Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong công ty cổ phần du lịch và thương mại phương đông

163 14 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:33

Tên đề tài: Tìm hiểu văn hố ứng xử Công ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Phương Đơng MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề tài B PHẦN NỘI DUNG .5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề văn hóa 1.1.1 Định nghĩa văn hoá 1.1.2 Những nét đặc trưng văn hoá 1.2 Ứng xử 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Bản chất ứng xử 10 1.2.3 Các kiểu ứng xử 11 1.3 Khái niệm văn hoá ứng xử doanh nghiệp 13 1.3.1 Doanh nghiệp 13 1.3.2 Thế văn hoá doanh nghiệp 14 1.3.3 Mối quan hệ văn hoá ứng xử văn hoá doanh nghiệp 18 1.3.4 Vai trò văn hố ứng xử doanh nghiệp 18 1.3.5 Những nét chung văn hoá ứng xử hoạt động doanh nghiệp 22 Sinh viên : Lê Thùy Dung Lớ : VH p 901 - 1- Tên đề tài: Tìm hiểu văn hố ứng xử Cơng ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Phương Đông CHƯƠNG II: THỰC TẾ VĂN HỐ ỨNG XỬ TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG 42 2.1 Vài nét công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đông 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 42 Sinh viên : Lê Thùy Dung Lớ : VH p 901 - 2- 2.1.2 Cơ cấu chức 43 2.1.3 Thị trường mục ty 45 tiêu tổ cơng 2.2 Thực tế văn hố ứng xử công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đông .49 2.2.1 Văn hoá ứng xử Giám Đốc với nhân viên công ty 50 2.2.2 Văn hoá ứng xử nhân viên công ty với Giám Đốc 53 2.2.3 Văn hoá ứng xử nhân viên công ty với 56 2.2.4 Văn hố ứng xử hướng dẫn viên cơng ty với khách du lịch 59 2.2.5 Văn hoá ứng xử công ty với công ty ngành 69 2.2.6 Văn hoá ứng xử với môi trường điểm đến du lịch công ty 72 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HĨA ỨNG XỬ TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG 77 3.1 Đẩy mạnh việc xây dựng thực sách xúc tiến du lịch Công ty Cổ phần Du lịch 77 Thương mại 3.2 Chính sách 79 3.3 Xây dựng môi 80 trường văn Phương hố Đơng người doanh 3.4 Một số nghị 83 C KẾT 87 nghiệp khuyến LUẬN TÀI LI ỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong môi trường kinh doanh đầy biến động với sóng gió thử thách thời hội nhập, doanh nghiệp giới nói chung Việt Nam nói riêng cần nhanh nhạy nắm bắt thay đổi thị trường để thích nghi phát triển đồng thời nắm bắt hội để vươn tới tầm cao Và sách hiệu để giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững xây dựng văn hố doanh nghiệp vừa mang sắc riêng độc đáo doanh nghiệp mà phù hợp với xu hướng chung thời đại phù hợp với giá trị văn hoá truyền thống quốc gia dân tộc Để thực sách liên kết phát triển doanh nghiệp văn hố khơng thể thiếu vai trò văn hố ứng xử Văn hố ứng xử phần quan trọng văn hoá doanh nghiệp chưa xã hội nói chung người hoạt động kinh doanh nói riêng quan tâm thời kỳ hội nhập Các mối quan hệ nội doanh nghiệp xây dựng, trì phát triển tạo mối liên kết chặt chẽ tồn doanh nghiệp, nguồn nội lực to lớn công ty Bên cạnh mơi trường kinh doanh ngày trở nên đa dạng, cách ứng xử doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh vấn đề làm đau đầu nhiều nhà lãnh đạo Sự tồn tại, phát triển hay phá sản công ty phụ thuộc vào việc cơng ty có nắm bắt nhanh nhạy thay đổi thời đại hay khơng, có ứng xử thích nghi có văn hóa hay khơng? Văn hố ứng xử lúc hết đòi hỏi phải thiết lập bền vững Đối với cơng ty du lịch nói riêng, kết hoạt động kinh doanh phụ thuộc phần lớn vào văn hố ứng xử cơng ty, bao gồm văn hóa ứng xử lãnh đạo với nhân viên, đồng nghiệp công ty với nhau… văn hóa ứng xử nhân viên du lịch với khách du lịch Đây vừa nhu cầu đòi hỏi khách quan, vừa lựa chọn thích ứng để công ty đứng vững, tồn phát triển điều kiện Các doanh nghiệp công ty thương mại du lịch khác thể cạnh tranh liệt trước xu hội nhập kinh tế khu vực giới Du lịch Đảng Nhà nước ta xác định ngành kinh tế mũi nhọn đất nước, nên với phát triển mạnh mẽ, đời hàng loạt công ty du lịch với sản phẩm đặc trưng chương trình du lịch tương đối giống khác biệt lại cách ứng xử có văn hố thể hoạt động kinh doanh công ty, đặc biệt tiếp xúc với khách du lịch Đây giúp ta phân biệt cơng ty du lịch với cơng ty khác, góp phần tạo nên thương hiệu mắt khách hàng Chính nhìn từ góc độ văn hóa ta khẳng định: văn hố ứng xử góp phần quan trọng việc phát triển công ty, cạnh tranh chiếm lĩnh mở rộng thị trường Xuất phát từ tầm quan trọng, tính thực tế đề tài tâm đắc thân nét đặc biệt văn hố ứng xử cơng ty du lịch, lữ hành, em chọn đề tài khoá luận mang tên “ Tìm hiểu văn hố ứng xử công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đông ” Mục tiêu đề tài: - Hệ thống hóa lý luận văn hóa ứng xử hoạt động doanh nghiệp - Tìm hiểu thực tế văn hóa ứng xử cơng ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đông - Đề xuất số giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đơng Tình hình nghiên cứu ngồi nước: Giao tiếp ứng xử nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả đề cập tới V.I Lênin bàn quan hệ người với lệ thuộc vào phát triển lực lượng sản xuất viết “ quan hệ người với việc sản xuất vật phẩm cần thiết để thoả mãn nhu cầu người phát triển lực lượng sản xuất định Và mối quan hệ giải thích tất tượng đời sống xã hội ”, theo ông quan hệ giao tiếp, ứng xử lĩnh vực sản xuất vật chất quan trọng người Ở Việt Nam tác phẩm, tài liệu nghiên cứu ứng xử có từ năm 1960 – 1970 Đó sáng tác viết cung cách ứng xử : “ Tâm lý học ứng xử”, tác giả Lê Thị Bừng, NXB Giáo Dục, 2001; “ Tâm lý nghệ thuật giao tiếp, ứng xử kinh doanh du lịch ”, PTS Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh chủ biên, NXB Thống kê, 1995; “ Nghệ thuật ứng xử thành công người ” Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Hồng Ngọc, NXB Thanh niên, 1995; “ Giao tiếp - ứng xử hoạt động kinh doanh ” PGS.TS Bùi Tiến Quý chủ biên, NXB Khoa học kỹ thuật, 2001, “ Giao tiếp kinh doanh ” PTS Vũ Thị Phượng – Dương Quang Huy chủ biên, NXB Thống kê, 1998… Gần có thêm nhiều tác giả đề cập đến vấn đề văn hóa cơng ty, văn hóa doanh nghiệp “ Văn hoá kinh doanh ”, GS Phạm Xuân Nam chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1996; “ Doanh nghiệp, doanh nhân văn hoá ”, tác giả Trần Quốc Dân, NXB Chính trị quốc gia, 2008…Song phần quan trọng văn hóa cơng ty văn hóa ứng xử người đề cập tới, đặc biệt văn hóa ứng xử doanh nghiệp kinh doanh du lịch Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu mà đề tài hướng tới văn hoá ứng xử thể mối quan hệ doanh nghiệp: - Văn hoá ứng xử người chủ doanh nghiệp với thành viên doanh nghiệp - Văn hoá ứng xử thành viên doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp - Văn hoá ứng xử thành viên doanh nghiệp với - Văn hoá ứng xử doanh nghiệp với khách hàng - Văn hoá ứng xử doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh - Văn hoá ứng xử doanh nghiệp với môi trường thiên nhiên Phạm vi nghiên cứu: văn hoá doanh nghiệp hiểu hệ thống bao gồm giá trị, truyền thống, tập quán, lối ứng xử, nghi lễ, biểu tượng, chuẩn mực hình thành trình xây dựng phát triển doanh nghiệp,có khả lưu truyền, tạo nên sắc riêng, có tác động sâu sắc tới tâm lý hành vi tất thành viên doanh nghiệp Văn hoá ứng xử doanh nghiệp phần văn hố doanh nghiệp có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp nói riêng, doanh nghiệp du lịch, lữ hành Là doanh nghiệp kinh doanh du lịch với quy mô nhỏ, công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đông cần bước xây dựng cho văn hố doanh nghiệp vững mạnh Đó điều kiện cần cơng ty phát triển bền vững thị trường du lịch Hải Phòng nói riêng Việt Nam nói chung Cơng ty xây dựng văn hố doanh nghiệp dựa điều kiện sau: Một xác định hệ thống quan điểm, giá trị phù hợp để thành viên công ty chia sẻ, quan tâm, bao gồm: - Quan điểm người trung tâm để từ có sách tuyển dụng nhân viên, đào tạo sử dụng hợp lý Đồng thời làm gia tăng giá trị cá nhân thân thành viên công ty - Khách hàng hết - Thị trường định - Đạo đức quan trọng - Có tinh thần trách nhiệm xã hội Hai xây dựng cho hệ thống định chế công ty, bao gồm vấn đề liên quan đến tính chuyên nghiệp như: - Tinh thần trách nhiệm, thái độ nhân viên làm việc - Các tiêu chuẩn kiến thức chuyên môn kỹ tác nghiệp - Quy trình kiểm sốt, phân cơng cơng việc khoa học, hợp lý - Kết hợp hài hoà quyền hạn trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ thành viên Ba xây dựng chế thu thập xử lý thông tin Làm để cung cấp nhiều thông tin cho thành viên, thông tin cập nhật điểm đến du lịch, thị trường, đối thủ cạnh tranh…có cơng ty nhận nhiều giá trị họ tạo Khi có thơng tin với sức sáng tạo người, qua phân tích, tính tốn, nhận định trở thành giá trị giúp cho doanh nghiệp có định đắn Chú ý: - Thông tin phải cần thiết để phục vụ mục tiêu Thu thập thông tin nhanh - Đánh giá thơng tin xác Xử lý thông tin hiệu Truyền thông tin kịp thời Đảm bảo bí mật kinh doanh Bốn xây dựng thực quy chế dân chủ công ty, tạo điều kiện để thành viên có hội để thực quyền nghĩa vụ tham gia quản lý trình sản xuất, kinh doanh Đây cách tốt để định người quản lý trở thành định người bị quản lý Trong công ty tràn ngập khơng khí cởi mở, hợp tác sáng tạo Năm xây dựng chế kết hợp hài hồ lợi ích để cá nhân doanh nghiệp phát triển Lợi ích cá nhân động lực trực tiếp thúc đẩy người vươn tới Lợi ích cá nhân nằm tổng thể lợi ích chung doanh nghiệp, đồng thời lợi ích doanh nghiệp tạo điều kiện cho lợi ích cá nhân thực hiện, từ tạo xu hướng vận động chung doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp tạo thể thống sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp, góp phần định hướng cho việc sản xuất kinh doanh hướng Và việc xây dựng văn hố doanh nghiệp thành cơng hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào lực người chủ doanh nghiệp - doanh nhân có tài đốn, tầm nhìn xa, lĩnh lực lãnh đạo 3.4 Một số khuyến nghị: 3.4.1 Khuyến nghị với Công ty CP Du lịch Thương mại Phương Đông: - Ban giám đốc cần xây dựng chuẩn mực ứng xử cụ thể áp dụng phổ biến cho tất nhân viên công ty Khi ứng dụng thường xuyên trở thành thói quen tốt ứng xử thành viên không mơi trường làm việc mà với mơi trường gia đình xã hội, trở thành truyền thống đẹp công ty Cổ phần Du lịch thương mại Phương Đơng góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội lực to lớn, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp người làm du lịch Phương Đơng nói riêng Việt Nam nói chung - Ban lãnh đạo cơng ty vừa người làm gương thực hiện, vừa tăng cường giáo dục ý thức văn hoá giao tiếp, ứng xử cho nhân viên công ty để họ hiểu rõ tầm quan trọng văn hoá ứng xử công việc sống với tiêu chí như:  Tơn trọng giá trị đặt lên hàng đầu văn hoá ứng xử tất thành viên công ty  Nhân viên khơng ngừng sáng tạo cơng việc, có đạo đức nghề nghiệp người làm du lịch  Trong ứng xử với anh em đồng nghiệp khơng nói xấu sau lưng, khuyến khích góp ý cơng khai minh bạch, phân biệt rõ ràng việc công việc tư  Nhân viên thị trường giao dịch với khách hàng cần ăn mặc trang phục công sở, gọn gàng, lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp ứng xử văn hoá, thể hiểu biết sâu sắc sản phẩm du lịch công ty Du lịch Phương Đông trước khách hàng  Không nói “ Khơng ” với khách hàng  Đối với nhân viên nên thực việc sau để tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp ( Phụ lục IV ) Khơng đố kị với đồng nghiệp Hạn chế nhờ vả từ việc nhỏ nhặt Không tỏ thân thiện với cấp Hãy nghĩ trước nói Khơng trốn tránh trách nhiệm Khơng tự biến thành kẻ ba hoa, khoe khoang Không lôi kéo, bè phái nơi công sở Không nên đem đề tài sau bàn tán nơi làm việc: vấn đề tơn giáo, trị, sống chốn phòng the, chuyện rắc rối gia đình, tham vọng nghề nghiệp vấn đề sức khoẻ 3.4.2 Khuyến nghị với UBND thành phố, Sở Văn hoá, thể thao du lịch Hải Phòng: Đối với UBND thành phố Hải Phòng: - Cần xây dựng cải tạo, nâng cấp số khu vui chơi giải trí, cơng trình cơng cộng để vừa phục vụ nhân dân, vừa làm đa dạng điểm đến tham quan chương trình City Tour cho du khách Nhất đẩy mạnh việc đầu tư tơn tạo di tích lịch sử, cơng trình kiến trúc cổ để phát triển du lịch văn hoá - UBND thành phố cần tạo điều kiện đầu tư cho doanh nghiệp du lịch, nhanh gọn việc làm thủ tục hành đối xử bình đẳng với thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh du lịch để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp - Hải Phòng thành phố có tài nguyên du lịch tự nhiên hấp dẫn Khu du lịch Cát Bà, Khu du lịch Đồ Sơn số khu du lịch sinh thái nhỏ thành phố huyện An Dương ( Khu du lịch “ Hương đồng nội ” An Đồng) khu du lịch sinh thái Kiến Thuỵ… giá không đắt đỏ chuyên phục vụ khách du lịch cuối tuần nghỉ ngơi, thư giãn Để bảo vệ môi trường thiên nhiên điểm sinh thái hấp dẫn này, UBND thành phố cần tổ chức lớp tập huấn giáo dục đạo đức sinh thái cho đơn vị tham gia kinh doanh hoạt động du lịch, nhân dân địa phương công ty du lịch để bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên du lịch Khách công ty du lịch trước chuyến học kiến thức du lịch sinh thái Từ nâng cao ý thức cộng đồng việc bảo vệ mơi trường nói chung mơi trường du lịch nói riêng Đối với Sở văn hoá, thể thao du lịch Hải Phòng: - Kiểm tra thường xuyên hoạt động doanh nghiệp du lịch sở cung ứng dịch vụ ( khách sạn, nhà hàng…), có biện pháp xử lý nghiêm đơn vị vi phạm làm xấu hình ảnh du lịch Hải Phòng - Thành lập Hiệp hội Công ty du lịch lữ hành thành phố để trao đổi kinh nghiệm, cạnh tranh lành mạnh có nhiều hội hợp tác kinh doanh du lịch - Tổ chức thi hướng dẫn viên giỏi thành phố Hải Phòng cách thường xuyên với cá nhân tham gia không hướng dẫn viên công ty du lịch mà đội ngũ sinh viên ngành văn hóa du lịch, ngoại ngữ… trường đại học, cao đẳng đào tạo du lịch địa bàn thành phố để tuyển chọn đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, xuất sắc nhất, làm đại diện quảng bá cho Du lịch thành phố Hải Phòng nói riêng du lịch Việt nam nói chung Đặc biệt trọng đến phần thi xử lý tình để lựa chọn hướng dẫn viên có văn hố ứng xử giỏi Cần xây dựng sách quản lý, đào tạo lên kế hoạch hoạt động cụ thể cho đội ngũ như:  Cử đào tạo nước ngồi khố ngắn hạn du lịch nghiệp vụ hướng dẫn để nâng cao tính chuyên nghiệp phục vụ khách tăng cường đội ngũ hướng dẫn viên quốc tế cho Hải Phòng  Tham gia số hoạt động cộng đồng làm từ thiện để thể trách nhiệm xã hội ngành du lịch nói chung với cộng đồng  Tổ chức chiến dịch tuyên truyền, giáo dục, làm môi trường sinh thái bờ biển, kêu gọi doanh nghiệp Du lịch lữ hành khác tham gia để vừa góp phần bảo vệ mơi trường du lịch Hải Phòng, vừa tăng cường tinh thần hợp tác mối liên kết doanh nghiệp du lịch địa bàn thành phố  Tiến hành giao lưu với doanh nghiệp lữ hành thành phố, doanh nghiệp nước để học hỏi kinh nghiệm làm du lịch phong cách hướng dẫn họ 3.4.3 Khuyến nghị với trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Thế hệ sinh viên Việt Nam chủ nhân tương lai đất nước Việt Nam - hệ trẻ trung, động, có trí tuệ khả thích nghi cao với biến động thời Nhà trường nơi cung cấp công cụ cần thiết cho bạn sinh viên trước bước vào môi trường làm việc thực Sinh viên Đại học Dân lập Hải Phòng may mắn số sinh viên đại học nước đào tạo theo tiêu chuẩn ISO, chứng quốc tế tin học, ngoại ngữ kỹ mềm Các bạn sinh viên trở thành cán viên chức Nhà Nước, doanh nhân, kỹ sư, nhân viên kinh doanh… quan doanh nghiệp tương lai Làm để đến môi trường làm việc tự tin ứng xử có văn hố, thể sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng? Đứng trước cánh cửa hội nhập quốc tế, bạn sinh viên cần chuẩn bị mặt để tự tin đời làm việc, sẵn sằng cộng tác tổ chức quan để phát triển lên tầm cao tri thức nhiệt huyết Nhà trường cần đưa thêm môn vào giảng dạy cho sinh viên mơn “ Văn hố doanh nghiệp ” Chỉ có xây dựng văn hố doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp đứng vững cạnh tranh phát triển bền vững Có kiến thức học nhà trường, tin học, ngoại ngữ, kỹ mềm hiểu tầm quan trọng việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp cách thức xây dựng văn hoá doanh nghiệp, sinh viên Đại học Dân lập Hải Phòng tự tin người thành công sớm C KẾT LUẬN Việt Nam gia nhập WTO hai năm, hội lớn để phát triển kinh tế quốc gia mở trước mắt song với nhiều khó khăn thử thách đặt kinh tế giới nói chung có nhiều biến động Cùng với hình thái tổ chức kinh tế khác, doanh nghiệp Việt Nam phận đơng đảo đóng góp vào phát triển kinh tế nước nhà Làm để doanh nghiệp phát triển bền vững có lợi cạnh tranh thị trường câu hỏi lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải vạch chiến lược kinh doanh cụ thể xây dựng văn hoá doanh nghiệp với sứ mạng, tầm nhìn, triết lý kinh doanh cụ thể dựa tảng đồn kết, gắn bó, u thương, tạo dựng nhờ giao tiếp, ứng xử văn hoá tất thành viên doanh nghiệp Văn hoá ứng xử doanh nghiệp mối quan hệ ứng xử mang tính chất chuẩn mực thành viên doanh nghiệp công nhận thực vững mạnh văn hố doanh nghiệp nói riêng phát triển doanh nghiệp nói chung Đó chất keo kết dính thành viên, góp phần tạo nên sức mạnh nội lực to lớn doanh nghiệp Đặc biệt, văn hố ứng xử có vai trò định đến chất lượng phục vụ ngành du lịch du lịch Đảng Nhà nước ta xác định ngành kinh tế mũi nhọn đất nước Việt Nam trở thành điểm đến an toàn cho lựa chọn nhiều du khách quốc tế Sẽ có doanh nghiệp nước vào nước ta để kinh doanh du lịch Sự cạnh tranh ngày trở nên gay gắt sản phẩm du lịch vơ hình, cảm nhận sau khách hàng sử dụng dịch vụ chương trình Vì vậy, với chương trình du lịch giống nội dung, giống quy trình thực nhà cung cấp, làm nên khác biệt công ty du lịch với cơng ty khác? Đó phong cách làm việc, văn hoá ứng xử đặc trưng cơng ty với người cộng đặc biệt với khách hàng Nhận thức thực điều trên, Công ty Cổ phần du lịch Thương mại Phương Đông chuẩn bị cho hành trang để cạnh tranh phù hợp với xu chung thị trường Đó việc xây dựng đoàn kết nội để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho tồn cơng ty nhờ sợi dây liên kết văn hoá ứng xử tốt đẹp nội công ty với khách hàng đối thủ cạnh tranh Văn hoá ứng xử giám đốc với nhân viên công ty du lịch Phương Đông tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp thành viên, giao việc theo lực chun mơn sở thích nhân viên, động viên khích lệ cá nhân hăng say làm việc… Văn hoá ứng xử nhân viên với giám đốc công ty việc họ cố gắng thể vai trò trước nhà lãnh đạo, khơng làm giao phó mà nỗ lực làm tốt hơn, gắn bó với cơng ty gia đình thứ hai Sự đồn kết, chia sẻ nhân viên công ty Du lịch Phương Đông trở thành truyền thống từ ngày thành lập Bên cạnh chiến lược ứng xử văn hoá, cạnh tranh lành mạnh với cơng ty ngành, xây dựng chương trình du lịch hay, phù hợp với nhịp độ chuyến Hướng dẫn viên công ty người du khách ứng xử tích cực với mơi trường điểm đến du lịch Bên cạnh chiến lược thu hút khách hàng văn hoá ứng xử tốt đẹp nhân viên công ty đặc biệt hướng dẫn viên công ty với khách du lịch Những kết nghiên cứu cho thấy văn hố ứng xử cơng ty cổ phần Du lịch thương mại Phương Đơng góp phần quan trọng vào việc nhân rộng biết đến thương hiệu Phương Đơng tâm trí khách du lịch, vào phát triển lên công ty ngày hơm Có khơng khó khăn ban giám đốc đội ngũ nhân viên công ty nỗ lực không ngừng, sát cánh bên để xây dựng uy tín thương hiệu Phương Đơng với mong muốn đem lại sản phẩm dịch vụ tốt cho khách hàng Bên cạnh hạn chế tồn chưa có chun mơn hố công việc nên nhân viên công ty chưa có thời gian trau dồi, cập nhật thêm kiến thức chuyên môn kiến thức văn hoá ứng xử, giao tiếp xã hội; phân cơng cơng việc chưa thực rõ ràng nên sức ì tính ỷ lại đội ngũ nhân viên đơi ảnh hưởng đến cơng việc chung chưa chủ động việc tìm kiếm thị trường chinh phục khách hàng tiềm năng; ban lãnh đạo công ty chưa sâu sát việc kiểm tra giám sát thực trạng văn hoá ứng xử nhân viên công ty với khách hàng hướng dẫn viên với khách du lịch Người lãnh đạo chưa thực mạnh dạn việc “ trao quyền ” cho nhân viên quản lý điều hành cơng việc chung để góp phần củng cố thêm niềm tin nhân viên lãnh đạo Trên sở phân tích thực trạng em mạnh dạn đưa số giải pháp đẩy mạnh xây dựng thực sách xúc tiến cơng ty hình thức quảng cáo tuyên truyền sản phẩm công ty đến với khách hàng, sách tuyển chọn, đào tạo nhân viên việc xây dựng mơi trường văn hố doanh nghiệp để góp phần nâng cao quan hệ văn hố ứng xử công ty, đưa công ty phát triển ngày bền vững Cùng với số khuyến nghị cho cấp lãnh đạo công ty du lịch Phương Đơng, sở Văn hố thể thao du lịch Hải Phòng khuyến nghị xây dựng mơn “ Văn hoá doanh nghiệp ” cho sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng Trong sống lĩnh vực kinh doanh, sau sóng gió thử thách, tiền bạc, quyền lực thay đổi, chí vĩnh viễn, có tình cảm người với tồn mãi biết xây dựng cho doanh nghiệp mình, cho tổ chức văn hố vững mạnh xây dựng văn hoá ứng xử doanh nghiệp để gắn kết tất giá trị riêng lẻ thành viên hệ thống giá trị chung doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh to lớn bền vững, đưa doanh nghiệp phát triển lên tầm cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thuý Anh ( 2008 ), Thế ứng xử xã hội cổ truyền người Việt Châu thổ Bắc Bộ qua số ca dao tục ngữ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Thị Bừng ( 2001 ), Tâm lý học ứng xử, NXB Giáo Dục Trần Quốc Dân ( 2008 ), Doanh nghiệp, Doanh nhân văn hố, NXB Chính Trị Quốc Gia GS Phạm Xuân Nam ( 1996 ), Văn hoá kinh doanh, NXB Khoa Học Xã Hội Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn Học PTS Vũ Thị Phượng, Dương Quang Huy ( 1995 ), Giao tiếp kinh doanh, NXB Thống Kê Trần Đức Thanh ( 1999 ), Nhập môn khoa học Du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Ngọc Thêm ( 2000 ), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo Dục Luật Doanh nghiệp ( 2007 ), NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội 10 Luật Du lịch nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, Số 44/2005/QH 11 ngày 14 tháng năm 2005 11 Tiến sĩ Nguyễn Văn Bính, Luận án tiến sĩ lịch sử ( 2003 ): Giao tiếp ứng xử với tư cách thành tố văn hoá hoạt động doanh nghiệp thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước 12 Một số trang web: http://www.chungta.com http://www.doanhnhan360.com http://www.vhdn.vn http://ketnoisunghiep.vn http://tapchicongsan.org.vn ... tài: Tìm hiểu văn hố ứng xử Công ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Phương Đơng CHƯƠNG II: THỰC TẾ VĂN HỐ ỨNG XỬ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG 42 2.1 Vài nét công ty Cổ phần. .. hóa ứng xử hoạt động doanh nghiệp - Tìm hiểu thực tế văn hóa ứng xử công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đông - Đề xuất số giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử cơng ty Cổ phần Du lịch Thương mại. .. Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đông ChươngIII: Một số giảp pháp xây dựng văn hóa ứng xử Cơng ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đông B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong công ty cổ phần du lịch và thương mại phương đông , Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong công ty cổ phần du lịch và thương mại phương đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn