Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích)

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:17

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 CHÓ SÓI CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN LA PHÔNG-TEN (t.t) I MỤC TIÊU : -Kiến Thức: Giúp học sinh tìm hiểu tác giả nghị luận văn chương dùng biện pháp so sánh hình tượng cừu chó sói thơ ngụ ngơn La Phơng-Ten với dòng viết hai vật nhà khoa học Buy-phông nhằm làm bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật Tiết 2: Chó sói Cừu thơ ngụ ngôn La-Phông Ten -Kĩ Năng: Đọc văn nghị luận, cách nghị luận so sánh tác giả -Thái độ: Sống đắn, có lòng nhân đạo cao II-CHUẨN BỊ CỦA GV HS :: -Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV , sách tham khảo, giáo án, bảng phụ, tranh chó sói cừu -Học Sinh: Đọc kĩ văn trả lời câu hỏi SGK.Đọc thêm “Chó sói chiên “ SGK III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1- Ổn định tình hình lớp : (1’) 2-Kiểm tra cũ: (5’) - Bố cục văn Chó sói cừu thơ ngụ ngơn La-phông Ten chia hai phần Cả hai phần tác giả lập luận ? Chó sói cừu mắt nhà khoa học Buy-phông ? 3-Bài mới: Giới thiệu (1’) Tiếp theo tiết 106 Chó sói cừu thơ ngụ ngơn La-Phông Ten T G HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 8’ *HOẠT ĐỘNG 1: NỘI DUNG I- Đọc hiểu văn : -Gọi HS đọc lại văn -2 HS đọc theo lập luận cách viết nhà khoa học nhà thơ 25’ II- Tìm hiểu văn bản: *HOẠT ĐỘNG 2: Tìm 2- Chó sói Cừu hiểu phần thơ ngụ ngơn La-Phơng a) Hình tượng cừu: -Để xây dựng hình tượng -Cừu non Ten: a) Hình tượng cừu: cừu thơ ngụ ngơn, -Hồn cảnh: Đối mặt chó -Cừu non La-Phơng Ten viết sói bên dòng suối -Hồn cảnh: Đối mặt chó ? -Hiền lành , nhút nhát sói bên dòng suối :Gặp sói gọi”bệ hạ” , xưng -Gặp sói gọi”bệ hạ” , xưng + Cách lựa chọn đối tượng “kẻ hèn” “kẻ hèn” La-Phông Ten cách -Thanh minh vô tội: khắc hoạ tính cách? +Khơng khuấy nước dòng -Thanh minh vơ tội +Quan sát tranh em thấy suối cừu làm gì?Nếu cừu tiêu điểm tranh có tên ? +Khơng nói xấu, chưa đời (Cừu minh)… +Khơng có anh em Cừu bị sói tha vào rừng ăn thịt -> Ý thức kẻ yếu , nhúng nhường đến mức nhút nhát -Qua đối thoại với -> Ý thức kẻ yếu , nhúng sói em cảm nhận điều nhường đến mức nhút cừu non ? b) Hình tượng chó sói : -Xây dựng hình tượng chó -Kiếm cớ gây (cừu làm sói nhà thơ xây dựng đục nguồn nước, nói xấu ?Các em quan sát ta) tranh SGK, Sói tiêu b) Hình tượng chó sói : -Kiếm cớ gây (cừu làm đục nguồn nước, nói xấu điểm em đặt tên cho tranh ? nhát ta) -Trộm cướp khốn - La-Phông Ten nhận xét khổ bất hạnh.Gã đói sói khát thơ ngụ ngơn ? - Bi kịch độc ác -Như La-phông Ten -Trộm cướp khốn khổ bất hạnh.Gã đói -> Cái nhìn tưởng tượng, khát đặc trưng ngụ ngơn, nhân - Bi kịch độc ác cừu non sói cách hố phù hợp, cừu ? => Cái nhìn tưởng tượng, sói người có nhìn *HS thảo luận -Hãy so sánh cách viết sói cừu tác giả ? -Buy-phông: đặc trưng ngụ ngôn, nhân cách hố phù hợp, cừu sói người +Đối tượng:Lồi cừu, lồi *So sánh cách viết :(Chia sói chung 2) +Cách viết:Nêu xác đặc tính lồi vật +Mục đích:người đọc thấy đặc tính sói cừu Buy- La-Phơng phơng Ten +Đối +Đối tượng: tượng: Cừu -La-Phơng Ten: Lồi +Đối tượng: Cừu non, lồi sói đói chung +Cách viết: Dựa vào đặc +Cách tính, nhân hố viết: người xác vào +Mục đích: người đọc cảm nhận cừu đáng cừu, non, sói sói đói +Cách Nêu viết: đặc lồi vật đặc tính tính, nhân hố thành +Mục +Mục đích: đích: người người đọc đọc cảm thấy nhận cừu đặc tính đáng -Từ em có nhận xét mà hai cách viết hồn tồn sói thương cách viết tác khác Từ nêu bật cừu giả ? Dựa người thương , sói độc ác => Cùng viết đối tượng , sói độc ác đặc trưng sáng tác nghệ thuật => Đặc trưng sáng tác nghệ thuật in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng nhà văn -GV giảng: (Luận đề ) *Cái đặc sắc nghị luận chỗ đó(Luận “so sánh” -> luận điểm) Khác với cách nghị luận Vũ Khoan, Nguyễn Đình Thi … từ luận điểm -> luận *Đặc trưng sáng tác nghệ thuật … GV liên hệ “Tiếng nói văn nghệ “( Nguyễn Đình Thi) tác giả dẫn lời Tơnxtơi:Nghệ thuật tiếng nói tình cảm.Trong “Ý nghĩa văn chương” (Hồi Thanh, Văn 7)Tác giả cho :Nguồn gốc cốt yếu văn chương lòng thương người rộng lòng thương mn vật, mn lồi 3- Tổng kết : -Qua văn nghị luận -Nghệ thuật: Phép so sánh 3- Tổng kết : em có nhận xét lập luận nghị -Nghệ thuật: Phép so sánh nghệ thuật nghị luận luận lập luận H.Ten ? -Mục đích nghị luận ? -Nghị luận để phê phán kẻ -Nghị luận để phê phán kẻ ác -> lời khuyên lối ác -> lời khuyên lối sống lòng nhân đạo sống lòng nhân đạo -Bằng cách so sánh hình -Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK tượng cừu chó sói thơ ngụ ngơn La Phơng-Ten với dòng viết hai vật nhà khoa học BuyPhông, H Ten nêu bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật in đậm dấu ấn, cách nhìn, cách nghĩ riêng nhà văn - HS so sánh *Nhà khoa học: III- Luyện tập: *HOẠT ĐỘNG 3: Luyện -Cái nhìn xác 1- Những nét khác 4’ tập nhà khoa học Khơng nhìn nghệ thuật khoa -Qua văn nghị luận từ góc độ tình cảm.Khơng học việc phản ánh H-Ten, em rút nói đến thân thương thực nét khác cừu nghệ thuật khoa học cừu có tình mẫu việc phản ánh tử.Khơng nhắc nỗi bất thực ? hạnh sói khơng phải đặc trưng => đặc tính lồi vật *La-phơng Ten: - Cách viết tưởng tượng, đặc trưng ngụ ngơn, nhân cách hố phù hợp, cừu người tội nghiệp - Phê phán kẻ ác -> lời khuyên lối sống lòng nhân đạo => Hình tượng nhân vật mang dấu ấn nhà văn -Hs Chỉ luận điểm, luận 2-Tìm luận điểm, luận -Tìm luận điểm, luận viết “Chó sói viết “Chó sói cừu thơ ngụ ngôn cừu thơ ngụ ngôn La-phông Ten” ? La-phông Ten” ? 4- Dặn dò HS chuẩn bị tiết học : (1’) -Về nhà đọc lại văn học kĩ giảng -Đọc thêm Chó sói Chiên -Đọc kĩ soạn “Con Cò” Chế Lan Viên IV- RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: Bảng phụ cho tiết 107 TIẾT 106 CHÓ SÓI CỪU TRONG THƠ NGỤ NGƠN CỦA LA- PHƠNG TEN I- Tìm hiểu chung: 1- Tác giả: 2- Tác phẩm : 3- Đọc hiểu văn bản: *Ph/ thức biểu đạt: Nghị luận *Bố cục: phần *Cách nghị luận: +Dẫn dòng viết vật để đối chiếu so sánh +Nghị luận bước … +Nhờ La-Phông Ten tham gia vào mạch nghị luận II- Tìm hiểu văn : 1- Chó sói cừu mắt nhà khoa học: *Cừu : -Tụ tập thành bầy, ngu ngốc , sợ sệt *Sói : -Con vật hoang dã, đáng ghét -> Cái nhìn xác nhà khoa học .Khơng nhìn từ góc độ tình cảm .Khơng nói đến thân thương cừu, khơng phải cừu có tình mẫu tử .Khơng nhắc nỗi bất hạnh sói, khơng phải đặc trưng ... mang dấu ấn nhà văn -Hs Chỉ luận điểm, luận 2-Tìm luận điểm, luận -Tìm luận điểm, luận viết Chó sói viết Chó sói cừu thơ ngụ ngôn cừu thơ ngụ ngôn La- phông Ten ? La- phơng Ten ? 4- Dặn dò... học nhà thơ 25’ II- Tìm hiểu văn bản: *HOẠT ĐỘNG 2: Tìm 2- Chó sói Cừu hiểu phần thơ ngụ ngôn La- Phông a) Hình tượng cừu: -Để xây dựng hình tượng -Cừu non Ten: a) Hình tượng cừu: cừu thơ ngụ ngơn,... tượng: Cừu -La- Phông Ten: Lồi +Đối tượng: Cừu non, lồi sói đói chung +Cách viết: Dựa vào đặc +Cách tính, nhân hố viết: người xác vào +Mục đích: người đọc cảm nhận cừu đáng cừu, non, sói sói đói
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích), Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn