dụng làm nguyên liệu gia công chế phẩm thuốc trừ nấm sinh học Bố cục luận án Luận án có 141 trang, gồm: Mở đầu (4 trang), Chương 1: Tổng quan tài liệu (32 trang), Chương 2: Đối tượng phương pháp nghiên cứu (13 trang), Chương 3: Thực nghiệm (19 trang), Chương 4: Kết thảo luận (44 trang), Kết luận (1 trang) Kiến nghị (1 trang), Danh mục cơng trình cơng bố (1 trang), Tài liệu tham khảo (16 trang) Phụ lục (43 trang) Phần Tài liệu tham khảo có 159 tài liệu lĩnh vực liên quan đến luận án, cập nhật đến năm 2018 Phần Phụ lục gồm 43 trang, gồm loại phổ hợp chất phân lập luận án II NỘI DUNG LUẬN ÁN MỞ ĐẦU Phần mở đầu đề cập đến ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết thực tiễn, đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Côn trùng, nấm bệnh gây hại vai trò thuốc bảo vệ thực vật 1.2 Xu hướng thay thuốc BVTV hóa học thuốc BVTV gốc sinh học 1.3 Thuốc BVTV sinh học chiết xuất từ nguyên liệu thực vật 1.4 Nấm nội sinh thực vật triển vọng tìm kiếm hoạt chất BVTV sinh học hệ 1.5 Giới thiệu loài Ngâu ta (Aglaia duperreana Pierre), Gội ổi (Aglaia oligophylla Miq.), Trầu không (Piper betle L.) Nghệ vàng (Curcuma longa L.) ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.Đối tượng nghiên cứu loại thực vật gồm Ngâu ta, Gội nếp, Trầu không Nghệ vàng chủng nấm nội sinh phân lập từ Ngâu, Nghệ Trầu không 2.2.Phương pháp nghiên cứu 2.2.1.Phương pháp phân lập, tinh chế hợp chất 2.2.2.Phương pháp xác định cấu trúc hóa học hợp chất 2.2.3.Phương pháp phân lập sinh khối nấm nội sinh thực vật 2.2.4 Phương pháp thử sàng lọc hoạt tính trừ sâu nấm bệnh dịch chiết, phân đoạn chất phòng thí nghiệm THỰC NGHIỆM KẾT QUẢ 3.1 Kết phân lập nấm nội sinh từ mẫu thực vật + Bốn (04) chủng nấm nội sinh phân lập từ nghệ vàng Fusarium solani, Fusarium sp., Trichoderma atroviride Fusarium oxysporum + Ba (03) chủng nấm nội sinh, phân lập từ ngâu Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum crassipes Microdiplodia hawaiiensis + Hai (02) chủng nấm nội sinh phân lập từ trầu không Colletotrichum sp Fusarium solani 3.2 Kết phân lập hợp chất từ thực vật 3.2.1 Phân lập hợp chất từ vỏ Ngâu ta (Aglaia duperreana) 3.2.1.1 Xử lý mẫu thực vật Mẫu vỏ Ngâu ta khô (3kg) ngâm chiết lần metanol thiết bị siêu âm nhiệt độ phòng Dịch tổng thu cất kiệt dung mơi áp suất giảm, nhiệt độ 45 oC thu 115g cặn cô metanol Cặn cô metanol thêm nước chiết với dung mơi có độ phân cực tăng dần n-hexan etyl axetat Sau đuổi dung môi thu cặn dịch n-hexan (25g), etyl axetat (20g) metanol (65g) tương ứng 3.2.1.2 Phân lập hợp chất từ cặn etyl axetat vỏ Ngâu ta Cặn etyl axetat (AD.E, 20g) phân tách sắc ký cột VLC với hệ dung môi rửa giải gradien n-hexan:EtOAc:MeOH (hệ dung môi 4:2:1 đến 0:1:1) thu phân đoạn ký hiệu từ ADE1 đến ADE8 đồ 3.2.1 đồ phân lập hợp chất từ vỏ Ngâu ta Tiến hành chạy cột sắc ký cột phân đoạn ADE3 (5,4 g) silica gel (40-63µm) với hệ dung mơi gradient CH2Cl2-MeOH (từ 100:0 đến 0:100) thu phân đoạn, ký hiệu ADE3.1-ADE3.9 Phân đoạn từ ADE3.1 (1,29 g) tiến hành chạy cột CC với dung môi CH2Cl2:isopropanol thu phân đoạn (ADE3.1.1 đến ADE3.1.9) Gom phân đoạn ADE3.1.4-ADE3.1.7 (412mg) tiến hành chạy cột sephadex với dung môi methanol, thu 36 phân đoạn nhỏ Sử dụng TLC HPLC gom ống 1-36 thu chất thu dạng bột màu trắng vơ định hình Quy trình phân tách hợp chất từ vỏ Ngâu ta (Aglaia dupperreana Pierre) miêu tả đồ 3.2.1 • Hợp chất 1: Hợp chất (3,9 mg) phân lập từ vỏ Ngâu ta (Aglaia dupperreana) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-90.5 (c, 0.25, CHCl3) UV (MeOH) λmax 219.7 273.0 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 561,1 (M+H)+, 528,4 (M+Na)+ 1H-NMR (MeOD): δ ppm 4,95 (d, J = 6.9 Hz, H-1), 4,11 (dd, J = 6.9 Hz, 13,8 Hz , H2), 4,36 (d, J =13,8 Hz, H-3), 6,30 (d, J =1,9Hz, H-5), 6,17 (d, J =1,9 Hz, H-7), 7,12 (d, J=8,8 Hz, H-2’), 6,64 (d, J=8,8 Hz, H-3’), 6,64 (d, J =8,8 Hz, H-5’), 7,12 (d, J = 8,8 Hz, H-6’), 6,86 (m, H-2”), 6,98 (m, H-3”), 6,98 (m, H-4”), 6,98 (m, H-5”), 6,86 (m, H-6”), 3,81 (s, OMe-6), 3,84 (s, OMe-8), 3,66 (s, OMe-4’), 3,34 (s) & 2,86 (s) NMe • Hợp chất 2: Hợp chất (3,8 mg) phân lập từ vỏ Ngâu ta (Aglaia dupperreana) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-80 (c, 0.45, CHCl3) Dữ kiện phổ hợp chất UV (MeOH) λmax 209 279 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 564,1 (M+H)+, 586,4 (M+Na)+ 1H-NMR (MeOD): δ ppm 6,03 (d, J = 5,0 Hz, H1), 4,29 (dd, J = 5,0 Hz, 14,5 Hz , H2), 4,29 (d, J =14,5 Hz, H3), 6,26 (d, J =1,9 Hz, H5), 6,11(d, J =1,9 Hz, H7), 6,78 (d, J=1,9 Hz, H-2’), 6,62 (d, J =8,2 Hz, H-5’), 6,70 (d, J = 6,9 Hz, H-6’), 7,02 (m, H-2”), 6,98 (m, H-3”), 6,98 (m, H-4”), 6,98 (m, H-5”), 7,02 (m, H-6”), 3,81 (s, OMe-6), 3,73 (s, OMe-8), 3,71 (s, OMe-4’), 3,37 (s) & 2,79 (s) NMe, 1,81 (s, OCOCH3) • Hợp chất 3: Hợp chất (2,1 mg) phân lập từ vỏ Ngâu ta (Aglaia dupperreana) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-55,0 (c, 0.45, CHCl3) Dữ kiện phổ hợp chất UV (MeOH) λmax 210 272,5 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 534,1 (M+H)+, 556,4 (M+Na)+ 1H-NMR (MeOD): δ ppm 5,99 (d, J = 6,3 Hz, H1), 3,94 (dd, J = 5,9 Hz, 14,5 Hz , H2), 4,19 (d, J =14,5 Hz, H3), 6,26 (d, J =1,9 Hz, H5), 6,12 (d, J =1,9 Hz, H7), 7,17 (d, J=8,8 Hz, H-2’), 6,61 (d, J =8,8 Hz, H-3’), 6,61 (d, J = 8,8 Hz, H-5’), 7,17 (d, J=8,8 Hz, H-6’), 6,91 (m, H-2’), 7,00 (m, H-3”), 7,00 (m, H4”), 7,00 (m, H-5”), 6,91 (m, H-6”), 3,74 (s, OMe-6), 3,81 (s, OMe-8), 3,65 (s, OMe-4’), 2,57 (s, NMe), 1,84 (s, OCOCH3) • Hợp chất 4; Hợp chất (7,2 mg) phân lập từ vỏ Ngâu ta (A dupperreana) dạng vô định hình màu trắng, [α]20D-110,0 (c, 0.45, CHCl3) Phổ UV (MeOH) λmax 210,4 272,6 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 548,2 (M+H)+, 570,4 (M+Na)+ 1H-NMR (MeOD): δ ppm 5,95 (m, H1), 4,21 (m, H2), 4,21 (m, H3), 6,18 (d, J =1,9 Hz, H5), 6,03 (d, J =1,9 Hz, H7), 7,08 (d, J=8,8 Hz, H-2’), 6,54 (d, J =8,8 Hz, H-3’), 6,54 (d, J = 8,8 Hz, H-5’), 7,08 (d, J=8,8 Hz, H-6’), 6,80 (m, H-2”), 6,92 (m, H-3”), 6,92 (m, H-4”), 6,92 (m, H-5”), 6,80 (m, H-6”), 3,64 (s, OMe-6), 3,72 (s, OMe-8), 3,56 (s, OMe-4’), 3,27 (s) & 2,69 (s) NMe, 1,71 (s, OCOCH3) • Hợp chất 5: Hợp chất (1,9 mg) phân lập từ vỏ Ngâu ta (Aglaia dupperreana) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-41,1 (c, 0.22, CHCl3) Phổ UV (MeOH) λmax 211,3 278,7 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 509,0 (M+H)+, 531,2 (M+Na)+ 1H-NMR (MeOD): δ ppm 5,00 (d, J =5,7 Hz, H1), 3,96 (dd, J =5,7 Hz & 13,9 Hz, H2), 4,21 (d, J = 13,9, H3), 6,27 (d, J =1,9 Hz, H5), 6,15 (d, J =1,9 Hz, H7), 6,70 (d, J=1,9 Hz, H-2’), 6,64 (d, J = 8,8 Hz, H-5’), 6,64 (d, J=8,8 Hz, H-6’), 6,91 (m, H-2”), 7,00 (m, H-3”), 7,00 (m, H-4”), 7,00 (m, H-5”), 6,91 (m, H-6”), 3,81 (s, OMe-6), 3,82 (s, OMe-8), 3,67 (s, OMe-4’), 3,61 (s, OCOCH3) • Hợp chất 6; Hợp chất (10 mg) phân lập từ vỏ Ngâu ta (Aglaia dupperreana) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-125 (c, 0.48, CHCl3) UV (MeOH) λmax 212,8 272,3 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 457,10 (M+H)+, 890,9 (2M+Na)+ 1H-NMR (MeOD): δ ppm 4,69 (d, J =5,5 Hz, H1), 2,80 (ddd, J =6,3 Hz & 13,5 Hz, 14, Hz, H-2α), 2,06 (ddd, J =1,1 Hz & 6,2 Hz, 11,8 Hz, H-2β) 3,89 (dd, J = 13,5 & 14,0 Hz, H3), 6,28 (d, J =1,9 Hz, H5), 6,17 (d, J =1,9 Hz, H7), 7,10 (d, J=8,8 Hz, H2’), 6,61 (d, J = 8,8 Hz, H-3’), 6,61 (d, J=8,8 Hz, H-5’), 7,10 (d, J = 8,8 Hz, H-6’), 7,00 (m, H-2”), 7,00 (m, H-3”), 7,00 (m, H-4”), 7,00 (m, H-5”), 7,00 (m, H-6”), 3,87 (s, OMe-6), 3,85 (s, OMe-8), 3,81 (s, OMe-4’) 3.2.2 Phân lập hợp chất từ Gội ổi (Aglaia oligophylla) 3.2.2.1 Xử lý mẫu thực vật Mẫu Aglaia oligophylla (3kg) ngâm chiết lần metanol thiết bị siêu âm nhiệt độ phòng Dịch tổng thu cất kiệt dung môi áp suất giảm, nhiệt độ 45 oC thu 100g cặn cô metanol Cặn cô metanol thêm nước chiết với dung mơi có độ phân cực tăng dần n-hexan, diclometan etyl axetat Sau đuổi dung môi thu cặn dịch n-hexan (20g), diclometan (3.6g), etyl axetat (18g) metanol (55g) tương ứng 3.2.2.2 Phân lập hợp chất từ cặn diclometan Gội ổi Cặn chiết diclomethan gội ổi (AO.D, 3.6 g) tiến hành tách với cột VLC silicagel 60 thu phân đoạn (AOD1 đến AOD7) Phân đoạn OAD3 tiếp tục chạy CC sử dụng hệ dung môi CH2Cl2:MeOH (10:1) thu phân đoạn (OAD3.1 đến OAD3.3) Hợp chất thu chạy HPLC điều chế phân đoạn OAD3.2, detector λ=210 nm với hệ dung môi MeOH:H2O (3:7) đồ 3.2.2 đồ phân lập hợp chất từ Gội • Hợp chất (chất mới); Hợp chất (3,3 mg) phân lập từ gội ổi (Aglaia oligophylla Muq.) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-50,5 (c, 0.45, CHCl3) UV (MeOH) λmax 210,4 271,1 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 528,1650 (M+Na)+ tương ứng với C28H27NO8Na Dữ liệu phổ hợp chất xem bảng 4.3.1.1 3.2.3 Phân lập hợp chất từ củ Nghệ vàng (Curcuma longa) 3.2.3.1 Xử lý mẫu thực vật Củ nghệ vàng sau sấy khô nghiền mịn, chiết với dung mơi ethyl acetate, loại dung mơi sau cất lôi nước thu tinh dầu 3.2.3.2 Phân lập hợp chất Tinh dầu nghệ (TDN, 30.8g) phân tách sắc ký cột silica gel với hệ dung môi gradient n-hexan-ethyl acetate thu 12 phân đoạn Phân đoạn tinh chế lại sephadex LH20 với dung môi rửa giải MeOH thu hợp chất (2.8mg) đồ 3.2.3 đồ phân lập hợp chất từ củ Nghệ vàng Phần cặn nghệ sau chưng cất lôi nước lấy tinh dầu tiến hành chiết lần với dung môi ethyl acetat cồn thực phẩm 960 Dịch chiết chân khơng dịch đặc để nhiệt độ phòng để kết tủa curcuminoid Sau 24 tiến hành lọc curcuminoit bán tinh Curcuminoid thô loại sáp cồn lạnh sau tiến hành tinh chế cồn (hòa tan curcumin bán tinh có khuấy cồn thực phẩm 960 nhiệt độ sôi), để nguội tới nhiệt độ phòng qua đêm để kết tinh curcuminoid Hỗn hợp Curcuminoid kết tinh lọc chân không thu sản phẩm curcuminoit tinh Curcumin tinh (chất 9, 12.3mg) tinh chế phương pháp sắc ký mỏng điều chế với hệ dung mơi diclometan:metanol (98 : 2) • Hợp chất 8: Hợp chất thu đươc dang dầu, không màu, UV 234-235nm Phổ 1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δH ppm 1,23 (d, 3H, J = Hz, 15-CH3); 1,84 (brs, 3H, 12-CH3); 2,1 (s, 3H, 13-CH3); 2,3 (s, 3H, 4-CH3); 2,61 (m, 1H, H-); 2,69 (m, 1H, H-8); 3,28 (m, 1H, H-7); 6,02 (s, 1H, =CH-C=0, H-10); 7,1 (m, 4H, H-2,3,5,6) 13C-NMR: (CDCl3, 125MHz) δC ppm 20,6 (C-12); 20,9 (C-15); 21,9 (C-14); 27,6 (C-13); 35,2 (C-7); 52,68 (C-8); 124,0 (C-10); 126,6 (C-2,C-6); 129,09 (C-3, C-5); 135,5 (C-4); 143,6 (C-1); 155,0 (C-11); 199,8 (C9) • Hợp chất 9: Curcumin tinh chất (hợp chất 9) tinh chế phương pháp sắc ký mỏng điều chế với hệ dung môi diclometan : metanol (98 : 2) Dữ liệu cộng hưởng từ hạt nhân cho thấy hỗn hợp 50:50 hai cấu dạng enol xeton curcumin 3.2.4 Phân lập hợp chất từ Trầu không (Piper betle L.) 3.2.4.1 Xử lý mẫu thực vật Mẫu Trầu không khô (5kg) ngâm chiết lần metanol thiết bị siêu âm nhiệt độ phòng Dịch tổng thu cất kiệt dung môi áp suất giảm, nhiệt độ 45 oC thu 240g cặn cô metanol Cặn cô metanol thêm nước chiết với dung mơi có độ phân cực tăng dần n-hexan etyl axetat Sau đuổi dung môi thu cặn dịch n-hexan (55g), etyl axetat (50g) metanol (130g) tương ứng 3.2.4.2 Phân lập hợp chất từ cặn n-hexan Trầu không Cặn chiết n-hexan (TKH, 50g) phân tách sắc ký cột silica gel (63-100µm) với hệ dung môi rửa giải gradien n-hexan-etyl axetat (từ 100:0 đến 1:1) thu 10 phân đoạn ký hiệu từ TKH1 đến TKH10 đồ 3.2.4 đồ phân lập hợp chất từ Trầu không Tiến hành chạy cột sắc ký cột phân đoạn TKH4 (1.2g) silica gel (40-63µm) với hệ dung mơi gradien n-hexan-etyl axetat (từ 100:0 đến 80:20) thu phân đoạn, ký hiệu TKH4.1-TKH4.4 Phân đoạn TKH4.4 (15 mg) tinh chế 10 đạt ngưỡng 52,08% Từ cho kết luận khả ức chế nấm Botrytis cinera dịch chiết củ Nghệ chủ yếu curcumin Ở nồng độ 1000, 750, 500 (ppm), phân đoạn dịch chiết n-hexan trầu không (TKH) thể khả kháng nấm Botrytis cinera tương ứng 69,88 %; 59,38 % 43,63 % Kết khảo sát riêng phần chiết TKH4 (eugenol) lại thể khả kháng nấm Botrytis cinera đạt ngưỡng 95% Đối chứng dương kháng sinh Plumbagin, ức chế 100% Kết cho kết luận hợp chất Eugenol có khả ức chế mạnh nấm Botrytis cinera Cặn chiết MeOH dịch chiết nấm nội sinh nghệ ức chế phát triển nấm Botrytis cinera 56.46%, nấm nội sinh ngâu 53,5% nấm nội sinh trầu không 100% Từ kết khảo nghiệm này, chúng tơi xác định nhóm đối tượng cần thiết để tập trung nghiên cứu sâu thành phần hóa học 4.3 Kết nghiên cứu thành phần hóa học thực vật nấm nội sinh thực vật 4.3.1 Thành phần hóa học Ngâu (A dupperreana) Gội ổi (A oligophylla) Từ cặn dịch chiết etyl axetat vỏ Ngâu hợp chất phân lập xác định cấu trúc hóa học, gồm flavonoid-cinnamic acid amide: rocaglamide A (1), rocaglamide I (2), rocaglamide W (3), rocaglamide AB (4), rocaglamide J (5), rocaglaol (6) Từ cặn dịch chiết diclometan Gội ổi phân lập xác định cấu trúc hóa học rocaglamide AY (7) (chất mới) Cấu trúc hóa học hợp chất xác định dựa vào liệu phổ UV, MS, 1H-NMR, đồng thời so sánh với tài liệu công bố trước hợp chất biết 4.3.1.1 Hợp chất (Rocaglamide A) Hợp chất (3,9 mg) phân lập từ vỏ Ngâu (Aglaia dupperreana) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-90.5 (c, 0.25, CHCl3) UV (MeOH) cho biết λmax 219.7 273.0 nm Phổ khối ESIMS positive cho pic ion giả phân tử m/z 561,1 [M+H]+, m/z 528.4 [M+Na]+ tương ứng với công thức phân tử C29H31NO7 Phổ 1H-NMR cho thấy có mặt nhóm methoxy dạng singlet cộng hưởng δH 3,81 (OCH3-8), 3,84 (OCH3-6) 3,66 (OCH3-4’), nhóm proton metyl H-5 H-7 thuộc vòng A quan sát dạng doublet-meta δH 6,30 6,17 có số tương tác spin 1,9 Hz Hai tín hiệu dạng singlet nhóm N-CH3 quan sát 3,34 2,86 ppm Tín hiệu cộng hưởng đặc trưng hệ spin AA’BB’ vòng B xuất vùng trường thấp δ = 7,12 6,64 ppm vòng B dạng para, tương ứng cho hai cặp proton H-2’/H-6’ H-3’/H-5’ Hệ spin thứ hai nhóm mono phenyl, vòng C quan sát δH 6,86 ppm (m, H-2”/H-6”) 6,98 ppm (m, H-3”/4”/5”) Thêm vào đó, xuất hệ spin thứ vòng cyclopentan quan sát δH 4,95 ppm (d, 6,9), 4,36 (d, 13,8 ) 4,11 (dd, 6,9 &13,8Hz) proton H1α, H2α H3β Dữ liệu NMR 1H-NMR hợp chất thu cách sử dụng dung môi sử dụng cho Rocaglamide A [65] Do đó, kết giống hệt mà không 15 cần thêm phổ khác Phân tích liệu phổ 1H-NMR, MS, UV kết hợp với so sánh với liệu phổ số vật lý tài liệu tham khảo [65] hợp chất xác định hợp chất Rocaglamide A Có cấu trúc hóa học sau: 4.3.1.2 Hợp chất (Rocaglamide I) Hợp chất (3,8 mg) phân lập từ vỏ Ngâu (Aglaia dupperreana) dạng vô định hình màu trắng, [α]20D-80 (c, 0.45, CHCl3) Phổ UV (MeOH) cho biết λmax 209 279 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 564,1 (M+H)+, 586,4 (M+Na)+ tương ứng với công thức phân tử C31H33NO9 Phổ 1H-NMR hợp chất cho thấy có hai tín hiệu cộng hưởng doublet proton H-5 H-7 thuộc vòng A vị trí meta có số tương tác spin 1,9 Hz δH 6,26 ppm 6,11 ppm Thêm vào tín hiệu nhóm metyl xuất trường cao δH 1,81 ppm có mặt nhóm acetoxy C-1 Điều dẫn đến chuyển dịch độ chuyển dịch hóa học proton H-1 tới 6,03 ppm Ngoài proton dãy béo H-2 H-3 quan sát thấy phổ có tín hiệu cổng hưởng dạng overlap δH 4,29 ppm Phổ 1H-NMR chứng minh nhóm hydroxyl C-3’ gây hiệu ứng chắn proto thơm vòng B theo thứ tự sau đây: H-2’> H6’>H-5’ Sự có mặt nhóm hydroxyl C-3’ làm thay đổi tính chất vòng B phổ 1H-NMR khơng tín hiệu cộng hưởng đặc trưng hệ AA’BB’ para vòng B chuyển thành hệ ABC Nhóm vị trí làm thay đổi vị trí độ dịch chuyển hóa học nhóm methoxyl: Tại δH 3,73 (OCH3-8), 3,81 (OCH3-6) δH 3,71 (OCH3-4’) Hai nhóm N-CH3 xuất δH 3,34 ppm 2,86 ppm dạng singlet Phân tích liệu phổ 1H-NMR, MS, UV kết hợp với so sánh với liệu phổ số vật lý tài liệu tham khảo [65] hợp chất xác định hợp chất Rocaglamide I Cấu trúc hóa học sau: 4.3.1.3 Hợp chất (Rocaglamide W) Hợp chất (2,1 mg) phân lập từ vỏ Ngâu (Aglaia dupperreana) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-55,0 (c, 0.45, CHCl3) Phổ UV (MeOH) cho biết λmax 210 272,5 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 534,1 (M+H)+, 556,4 (M+Na)+ tương ứng với công thức phân tử C30H31NO8 Phổ 1H-NMR hợp chất phổ hợp chất cho thấy tín hiệu nhóm N-Me δH 3,34 ppm điều giải thích nhóm CONHCH3 vị trí C-2, thay nhóm CON(CH3)2 trường hợp hợp hợp chất Hai proton H-5 H-7 vòng A quan sát dạng meta doublet với J= 1,9 Hz δH 6,26 6,12 ppm Hệ tương tác spin đặc trưng AA’BB’ quan sát δH 6,61 (d, J=8,8Hz) 7,17 (d, J=8,8Hz) đặc trưng cho para vòng B Tương tự với hợp chất 2, nhóm acetyl C-1 cộng hưởng δH 1,84 (s) Điều làm cho độ chuyển dịch hóa học H-1 dịch chuyển vùng trường thấp δH 5,99 (d, 6,3), hai proton methyl cộng hưởng δH 3,94 (dd, J=5,9 & 14,5Hz) 4,19 (d, J=14,5Hz) tương ứng cho H-2 H-3 Giá trị J=14,5Hz tương tác axial-axial H-2 H-3 Trong số tương tác J=5,9 Hz đặc trưng cho tương tác axialequatorial H-2 H-1 16 Phân tích liệu phổ 1H-NMR, MS, UV kết hợp với so sánh với liệu phổ số vật lý tài liệu tham khảo [65] hợp chất xác định hợp chất Rocaglamide W, với cấu trúc hóa học sau: 4.3.1.4 Hợp chất (Rocaglamide AB) Hợp chất (7,2 mg) thu dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-110,0 (c, 0.45, CHCl3) Phổ UV (MeOH) cho biết λmax 210,4 272,6 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 548,2 (M+H)+, 570,4 (M+Na)+ tương ứng với công thức phân tử C31H33NO8 Khối lượng phân tử hợp chất nhỏ hợp chất 14 đvc Phổ 1H-NMR hợp chất cho tín hiệu đặc trưng hệ spin AA’BB’ vòng B giống hợp chất Hai cặp proton H-2’/H-6’ H3’/H-5’ cho tín hiệu δH 7,08 ppm (2H, d, J=8.8Hz) 6,54 ppm (2H, d, J=8,8Hz) Thêm vào phổ 1H-NMR cho tín hiệu nhóm N-Me single δH 3,27 2,69 ppm giống với hợp chất Mặt khác, axetyl hóa C-1 gây dịch chuyển độ hóa học H-1 trường thấp δH 5,95 (m) xen phủ proton H2 H-3 δH 4,21 (m) giống hợp chất Hai proton vị trí meta dạng doublet H-5 H-7 vòng A cộng hưởng δH 6,18 6,03 ppm Năm proton khác vòng C mono quan sát thấy δH 6,92 6,80 ppm, giống hợp chất Rocaglamide tương tự Ba nhóm methoxyl dạng singlet quan sát δH 3,64, 3,72 3,56 ppm tương ứng cho nhóm OCH3-6, OCH3-8, OCH3-4’ Phân tích liệu phổ 1H-NMR, MS, UV kết hợp với so sánh với liệu phổ số vật lý tài liệu tham khảo [65] hợp chất nhận dạng rocaglamide AB với cấu trúc hóa học sau: 4.3.1.5 Hợp chất (Rocaglamide J) Hợp chất (1,9 mg) phân lập từ vỏ Ngâu (Aglaia dupperreana) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-41,1 (c, 0.22, CHCl3) Phổ UV (MeOH) cho biết λmax 211,3 278,7 nm Phổ khối phun mù điện tử ESI-MS (positive mode) cho m/z 509,0 (M+H)+, 531,2 (M+Na)+ tương ứng với công thức phân tử C28H28NO9 Trên phổ 1H-NMR 5, hai proton meta H-5 H-7 vòng A cộng hưởng δH 6,27 ppm (d, J=1,9Hz) 6,15 ppm (d, J=1.9 Hz) Nhóm hydroxyl C-3’ thay đổi hệ spin đặc trưng AA’BB’ vòng B hợp chất rocglamide thành hệ spin ABC hợp chất Nhóm gây thay đổi độ chuyển dịch hóa học nhóm methoxyl: OCH3-6 δH 3,81 ppm, OCH3-8 δH 3,82 ppm OCH3-4’ δH 3,67 ppm Ba proton H-1, H-2 H-3 cộng hưởng δH 5,0 ppm (d, J=5,7 Hz), 3,96 ppm (dd, J=5,7 & 13,9 Hz) δH 4,21 ppm (d, J=13,9 Hz) Thêm vào đó, nhóm methoxyl dạng singlet thuộc phần axetat C-2 xuất tín hiệu cộng hưởng δH 3,61 (s) proton thơm vòng C quan sát δH 6,91-7,00 ppm, giống hợp 2, Phân tích liệu phổ 1H-NMR, MS, UV kết hợp với so sánh với liệu phổ số vật lý tài liệu tham khảo [65] hợp chất nhận dạng rocaglamide J với cấu trúc hóa học sau: 4.3.1.6 Hợp chất (Rocaglaol) 17 Hợp chất (10mg) phân lập từ vỏ Ngâu (Aglaia dupperreana) dạng vô định hình màu trắng, [α]20D-125 (c, 0.48, CHCl3) Phổ UV (MeOH) cho biết λmax 212,8 272,3 nm Phổ khối bụi electron ESI-MS (positive mode): m/z 457,10 (M+H)+, 890,9 (2M+Na)+ tương ứng với công thức phân tử C26H26NO6 Phổ 1H-NMR hợp chất cho thấy proton meta H-5 H-7 vòng A cộng hưởng δH 6,28 ppm (d, J=1,9 Hz) δH 6,17 (d, J=1,9Hz) Hệ spin đặc trưng AA’BB’ vòng B quan sát δH 7,10 (2H, d, J=8,8Hz) δH 6,61 (2H, d, J=8,8 Hz) Ba nhóm methoxyl dạng singlet có tín hiệu cộng hưởng δH 3,87 (OMe-6), δH 3,85 (Ome-8) δH 3,81 (Ome-4’) So sánh với hợp chất 1, hợp chất có thay đổi vùng aliphatic Sự cộng hưởng proton metylen xuất dạng cặp tương tác geminal đa vạch (m) δH 2,06 ppm (ddd, J=1,1, 6,2 & 11,8 Hz) 2,80 ppm (ddd, J=6,2, 11,8 & 14,0 Hz), hai proton thể tương tác vicinal với nhóm metyl bao quanh nhóm phenyl nhóm hydroxyl δH 3,89 4,69 ppm Do tín hiệu metylen có liên kết proton metyl Tín hiệu nhóm metylen xuất δH 2,06 2,80 ppm H-2α H2β lý giải với số tương tác spin nhỏ (J=1,5 Hz) dạng equatorialequatorial số tương tác lớn (14,0 Hz) dạng axial-axial tương ứng cho H-1β H-3α Phân tích liệu phổ 1H-NMR, MS, UV kết hợp với so sánh với liệu phổ số vật lý tài liệu tham khảo [65] hợp chất 6được nhận dạng rocaglaol với cấu trúc hóa học sau: 4.3.1.7 Hợp chất (Rocaglamide AY)- chất Hợp chất (3,3 mg) phân lập từ gội ổi (Aglaia oligophylla Muq.) dạng vơ định hình màu trắng, [α]20D-50,5 (c, 0.45, CHCl3) Phổ UV (MeOH) cho biết λmax 210,4 271,1 nm Phổ khối phân giải cao HRESI-MS cho peak ion giả phân tử m/z = 528,1650 [M + Na]+ , tương ứng với công thức phân tử C28H27NO8 Phổ 1H 13C-NMR hợp chất gần giống phổ chất rocaglamide J (hợp chất 5) với tín hiệu nhóm methoxy δH 3,90 (8-OMe); 3,84 (6-OMe) 3,71 (4’OMe), với hai tín hiệu proton thơm tương tác meta δH 6,15 6,26 (mỗi tín hiệu d, J=1,9Hz), proton vòng thơm bị lần δH 6,99 – 7,12 ppm nhóm axetat (δC 57,5 170,0ppm) Sự khác biệt hợp chất so với hợp chất thể hai điểm Thứ nhóm hydroxy C-1 hợp chất chuyển thành nhóm C-1-oxime phân tử, điều chứng minh qua dịch chuyển phía trường thấp C-1 (δC 153,0 ppm) so với hợp chất Thứ hai xuất tín hiệu đặc trưng cho hệ spin AA’BB’ vòng B δH 7,13 (2H, d, J= 8,8Hz) 6,71 (2H, d, J= 8,8Hz), điều chứng tỏ nhóm hydroxy khơng tồn hợp chất Phân tích phổ 2D-NMR chất kết hợp so sánh với tài liệu dẫn đến kết luận cấu trúc dẫn xuất C-3’-demethoxy rocaglamide T [48,66] Đây chất đặt tên rocaglamide AY Bảng 4.3.1.1 Dữ liệu NMR hợp chất (CDCl3) Vị trí *δC (ppm) δC (ppm) δH (ppm)J(Hz) 18 HMBC COSY Vị trí *δC (ppm) δC (ppm) δH (ppm)J(Hz) HMBC COSY 153,0 57,0 57,1 153,0 57,1 57,2 3,80 (d,13,5) 3,67 (d,13,5) 3,8b, 9, 1” 2,3a, 9, 1’, 1”,2”/6” 3ª 4ª 8ª 8b 1’ 2’b 3’c 4’ 5’c 6’b 1” 2”/6” 3”/5” 4” (CO) 8-OCH3 6-OCH3 4’-OCH3 COOCH3 105,1 160,0 88,9 164,0 93,0 158,3 107,7 115,0 125,6 113,1 127,8 158,8 126,8 125,6 134,8 127,7 127,8 127,8 170,0 105,7 161,3 89,9 165,3 93,8 160,3 110,0 117,0 128,7 113,2 149,3 149,5 11,5 121,4 136,7 129,4 128,7 128,0 171,7 56,1 56,3 56,3 57,5 6,26 (d,1,9) 4a,6,7,8a 6,15 (d,1,9) 5,6,8,8a 7,13 (d,8,8) 6,71 (d,8,8) 3a 2’,6’,4’,1” 3’/5’ 2’/6’ 6,71 (d,8,8) 7,13 (d, 8,8) 2’/6’,4’,1” 3a 2’/6’ 3’/5’ 6,99 (m) 7,12 (m) 7,12 (m) 3”/5” 1”,2”/6” 3”/5” 2”/6”, 4” 3”/5” 3,90 (s) 3,84 (s) 3,71 (s) 4’ (C=O) *δC: Dữ liệu phổ 13C-NMR rocaglamide T đo CDCl3[66] 4.3.2 Thành phần hóa học nghệ vàng (Curcuma longa L.) Từ cặn dịch chiết diclometan củ Nghệ vàng hợp chất phân lập xác định cấu trúc hóa học gồm ar-turmerone (8) curcumin (9) Cấu trúc hóa học hợp chất xác định dựa vào liệu phổ 1H-, 13C-NMR, đồng thời so sánh với tài liệu công bố trước hợp chất biết 4.3.2.1 Hợp chất (Ar-turmerone) 19 Phổ 1H 13C-NMR chất cho thấy phân tử có chứa vòng thơm vị trí 4, thể qua tín hiệu proton thơm δH = 7,1 (m, 4H, H-2,3,5,6) carbon thơm, gồm có CH carbon bậc 4; nhóm methyl gồm ba nhóm bậc ba [δH = 1,84; 2,1 2,3 (mỗi tín hiệu 3H, s)], nhóm bậc hai [δH = 1,23 (3H, d, J = 7Hz), H-15CH3] Bên cạnh phổ NMR có mặt nhóm xeton δC = 199,8 (C-9); olefinic proton δH 6,02 (H-10) aliphatic proton cộng hưởng vùng từ 2,61 đến 3,28ppm Các số liệu phổ phân tích hoàn toàn phù hợp với số liệu Ar-turmerone tài liệu tham khảo [146] Nghiên cứu gần cho biết hợp chất thể hoạt tính xua đuổi hai loại côn trùng Sitophilus zeamais Spodoptera frugiperda [146] 4.3.2.2 Hợp chất (Curcumin) Curcumin tinh chất (hợp chất 9) tinh chế phương pháp sắc ký mỏng điều chế với hệ dung môi diclometan : metanol (98 : 2) Dữ liệu cộng hưởng từ hạt nhân cho thấy hỗn hợp 50:50 hai cấu dạng enol xeton curcumin 4.3.3 Thành phần hóa học Trầu khơng (Piper betle L.) Từ cặn dịch chiết diclometan Trầu không hợp chất phân lập xác định cấu trúc hóa học gồm eugenol (10), chavicol (11), 4-allylpyrocatechol (12) Cấu trúc hóa học hợp chất xác định dựa vào liệu phổ 1H-, 13C-NMR, đồng thời so sánh với tài liệu công bố trước hợp chất biết 4.3.3.1 Hợp chất 10 (Eugenol) Trên phổ 1H-NMR chất 10 cho thấy tín hiệu proton thơm vòng thơm bị lần δH 6,65 (dd, J= 2; 8,5 Hz, 1H, H-3), 6,75 (brs, 1H, H-5), 6,77 (d, J= Hz, 1H, H-6) tín hiệu nhóm allyl: olefinic proton δH 5,03 (H-9); 5,93 (H-8) nhóm methylen 3,28 (H-7) Ngồi có nhóm metyl gắn với vòng thơm 3,83 (s, 3H, H-2-OCH3) Phân tích liệu phổ 1H-NMR kết hợp với so sánh liệu phổ chất tham khảo [147] cho phép khẳng định hợp chất 10 có tên eugenol 4.3.3.2 Hợp chất 11 (Chavicol) Tín hiệu 11 proton quan sát thấy phổ 1H-NMR hợp chất 11 Trong có proton thơm vòng thơm bị lần vị trí ortho δH 6,77 (m, 2H, H2,6); 7,04 (m, 2H, H-3,5) tín hiệu nhóm allyl: olefinic proton δH 5,05 (m, 2H, H-9); 5,93 (m, 1H, H-8) nhóm methylen δH 3,3 (d, J= 6,5, 2H, H7) Phổ 13C-NMR 11 cho biết phân tử có tổng cacbon, có nhóm metylen δC 39,5 (C-7) 115,2 (C-9) , nhóm metin δC 115,4 (C-2,6); 129,6 (C-3,5) 137,8 (C-8), cacbon bậc δC 132,2 (C-4) 153,9 (C-1), có cacbon bậc đính với oxi δC 153,9 (C-1) Phân tích liệu phổ 1H- 13C-NMR kết hợp với so sánh liệu phổ chất tham khảo [148] cho phép khẳng định hợp chất 11 có tên chavicol có cấu trúc hóa học 4.3.3.3 Hợp chất 12 (4-allylpyrocatechol) Tín hiệu proton quan sát thấy phổ 1H-NMR chất 12 Trong có proton thơm vòng thơm δH 6,62 (dd, J = 2,0 8,1Hz, 1H, H-5); 6,70 (d, J= 2,0Hz, 1H, H-6); 6,78 (d, J= 8,1Hz, 1H, H-3) tín hiệu nhóm allyl: 20 olefinic proton δH 5,03 (m, 1H, H-9cis); 5,06 (m, 1H, H-9trans); 5,90 (m, 1H, H8) nhóm methylen δH 2,05 (2H, d, J= 6,7 Hz, H-7) Ngồi ra, phổ cho thấy tín hiệu nhóm hydroxy δH 5,48 (1-OH); 5,53 (2-OH) (br s, tín hiệu 1H) Các số liệu phổ 12 hoàn toàn trùng khớp với chất 4-allylpyrocatechol tài liệu tham khảo [148] 4.3.4 Thành phần hóa học nấm nội sinh M hawaiiensis từ Ngâu Từ cặn dịch chiết diclometan nấm nội sinh M hawaiiensis từ Ngâu, hợp chất phân lập xác định cấu trúc hóa học gồm Scopararane C (13) Diaporthein B (14) Cấu trúc hóa học hợp chất xác định dựa vào liệu phổ 1H-, 13C-NMR, đồng thời so sánh với tài liệu công bố trước hợp chất biết 4.3.4.1 Hợp chất 13 (Scopararane C) Hợp chất 13 thu dạng tinh thể hình kim màu trắng, Rf = 0,87 (hệ dung mơi n-hexan-ethyl acetate 3:1), điểm nóng chảy 171,6 0C Phổ 1H NMR chất 13 cho thấy tín hiệu olefinic proton cộng hưởng δH 7,04 (1H, d, J=1,5Hz, H-14); 5,87 (1H, dd, J=17,5; 10,5Hz, H-15a) 5,05 (1H, dd, J=11,0; 0,5Hz, H-15b); 5,11 (1H, dd, J=17,5; 0,5Hz, H-16) hai nối đôi, nối đôi bị lần nối đôi bị lần; nhóm metyl dạng singlet δH 1,20 (s, 6H, H-17,20); 1,29; 1,40 (mỗi tín hiệu 3H, s, H-18,19) 10 aliphatic proton cộng hưởng vùng từ 1,4 đến 2,0 ppm Phổ 13C NMR hợp chất 13 cho tín hiệu 20 cacbon, có nhóm CH3, nhóm CH2, nhóm CH carbon bậc Bên cạnh tín hiệu phù hợp với phổ 1H, phổ 13C NMR cho thấy có mặt nhóm carbonyl (δC 181,6, C-7), nối đôi bị lần δC 142,7 (C-5), có tín hiệu dịch phía trường thấp δC 144,4 (C-6) chứng tỏ có nhóm hydroxy gắn nối đơi carbon aliphatic có liên kết với oxy thể tín hiệu δC 74,1 (C-9) Dữ liệu phổ NMR 13 xem bảng 4.3.4.1 Các số liệu phổ 1H 13C NMR phân tích kết hợp so sánh với số liệu tài liệu tham khảo [149] cho phép khẳng định hợp chất 13 có tên gọi Scopararane C Cấu trúc hóa học sau 4.3.4.2 Hợp chất 14 (Diaporthein B) Chất 14 thu dạng tinh thể dạng vảy hình vuông màu trắng, Rf = 0,33 (dm: n-hexan-ethyl acetate 3:1), đnc 189,6 0C Phổ khối ESI-MS cho peak ion phân tử m/z 363 [M – H]- Kết hợp với phân tích số liệu phổ MS, phổ 1H 13C NMR, khẳng định 14 diterpen với công thức phân tử C20H28O6 Phổ 1H 13C NMR 14 gần tương tự chất 13 khác ba điểm sau: Điểm thứ tín hiệu nhóm methyl C-20 δH 1,20 chất 14 thay tín hiệu nhóm oxy-methylen δH 3,71 4,14 (mỗi tín hiệu d, J= 10,0Hz, H-20) Điểm khác biệt thứ hai biến tín hiệu carbon olefinic xuất carbon bậc aliphatic có gắn với oxy δC 81,9 (C-5) 104,1(C-6) chất 14 Tín hiệu dịch chuyển phía trường thấp 104,1ppm (C-6) có liên kết với nguyên tử oxy Hai khác biệt giải thích việc tạo liên kết ete 21 C-20 C-6 Ba là, phổ chất 14 thấy xuất tín hiệu nhóm oxymethin δH 4,03 (1H, dd, H-11) δC 67,7(C-11) Phân tích liệu phổ 1D-NMR, MS, 14 kết hợp với so sánh với liệu phổ tài liệu tham khảo [150] hợp chất 14 nhận dạng diaporthein B với cấu trúc hóa học sau: Bảng 4.3.4.1 Dữ kiện phổ NMR hợp chất 13 14 C-NMR (CDCl3) (δ ppm) 13 14 30,06 25,2 17,7 17,7 41,4 37,5 35,4 37,3 13 142,7 81,9 142.8 81.9 144,4 104,1 144.4 104.1 181,6 196,3 181.6 196.2 133,7 134,7 133.7 34.7 74,1 76,2 74.1 76.2 10 45,1 51,1 45.1 51.1 25,2 67,7 25.2 67.7 29,6 81,92 29.5 39.9 38,7 6,81 (d; 2) 147,8 5,82 (dd, 17,5; 11) 112,5 40,01 150,5 144,0 38.8 147.9 145.4 40.1 150.4 144.1 5,1 (m) 145,4 113,1 112.6 113.1 Vị trí C H-NMR (CDCl3) (δ ppm) 13 14 1,53 (m); 2,0 (m) 1,97 (m); 2,04 (m) 1,66 (m) 1,63 (m); 1,68 (m) 1,45 (m); 1,56 (m) 1,27 (m); 1,60 (m) 11 1,59 (m); 1,8 (m) 12 1,94 (m); 1,97 (m) 13 14 15 4,03 (dd) 1,75 (m) 2,07 (m) 13 C-NMR (CDCl3) (δ ppm) 13* 14* 30.6 25.2 17.7 17.6 41.1 37.5 35.4 37.3 17 7,04, (d; 1,5) 5,87 (dd, 17,5; 10,5) 5,05 (dd; 11,0; 0,5); 5,11 (dd; 17,5; 0,5) 1,20 (s) 1,22 (s) 23,3 25,97 23.3 25.9 18 1,40 (s) 1,19 (s) 30,6 26,97 30.1 26.9 19 1,29 (s) 26,9 23,73 26.9 23.7 20 1,20 (s) 29,4 68,66 29.4 68.6 -OH 6,72 (s) 1,44 (s) 3,71 (d, J=10,0); 4,14 (d, J=10,0) 4,97 (s) 16 13*: Scopararane C đo CDCl3; 1H-NMR (500 MHz); 13C-NMR (125 MHz) [149] 14*: Diaporthein B đo CDCl3; 1H-NMR (500 MHz); 13C-NMR (125 MHz) [150] 4.3.5 Thành phần hóa học nấm nội sinh F oxysporum Nghệ vàng Từ cặn dịch chiết metanol nấm nội sinh F oxysporum Nghệ vàng, hợp chất 15-26 nhận dạng phương pháp kỹ thuật sắc ký ghép khối phổ (GC/MS ) hợp chất phân lập xác định cấu trúc hóa học gồm β-sitosterol (27), 4R,4aS,9aR)-1,9a-dihydronidulalin A (28), (4S,4aR,9aR)-4a-carbomethoxy-1,4,4a,9a- 22 tetrahydro-4,8-dihydroxy-6 methylxanthone)(29) (24R)-methylcholesta-7,22diene-3β,5α,6β-triol (30) Cấu trúc hóa học hợp chất xác định dựa vào liệu phổ 1H-, 13C-NMR, đồng thời so sánh với tài liệu công bố trước hợp chất biết 4.3.5.1 Các hợp chất từ 15 đến 26 Các hợp chất từ 15 đến 26 nhận dạng phương pháp kỹ thuật sắc ký ghép khối phổ (GC/MS, Gas Chromatography Mass Spectometry) Kết GC/MS chất 15-26 mô tả bảng 4.3.5.1 Bảng 4.3.5.1 Kết GC-MS chất 15-26 TT 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Time 10.39 13.57 16.46 17.22 19.69 24.07 24.28 24.49 25.34 33.75 41.92 49.68 Fatty acids 14: 15:0 16:1n-7 16: 17: 18: 2(n-6) 18:1(n-9) 18:1(n-7) 18: 20:0 22:0 24:0 Tên khoa học Tetradecanoic acid Pentadecanoic acid 9-hexadecenoic acid Hexadecanoic acid Heptadecanoci acid Octadecadienoic acid Octadecenoic acid Octadecenoic acid Octadecanoic acid Eicosanoic acid Docosanoic acid Tetracosanoic acid Hàm lượng % 0.93 0.20 2.55 29.04 2.82 27.98 28.63 0.27 6.9 0.34 0.17 0.17 Hình 4.3.5.1 Phổ sắc ký GC-MS chất 15-26 4.3.5.2 Hợp chất 27 (β-sitosterol) Hợp chất 27 thu dạng tinh thể hình kim, màu trắng, nhiệt độ nóng chảy 132-133 OC, Rf = 0,26 (hệ dung môi triển khai n-hexan-axeton 9:1) Sau sử dụng sắc ký TLC với chất chuẩn β-sitosterol xác định hợp chất 27 β-sitosterol, với cấu trúc hóa học sau: 4.3.5.3 Hợp chất 28 (4R,4aS,9aR)-1,9a-dihydronidulalin A) Phổ 1H NMR chất 28 cho tín hiệu olefinic proton -3), 6.06 (H-2), 6.29 (H-5) 6.38 (H-7); proton hydroxy methin 4), ba aliphatic proton -1a), 2.76 (H-1b) 3.64 (H-9a) Ngồi ra, tín hiệu nhóm methyl gắn vớ -CH3), nhóm hydroxyl có liên kết cầu hydro nội phân tử -OH), nhóm -9a) quan sát thấy phổ 1H NMR Trên phổ 13C-NMR, hợp chất 28 cho tín hiệu nhóm xeton -9), nhóm carboxy ới carbon bậc -4a), 105.1 (C-8a), 149.9 (C-6), 157.6 (C-10a), 161.4 (C-8) Các số liệu phổ phân tích hợp chất 28 hoàn toàn trùng khớp với số liệu hợp chất (4R,4aS,9aR)-1,9adihydronidulalin A tài liệu tham khảo [151] Do vậy, hợp chất 28 xác định 4R,4aS,9aR)-1,9a-dihydronidulalin A Số liệu phổ hợp chất 28 thể bảng 4.3.5.2 với cấu trúc hóa học sau: 23 4.3.5.4 Hợp chất 29 (4S,4aR, 9aR)-4a-carbomethoxy-1,4,4a,9a-tetrahydro-4,8dihydroxy- 6-methylxanthone) Phổ NMR hợp chất 29 tương tự phổ hợp chất 28, dẫn xuất 4a-carbomethoxy-4,8-dihydroxy-6-methylxanthone Sự khác biệt thể độ dịch chuyển phía trường thấ C-4 dịch chuyển phía trường cao C-4a so với hợp chất 28 Điều cho phép dự đoán hợp chất 29 đồng phân quang học chất 28 Cấu trúc 29 xác định (4S,4aR, 9aR)4a-carbomethoxy-1,4,4a,9a-tetrahydro-4,8-dihydroxy- 6-methylxanthone so sánh số liệu phổ với tài liệu tham khảo [151] Số liệu phổ hợp chất 29 thể bảng 4.3.5.2 Bảng 4.3.5.2 Dữ liệu phổ NMR hợp chất 28 29 STT Hợp chất 28 13 H C 2.67 m, 1H 24.5, CH2 2.76 m, 1H 6.06 m, 1H 132.6, CH 5.88 m, 1H 123.7, CH 4.67 d, 5, 1H 66.1, CH 4a 85.2, C 6.29 s, 1H 108.1, CH 149.9, C 6.38 s, 1H 111.2, CH 161.4, C 8a 105.1, C 197.7, C 9a 3.64 m, 1H 40.3, CH 10a 157.6, C 6-CH3 2.28 s, 3H 22.4, CH3 OH-8 11.52 s, 1H COOCH3 168.4, C COOCH3 3.64 s, 3H 52.9 CH3 Hợp chất 29 13 C 25.6, CH2 13 C-28* 24.5 132.6 123.7 66.0 85.2 108.0 149.8 111.2 161.3 105.1 197.7 40.3 157.6 22.4 40.3 168.3 52.9 5.96 m, 1H 5.79 m, 1H 4.62 m, 1H 6.43 s, 1H 6.49 s, 1H 3.34 dd (7&11), 1H 2.36 s, 3H 11.34 s, 1H 3.77 s, 3H H 127.5, CH 127.3, CH 69.3, CH 82.7, C 108.4, CH 151.1, C 111.1, CH 162.5, C 103.6, C 197.1, C 45.2, CH 159.0, C 22.6, CH3 170.7, C 53.4, CH3 13 C-29* 25.6 127.4 127.3 69.3 82.7 108.4 151.1 111.1 162.5 103.6 197.1 45.2 159.0 22.6 170.7 53.4 28*: 4R,4aS,9aR)-1,9a-dihydronidulalin A đo CDCl3; 13C-NMR (125 MHz) [151] 29*:(4S,4aR,9aR)-4a-carbomethoxy-1,4,4a,9a-tetrahydro-4,8-dihydroxy6methylxanthone đo CDCl3; 13C-NMR (125 MHz) [151] 4.3.5.5 Hợp chất 30 (24R-methylcholesta-7,22-diene-3β,5α,6β-triol) Hợp chất 30 thu dạng bột màu trắng tan methanol nóng, nhiệt nóng chảy 221-224oC, Rf = 0.61 (hệ dung mơi diclometan- methanol 9:1) Phổ 1H-NMR cho thấy tín hiệu nhóm methyl, bao gồm hai tín hiệu đơn (singlet) δH 0.91 (H-18); 0.54 (H-19) bốn tín hiệu kép (doublet) δH = 0.99 (J= 6.5Hz, H-30); 0.88 (J= 7.0 Hz, H-28); δH = 0.81 (J = 6.5Hz, H-27) δH = 0.80 (d, J= 6.5Hz, H-26) Ngồi ra, có mặt hai nối đơi thể qua ba tín hiệu, gồm có hai proton vị trí trans nối đơi bị lần δH 5.23 (dd, 1H, J=7.5 & 15.5Hz, H-23); 5.17 (dd, 1H, J=8 & 15.5Hz, H-22) proton nối đôi bị ba lần δH = 5.08 (1H, m, H-7); tín hiệu ba nhóm hydroxyl δH 4.48 (1H, d, J=5.5Hz, H29), 4.22 (1H, d, J=5.5Hz, H-30) 3.58 (1H, s, H-31); tín hiệu hai nhóm methin 24 có gắn với nhóm hydroxyl δH 3.76 (1H, m, H-3), 3.37 (1H, s, H-6) 20 aliphatic proton vùng từ 1.2 đến 2.0ppm quan sát thấy phổ 1H-NMR Phổ 13C-NMR cho thấy phân tử chất 30 có 28 nguyên tử cacbon, hoàn toàn phù hợp với số liệu phổ 1H-NMR, bao gồm hai nối đôi δC 139.6 (C-8), 135.3 (C-22), 131.3 (C-23) 119.4 (C-7); ba cacbon có gắn với oxy δC 74.4 (C-5), 72.1 (C-6), 65.9 (C3); nhóm methyl δC 12.0 (C-19), 17.2 (C-28), 17.6 (C18), 19.4 (C-26), 19.7 (C27), 20.9 (C-20) 15 cacbon cộng hưởng vùng từ 21.30 đến 55.30 ppm Phân tích liệu phổ 1D-NMR cho phép dự đoán hợp chất 30 sterol dạng trihydroxyergostane Cấu trúc hợp chất 30 kết luận (24R)-methylcholesta7,22-diene-3β,5α,6β-triol so sánh với tài liệu [18] Hợp chất phân lập trước từ lồi san hơ mềm Sinularia sp Cấu trúc hóa học hợp chất 30 sau: Bảng 4.3.5.3 Số liệu phổ 1H- 13C-NMR chất 30 Hợp chất 30 (1H-NMR: 500Hz 13C-NMR: 125 MHz) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 H (DMSO) 1.6 m & 1.2 m 1.4 m & 1.3m, 1H 3.76 m, 1H 1.9 m & 1.4 m 3.37 m, 1H 5.08 m, 1H 1.92m, 1H 1.42 m 1.95 m & 1.23 m 1.80 m 1.48 m & 1.3 m 1.7 m & 1.2 m 1.25 m 0.91 s, 3H 0.54 s, 3H 0.99 d (6.5 , 3H) 2.0 m 5.17 dd, 1H, & 15.5 5.23 dd, 1H 7.5 & 15.5 1.82 m, 1H 1.4 m, 1H 0.80 d (6.5, 3H) 0.81 d (6.5, 3H) 0.88 d (7.0, 3H) 4.48 d (5.5, 1H) OH 4.22 d (5.5, 1H) OH 3.58 s, 1H OH 13 C* (DMSO) 32.6 33.9 67.6 41.9 76.1 74.2 120.4 141.6 43.8 38.1 22.4 39.9 43.8 55.3 23.5 28.5 56.2 18.8 12.5 21.5 40.8 136.2 132.1 43.1 33.4 19.8 20.2 17.8 13 C (DMSO) 31.1 CH2 32.4 CH2 65.9 CH 40.0 CH2 74.4 C 72.1 CH 119.4 CH 139.6 C 42.2 CH 36.6 C 21.3 CH2 39.0 CH2 42.9 C 54.1 CH 22.5 CH2 27.6 CH2 55.3 CH 17.6 CH3 12.0 CH3 20.9 CH3 39.9 CH 135.3 CH 131.3 CH 41.9 CH 32.4 CH 19.4 CH3 19.7 CH3 17.2 CH3 30*: 4R,4aS,9aR)-1,9a-dihydronidulalin A đo CDCl3; 13C-NMR (125 MHz) [18] 4.3.6 Thành phần hóa học nấm nội sinh F sonani Trầu không Từ cặn dịch chiết etyl axetat nấm nội sinh Trầu không phân lập xác định cấu trúc hóa học hợp chất ergosterol (31) Cấu trúc hóa học hợp chất 25 xác định dựa vào liệu phổ 1H-, 13C-NMR, đồng thời so sánh với tài liệu công bố trước Hợp chất 31 (Ergosterol): Hợp chất 31 (7.1mg), tinh thể hình kim màu, nhiệt độ nóng chảy 168-169°C Phổ 13C-NMR cho biết phân tử hợp chất 31 có tổng 28 cacbon, bao gồm nhóm metyl, nhóm metylen, 11 nhóm metine cacbon bậc bốn Số liệu phổ NMR hợp chất 31 cho phép dự đoán chất khung sterol, thể qua tín hiệu đặc trưng nhóm hydroxy metin tạ 70.4 (C-3), nhóm metyl, bao gồm tín hiệu singlet -18), 0.92 (H-19) tín hiệu doublet -27), 0.97 (H-28) 1.09 (H-26) nhiều aliphatic proton cộng hưởng vùng từ khoảng 1.2 đến 2.5ppm Bên cạnh đó, phổ 1H-NMR hợp chất 31 cho thấy có mặt ba nối đơi, thể qua tín hiệu olefinic proton 2H, -H-22,23), 5.43 (1H, H-7) 5.62 (1H, H-6) olefinic carbon -7), 119.6 (C-6), 132.0 (C-23), 135.5 (C-22), 139.8 (C-5) 141.3 (C-8) So sánh số liệu phổ hợp chất 31 với tài liệu tham khảo [152] kết luận hợp chất 31 có tên gọi ergosterol Sinh tổng hợp ergosterol ức chế loại nấm gây bệnh, vi sinh vật gây bệnh, làm hóa chất sản xuất loại thuốc chữa bệnh nơng nghiệp có khả gây độc tế bào Số liệu phổ NMR hợp chất 31 trình bày bảng 4.3.6.1 Cấu trúc hóa học hợp chất 31: Bảng 4.3.6.1 Dữ liệu phổ 1H- 13C-NMR chất 31 26 Vị trí C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 H (ppm) 3.69 (m) 5.62 (dd, 2.4, 5.4) 5.43 (dd, 2.4, 5.4) 0.61 (s) 0.92 (s) 1.01 (d, 6.6) 5.20 (dd, 7.8, 15.0) 5.20 (dd, 7.8, 15.0) 1.09 (d, 6.6) 0.88 (d, 6.6) 0.97 (d, 6.6) C (ppm) 38.4 32.0 70.4 40.8 139.8 119.6 116.3 141.3 46.2 37.0 21.1 39.1 42.8 54.6 23.0 28.3 55.7 12.0 17.6 40.4 21.1 135,6 132.0 42.8 33.1 19.6 19.9 16.3 C (ppm) 31* 38.4 32.0 70.4 40.8 139.8 119.6 116.3 141.3 46.2 37.0 21.1 39.1 42.8 54.6 23.0 28.3 55.7 12.0 17.6 40.4 21.1 135,6 132.0 42.8 33.1 19.6 19.9 16.2 DEPT CH2 CH2 CH CH2 C CH CH C CH C CH2 CH2 C CH CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH CH3 CH CH CH CH CH3 CH3 CH3 31*: Ergosterol đo CDCl3; 1H-NMR (500 MHz); 13C-NMR (125 MHz) [152] Kết phân tích thành phần hóa học hợp chấtthực vật nấm nội sinh thực vật cho thấy nhiều điều lý thú: + Thành phần hóa học hợp chất tự nhiên có thực vậtnấm nội sinh thực vật không giống + Dịch chiết nấm nội sinh nghệ trầu khơng có khả kháng nấm chủ, dịch chiết nấm nội sinh ngâu có hoạt tính sinh học khác với dịch chiết chủ Những kết khảo sát đặt đoán lý thú vai trò đa dạng nấm nội sinh chủ cần tìm hiểu rõ chế phối hợp này, KẾT LUẬN Từ kết trình bày trên, luận án rút số kết luận sau: Lần Việt Nam, mối liên quan thực vật nấm nội sinh thực vật lồi Ngâu, Nghệ vàng Trầu khơng thành phần hóa học hoạt tính sinh học 27 nghiên cứu cách có hệ thống Đã phát có khác biệt thành phần hóa học hoạt tính sinh học chiết phẩm thực vật nấm nội sinh Điều khẳng định mối quan hệ cộng sinh, hỗ trợ chủ nấm nội sinh, tiềm tìm kiếm từ nấm nội sinh thực vật hoạt chất thay để sản xuất chế phẩm sinh học Tổng số có 19 hợp chất phân lập xác định cấu trúc (bao gồm: hợp chất từ Ngâu ta (A duperreana Pierre) Gội ổi (A oligophylla Miq.) gồm hợp chất biết rocaglamide A, I, W, AB, J, rocaglaol hợp chất rocaglamide AY; hợp chất biết ar-tumeron, curcumin từ Nghệ vàng (C longa L.); hợp chất biết eugenol, chavicol, 4-Allylpyrocatechol từ Trầu không (P betle L.); hợp chất biết scopararane C, diaporthein B từ nấm nội sinh Ngâu (M hawaiiensis); hợp chất biết β-sitosterol, 4R,4aS,9aR)-1,9a-dihydronidulalin A, 4S,4aR, 9aR)4a-carbomethoxy-1,4,4a,9a-tetrahydro-4,8-dihydroxy- 6-methylxanthone, (24R)methylcholesta-7,22-diene-3β,5α,6β-triol từ nấm nội sinh Nghệ vàng (F oxysporum); ergosterol từ nấm nội sinh Trầu không (F solani) nhận dạng 12 acid béo từ nấm nội sinh Nghệ vàng (F oxysporum) GC-MS Tổng số có chủng nấm nộisinh thực vật phân lập định danh Đây công bố khu hệ chủng nấm nội sinh ngâu ta, nghệ vàng trầu không Việt Nam Các phần chiết cành vỏ Ngâu ta thể hoạt tính 100% ức chế sinh trưởng sâu khoang (Spodoptetra litura) Các phần chiết nghệ vàng, nấm nội sinh nghệ vàng, nấm nội sinh trầu không tinh chất curcumin ức chế 100% sinh trưởng nấm gây bệnh thối xám (Botrytis cinera) Lần nghệ vàng tinh chất curcumin nghiên cứu cách hệ thống để sử dụng làm nguyên liệu gia công chế phẩm thuốc trừ nấm sinh học KIẾN NGHỊ Các kết nghiên cứu luận án loài thực vật nấm nội sinh thực vật phân lập xác định nhiều hợp chất có cấu trúc lý thúhoạt tính ức chế mạnh sâu nấm bệnh hai trồng Trong thời gian tới, hố thực vật hoạt tính sinh học chúng cần tiếp tục nghiên cứu sâu rộng nhằm khám phá cấu trúc hóa học hoạt tính mới, làm sáng tỏ chế tác dụng mối quan hệ cấu trúc hóa học hoạt tính sinh học hoạt chất Với chấthoạt tính tốt cần định hướng ứng dụng vào sống 28 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Bài báo khoa học Dương Ngọc Tú, Dương Anh Tuấn, Lê Đình Minh, Trịnh Đức Cơng, Đặng Xuân Quý, Nguyễn Ngọc Hiếu, Đặng Đức Quyết, Vũ Duy Hiện, Đặng Vũ Thị Thanh (2013), Nghiên cứu chế tạo chế phẩm Funbv trừ nấm Botrytis cinerea gây hại trồng từ dịch chiết củ nghệ vàng (Curcuma longa) Hóa học Ứng dụng, 3(19), 2932 ISSN 1859-4069 Dương Ngọc Tú, Nơng Thiên Sang, Lê Đình Minh, Nghiêm Ngọc Đức, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Hiếu, Đặng Đức Quyết, Vũ Duy Hiện, Đặng Vũ Thị Thanh (2013) Nghiên cứu khả ức chế nấm Botrytis cinerea gây bệnh thối xám rau từ củ nghệ vàng (Curcuma longa) Việt Nam Hóa học Ứng dụng, 5(21), 10-13 ISSN 1859-4069 Ngoc Tu Duong, RuAngelie Edrada-Ebel, Rainer Ebel, Wenhan Lin, Anh Tuan Duong, Xuan Quy Dang, Ngoc Hieu Nguyen and Peter Proksch (2014) New rocaglamide derivatives from Vietnamese Aglaia species Natural Product Communications, (6) pp 833-834 ISSN 1934-578X Nguyễn Ngọc Hiếu, Nghiêm Văn Đức, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hiền, Dương Anh Tuấn, Bùi Thị Hải Yến, Nguyễn Việt Hà, Dương Ngọc (2014) Nghiên cứu hiệu phòng trừ nấm gây hại rau chế phẩm FUNBV Mê Linh, Hà Nội Tạp chí hóa học T.52(6A) 93-97 ISSN 0866-7144 Nguyễn Ngọc Hiếu, Nghiêm Văn Đức, Phạm Thị Dung, Dương Ngọc (2016) Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính nấm nội sinh phân lập từ nghệ vàng Tạp chí hóa học, 54(3) 382-386 ISSN 0866-7144 Poster Nguyễn Ngọc Hiếu, Nghiêm Văn Đức, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hiền, Dương Anh Tuấn, Bùi Thị Hải Yến, Nguyễn Việt Hà, Dương Ngọc (2015) Study on ability of Funbv botanical product to control fungal diseases on vegetables in Me Linh, Hanoi.The fourth youth scientific Conference, Institute of Chemistry, VAST, Feb 4th Nguyen Ngoc Hieu and Duong Ngoc Tu (2016) Stuty on structure of endophytic fungi substances isolated from medical Vietnamese plants Molecular biology and its applications in health and food/feed production in South-East Asia, IPMB Alumni Meeting, Sep 18–21, Can Tho University 29 ... Nghiên cứu phân lập thử nghiệm hoạt tính sinh học hoạt chất từ số loài thực vật nấm nội sinh thực vật Đối tƣợng nghiên cứu nội dung luận án - Đối tượng nghiên cứu luận án loài thực vật bao gồm... nấm bệnh dịch chiết, phân đoạn chất phòng thí nghiệm THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 3.1 Kết phân lập nấm nội sinh từ mẫu thực vật + Bốn (04) chủng nấm nội sinh phân lập từ nghệ vàng Fusarium solani,... Kết phân lập thực vật định danh chủng nấm nội sinh thực vật 4.2 Kết khảo nghiệm hoạt tính trừ sâu kháng nấm dịch chiết tổng, phân đoạn dịch chiết tổng chất thực vật, nấm nội sinh thực vật Các mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu PHÂN lập và THỬ NGHIỆM HOẠT TINH SINH học của các HOẠT CHẤT từ một số LOÀI THỰC vật và nấm nội SINH THỰC vật tt , NGHIÊN cứu PHÂN lập và THỬ NGHIỆM HOẠT TINH SINH học của các HOẠT CHẤT từ một số LOÀI THỰC vật và nấm nội SINH THỰC vật tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn